EY - partner konference

11. 4. 2022

Smyslem EY je tvořit lépe fungující svět. Naše expertiza a služby pomáhají vytvářet dlouhodobou hodnotu pro klienty, zaměstnance a společnost, a tím budovat důvěru v kapitálových trzích. Vychováváme vynikající lídry, kteří společně usilují o to, abychom plnili naše sliby. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.
Ve světě, který dnes prochází dynamičtějšími změnami než kdy v minulosti, nám tento cíl svítí jako Polárka a dává smysl každodennímu úsilí všech našich více než 280 tisíc zaměstnanců. Pomáháme digitálním průkopníkům bojovat proti datovému pirátství, vládám pomáháme najít cestu z finanční krize, naše analýza dat pomáhá objevit nové formy léčby, naše spolehlivé audity posilují důvěru ve finanční trhy a v podnikání. Jinými slovy, spolupracujeme s podnikateli, obchodními společnostmi i se státy na řešení jejich nejnaléhavějších problémů.
 
Díky detailní znalosti jednotlivých hospodářských odvětví pomáhají naše čtyři integrované servisní divize – audit, forenzní a účetní služby, podnikové poradenství a řízení rizik, strategie a transakce a daňové poradenství – klientům využívat nové příležitosti, efektivně vyhodnocovat a řídit rizika a dosahovat stabilní růst. Naše multidisciplinární týmy poskytují klientům podporu při dodržování zákonů a jiných předpisů a při plnění potřeb akcionářů, investorů, věřitelů, zaměstnanců i všech ostatních zainteresovaných subjektů.
 
Jsme přesvědčeni, že lepší svět je svět s udržitelným růstem, který je pro všechny. Soustavně pracujeme na zlepšování kvality veškerých našich služeb, investujeme do našich lidí a do inovací. A velice si vážíme toho, že můžeme spolupracovat nejen s našimi klienty, ale také s dalšími subjekty a dávat do jejich služeb naše znalosti, dovednosti a zkušenosti a přispívat k pozitivní změně.
 
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů