Pořadatel

Teplárenské sdružení České republiky

Generální partner

SKUPINA ČEZ EP ENERGY

Partner

Veolia Energie ČR, a.s.

DNY TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKY 2018

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY,

Teplárenské sdružení ČR si Vás dovoluje pozvat na 24. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky. Konference se tradičně bude konat v Kongresovém, výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové od 24. do 25. dubna 2018. Její neoddělitelnou součástí je také společenský večer v exkluzivních prostorách Tereziánského dvora. Jak ukázaly minulé ročníky, koncept konference zkrácené do dvou dnů se osvědčil jako velmi efektivní zvláště se zřetelem k vzrůstajícímu zájmu o tuto odbornou událost. Proto chceme v nastoleném trendu pokračovat.

Nadcházející ročník opět představí oborové novinky a uvede přednášky spjaté s nejpalčivějšími problémy současného teplárenství, včetně nezbytných legislativních úprav, energetického využití odpadu nebo péče o zákazníky. Naším cílem je poskytnout podnětné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků.

Těšíme se na Vás!

 


STATISTIKA 2017

Počet návštěvníků: 932 (během 2 dnů)
Počet prezentujících se firem: 105 (z toho 41 mediálních partnerů)
Počet přednášek: 53

 


Zajímavosti i fakta vážně i nevážně čtěte zde:

Kongresové centrum ALDIS v Hradci Králové

PROČ SE ZÚČASTNIT DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

 • Nejvýznamnější setkání v oboru v České republice
 • Zaručená účast odborníků, VIP osobností z energetiky a teplárenství i z klíčových oblastí hospodářství
 • Účast zástupců státní správy a samosprávy
 • Představení novinek, inovací a zajímavých témat v kontextu aktuálních změn
 • Jedinečná kombinace firemní prezentace prostřednictvím výstavní expozice a účasti na odborných přednáškách
 • Unikátní, časově i nákladově velmi efektivní možnost přímého oslovení klientů stávajících či potenciálních v jednom čase na jednom místě s přesně definovanou potřebou a zájmem v oblasti
 • Možnost zviditelnění Vaší firmy, značky, prezentace produktů a služeb
 • Výjimečná příležitost na utužení stávajících a navázání nových vztahů
 • Se závěry z přednášek a diskuzí v rámci Dnů teplárenství a energetiky Teplárenské sdružení ČR dále pracuje a prosazuje je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi

 

SPOLEČENSKÝ VEČER

24. 4. 2018 od 19.00 hod.
EA **** HOTEL
TEREZIÁNSKÝ DVŮR

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

ON-LINE REGISTRACE

INFORMACE O VSTUPNÉM

PROGRAM KONFERENCE

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D., náměstkyně ministra pro energetiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
 • prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., odborný poradce Výzkumného energetického centra, VŠB – TU Ostrava VŠB
 • Ing. Petr Jeník, předseda představenstva, Teplárna Otrokovice, a.s.
 • Ing. Petr Fajmon, MBA, generální ředitel, Teplárny Brno a.s.
 • Ing. Jan Kanta, ředitel Útvaru legislativa a trh, ČEZ, a.s.
 • Ing. Martin Hanák, ředitel odboru, Svaz českých a moravských bytových družstev
 • Milan Chromík MSc., generální ředitel Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
 • Ing. Martin Hájek, Ph.D., ředitel výkonného pracoviště, Teplárenské sdružení České republiky
 • Ing. Aleš Pohl, jednatel, Exponex s.r.o.

 

PROGRAMOVÉ BLOKY

 • Klimaticko-energetický rámec 2030
 • Technika a technologie v teplárenství
 • Péče o zákazníka v teplárenství
 • Odpady a jejich energetické využití
 • Ekonomika a legislativa v teplárenství
 • Akumulace tepla a elektřiny

20. 4. 2018

EY - partner konference

EY je přední celosvětová firma poskytující služby v oblasti auditu, podnikového poradenství a řízení rizik, transakčního, daňového a právního poradenství.

15. 4. 2018

Weir Minerals - partner konference

Weir Minerals se specializuje na návrh, výrobu, dodávky a servis abrazivzdorných zařízení suchých i mokrých procesů při těžbě a zpracování minerálních surovin.

5. 4. 2018

Komerční banka, a.s. - partner konference

Komerční banka má dlouholeté zkušenosti s financováním projektů v oblasti energetiky. Od obnovitelných zdrojů přes investice do teplárenství, odpadových technologií až po energetické úspory v průmyslových provozech či veřejném sektoru.