Pražská teplárenská: Přispíváme v Praze k lepšímu ovzduší

26. 8. 2021

Většina Pražanů ani netuší, díky komu mají doma teplo. Prostě na podzim jen otevřou ventil radiátoru a o víc se nestarají. Pražská teplárenská soustava tvoří důležitou součást infrastruktury hlavního města a uživatelé by k ní měli mít vztah.
Představujeme ojedinělou marketingovou kampaň zaměřenou na smysly obyvatel Prahy. Jejím záměrem je Pražany upozornit, že díky tepnám pražské teplárenské soustavy má město teplo a může volně dýchat.
 
Novou komunikaci jsme postavili na našem hlavním benefitu, kterým je ekologický přínos naší sítě pro hlavní město. Díky tomu, že Pražané používají teplo z naší soustavy, která leží pod městem, je vzduch v Praze čistější. Pokud by naše soustava neexistovala a každý dům by měl lokální topeniště, zhoršila by se čistota ovzduší v celé Praze. 
 
Pražská teplárenská síť v číslech
  • - vytápí 35 % Prahy
  • - teplo dodává do více než 330 tisíc domácností, administrativních budov, průmyslových vysokoškolských a zdravotnických zařízení
  • - délka soustavy činí 700 km
  • - ročně dodá 12 000 TJ tepla
 
Ústředním bodem kampaně je nový web www.praha-cista.cz, který přehledně vysvětluje, proč je dálkové teplo pro Prahu tak důležité a proč je dobré ho využívat a podporovat. Zájemci tu také najdou celou rozptylovou studii společnosti ATEM. 
Na vizuálu pražskou teplárenskou soustavu připodobňujeme k tepnám, abychom ji přiblížili vnímání běžných lidí. Tepny jsou důležitou součástí lidského těla a i naše teplárenská soustava je pro Prahu důležitá, protože rozvádí teplo do bytů, škol, továren či zdravotnických zařízení. Vizuál v podobě Prahy protkané tepnami a žílami najdete i na jedné pražské tramvaji.