AKTUALITY


12. 4. 2017
Česká spořitelna - partner konference >><<

Česká spořitelna se službou Erste Corporate Banking je jednou z předních bank, které se problematice financování energetického a teplárenského sektoru věnují na specializované a odborné úrovni.

Jsme schopni flexibilně reagovat na měnící se podmínky v teplárenství a prizpůsobovat i nabídku našich finančních produktů. Díky Finanční skupině České spořitelny dokážeme našim klientům poskytnout komplexní rešení – od návrhu struktury financování, přes jeho realizaci, nabídnout produkty určené k zajištění cen komodit či cen elektrické energie a plynu. Součástí našich služeb je také poradenství při získání dotací včetně kontroly podmínek jejich udržitelnosti.

12. 4. 2017
DISAM RT, s.r.o. - Řídicí systémy s použitím operačních systémů reálného času >><<

Příspěvek píší autoři, kteří vývoji bezpečného systému věnovali mnoho let. Během vývoje systému vznikaly věci jako Microsoft Windows, Internet, viry, mobilní telefony, DDoS útoky, spamy a internetové bankovnictví.

Museli se vyrovnat s připomínkami Báňského úřadu, s myšlenkou, že z mobilního telefonu teplárnu řídit nebudou a že není jedno, jestli signál A vznikne 50 milisekund před signálem B nebo naopak.

Je zřejmé, že většina provozů je již nějakým vizualizačním SW vybavena je. Málo z nich umožňuje odpovědět na otázky jako:

 • Ta regulace tlaku nefunguje dobře, jak to chodilo po poslední opravě v roce 2003?
 • Byl ten impuls pro přivření ventilu dost dlouhý?
 • S jaký tlakem vzduchu jsme najížděli před vánoci 2006?
 • Představovaný systém umožní na takové problémy najít odpověď. Nemusí vytlačit stávající systémy. Připojen na zdroje dat může vytvářet databázi pro inženýry provozů pro řešení zapeklitých situací.

V dnešní době nikdo nepochybuje o tom, že v průmyslových aplikacích je vhodné používat jiný (průmyslový) druh PC ale velice málo se diskutuje o vhodnosti operačního systému.

12. 4. 2017
RENOMIA, a. s. - partner konference >><<

RENOMIA, a. s., je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy.

Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší RENOMIA společnostem působícím v energetickém průmyslu zcela nadstandardní podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění. Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu rizik a na základě této analýzy předloží konkrétní návrh pojistného programu, který odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

Kvalitní pojistný program je kombinací standardních produktů (jako je např. živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik, pojištění strojního a živelního přerušení vlastního provozu a provozu klíčových obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem) a specifických druhů pojištění, mezi které patří pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie, pojištění ekologické újmy, pojištění nepříznivých vlivů počasí, popřípadě pojištění jaderných rizik. V případě provozu jaderných zařízení je nutné, aby společnost měla sjednáno pojištění škod způsobených jadernou energií.

RENOMIA disponuje vlastními zahraničními pobočkami a je členem předních světových sítí pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton). Je proto připravena poskytnout vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, ve více než 135 zemích světa.

RENOMIA spolu s dceřinými společnostmi, majetkově propojenými firmami a členy sítě RENOMIA NETWORK tvoří RENOMIA GROUP, která je největší poradenskou společností založenou ve střední a východní Evropě v oblasti pojištění, risk managementu a finančního poradenství. Aktuálně má pobočky v šesti zemích Evropy. RENOMIA je také zakládajícím členem RENOMIA EUROPEAN PARTNERS – partnerství vedoucích nezávislých pojišťovacích makléřů, kteří operují v 27 zemích CEE & CIS.

Více informací o RENOMIA AGRO najdete na www.renomia.cz

12. 4. 2017
Teplárny Brno vloni investovaly 400 milionů korun >><<

Nejvyšší částku ve své takřka devadesátileté historii, 400 milionů korun, investovaly Teplárny Brno v loňském roce. A stejně jako další smělé plány společnosti pro nejbližší období mají investice jedno společné. Modernizace technologií a optimalizace zdrojů vede především k efektivnější výrobě i distribuci, a tak šetří náklady jak městské společnosti samotné, tak i odběratelům. „Od počátku letošního roku jsme tak například zlevnili plošně cenu tepla o 5 procent,“ uvádí generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.

Od 1. 1. 2017 byla cena tepla snížena o 5 %, jak se Teplárnám Brno daří ceny snižovat?
Snížení ceny umožnila Teplárnám Brno série opatření, která dlouhodobě vedou ke zvýšení efektivity při distribuci tepla, zejména přechod z parovodů na horkovody a pokračující modernizace technologií. Přechod na horkou vodu jako teplonosné médium přináší zákazníkům úspory ve spotřebě tepla v rozmezí 8 až 15 procent. Snížení tepelných ztrát znamená i snížení finančních nákladů na výrobu a distribuci tepelné energie. Zlevnění umožnily rovněž strategický nákup zemního plynu, který je naším primárním palivem, a pokles jeho ceny, ale také výrazné snížení provozních nákladů společnosti či nákladová optimalizace. Postupně také pokračují projekty na zvyšování účinnosti lokálních zdrojů, měření a identifikaci ztrát, jsou rekonstruovány rozvodny a elektrické ochrany na velkých zdrojích, jsou zřizovány nové tepelné přípojky a nové lokální zdroje a probíhají další jiné akce, včetně IT projektů. V rodinném rozpočtu průměrné domácnosti se snížení ceny projeví úsporou zhruba 900 korun ročně. S přechodem na horkou vodu pak domácnosti ušetří v nákladech na teplo průměrně ještě dalších 900 korun ročně.

Mezi nejvýznamnější investice z minulého roku se určitě řadí generální oprava spalovací turbíny na vašem provozu Červený mlýn. Mohl byste popsat trochu podrobněji, co vše projekt zahrnoval?
Generální opravu turbíny na Červeném mlýně jsme provedli zhruba před rokem. Vlastní realizaci však předcházel nespočet jednání s obchodníky, právníky a subdodavateli. Tříletá pečlivá příprava se vyplatila, oprava proběhla v naplánovaném termínu deseti týdnů bez jakýchkoliv problémů. Zahrnovala technická zlepšení spalovací turbíny, která nelze zvládnout při běžných krátkodobých revizích. Kromě výměny vysoce exponovaných částí stroje došlo rovněž k optimalizaci průchodnosti předsměšovacích hořáků, výměně antipumpážních klapek a přemístění potrubí hydraulického zvedacího oleje. Technického zlepšení doznal i generátor, který nyní zajišťuje lepší rozvod chladícího vzduchu. Takřka souběžně s generální opravou byly zahájeny i stavební práce na vybudování horkovodního propoje mezi Červeným mlýnem a naším dalším zdrojem, Špitálkou. Transfer dodávek tepla mezi oběma provozy TB nyní již probíhá v horké vodě.

Jednou z velkých investic byla také instalace dvou špičkových horkovodních kotlů, které už tuto sezonu dodávaly teplo v provozu Brno-Sever. Jaké jsou největší výhody této technologie, jak se provoz osvědčil?
Nové zařízení na Brno-Severu, které představuje technologickou špičku, se stalo součástí optimalizace našich velkých zdrojů a zapadá do budoucí koncepce systému centrálního zásobování teplem v Brně. Nové horkovodní kotle slouží k přímému napájení horkovodů bez nutné transformace páry na horkou vodu, mají účinnost okolo 96 % a splňují současné zpřísněné emisní limity. Každý z kotlů o rozměrech cca 9230 mm x 4050 mm x 4295 mm (DxŠxV) je osazen dvěma nízkoemisními hořáky. Při stejném objemu vyrobeného tepla klesnou emise dusíku o více než polovinu.

V roce 2010 začaly Teplárny Brno s náhradou parovodů úspornějšími horkovody. Jaké jsou hlavní výhody? Kolik dnes horká voda zásobuje domácností, jak probíhá budování horkovodů?
Brno zásobujeme teplem prostřednictvím 131 kilometrů horkovodů, asi 50 kilometrů rozvodů zůstává zatím v páře. Horká voda tak v současnosti zásobuje teplem asi 70 % z celkového počtu 96 tisíc domácností, které v Brně využívají výhod centrální dodávky tepla. Pokračovat v projektu Pára x horká voda budeme samozřejmě i letos, kdy přibude více než 5 kilometrů horkovodů a přepojeno bude dalších 32 odběrných míst. Horkovody znamenají výrazné snížení ztrát, což zákazníci pociťují v úsporách nákladů za teplo, navíc jim horká voda rovněž umožňuje komfortnější regulaci tepla. Efektivnější distribuce tepla se promítá do nákladů tepláren. Spotřeba paliva může klesnout až o celou osminu. Uspořené desítky milionů korun pak lze použít pro stabilizaci ceny tepla. Přechod na horkou vodu jako teplonosné médium znamená i značný ekologický přínos: při náhradě 1 kilometru parovodu za horkovod klesnou emise CO2 z plynové teplárny přibližně o 336 tun ročně.

Teplárny obecně v posledních letech investovaly velké částky do investic pro opravy, údržbu a rozvoj sítí a snížení emisí. Jaké projekty plánujete pro následující období?
Ty zásadní se opět týkají provozu Červený mlýn. V přípravě je projekt ve výši cca 50 milionů na osazení nového elektrokotle. Plánujeme pořídit obdobné zařízení, jaké je v tuzemsku k dispozici zatím jen v teplárně ŠKO-ENERGO o výkonu 20 MW. Mohli bychom tak rozšířit pásmo regulace. Zatímco nyní nabízíme službu MZ +15, po instalaci nového elektrokotle bychom mohli nabízet i MZ -15, jinými slovy: dokázali bychom brát přebytky ze sítě a přeměňovat je na teplo. Počítáme také s přebudováním dnes už nepoužívané nádrže na Červeném mlýně na horkou vodu a zvýšit tak současné možnosti akumulace tepla.

Po kolikáté se účastníte Dnů teplárenství a energetiky, jaký má pro vás akce význam? S jakým tématem letos vystoupíte?
Pravidelně se zúčastňujeme jako posluchači, v posledních pěti letech vystupujeme také v roli partnera konference. Kolegové z provozu a výroby zde získávají cenné srovnání a objektivní pohled na aktuální problematiku v oboru, zároveň vítáme možnost podělit se o naše zkušenosti. Tentokrát obchodní ředitel společnosti Ing. Vlastimil Sucháček přijal pozvání vystoupit v panelové diskusi na téma péče o zákazníka. Věřím, že jeho příspěvek „Zákaznická komunikace a nabídka doplňkových služeb“ přispěje k rozpoutání debaty, z níž vzejdou nové nápady a podněty směřující k upevnění postavení systémů CZT v očích všech zákazníků.

12. 4. 2017
BONUS PRO ÚČASTNÍKY DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2017 >><<

Exponex, s.r.o., organizátor akce DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2017 pro Vás připravil ve spolupráci s Českou informační agenturou (CIANEWS), mediálním partnerem akce, dárkový voucher na odběr zpravodajských elektronických produktů z oblasti ENERGETIKY.

ENERGETIKA - TÝDENNÍ PŘEHLED
Tento jedinečný přehled kompletně pokrývá trh v oblasti výroby a distribuce elektřiny, plynárenství, teplárenství, petrochemie, obnovitelných zdrojů a státní regulace celé oblasti.

Dárkový voucher zahrnuje odběr tohoto přehledu po dobu 2 TÝDNŮ. Tedy po provedení aktivace Vašeho dárkového zasílání dostanete přehled do Vaší e-mailové schránky dva pátky za sebou.
Aktivovat zasílání můžete snadno zasláním mailu na helpdesk@cianews.cz s uvedením kódu: ENERGETIKA.

POZOR: Dárkové zasílání se vztahuje na celou firmu, pokud bude zájem o využití i ze strany kolegů, stačí zaslat další e-mailové adresy stejně jako případné dotazy k aktivaci dárkového voucheru na helpdesk@cianews.cz, uveďte prosím do mailu jako PŘEDMĚT: ENERGETIKA.

Česká informační agentura je soukromá a nezávislá tisková agentura (již od roku 1997), která se specializuje na zpravodajství z ekonomiky a trhů České republiky, vlastní redakční tým ekonomických redaktorů CIANEWS vydává měsíčně více než sedm tisíc zpráv. Prostřednictvím zhruba 200 publikaci - elektronických deníků, týdeníků a měsíčníků, které vycházejí v české, anglické a německé jazykové verzi, zprostředkovává svým čtenářům podstatné informace a fakta.
Zpravodajství ČIANEWS je intenzivně využíváno zejména v segmentu managementu českých i mezinárodních firem a institucí, čtenáři jsou především členové managementů českých firem (aktuálně okolo 20 000 čtenářů).

NEVÁHEJTE VYUŽÍT NÁŠ DÁREK.
Přejeme Vám příjemné čtení.

12. 4. 2017
REMA Systém, a.s. - partner konference >><<

REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005.

Vznik REMA Systému iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ta dává od 13. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. Ve své činnosti využívá inovativních přístupů.

REMA Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení a je iniciátorem projektů Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola, Buď líný, re:Balík a Trash Made. Financování činností je zajištěno na základě finančního příplatku, který se od 1. září 2005 připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci REMA Systému závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu.

REMA Systém je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

11. 4. 2017
Evropská strategie oběhového hospodářství: konec skládkování, odpad se musí přeměnit na zdroj >><<

Rok 2017 může být rokem, který určí, jak bude Evropa dále nakládat s odpady. Evropský parlament totiž v březnu schválil pozici k legislativním návrhům, které mají členské státy posunout k tzv. oběhovému hospodářství. O tom, jaké změny nová legislativa Česku přinese, bude na Dnech teplárenství a energetiky, které se uskuteční 25. – 26. 4. 2017 v Hradci Králové, hovořit Jan Maršák z odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí.

Co všechno tedy novely evropských předpisů mění?
Legislativní návrhy, které jsou součástí balíčku, mění šest různých směrnic z oblasti odpadů, obalů a výrobků s ukončenou životností. Evropská komise chce ovšem v novém balíčku vymezit i širší kontext oběhového hospodářství – v doprovodném Sdělení se proto zaměřila na výrobní fázi, design výrobků, opravitelnost výrobků, spotřební fázi, zelené veřejné zakázky, odpadové hospodářství, trh s druhotnými surovinami, prioritní oblasti (plasty, potravinový odpad, stavební a demoliční odpad, kritické suroviny, biomasa a bioprodukty), inovace a investice, monitoring oběhového hospodářství a indikátory.

Změny evropských předpisů zpřísňují podmínky pro skládkování odpadů. Jaké budou mít podle odhadů pozitivní dopady?
Ministerstvo životního prostředí oběhové hospodářství jednoznačně podporuje. Podle odhadů může posilování oběhového hospodářství přinést v České republice přes 40 000 nových pracovních míst. Jde o to nasměrovat odpadové hospodářství od prostého skládkování k přeměně odpadů na zdroje, předcházet vzniku odpadů a začít odpady více materiálově a energeticky využívat.

V ČR se energeticky využívá asi jen 10 % odpadů. Jaký má tato oblast potenciál pro rozvoj?
Ministerstvo životního prostředí vidí v oblasti energetického využití komunálních odpadů potenciál rozvoje. Podle prognózy nakládání s komunálními odpady do roku 2024 se předpokládá nárůst energetického využití komunálních odpadů na úroveň odpovídající přibližně průměru EU. „Mix“ nakládání s komunálními odpady by v roce 2024 měl v ČR přibližně vypadat: 60 % recyklace – 28 % energetické využití – 12 % skládkování.
Rovněž předpokládané schválení evropského závazného cíle pro omezení skládkování komunálních odpadů ve směrnici o skládkování odpadů může znamenat další impuls pro rozvoj energetického využití odpadů, neboť se dá přepokládat, že ne všechen odpad, který nebude možné skládkovat, se přesune do recyklace. Důležité je rovněž uvést, že ani podle Evropské komise není v EU nadbytek kapacit pro energetické využití komunálních odpadů a Evropská komise ve svém posledním Sdělení k energetickému využití odpadů uvádí, že nedostatek kapacit energetického využití odpadů znamená závislost zemí na skládkování. Nicméně je nutné uvést, že EK nemá rozvoj energetického využití odpadů jako prioritu, a to se promítá do ochoty k financování projektů v této oblasti.

Budou jednotlivé cíle reflektovat rozdíly mezi jednotlivými státy?
Je předpoklad, že směrnice o odpadech a směrnice o skládkách odpadů budou obsahovat možnost prodloužení lhůty pro dosažení stanovených cílů pro některé státy. O nastavení výjimek se vedou diskuse mezi členskými zeměmi a bude to jedna z klíčových otázek pro posun celého balíčku.

V jakých oblastech může být pro Česko problematické splnit své závazky?
Pokud nebudou realizovány kroky, které navrhuje ministerstvo životního prostředí v rámci nového zákona o odpadech a v rámci nového Plánu odpadového hospodářství, pak může být ohroženo plnění nových recyklačních cílů pro komunální odpad a rovněž i plnění nového cíle pro redukci skládkování komunálního odpadu.

Jak je na tom nyní ČR s recyklací odpadu v porovnání s ostatními zeměmi EU?
V České republice je míra recyklace komunálních odpadů na úrovni 36 %, což je pod průměrem EU. Vzhledem k návrhu na zvyšování cílů recyklace komunálních odpadů v budoucích letech (2025, 2030), bude nutné recyklaci zlepšit, a to zejména přesunutím recyklovatelných odpadů ze skládek.

Jedním z požadavků, které vzešly z loňských Dnů teplárenství a energetiky, je právě nutnost zákona o odpadech, který by měl nastavit základní legislativní podmínky pro postupné omezování skládkování a zvyšování využívání odpadu včetně energetického využití při respektování hierarchie nakládání s odpadem a nastavení efektivní výše poplatků za směsný komunální odpad. V jaké fázi je příprava novely zákona o odpadech nyní?
Pro Ministerstvo životního prostředí je omezení skládkování komunálních odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu prioritní. V rámci naplňování těchto priorit se podařilo upravit legislativu odpadového hospodářství již v roce 2014. V novele zákona o odpadech z tohoto roku bylo stanoveno, že od roku 2024 bude v ČR zakázáno skládkovat využitelné, recyklovatelné a směsné komunální odpady. Jednalo se o průlomovou změnu, která dává jasný horizont pro omezování skládkování v České republice. Na to navázala novela zákona z roku 2015, která stanovila povinnost třídit rovněž bioodpady a kovy. Oblast bioodpadů je nutné do budoucna dále intenzivně řešit. V roce 2014 se podařilo MŽP přijmout nový Plán odpadového hospodářství 2015 - 2024, který rovněž stanovuje jako strategický cíl omezení skládkování odpadů, které MŽP vnímá jako plýtvání surovinami a nejméně vhodný způsob nakládání s odpady.
Na výše uvedené kroky má navázat zcela nový zákon o odpadech, který bude mimo jiné obsahovat i progresivní růst poplatků za skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů. Toto doporučuje opakovaně ČR rovněž Evropská komise. V posledních zprávách pro Českou republiku Evropská komise uvádí, že nízká míra poplatku za skládkování nepodporuje hierarchii nakládání s odpady a umožňuje vysokou míru skládkování komunálních odpadů.
Nový zákon o odpadech prošel v roce 2016 velmi rozsáhlým připomínkovým řízením a byl předložen do Legislativní rady vlády, kde byl opakovaně projednáván. Vzhledem k času, který v současnosti schází do voleb do Poslanecké sněmovny, bylo rozhodnuto ho dále neposunout v legislativním procesu, ale dopracovat ho a připravit pro novou vládu.

Hlavní okruhy změn

 • Definicezákladních pojmů v oblasti odpadového hospodářství
 • Zvyšování cílů pro recyklaci komunálních odpadů, obalových odpadů, nový cíl pro redukci skládkování.
  - 60 – 65% pro roky 2025, 2030 – recyklace komunálních odpadů.
  - 65 – 70% pro roky 2025, 2030 – recyklace obalových odpadů (nové vyšší cíle pro jednotlivé materiály – vč. hliníku).
  - 10% z produkce komunálních odpadů skládkováno.
 • Stanovení minimálních požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobců (extended producer responsibility - EPR).
 • Harmonizace výpočtových metod.
 • Stanovení měřícího bodu pro recyklaci odpadů a obalů.
 • Harmonizace požadavků na vedlejší produkty a stanovení konce odpadu.
 • Zavedení systému „včasného varování“.
 • Zavedení registru nebezpečných odpadů.
 • Zavedení separovaného sběru bioodpadů.
 • Posílení prevence vzniku odpadů.
11. 4. 2017
Komerční banka, a.s. - partner konference >><<

Komerční banka je součástí skupiny Société Générale. Svým klientům poskytuje komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví.

Prostřednictvím bankovních poradců a služeb přímého bankovnictví nabízí klientům platební servis, podnikatelské úvěry, financování obchodu a exportu, leasing, factoring, správu aktiv, obchodování na kapitálovém trhu, finanční a dotační poradenství včetně mnoha dalších služeb v závislosti na individuálních potřebách klienta. Významná je i její pozice při financování projektů v oblasti energetiky – od obnovitelných zdrojů přes investice do teplárenství, odpadových technologií až po energetické úspory v průmyslových provozech či veřejném sektoru.

11. 4. 2017
DEKRA – Globální partner pro bezpečný svět >><<

Dekra CZ a.s. je součástí přední nadnárodní organizace poskytující expertní služby v oblasti bezpečnosti!

Již více než 50 let se věnujeme aktivitám bezprostředně ovlivňujících bezpečnost na silnicích, v průmyslu, v dopravě i doma.
Odstraňujeme omezení a překážky, které Vám brání chopit se příležitostí a zabývat se obchodní expanzí.

Portfolio našich služeb:

 • Expertní činnost pro výrobce, dovozce a prodejce vozidel
 • Znalectví a likvidace pojistných událostí
 • STK, SME a služby pro provozovatele
 • Typová zkušebna
 • Kvalifikace a certifikace personálu
 • Certifikace systémů a výrobků
 • Dopravní vzdělávání, odborná školení, vzdělávací programy a konference
 • Revizní a inspekční činnost
 • Nedestruktivní a mechanické zkoušení materiálu
 • Měřicí a kalibrační služby
 • Služby pro motoristy

Vydali jsme se „Cestou přidaných hodnot“. Vytváříme bezpečnější a důvěryhodnější prostředí a zaměřujeme se na rizika, která jsou součástí našich každodenních činností. Je životně důležité najít správnou cestu k jejich vyhodnocení a odstranění, ale také pochopit jejich dopady nejen v oblasti ekologických, technologických, sociálních, finančních, ale přímo i v našich domovech.

11. 4. 2017
EUTIT s.r.o. - partner konference >><<

Firma EUTIT s.r.o. se již desítky let zabývá výrobou a dodávkami otěru a chemickým vlivům odolných aplikací.

Dle potřeby navrhneme použití čedičové nebo Eucorové vložky či případně atypické řešení opotřebovávaného dílu. To vše s cílem maximální životnosti. Některé naše výrobky: potrubní díly, oblouky, redlerové dopravníky, dopravníky na biomasu, zásobníky, atypické žlabové trasy a mnoho dalších. Obraťte se na nás, pojďme společně najít řešení vašeho problému s abrazí.

10. 4. 2017
ModemTec - partner konference >><<

ModemTec patří k předním světovým společnostem v oblasti výzkumu a vývoje pro Smart Grid sítě.

Naše firma poskytuje kvalitní výrobky pro průmysl – automatizaci a energetiku. Působíme také v oblastech komunikace po elektrické síti (PowerLine Communication) a měření elektrické energie.

Výrobky ModemTecu mají využití v mnoha průmyslových oblastech. Mohou být použity pro měření získávání dat v různých odvětvích: měření spotřeby energií; monitoring teploty a vlhkosti; průmyslové měření a sběr dat; analýza a přenos dat v průmyslu. Mezi hlavní výhody našich produktů pak patří jejich spolehlivost v průmyslově zarušeném prostředí.

Společnost ModemTec byla založena v roce 1991 s cílem specializovat se na oblast PLC modemů a vývoj aplikací. ModemTec disponuje zkušeným týmem specialistů v oblasti datových přenosů a měření a rovněž i nejmodernějšími přístroji a zařízeními pro vývoj produktů určených pro energetiku třetího tisíciletí. Sídlo společnosti se nachází v Třinci.

6. 4. 2017
Péče o zákazníka v teplárenství >><<

Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev zdůrazňuje postavení odběratele tepla jako skutečného partnera, zákazníka a klienta.

Novou tematickou sekcí v rámci Dnů teplárenství a energetiky bude aktuální téma Péče o zákazníka v teplárenství. „Odběratel tepla, ať už bytové družstvo či společenství vlastníků, velké či malé, musí být bráno dodavatelem jako skutečný partner a především zákazník a klient, ne jako vazal, jak se tomu v mnoho případech děje. Základem dobrého vztahu mezi dodavatelem a klientem je oboustranná komunikace. Mělo by být snahou dodavatele tepla objasnit klientům aktuální postavení tepláren na trhu s teplem. Je třeba, aby si dodavatelé tepla uvědomili, že jsou jejich stávající zákazníci pod tlakem mnoha firem nabízejících odpojení od CZT,“ říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských družstev.

6. 4. 2017
Péče o zákazníky v rozsáhlých CZT >><<

Obchodní ředitel Pražské teplárenské Tomáš Sluka připomíná aktuální výzvy v péči o zákazníky.

Péči o zákazníky v rozsáhlých CZT představí ve své přednášce Tomáš Sluka, obchodní ředitel Pražské teplárenské. „Cílem mého příspěvku je podělit se s účastníky konference o aktuální výzvy, kterým při své činnosti čelíme. Představím základní možné cesty vedoucí ke zvýšení dodávek centrálního zásobování tepelnou energií a ke zvýšení atraktivity dálkového tepla pro koncového odběratele,“ uvedl Tomáš Sluka.

6. 4. 2017
Města chtějí podporu přímého spalování >><<

Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku, informuje o alarmujícím zpřísňování limitů na třídění odpadů.

 Za municipality vystoupí Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a místopředseda Svazu měst a obcí ČR. „Zpřísňující se limity na třídění odpadů a snižování skládkování jsou alarmující pro komunální sféru v ČR a termíny pro jejich naplnění se krátí – rok 2024, resp. 2025 a 2030. Stát by v této věci měl být více aktivní, aby pak jen a pouze nepřenesl nereálné povinnosti nebo spíše termíny k jejich plnění na města a obce. Důležité je toto téma i z hlediska ochrany obyvatel před nadbytečným a razantním zdražováním, pokud by poplatek za odpady, resp. za skládkování odpadů vzrostl, aniž by města a obce dostaly reálnou šanci přizpůsobit se požadavkům státu a EU,“ říká.
Svaz měst a obcí chce proto řešit otázku energetického využití odpadů zejména cestou přímého spalování směsných komunálních odpadů a na to navazujícím budování logistických a dopravních center a tras. „Energetické využití odpadů je moderní a efektivní způsob, jak s vyprodukovanými odpady nakládat v dlouhodobém horizontu, mají s ním zejména pozitivní zkušenosti v zahraničí, např. Rakousko, Německo, Francie, Nizozemí či Švýcarsko. Představuje stabilní a partnerské řešení pro vyřešení jedné z klíčových otázek v odpadovém hospodářství „kam s ním“ za 15 – 20 let poté, co skončí životnost skládek, anebo bude jejich kapacita velmi omezena,“ dodává Pavel Drahovzal.

6. 4. 2017
Teplárenství v současných podmínkách nemá na růžích ustláno >><<

Říká Tomáš Drápela, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňské teplárenské.

„Teplárenství v současných podmínkách nemá na růžích ustláno. Klasické teplárenské zdroje na domácí hnědé uhlí se potýkají s ekonomickým přežíváním na „trhu“. Doba lokálních monopolů tepláren ve městech je nenávratně pryč a je potřeba narovnat podmínky dodávek tepla pro všechny výrobce. Pokud nedojde k narovnání podmínek pro všechny potenciální dodavatele tepla, hrozí kolaps českého teplárenství jako oboru a decentralizaci teplárenských soustav,“ nastiňuje problém Tomáš Drápela, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňské teplárenské. Na Dnech teplárenství a energetiky představí výsledky unikátní analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů, kterou Plzeňská teplárenská zpracovala společně s Teplárenským sdružením ČR.

6. 4. 2017
Nakládání s komunálními odpady >><<

Podle Milana Chromíka, ředitele divize využití odpadů společnosti Veolia,představuje nakládání s odpady mimořádně aktuální téma.

