Skupina ČEZ - partner konference

28. 2. 2019

Společnost ČEZ, a. s., je významným výrobcem elektřiny a tepla, jehož výroba je uskutečňována v modernizovaných uhelných elektrárnách, dvou elektrárnách jaderných a v obnovitelných zdrojích.
 
Výroba elektřiny a tepla je realizována převážně v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) nebo s využitím biomasy či malé kogenerace. 
 
Zájmem společnosti je výroba co nejšetrnější k životnímu prostředí - tomu odpovídá i dokončený program ekologizace jednotlivých zdrojů formou odsíření, výstavba fluidních kotlů a další investice do zvyšování účinnosti výroby a ekologie.
 
www.cez.cz