SYSTHERM s.r.o. - partner konference

9. 4. 2019

Společnost je předním evropským výrobcem systémů předávání tepla s obchodním názvem SYMPATIK®.
Svá řešení SYSTHERM vyváží do téměř 20 nejvyspělejších zemí celého světa. Základním měřítkem realizovaných projektů je důraz na celkovou efektivitu investice při každodenním provozu díla. 
 
SYSTHERM výrazně investuje do vědy a výzkumu, výsledkem je například vlastní vývoj a praktické nasazení podpůrných SW. Z nich jsou nejpoužívanější HESCOpro® pro rychlý návrh parametrů předávacích stanic a HESCOnet® pro řešení rozvodů tepla. To je důležitá podmínka s ohledem na to, že veškerá řešení, dodávaná firmou SYSTHERM, jsou výhradně originální, navržená pro individuální podmínky investora.
 
www.systherm.com