Velkým tématem bude také nakládání s odpady. „Téma nakládání s komunálními, a zvláště směsnými komunálními odpady, se v poslední době stalo velmi aktuálním s ohledem na připravovanou evropskou a navazující českou legislativu. Po trhu chodí mnoho různých informací o zaručených technologiích nakládání s komunálními odpady a obce a města s těmito technologiemi nemají a zatím ani nemohou mít praktické zkušenosti,“ říká Milan Chromík, ředitel divize využití odpadů společnosti Veolia. Ve své přednášce představí přehled jednotlivých možností nakládání s komunálním, odpadem zejména u municipalit a srovná přímé energetické využití směsných komunálních odpadů, tuhých alternativních paliv na bázi směsných komunálních odpadů a skládkování po předchozí úpravě. 

6. 4. 2017
Uhlí z Dolů Bílina je primárně určeno pro české teplárenství... >><<

věřím, že v něm bude hrát dlouho významnou roli - říká Ivo Pěgřínek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Severočeské doly.

Díky posunutí územně ekologických limitů, o kterém rozhodla vláda na podzim 2015, se na Dolech Bílina může, při splnění všech zákonných podmínek, těžit uhlí až za horizont roku 2050. O tom, jaký bude postup těžby, bude na Dnech teplárenství a energetiky, které se uskuteční 25. – 26. 4. v Hradci Králové, hovořit Ivo Pěgřímek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Severočeské doly. 
 
Po kolikáté se účastníte Dnů teplárenství a energetiky, jaký má pro vás akce význam? S čím tam letos vystoupíte?
Po svém nástupu do funkce předsedy představenstva Severočeských dolů v lednu roku 2015 jsem se aktivně zúčastnil Dnů teplárenství a energetiky v roce 2016. Byl to vhodný okamžik, sdělit odborné veřejnosti mnoho nových zásadních informací. Hovořil jsem o potenciálu těžby hnědého uhlí na Dolech Bílina v rámci tehdy nového UV č. 827/2015, čili o možnosti těžby na těchto dolech až za horizont roku 2050, hovořil jsem o naší strategii produkce a prodeje uhlí, kvantifikoval jsem mimo jiné volné a zatím nezasmluvněné zásoby uhlí v hodného pro potřeby teplárenství domácností, informoval jsem o nutnosti absolvování základních legislativních povinností až po získání potřebného povolení hornické činnosti od státní báňské správy. Pro účastníky byly tehdy podstatné i informace o stabilních kvalitativních parametrech našeho nízkosirnatého vysoce výhřevného uhlí do budoucna. To vše bylo řečeno v kontextu plánu investičních výdajů skupiny SD v horizontu pěti let. Po roce se ukázalo, že na podaných informacích není potřeba nic měnit. Samozřejmě je doplním. Z pohledu již probíhajících konkrétních procesů směřujících k povolení těžby jsme budoucnost rozdělili na etapy a v té první jsme již významně postoupili, a to hlavně ve vyjednávání s municipalitami a v procesu EIA. 
 
V jaké fázi je tedy nyní EIA? 
Bylo zpracováno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., které bylo předáno na Ministerstvo životního prostředí ČR. To jej rozeslalo všem dotčeným orgánům a institucím, a také jej zveřejnilo na svých webových stánkách. Proběhlo Zjišťovací řízení, v němž se k Záměru mohou vyjádřit účastníci řízení, ale i ostatní instituce, např. ekologické organizace a občané. Na výsledky Zjišťovacího řízení nyní čekáme. Následovat bude zpracování Dokumentace. Mimo jiné se v ní budeme muset vypořádat se všemi připomínkami ze Zjišťovacího řízení. Dále Dokumentace obsahuje řadu odborných plánů a studií. Patří mezi ně například biologický průzkum, vliv na krajinný ráz, archeologický průzkum, hodnocení geologie a hydrogeologie, rozptylová a hluková studie, vliv na lidské zdraví, vliv světelných emisí, souhrnný plán sanace a rekultivace a další. Odborné studie jsme zadali externím zpracovatelům, kteří k tomu mají příslušná oprávnění. Práce na nich již byly zahájeny.

Kdy bude EIA hotova?
Předpokládáme, že celý proces EIA až do zveřejnění závazného Stanoviska ze strany MŽP, bude ukončen v závěru roku 2018.

Kdy by mohla být zahájena těžba?
Těžba na Dolech Bílina kontinuálně pokračuje na základě Povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání na roky 2010 – 2030. Předpokládáme, že ke změně báňských postupů, která reaguje na usnesení vlády z roku 2015 o korekci limitů a ke kterému se vztahuje současný proces EIA, by mohlo dojít cca v roce 2020.
 
Kam se bude těžba rozšiřovat?
Navrhovaná těžba respektuje podmínku Usnesení vlády č. 827, to znamená, že se těžba nesmí přiblížit k zastavěným územím obcí blíže než na 500 metrů. Již v současné době je respektovaná vzdálenost 500 m k obci Braňany. Od obce Mariánské Radčice se nyní pohybujeme s 1. skrývkovým řezem ve vzdálenosti cca 1 600 m. Samozřejmě i ve vztahu k této obci bude podmínka vzdálenosti těžby 500 m v budoucnu respektována.
 
Jaké předpokládáte, že se na nově poskytnutém území vyskytují zásoby? Jakou mají roli pro české teplárenství, energetiku?
Naše odhady zásob v nově vymezeném předpolí lomu Bílina se nemění, po odpočtu zásob odpovídajících dodržení vzdálenosti 500 m od zastavěných území obcí činí minimálně 100 mil. tun. Přesnější kvantifikace bude vyplývat z řádného výpočtu uhelných zásob, který plánujeme provést v průběhu roku 2018. Tento výpočet bude posouzen nezávislými institucemi a členy komisí státní správy. Ale již dnes lze díky práci odborných útvarů Severočeských dolů při průběžném vyhodnocování geologických informací a vrtného průzkumu říci, že nepředpokládáme odklon od tohoto sumárního čísla. Toto uhlí je primárně určeno pro české teplárenství a věřím, že v něm bude hrát ještě dlouhou dobu významnou roli. 
4. 4. 2017
ENBRA - partner konference >><<

Firma ENBRA byla založena roku 1991 a od svých počátků až do dnešní doby se profiluje jako klíčový hráč v oblasti technického zařízení budov.

Obchodní a zakázkové aktivity společnosti zahrnují vodoměry, měřiče tepla a chladu, kotle, ohřívače vody, tepelná čerpadla, solární systémy, rozúčtování nákladů vody a tepla, realizace zakázek a servis, profesionální školení a řadu dalších aktivit spojených s provozem domu. Společnost ENBRA rovněž provozuje nejrozsáhlejší síť špičkově vybavených autorizovaných metrologických středisek v ČR a SR.

 

3. 4. 2017
ČEZ ESCO, a.s. - partner konference >><<

Společnost ČEZ ESCO (Energy Service Company) vznikla s vizí poskytovat zákazníkům vše, co mohou požadovat v rámci svých energetických potřeb.

Chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem o komplexní energetické služby šité na míru jejich specifickým potřebám, ať už jde např. o instalaci nebo provoz lokálního energetického zdroje, vzduchotechniky či distribuční sítě, energetický audit, realizaci a provoz osvětlení, nebo celkovou modernizaci energetiky svého provozu.
Cílovými zákazníky ČEZ ESCO jsou velké průmyslové společnosti, malé a střední podniky, státní, municipální či privátní organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů od rezidenčních a administrativních budov, přes nemocnice a školy, až po sportovní areály.
Služby ČEZ ESCO zahrnují celý životní cyklus zařízení od přípravy projektů (studie, projekt), přes instalaci (v případě potřeby včetně financování), až po následný provoz a údržbu.

3. 4. 2017
ČEZ Teplárenská, a.s. - partner konference >><<

Přední český dodavatel tepla, zabývající se výrobou, distribucí a prodejem tepelné energie a souvisejících služeb.

Zajišťujeme obsluhu, provozování nebo vybudování tepelných zdrojů. Odborně vyřešíme také legislativní povinnosti v energetice. V našich regionech nově cílíme i na majitele decentrálních zdrojů tepla (plynových kotelen) - díky službě KOMFORT dokážeme výrazně snížit náklady za teplo.

Působíme v 6 krajích ČR a 32 městech s celkovou dodávkou více než 7 600 TJ.

Zásobujeme přes 4 550 zákazníků, 132 000 domácností, více než 1 100 nebytových objektů, 80 průmyslových podniků, 20 distributorů tepla.

3. 4. 2017
Teplárny Brno: Nové špičkové kotle už hřejí naplno >><<

Dva nové plynové kotle s vyšší účinností a součtově nižším výkonem nahradily vloni v létě zastaralý olejovoplynový parní kotel na Brno-Severu, jednom ze čtyř hlavních provozů Tepláren Brno.

Nové zařízení se stalo součástí optimalizace velkých zdrojů této městské společnosti a spolu s postupnou rekonstrukcí parovodů na horkovody přináší efektivnější výrobu a distribuci tepla. Teplo z nového zařízení, které má za sebou první úspěšnou topnou sezonu, slouží přímo k natápění horkovodů brněnských lokalit s velkými sídlišti Líšeň a Lesná bez nutné transformace páry na horkou vodu. Nahrazený kotel, tzv. „K 15“ byl do provozu uveden v březnu 1983 a naposledy dodával páru v prosinci roku 2014. Za tu dobu vyrobil téměř 6,5 milionů tun páry, tj. více jak 16 mil. GJ dodaného tepla. Taková úctyhodná dodávka tepla momentálně odpovídá více jak čtyřletému provozu všech zdrojů TB a brněnské spalovny. Demontáž K15 trvala několik týdnů.

