Severočeské doly a.s. - partner konference

12. 3. 2020

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Působí v severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí. Těžba je realizována povrchovým způsobem na lokalitách Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina.
Od roku 2006 jsou Severočeské doly a.s. součástí Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ, a. s. je také jediným akcionářem. Posláním společnosti je především odpovědně a hospodárně těžit zásoby hnědého uhlí, chránit životní prostředí jako veřejný zájem, plnit nejvyšší ekologické standardy, vzorně rekultivovat a vracet krajinu ve stavu odpovídajícím potřebám regionu.
 
 
Udržitelný rozvoj stojí v popředí pozornosti firmy a je vnímán jako klíč k dlouhodobému úspěchu. V rámci udržitelného rozvoje společnost usiluje o dodržování principů konceptu společenské odpovědnosti firem a to všech třech jejích oblastech – v ekonomické, sociální a environmentální.  V rámci společensky odpovědného chování se snaží vést pravidelný, osobní a vstřícný dialog se zástupci obcí dotčených těžbou.
 
 
Společnost se skládá z mateřské společnosti Severočeské doly a. s. a 3 dceřiných společností: PRODECO a.s., Revitrans a.s. a SD-Kolejová doprava, a.s. Dohromady zaměstnává řádově 4900 lidí, což ji řadí k největším zaměstnavatelům Ústeckého kraje. 
 
www.sdas.cz