AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. - partner konference

4. 8. 2020

Firma AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1995. Navázala na činnost původní firmy AVOS Fläkt, která působila na českém trhu již od roku 1991.
Na základě potřeb a požadavků našich zákazníků firma postupně  rozšířila okruh svých aktivit na prakticky všechny činnosti pro systémy zásobování teplem. Počínaje výrobou kompaktních předávacích stanic tepla, výměníkových stanic, přes realizace kotelen, strojoven kogenerace, montáže potrubního vedení, až po realizace celých soustav pro výrobu a dodávku tepla a teplé vody. K těmto technologiím dodáváme a instalujeme řadu řídících systémů světových a domácích výrobců, vč. nadřazených  pracovišť dispečerského řízení.
 
 
 
Svým postojem k potřebám a požadavkům našich zákazníků a individuálním přístupem ke každé aplikaci, se snažíme najít pro zákazníka funkčně, technicky, energeticky a finančně optimální řešení. Prvořadý důraz klademe na kvalitu, spolehlivost, ekonomickou dostupnost a také krátké dodací lhůty našich výrobků a služeb. Individuální zodpovědnost každého zaměstnance firmy za kvalitu je rozhodujícím činitelem, který zajišťuje vysokou úroveň dodávek firmy AVOS. 
 
 
Za dobu působení v oboru naši pracovníci načerpali bohaté praktické zkušenosti, které se společně s novými poznatky staly základem kvalitního projekčního týmu. Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace od vypracování studie nebo návrhu nového řešení, přes projekty pro územní a stavební řízení, projekty  pro výběr zhotovitele, až po projekty realizační, včetně vykonávaného autorského dozoru díla.
 
www.avos.cz