2. 4. 2017
Generální oprava spalovací turbíny v Teplárnách Brno >><<

Pracuje na podobném principu jako letecký proudový motor a stejně tak musí být i spolehlivá.

Zhruba před rokem proto spalovací turbína včetně generátoru na provozu Tepláren Brno Červený mlýn absolvovala generální opravu. Špičkové zařízení je výrobkem firmy Siemens, vychází z konstrukce turbín řady V 84 a V 94 a na Červeném mlýně bylo instalováno v 1998. Její nejvíce problematickou částí je spalovací komora a komponenty stroje, kterými prochází horké plyny ze spalování (až 1200 oC). V minulosti byly již provedeny dvě generální opravy, ta první v roce 2003 a druhá v roce 2009. Samotná generální oprava vloni na jaře zabrala sice „jen“ deset týdnů, náročné přípravy si však vyžádaly zhruba tři roky. V rámci výběrového řízení se podařilo vyjednat výrazně výhodnější ceny náhradních dílů. Úspora činí 3 mil. EUR.

31. 3. 2017
EY - partner konference >><<

Společnost EY (dříve Ernst & Young) se dnes řadí mezi špičku v České republice i celosvětově.

Je předním poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Česká pobočka globální společnosti funguje již od roku 1991. Kanceláře EY čítající přes 900 zaměstnanců jsou v Praze, Brně i Ostravě a své poradenské služby poskytuje více než tisícovce českých i mezinárodních společností. EY pracuje pro 20 firem z české top 30 a pro všech 5 největších bank v zemi. Radí ale i start-upům nebo začínajícím podnikatelům.

Energetika je jedním z prioritních odvětví, na které se společnost EY soustředí. Firmy podnikající v energetice jsou jejími nejvýznamnějšími klienty. V České republice má společnost EY skupinu zkušených odborníků, která je dále doplňována tak, aby svým klientům nabídla vždy takový tým, který je bude schopen provázet každou systémovou změnou na energetickém trhu v ČR i zahraničí. EY poradci mají vysokou osobní i odbornou reputaci, nezávislost a širokou škálu kompetencí – od technických, obchodních, právních, regulatorních, procesních, řízení rizik až po daňové a účetní. Důležitou předností služeb společnosti EY je vysoká přenositelnost znalostí i zkušeností v rámci středoevropského regionu.

31. 3. 2017
České teplárny čekají investice do technologie odstraňování rtuti z emisí a měření >><<

V současné době se vypouštění rtuti nereguluje, pouze monitoruje. V legislativě EU se ale chystá zásadní změna – ta stanoví limit, který bude platný pravděpodobně od roku 2021. Co přinese? To bude jedna z otázek, na které bude účastníkům blížících se Dnů teplárenství a energetiky (DTE) odpovídat Karel Borovec, vedoucí oddělení provozních měření ve Výzkumném energetickém centru při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

 

Budou plánované emisní limity pro české teplárny bezproblémově splnitelné? 
Plánované emisní limity budou pravděpodobně splnitelné, zda bezproblémově, to se teprve ukáže. Je však potřeba zvážit a ověřit úroveň techniky, kterou se emise budou prokazovat. Požadované emisí limity jsou totiž na úrovni několika µg/m3N, v závislosti na typu spalovaného paliva, a měření takto nízkých koncentrací má vysoké požadavky nejen na samotné přístroje, ale i na jeho obsluhu. 

Jaké technické změny a investice teď teplárny tedy čekají? 
České teplárny čekají investice jednak do technologie odstraňování rtuti z emisí a provozy s tepelným příkonem vyšším než 300 MW i do aparatury na kontinuální měření emisí rtuti ve spalinách.Technicky půjde o instalaci zařízení pro dávkování určitého sorbentu do spalin, pravděpodobně v místě před zařízením pro záchyt tuhých částic ve spalinách (elektrostatický nebo tkaninový odlučovač). Analyzátory pro měření rtuti by měly být instalovány v blízkosti odběrového místa, nejlépe ve vzdálenosti jednotek metrů, což může tuto instalaci významně prodražit. 

Jaká zlepšení přinesou tyto investice do praxe? 
Investice do odstranění rtuti z emisí přinesou zlepšení ve smyslu snížení vypouštění této složky spalin do ovzduší. Reálně se ale tento problém přesune do problematiky nakládání s popílky a produkty po odsíření, do kterých se rtuť z emisí přesune. 

Nakolik je rtuť nebezpečná, jakou mají její emise dopad na životní prostřední? 
Ze současných emisí rtuti vypouštěných do ovzduší mohou vznikat zásadní zdravotní rizika. Problematická methyl-rtuť se dostává do těla především konzumací ryb. Vzniká v biosféře z biologických procesů, které vznikají ze rtuti a hromadí se v potravních řetězcích. Největší koncentraci pak můžeme najít u dravců, mořských savců a také u člověka. Chceme-li minimalizovat vystavování lidského organizmu účinkům methyl-rtuti, je jedno z možných opatření snížit konzumaci/spotřebu ryb. Nicméně, toto řešení je z různých důvodů nepraktické. Kromě toho konzumace ryb má pro člověka také pozitivní účinky, na které musí být brán ohled. Z tohoto důvodu je velice potřebnéminimalizovat vstup rtuti v jakékoliv formě do životního prostředí. 

Jaké zdroje způsobují největší znečištění? 
Největšími producenty emisí rtuti jsou zdroje spalující fosilní paliva, technologie pro zpracování železa, dobývání zlata a řemeslné technologie. V České republice jsou znečištění nejčastěji v oblastech teplárenských a elektrárenských provozů. 

Jak je tedy možné měřit, potažmo regulovat, požadovaný výskyt rtuti? 
Emise rtuti je možné měřit jednorázovými odběrovými metodaminebo pomocí analyzátorůpro kontinuální měření, případně sorpcí na speciální sorbenty.Regulace je pak možná pomocí optimalizace procesů čištění spalin, dávkováním speciálních sorbentů, na jejichž povrchu dochází k sorpci rtuti a jejímu odstranění ze spalin. V neposlední řadě lze rtuť odstranit také samotnou úpravou uhlí před vstupem do spalovacího procesu.  

Nakolik to dnes průmyslové zdroje využívají? 
V současné době se cíleně nevyužívají žádná opatření na snížení emisí rtuti. Probíhají ale první testy týkající se optimalizací stávajících technologií na čištění spalin s ohledem na snížení emisí rtuti.  

Na DTE představíte také výsledky práce Výzkumného energetického centra (VEC) v této oblasti, jaké to jsou?
V rámci prací na VEC jsme se soustředili z našeho pohledu na to základní, a to je otázka přesnosti měření stávajících technik měření emisí rtuti ve spalinách. Budeme tak prezentovat srovnání několika technik měření.Připravujeme také metodiku pro porovnávací okružní testy, pro laboratoře akreditované v oblasti měření emisí. Ve spolupráci s provozovateli jsme začali dlouhodobě mapovat reálné emise z teplárenských a elektrárenských zdrojů spalující uhlí a biomasu.Na DTE Budou prezentovány dílčí výsledky emisí rtuti z těchto kampaní.

28. 3. 2017
Energotrans, a.s. - partner konference >><<

Společnost Energotrans, a.s., je stoprocentní dceřinou společností ČEZ, a. s., která vlastní výrobnu Mělník I a horkovodní napáječ zásobující teplem hlavní město Prahu a Neratovice.

Energotrans, a.s., je v portfoliu Skupiny ČEZ nejvýznamnější teplárenskou výrobnou z pohledu objemu výroby a dodávky tepla, která činí ročně 9 800 000 GJ dodaného tepla. Současně s výrobou tepla je společnost i výrobcem elektřiny. Instalovaný elektrický výkon celkem je 4× 60 MWe. Celý systém produkce energií je zásobován ze 6 kotlů, zapojených ve sběrnicovém uspořádání, každý o parním výkonu 230 t/h. Výroba tepla probíhá na třech stupních ohřevu, které jsou zapojovány podle aktuálních potřeb dodávky. První stupeň je tvořen dvěma protitlakými turbínami, druhý stupeň je tvořen dvěma odběrovými turbínami a nově paralelně zapojenou propojí na Mělník II. Třetí stupeň ohřevu je používán zejména s technologickými odstávkami turbín a tvoří ho špičkové ohříváky napájené redukovanou párou.
Jako médium pro přenos tepla je využívána horká voda o parametrech do 2,5 MPa a 140 °C při průtocích do 8 200 t/h. Maximální přenášené tepelné výkony se pohybují na úrovni 650 MWt. Nejvzdálenější koncové místo odběru tepla od výrobny je 74,5 km. Pro zajištění spolehlivosti dodávek tepla byla vybudována propoj mezi výrobnami Mělník I a Mělník II, která je od roku 2014 v provozu. Dále má společnost Energotrans prostřednictvím dceřiné společnosti Areál Třeboradice k dispozici záložní plynový horkovodní kotel o výkonu 116 MWt.
 
28. 3. 2017
Teplárny Brno, a.s. - partner konference >><<

Investice do špičkových technologií, které ve výsledku umožňují vyrábět i distribuovat co nejlevnější teplo. Nejlepším důkazem o správnosti této cesty, kterou nastoupily Teplárny Brno už zhruba před pěti lety, je mimo jiné letošní zlevnění ceny tepla o pět procent pro všechny jejich zákazníky.

Nejvyšší tuzemská budova AZ Tower, nemocnice, univerzity a pivovar stejně jako bezmála 95 tisíc domácností, jejichž dodavatelem tepla je právě městská společnost Teplárny Brno, se tak nemusejí ani po silných mrazech z počátku letošního roku obávat skokového navýšení účtu za teplo. Komfort dodávek zaručuje odběratelům Tepláren Brno jejich non-stop havarijní služba. 
 
