MVV Energie CZ - partner konference

19. 8. 2021

Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie v České republice.
Prostřednictvím patnácti společností v posledním fiskálním roce vyrobila a koncovým zákazníkům v patnácti městech dodala 642 tis. MWh tepla a 164 tisíc MWh elektřiny. Mezi odběratele patří 70 tisíc domácností a 700 firem, organizací nebo průmyslových areálů.
 
Skupina se také zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, energetickým využitím odpadu šetrným k životnímu prostředí (EVO), energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím a poskytováním služeb elektronických komunikací. Již od roku 1993 poskytuje energetické služby – v České republice je jedním z nejvýznamnějších a nejdéle působících dodavatelů tzv. Energy Performace Contracting (EPC). Přes 180 modernizovaných objektů přináší jejich vlastníkům nebo provozovatelům garantované úspory více než 1,1 mld. Kč.
 
Právě důraz na moderní energetiku, bezemisní výrobu a ekologizaci je určující pro všechny aktivity MVV. Dokladem jsou například projekty GreenNet v Liberci a Pelhřimově nebo geotermální zdroj v Děčíně, na který navazují inovativní projekty v Litoměřicích i dalších městech.
 
Mateřskou společností skupiny je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu.
 
https://www.mvv.cz/