Záštita Hospodářské komory ČR

4. 10. 2019

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky, udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2020.