 
Celkem Teplárny Brno, které technologicky patří mezi tuzemskou špičku, v moravské metropoli v současnosti zásobují zhruba 4000 odběrných míst. Se svými čtyřmi hlavními výrobními zdroji jsou čtvrtou největší teplárenskou společností v ČR a největším odběratelem zemního plynu, který je jejich primárním palivem. Zkušenosti v TB mají také se spalováním biomasy, která vyhřívá lokalitu se zhruba 5500 bytovými jednotkami. Udržení čistého ovzduší a péče o životní prostředí tvoří jeden z hlavních cílů brněnských tepláren i do budoucnosti. Pozitivní dopad do ceny tepla i pro ekologii má také dlouhodobá spolupráce se spalovnou komunálního odpadu SAKO Brno, která v době letní odstávky zastupuje teplárenská zařízení, a od níž se vykupuje teplo i během roku. 
 
Během uplynulého roku TB investovaly do moderních technologií na provoze Červený mlýn, kde došlo ke generální opravě spalovací turbíny a modernizaci řídicího systému. Na provoze Brno-Sever byly instalovány dva špičkové horkovodní kotle, které nahradily původní, více než 30 let využívaný parní kotel, a zvýšily účinnost výroby na 96 % za současného snížení emisí oxidů dusíku (NOx) o 56 %. V rámci přechodu z páry na horkou vodu nahradily celkem 5,5 km parovodů moderními horkovody. Rekonstrukce zastaralých parovodů, oceněná Teplárenským sdružením ČR jako Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem, bude v roce 2017 pokračovat náhradou dalších 5,4 km rozvodů.
 
Společnost dokládá kvalitu nastavených procesů a činností certifikací Systému řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO 27001 a Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001. V portfoliu má také certifikáty ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 50001 a OHSAS 18001, který stanovuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ani společenská odpovědnost není pro firmu jen prázdnou frází. Teplárny podporují nejen projekty vybraných městských částí, ale dlouhodobě také například většinu důležitých zdravotnických zařízení v Brně, jako jsou například Fakultní nemocnice u svaté Anny, Vojenská nemocnice či Masarykův onkologický ústav.  
 
 
27. 3. 2017
MVV Energie CZ - partner konference >><<

Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie v České republice.

Skupina se také zabývá vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím odpadu, energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím a poskytováním služeb elektronických komunikací. Svým 496 zaměstnancům nabízí v regionech zajímavé a stabilní zaměstnání.
 
Patnáct společností skupiny poskytuje své služby obyvatelům, průmyslovým podnikům a municipální sféře v patnácti městech České republiky, zejména na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině.
 
Mateřskou společností skupiny je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu.
 
Skupina MVV Energie CZ využívá klasické i obnovitelné zdroje. Prostřednictvím nejmodernějších technologií dosahuje ekologické nezávadnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a hospodárnosti, a naplňuje tak své firemní motto „Zodpovědná energie“. Dlouhodobě podporuje města a regiony, ve kterých působí.
 
27. 3. 2017
Teplárny musí přejít od obranné politiky k aktivnímu řešení energetických potřeb odběratele >><<

Komplexní komfort dodávky tepla až do bytu, bezpečnost či cenová výhodnost. To jsou jen některé z výhod centrálního zásobování teplem (CZT). „Teplárny by ale měly vnímat také zájmy zákazníka,“ říká místopředseda představenstva Teplárny Otrokovice František Foltýn. Právě odpojování od CZT a péče o zákazníka budou jedním z aktuálních témat, která se budou diskutovat na Dnech teplárenství a energetiky. Ty se budou konat 25. – 26. 4. 2017 v Hradci Králové.

Odpojování od CZT je stále větším problémem pro řadu tepláren. Jaká je situace u vás, v Teplárně Otrokovice? 
Samozřejmě, že se s odpojováním také setkáváme, protože část našich zákazníků je zásobována prostřednictvím dalšího článku (distributora), kde nemáme možnost přímo pracovat s konečným zákazníkem. Nicméně u nás jsou to případy spíše výjimečné a spíše se nám daří nové odběratele připojovat.

Co mohou tedy teplárny dělat, aby k odpojování nedocházelo?
Především je potřeba aby teplárny vnímaly, že zájmy zákazníka - mít kvalitní a cenově uspokojivé zabezpečení tepelné energie - je i zájmem tepláren. Zákazníkům nemůžeme mít za zlé, že hledá optimální variantu uspokojování jeho tepelných potřeb. Teplárny by měly v tomto snažení být aktivní a nabízet zákazníkům celou řadu doplňkových služeb s cílem snižovat jeho spotřebu tepla.

Jaké to například jsou?
Odborná a případně i finanční pomoc při návrhu a realizace úsporných opatření (zateplování, výměna oken, výměna termoventilů, osvětlení atd.), snímkování domů termokamerou před rekonstrukcí a po rekonstrukci, převzetí vyúčtování tepla u jednotlivých SVJ a družstev, včetně dodávky a zafinancování osazení poměrových měřidel, převzetí starosti o vnitřní domovní teplovodní systém, pomoc při získávání dotací v rámci realizace úsporných opatření. Jedná se o komplexní systém péče o zákazníka a jeho energetickou potřebu.

Stejně jako u řady jiných oborů i teplárenství prodělalo za poslední dobu řadu zásadních, zejména technologických změn a vylepšení – jaké jsou dnes trendy v rozvoji? 
Je to především kombinovaná výroba tepla a elektřiny, která má nejenom pozitivní vliv na ekologii, ale také na ekonomiku výroby a tím i na cenu tepla. Další zásadní otázka je snižování ztrát a to jak při vlastní výrobě, tak i především při distribuci. A také diverzifikace zdrojů na více palivový mix a také výkonová diverzifikace. Důležitým aspektem je rovněž snaha o větší využití zdrojů formou dalších služeb (podpůrné služby, dodávky chladu atd.)

Teplárny v posledních letech investovaly velké částky do investic pro opravy, údržbu a rozvoj sítí a snížení emisí. V jakém stavu je distribuční síť v Otrokovicích a jak probíhá modernizace?
Naše distribuční tepelné sítě jsou nejenom v Otrokovicích, ale také ve Zlíně Malenovicích a Napajedlech. V minulosti jsme věnovali rekonstrukci tepelných sítí  velké a nemalé finanční prostředky, takže distribuční sítě ve všech třech městech máme rekonstruované na horkou vodu, pomocí předizolovaného potrubí, v jednotlivých odběrných místech jsou osazen DPS (domovní předávací stanice), které umožňují nejenom efektivní výrobu TUV ale především individuální nastavení  každého domu v závislosti na jeho energetické potřebě. Další výhodou naší horkovodní sítě je, že v době odstávky velkého zdroje v Otrokovicích je teplo do celé sítě dodáváno z náhradního plynového zdroje. Tím je zajištěna nepřerušená dodávka tepla odběratelů po celý rok bez přerušení.  

Jakou věštíte budoucnost CZT a teplárnám? 
Budoucnost CZT  bude taková, jakou jsme schopni si zajistit. Tam kde teplárny budou aktivně spolupracovat s odběrateli, kde budou hledat další využití (i mimo hlavní topnou sezónu) kapacit, snižování ztrát při přenosu tepla a jeho užití, tak tam vidím poměrně velkou šanci na udržení i na případný další rozvoj CZT. Samozřejmě musí se k tomu vytvářet i příhodné legislativní prostředí  (např. obdobná dostupnost dotačních titulů jako mají alternativní řešení atd.). Jde o to aby CZT přešlo od obranné politiky k aktivnímu řešení energetických potřeb odběratele a hledalo cesty jak doplnit portfolio výrobků a služeb a tím mohlo výhodněji rozložit své stálé náklady, což ve svém důsledku umožní nastavit i akceptovatelnou cenu tepla.

26. 3. 2017
Skupina ČEZ - partner konference >><<

Skupina ČEZ patří do první desítky evropských energetik dle počtu zákazníků i podle výše tržní kapitalizace. Na evropských trzích obchoduje s elektřinou, plynem či povolenkami CO2. Elektřinu, plyn a teplo dodává více než 9 milionům zákazníků v zemích střední a východní Evropy a v Turecku.

Jen v České republice distribuuje Skupina ČEZ elektřinu do téměř 3,5 mil. odběrných míst. Je největším výrobcem elektřiny a jedním ze tří největších výrobců tepla, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou.

 
ČEZ, a. s. 
Společnost ČEZ, a. s., je významným výrobcem elektřiny a tepla, jehož výroba je uskutečňována v řadě klasických uhelných elektráren, dvou elektrárnách jaderných a v obnovitelných zdrojích – především vodních elektrárnách. Výroba elektřiny a tepla je realizována převážně v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) nebo s využitím biomasy či malé kogenerace.
Zájmem společnosti je výroba co nejšetrnější k životnímu prostředí – tomu odpovídá i dokončený program ekologizace jednotlivých zdrojů formou odsíření, výstavba fluidních kotlů a další investice do zvyšování účinnosti výroby a ekologie.
 
26. 3. 2017
Explosion Power GmbH - partner konference >><<

Explosion Power je švýcarská společnost, která vyvíjí, vyrábí a prodává po celém světě systém šokových pulzních generátorů pro nepřetržité, on-line zautomatizované čistící procesy kotlů v elektrárnách, včetně servisu.

 
Kontakt:
Explosion Power GmbH
Augustin Keller-Strasse 22
5600 Lenzburg / Switzerland
 
25. 3. 2017
UCHYTIL s. r. o. - partner konference >><<

Společnost UCHYTIL s. r. o. se od roku 1994 zaměřuje na kvalitní poskytování služeb v oborech Energetika, Technická zařízení budov, a Stavební činnost.

