Skupina ČEZ - partner konference

10. 8. 2021

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavni předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí.

Letos na jaře ČEZ vyhlásil ambiciózní dekarbonizační plán, kterým výrazně urychluje svůj přechod k bezemisní energetice. Program Vize 2030 nazvaná Čistá Energie Zítřka počítá v rámci Skupiny ČEZ se snížením emisí o 55 % ve srovnání s rokem 2019 a uhlíkovou neutralitou do roku 2050. Strategie se týká samozřejmě i teplárenských aktivit: do transformace uhelných teplárenských lokalit na nízkoemisní ČEZ odhadem v následujících letech nainvestuje 30–40 mld. korun. Zároveň se Skupina ČEZ angažuje ve výstavbě, provozu a servisu kogeneračních jednotek, v renovaci městských teplárenských soustav a nabízí řešení pro efektivní a úsporné tepelné hospodářství firmám i obcím. Velký důraz klade ČEZ na výrobu tepla způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí.