ČEZ, a. s. - partner konference

10. 8. 2020

Společnost ČEZ, a. s., je významným výrobcem elektřiny a tepla, jehož výroba je uskutečňována v modernizovaných uhelných elektrárnách, dvou elektrárnách jaderných a v obnovitelných zdrojích.

 

Výroba elektřiny a tepla je realizována převážně v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) nebo s využitím biomasy či malé kogenerace.

Zájmem společnosti je výroba co nejšetrnější k životnímu prostředí - tomu odpovídá i dokončený program ekologizace jednotlivých zdrojů formou odsíření, výstavba fluidních kotlů a další investice do zvyšování účinnosti výroby a ekologie.