Veškerá činnost společnosti je zaměřena na komplexní služby, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníka. Společnost má zaveden a používá systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, certifikaci enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001. UCHYTIL s.r.o. je držitelem Certifikátu dle ČSN EN 1090-2+A1 pro oblast činnosti: Výroba a montáž ocelových konstrukcí energet. zařízení a staveb a Certifikátu dle ČSN EN ISO 3834-2 pro oblast činnosti: Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce energet. zařízení a ocelových konstrukcí.
 
V oboru Energetika provádíme projekční činnost a realizujeme:
 • komplexní dodávky kotelen 
 • rekonstrukce, opravy kotlů a energetických zařízení
 • dodávky a montáže potrubních systémů
 • dodávky a montáže tlakových nádob
 • montáže vyhrazených elektro zařízení, zařízení MaR
V oboru TZB provádíme projekční činnost, dodávky a montáž:
 • domovních a průmyslových kotelen
 • rozvodů tepelných sítí
 • výměníkových stanic
 • rekonstrukce topných systémů a zdravotnických instalací
V oboru Stavební činnost projektujeme a realizujeme:
 • pozemní stavby – výstavba kotelen a výměníkových stanic
 • přípojky inženýrských sítí, tepelné sítě. 
 • inženýrské sítě – kanalizace a ČOV
Sídlo společnosti:
UCHYTIL s. r. o.
K Terminálu 7
619 00 Brno
tel.: 545 423 111
 
Odštěpný závod:
UCHYTIL s. r. o.
Brněnská 41
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 560 594 111
 
Odštěpný závod:
UCHYTIL s. r. o.
U Elektrárny 1
695 01 Hodonín
tel.: 518 321 039
25. 3. 2017
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. - partner konference >><<

Firma AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1995. Navázala na činnost původní firmy AVOS Fläkt, která působila na českém trhu již od roku 1991.

Na základě potřeb a požadavků našich zákazníků firma postupně  rozšířila okruh svých aktivit na prakticky všechny činnosti pro systémy zásobování teplem. Počínaje výrobou kompaktních předávacích stanic tepla, výměníkových stanic, přes realizace kotelen, strojoven kogenerace, montáže potrubního vedení, až po realizace celých soustav pro výrobu a dodávku tepla a teplé vody. K těmto technologiím dodáváme a instalujeme řadu řídících systémů světových a domácích výrobců, vč. nadřazených  pracovišť dispečerského řízení.
Svým postojem k potřebám a požadavkům našich zákazníků a individuálním přístupem ke každé aplikaci, se snažíme najít pro zákazníka funkčně, technicky, energeticky a finančně optimální řešení. Prvořadý důraz klademe na kvalitu, spolehlivost, ekonomickou dostupnost a také krátké dodací lhůty našich výrobků a služeb. Individuální zodpovědnost každého zaměstnance firmy za kvalitu je rozhodujícím činitelem, který zajišťuje vysokou úroveň dodávek firmy AVOS. 
Za dobu působení v oboru naši pracovníci načerpali bohaté praktické zkušenosti, které se společně s novými poznatky staly základem kvalitního projekčního týmu. Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace od vypracování studie nebo návrhu nového řešení, přes projekty pro územní a stavební řízení, projekty  pro výběr zhotovitele, až po projekty realizační, včetně vykonávaného autorského dozoru díla.
 
 
 
24. 3. 2017
Uponor Infra Fintherm a. s. - partner konference >><<

Uponor Infra Fintherm a. s. je téměř čtvrt století největším českým výrobcem a dodavatelem předizolovaného potrubí pro bezkanálové a nadzemní rozvody tepla, chladu, kondenzátů, teplé vody a dalších médií.

Uponor Infra Fintherm a. s. je součástí mezinárodní koncernové skupiny Uponor, která mimo jiné vyrábí plastové potrubní systémy a vyvíjí související technologie. Uponor Infra Fintherm a. s. nabízí komplexní služby zahrnující vypracování kompletní projektové dokumentace (statické pevnostní výpočty, kladečské plány potrubí, poradenství, odborné, technické zprávy, apod.), které doplňuje poradenstvím nejen ve fázi projekce, ale také přímo na stavbách. Široké portfolio nabízených služeb dále zahrnuje montáž smrštitelných a elektricky svařitelných spojů, jejich strojní pěnění, navrtávky stávajících potrubních tras či detekce netěsností předizolovaných potrubních systémů.

 

24. 3. 2017
EVECO Brno: VALENTÝNA - nejmodernější spalovna nemocničního odpadu >><<

Představujeme nejmodernější spalovnu nebezpečného nemocničního odpadu, kterou jsme zrealizovali ve Fakultní nemocnici Hradec Králové:

 • zpracovatelská kapacita 350 kg/h,
 • kontinuální a plně automatický provoz,
 • moderní plně suchý systém čištění spalin,
 • utilizace tepla spalin v parním kotli.

Koncepce a konstrukce spalovny navržená „na míru“ umožňuje nejen environmentálně šetrnou, ale také díky využití energie spalin ekonomicky udržitelnou likvidaci odpadu a plně odpovídá požadavkům moderního odpadového hospodářství.  

 

23. 3. 2017
Severočeské doly a.s. - partner konferece >><<

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.

Společnost Severočeské doly a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
 
Společnost se skládá z mateřské společnosti Severočeské doly a. s. a 3 dceřiných společností: PRODECO a.s., Revitrans a.s. a SD-Kolejová doprava, a.s. Dohromady zaměstnává řádově 4900 lidí, což ji řadí k největším zaměstnavatelům Ústeckého kraje. 
 
 
 
Svou těžební činnost společnost provozuje v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízko sirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 21 mil. tun uhlí a je největším producentem hnědého uhlí v České republice.
 
Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Rekultivační činnost Severočeských dolů si získala uznání doma i v zahraničí.
 
 
21. 3. 2017
Představení společnosti IGS Europe s.r.o. >><<

IGS Europe s.r.o., Evropské obchodní a realizační zastoupení koncernu Integrated Global Services, se zabývá technologií žárových nástřiků jako systém ochranných produktů chránících kritické celky strategického významu před korozí a erozí.

Zařízení strategického významu jsou mimo jiné taková, která nemohou být odstavena z provozu bez významného dopadu na přerušení výroby či předepsaného technologického procesu, čímž dojde ke značnému snížení ekonomické výnosnosti provozovatele či vlastníka. Jsme projektově organizovanou společností, realizace zakázek je uskutečňována výhradně, resp. v objemu 95%, na zařízení přímo u zákazníka, tedy při výstavbě, odstávce či rekonstrukci. Klíčovými zákazníky společnosti jsou jak zodpovědní provozovatelé, tak i výrobci kritických celků z průmyslu „Power Generation“ (elektrárny, teplárny, kotelny, spalovny), průmyslu „Oil and Gas“ (Upstream - těžba a zpracování ropy a Downstream - výroba ropných produktů v rafinérských či chemických závodech) a „Pulp and Paper“ (papírenství). Pro rozličné druhy technologie Thermal Spray si vyvíjíme vlastní materiály se specifickými vlastnostmi, aplikační zařízení, jakož i systém školení a odborného rozvoje zaměstnanců.

21. 3. 2017
SICK spol. s r.o. - partner konference >><<

SICK spol. s r.o. je dceřiná společnost pro Českou a Slovenskou republiku světově proslulé německé firmy SICK AG, která působí na světovém trhu již přes 70 let a je jedním z předních výrobců senzorů a senzorových systémů pro průmyslové využití.

Když je v průmyslových zařízeních požadována produktivita a záleží na čistých řešeních, pak můžete těžit z dlouholetých zkušeností společnosti SICK. Přitom se zaměřujeme na váš obor: Procesní automatizaci. Poskytujeme velkou paletu výrobků a systémů pro spolehlivá měření i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách, např.:

 • Perspektivní řešení a kompletní systémy pro procesní měřicí techniku
 • Řízení produkce syntézního plynu
 • Řízení procesu odsíření NGL Merox©
 • Ultrazvukové měření průtoku v distribučních sítích
 • Měření těženého množství a interní firemní zúčtování
 • Měření emisí u kotlů a plynových turbín
 • Monitorování organických zbytků v procesní vodě nebo odpadní vodě

www.sick.cz

13. 3. 2017
Teplárna Otrokovice a.s. - partner konference >><<

Teplárna Otrokovice zásobuje teplem přes 9 tisíc domácností, firmy, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně - Malenovicích a Napajedlech. Mezi průmyslovými podniky je největším odběratelem Continental Barum.

Průmyslovým odběratelům je teplo dodáváno ve formě páry, domácnostem jsou dodávky tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody zajišťovány v horké vodě. Elektrická energie se vyrábí v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla, který zaručuje nejvyšší možnou efektivitu provozu. Společnost provozuje teplovodní síť dlouhou přes 50 kilometrů.

Teplárna Otrokovice patří do skupiny Lama Energy Group, která se zaměřuje na podnikání v průzkumu, těžbě a obchodu s energetickými komoditami. Do holdingu patří LAMA ENERGY, která dodává plyn a elektřinu domácnostem i korporátním zákazníkům, LAMA GAS & OIL těží plyn a ropu v České republice, Teplárna Kyjov, Energo Český Krumlov, LAMA MOBILE nebo satelitní televize DIGI TV.
 
 
 
10. 3. 2017
Skupina Veolia Energie - partner konference >><<

Skupina Veolia Energie v ČR je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro 325 000 domácností a 200 průmyslových klientů a poskytovatelem energetických služeb pro řadu objektů z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích Česka.

Společnost nabízí komplexní, synergická a inovativní řešení díky vzájemné součinnosti s vodohospodářskou a odpadovou sekci skupiny Veolia.

