MVV Energie CZ - partner konference

20. 3. 2020

Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie v České republice.
Skupina se také zabývá vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím odpadu šetrným k životnímu prostředí, energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím a poskytováním služeb elektronických komunikací. Zároveň je jedním z největších poskytovatelů energetických služeb v ČR. Svým 471 zaměstnancům nabízí v regionech zajímavé a stabilní zaměstnání.
 
Patnáct společností skupiny poskytuje své služby obyvatelům, průmyslovým podnikům a municipální sféře v patnácti městech České republiky, zejména na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Mezi odběratele patří také školy, kulturní zařízení nebo velká sportoviště.
 
Mateřskou společností skupiny je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu.
 
K výrobě a dodávce energií přistupujeme zodpovědně. Využíváme ekologicky šetrná paliva a obnovitelné zdroje. Díky moderním technologiím, ve spojení s naší odborností a mnohaletými zkušenostmi, přinášíme inovativní řešení. A soustavně investujeme do jejich zdokonalování. Zákazníkům tak poskytujeme bezpečné a komfortní dodávky energií. Motivujeme je celou řadou benefitů. Vyjádřením naší péče a vstřícné cenové politiky jsou dlouholeté partnerské smluvní vztahy.
 
www.mvv.cz