EVECO Brno, s.r.o.

4. 8. 2020

Více než 20 let vám dodáváme řešení na míru v oblasti termických procesů, energetického využití tuhých, kapalných i plynných paliv, utilizace tepla, čištění spalin a zajišťujeme dodávky souvisejících technologií.

V EVECO Brno se dlouhodobě věnujeme oblasti energetického využití odpadních produktů a také související problematice vznikajících emisí. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru a spolupráci se špičkovými vědeckými pracovníky přinášíme do oblasti průmyslu nová, spolehlivá a environmentálně šetrná řešení přispívající ke snižování provozních a investičních nákladů. Poskytujeme komplexní služby v oblasti předinženýringu, inženýringu, realizace a nájezdu i navazujícího servisu.

 

Soustředíme se především na soběstačná a efektivní řešení, a proto vám v rámci přednášky představíme nové pojetí jednotky ZEVO jako hodnotného člena malé distribuované energetiky a ozřejmíme princip funkce ekonomiky takového provozu.

 

EVECONT je modulární kontejnerové zařízení pro termické zpracování a energetické využití zbytkového nerecyklovatelného odpadu. Jedná se o velmi perspektivní zdroj o výkonu cca 2 MW se zpracovatelskou kapacitou až 2400 tun odpadu ročně. Jednotka EVECONT umožňuje maximálně využít energetický potenciál odpadu a představuje vhodnou, environmentálně šetrnou alternativu ke skládkování, fosilním palivům a dosluhujícím kotlům.

 

Neplýtvejte odpadem – využije ho s námi jinak!