UCHYTIL s. r. o. - partner konference

18. 3. 2019

Společnost UCHYTIL s. r. o. se od roku 1994 zaměřuje na kvalitní poskytování služeb v oborech Energetika, Technická zařízení budov, a Stavební činnost.

Veškerá činnost společnosti je zaměřena na komplexní služby, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníka. Společnost má zaveden a používá systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, certifikaci enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001. UCHYTIL s.r.o. je držitelem Certifikátu dle ČSN EN 1090-2+A1 pro oblast činnosti: Výroba a montáž ocelových konstrukcí energet. zařízení a staveb a Certifikátu dle ČSN EN ISO 3834-2 pro oblast činnosti: Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce energet. zařízení a ocelových konstrukcí a certifikátu ČSN OHSAS 18001bezpečnost a ochrana zdravími práci.

 

 

V oboru Energetika provádíme projekční činnost a realizujeme:

 • komplexní dodávky kotelen
 • rekonstrukce, opravy kotlů a energetických zařízení
 • dodávky a montáže potrubních systémů
 • dodávky a montáže tlakových nádob
 • montáže vyhrazených elektro zařízení, zařízení MaR

V oboru TZB provádíme projekční činnost, dodávky a montáž:

 • domovních a průmyslových kotelen
 • rozvodů tepelných sítí
 • výměníkových stanic
 • rekonstrukce topných systémů a zdravotnických instalací

V oboru Stavební činnost projektujeme a realizujeme:

 • pozemní stavby – výstavba kotelen a výměníkových stanic
 • přípojky inženýrských sítí, tepelné sítě
 • inženýrské sítě – kanalizace a ČOV

 

Sídlo společnosti: 
UCHYTIL s. r. o.
K Terminálu 7
619 00 Brno
tel.: 545 423 111
www.uchytil.eu

 

Odštěpný závod: 
UCHYTIL s. r. o. 
Brněnská 41  
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 560 594 111 

 

Odštěpný závod:
UCHYTIL s. r. o.
U Elektrárny 1
695 01 Hodonín
tel.: 518 321 039