ŠKODA PRAHA - partner konference

26. 8. 2020

Jsme ryze česká inženýrsko-dodavatelská společnost schopná dodat energetické dílo od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu, na široké škále výkonů od jednotek MW po jejich stovky.
Od našeho založení v roce 1953, obvykle v roli generálního dodavatele, jsme vystavěli desítky elektráren a tepláren ve dvaceti pěti zemích po celém světě.
 
Do dodavatelského portfolia společnosti ŠKODA PRAHA patří klasické elektrárny na fosilní paliva, elektrárny kombinovaného paroplynového cyklu, jaderné elektrárny, teplárny, spalovny, kogenerační jednotky, ale i dodávky pouze částí energetických zdrojů, jako odsíření či vyvedení tepla. Samozřejmostí jsou rekonstrukce a obnovy těchto výrobních zdrojů.
 
Pracujeme také v oblasti obnovitelných zdrojů a zařízení na energetické využití odpadu. V oblasti jaderných zdrojů se zaměřujeme především na konvenční část nově budovaných bloků, ale také na rekonstrukce a úpravy stávajících zdrojů zejména z důvodu zvyšování jejich spolehlivosti či výkonu. V jaderné oblasti poskytujeme také konzultační služby.
 
 Generální dodávka vysoce spolehlivého a výkonného paroplynového cyklu do Elektrárny Počerady.
 
Jsme velmi hrdým generálním dodavatelem projektu obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ zahrnujícího komplexní obnovu elektráren Tušimice II a Prunéřov II a výstavbu paroplynového cyklu o výkonu 840 MWe v Počeradech a 660MWe zdroje s nadkritickými parametry páry v elektrárně Ledvice. V tuzemském energetickém průmyslu jistě za zmínku stojí také generální dodavatelství všech českých (a též slovenských) jaderných zdrojů. Celková instalovaná kapacita, kterou jsme za dobu naší existence dodali, je více jak 40 000 MW elektrického výkonu.
 
Kromě našeho tradičního a hlavního zaměření na výstavbu energetických zdrojů a jejich rekonstrukcí poskytujeme konzultační a speciální projekční služby s vysokou přidanou hodnotou, v různých profesních disciplínách ve všech fázích vývoje projektu, počínaje studiemi proveditelnosti, přes organizaci výběrových řízení až po podporu při uvádění do provozu či v garančním období. Jsme oceňováni zákazníky v rolích Owner’s Engineera a Design, resp. Architect Engineera.
 
Aktivně pomáháme svým zákazníkům při získávání vhodných řešení financování jejich projektů v součinnosti se státními exportními agenturami i komerčním finančním sektorem.
 
Jsme lídrem Aliance české energetiky, která sdružuje přední české dodavatele pro jaderný průmysl. Od roku 2020 jsme součástí Skupiny ÚJV, předtím od roku 2005 jsme byli součástí Skupiny ČEZ. Tato silná spojení zásadním způsobem posílila naše know-how a dodavatelské zázemí, z čehož benefitují především naši zákazníci. 
 
Těšíme se na jakoukoliv formu spolupráce i s Vámi. Děkujeme za Vaši pozornost našemu profilu.
 
Vaše ŠKODA PRAHA