28. 11. 2016
Záštita Královéhradeckého kraje >><<

Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., udělil záštitu nad akcí Dny teplárenství a energetiky 2017.

 

24. 10. 2016
Záštita Svazu měst a obcí České republiky >><<

Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky, udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2017

 

21. 10. 2016
Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu >><<

Naše konference opět získala záštitu ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc.

 

18. 10. 2016
Záštita Ministerstva životního prostředí >><<

Ministr životního prostředí Richard Brabec udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2017.

 

13. 10. 2016
Záštita Hospodářské komory ČR >><<

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky, udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2017.

 

12. 10. 2016
Záštita primátora města Hradec Králové >><<

Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, přezval čestnou záštitu nad konferenci Dny teplárenství a energetiky 2017.

 

11. 10. 2016
Záštita Svazu českých a moravských bytových družstev >><<

Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev RNDr. Jiří Bárta udělil záštitu konferenci Dny teplárenství a energetiky.

 

19. 5. 2016

 

1. Považujeme za nezbytné urychleně dokončit notifikaci systému podpor v oblasti teplárenství, aby byla vytvořena elementární jistota pro investory i Českou republiku. 

2. Pro efektivní využití alokovaných prostředků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rekonstrukce a modernizace tepelných sítí a investice do rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla považujeme za nezbytné uvolnění limitu pro využití prostředků pro velké podniky. Za tímto účelem je třeba začít co nejdříve jednat s Evropskou komisí.

3. Za důležitou oblast považujeme připravovaný zákon o odpadech, který by měl nastavit základní legislativní podmínky pro postupné omezování skládkování a zvyšování využívání odpadu včetně energetického využití při respektování hierarchie nakládání s odpadem a nastavení efektivní výše poplatků za směsný komunální odpad. Efektivní využití zejména komunálního odpadu může významně přispět ke snižování požadavku na primární energetické zdroje jako je hnědé uhlí.

4. V oblasti věcného usměrňování ceny tepla požadujeme zajistit ve střednědobém výhledu zjednodušení celkového regulačního rámce a stanovit regulační periodu i pro teplárenství tak, aby se dala predikovat rentabilita legislativně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. V dlouhodobém horizontu zvážit přístup k systému fungování regulace v teplárenství.

5. Do mechanismu snižování emisí požadujeme zahrnout všechny emitenty ideálně zavedením uhlíkové daně  i proto, že v systému emisního obchodování EU ETS je zahrnuto jen cca 40 % emisí. Systém považujeme za nefunkční a obáváme se, že neustálé reformy jen prohlubují jeho krizi a oddalují zásadní řešení při naplňování závazného cíle do roku 2030. Požadujeme zajištění přístupu k finančním prostředkům z fondů navázaných na EU ETS.

6. Požadujeme, aby vláda ČR urychleně dokončila novelizaci stavebního zákona a povolovacích procesů nejen staveb energetické infrastruktury tak, aby nebyla nadále zásadním způsobem narušována elementární jistota investorů a aby záměry bylo možné schválit bez zbytečné administrativy v reálném čase.  

7. Apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby co nejdříve provedlo transpozici směrnice o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení, využilo přechodná období umožněná směrnicí a vytvořilo tak stabilní prostředí pro provedení nezbytných investic.

12. 5. 2016
Teplárenství na rozcestí >><<

22. ročník Dnů teplárenství a energetiky, který se konal ve dnech 26. a 27. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, nabídl zajímavou diskuzi o budoucnosti teplárenství, trhu s elektřinou nebo o energetickém využití odpadů.

Jednou z nejsledovanějších přednášek prvního dne byla prezentace výkonného ředitele evropské asociace teplárenství Euroheat & Power Paula Vosse. Evropská komise si díky usilovné práci této organizace konečně uvědomila, že kromě dopravy a elektroenergetiky je nutné začít koncepčně řešit také strategii vytápění a chlazení. Tuto strategii schválila Komise v únoru. Místo uhlí by se podle ní měly v teplárenství používat především obnovitelné zdroje včetně zbytkového komunálního odpadu nebo odpadního tepla z průmyslu. 
 
Co přinese strategie EU pro vytápění a chlazení?
„Strategie se dá shrnout zhruba do čtyř hlavních bodů,“ uvedl na konferenci Paul Voss z evropské asociace teplárenství. „Za prvé, vytápění a chlazení bude i nadále představovat největší sektor spotřeby energie. Za druhé, strategie předpokládá významný posun k využívání tepla z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla z průmyslu, které nahradí z velké části uhlí. Za třetí, spoléhat se na staré kotle a spalování fosilních paliv je do budoucna naprosto neudržitelné. A za čtvrté, dálkové vytápění bude hrát ve vytápění v EU zásadní roli,“ vypočítal Paul Voss. 
Přijetí strategie pro vytápění a chlazení ocenil i předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. „Jsem mile překvapen, že v Bruselu začínají být brány vážně možnosti využití dálkového vytápění s akumulací tepla získaného z přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů ke stabilizaci elektrizační soustavy nebo potenciál odpadního tepla z průmyslu pro vytápění budov,“ řekl ke strategii Topolánek. 
Bývalý český premiér byl ale jinak vůči působení Komise kritický. Kritika se týkala především konceptu tzv. Energetické unie, který Mirek Topolánek označil za mrtvý projekt. Podle něj jde například výstavba plynovodu Nord Stream II jasně proti cílům této unijní koncepce. Evropská komise sklidila kritiku i za svůj postoj vůči kapacitním trhům, kterými se jednotlivé státy snaží řešit svou výkonovou přiměřenost. Komise podle Mirka Topolánka ví o problémech s kapacitními mechanismy, ale není dostatečně silná, aby vůči nim byla schopna efektivně zasáhnout.
V panelové diskuzi moderované Danielou Písařovicovou došla řada také na budoucnost emisních povolenek, které zatím nesplňují očekávání, která do nich byla vložena. Jako mnohem účelnější se jeví podle švédského experta na energetiku a odpadové hospodářství Johna Johnssona systém tzv. uhlíkové daně, který významným způsobem pomáhá snižovat emise CO2 ve Švédsku.
 
Jak velký podíl odpadu se má energeticky využívat?
Jaromír Manhart z Ministerstva životního prostředí moderoval sekci Odpady a jejich využití v energetice. Ve své přednášce nejdříve představil připravovanou novou legislativu v oblasti odpadů, která by měla vstoupit v platnost od roku 2018. Proti ní se ve své přednášce naopak vymezil Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Ten je přesvědčen, že nové zákony, především však krajské Plány odpadového hospodářství (POH), příliš preferují energetické využití odpadu před jeho tříděním a materiálovým využitím, jak požaduje Evropská komise. Plán na vybudování pěti nových spaloven odpadu považuje za nerealistický, protože Česká republika by v takovém případě nemohla splnit cíl požadovaný Evropskou komisí - zvýšit míru recyklace komunálních odpadů na 70 % do roku 2030. 
 
Ideální je, aby odpad nevznikal 
Na téma recyklace odpadů hovořil i Milan Chromík ze společnosti Veolia Waste line CZ & SK. „Bylo by naivní si myslet, že odpady vznikat vůbec nebudou. Pokud už ale vzniknou, je třeba se pokusit materiálově je využít, recyklovat, případně zužitkovat jinak, například energeticky. A jen ten, který nemá materiálové ani energetické využití, by měl jít na skládku. Jinými slovy řečeno, na skládku by se v zásadě nemělo dostat nic jiného než inertní materiál,“ konstatoval Chromík. Ne všechny materiály však lze recyklovat. Některé recyklovatelné jsou, ale za takových nákladů, že je levnější koupit materiál nový, mnohdy zároveň kvalitnější. Jiné mají svou „recyklační životnost“. Například papírové vlákno lze recyklovat maximálně sedmkrát. Obecně je však potřeba materiály pro opětovné využití nebo recyklaci chránit a dodržovat hierarchii nakládání s odpady podle zákona. Klíčem by měla být technologická proveditelnost a ekonomická efektivita opětovného využití nebo recyklace. „Největším nesmyslem je totiž recyklovat materiál, o který na trhu není zájem. To vlastně z odpadu vyrobíte další odpad, a tudíž budete neefektivně nakládat s prostředky,“ konstatuje Chromík. 
 
120 milionů tun hnědého uhlí a miliardy do státního rozpočtu
O přípravách těžby za limity na lomu Bílina hovořil Ivo Pěgřímek, generální ředitel společnosti Severočeské doly. Po vládním rozhodnutí o prolomení těžebních limitů čeká firmu před spuštěním důlních strojů řada kroků. Do konce letošního roku musí zpracovat detailní báňskou studii podpořenou odbornými posudky a náležitými technickými dokumenty, které vycházejí z vládního usnesení. To mimo jiné stanoví, že hranice těžby musí být 500 metrů od sousedních obcí Braňany a Mariánské Radčice. Součástí této studie bude také návrh ochranných opatření, která by měla eliminovat pronikání hluku a prachu z těžebních operací do těchto obcí. „Na rozloze necelých šesti kilometrů čtverečních jsou uloženy vytěžitelné zásoby v objemu kolem 120 milionů tun vysoce výhřevného nízkosirnatého hnědého uhlí s širokým uplatněním - od tepláren přes moderní nízkoemisní kotle lokálního vytápění až po velké elektrárny, zejména pak pro nový ekologický zdroj o výkonu 660 MW sousední elektrárny Ledvice,“ konstatoval Ivo Pěgřímek. Podle něj by mělo prolomení těžebních limitů do roku 2055 přinést až 120 milionů tun hnědého uhlí, více než tisícovku nových pracovních míst a několik desítek miliard korun do státního rozpočtu. 
 
Suché či mokré odsiřování?
V sekci Technika a technologie pro teplárenství zaujala přednáška Marka Šarleje z firmy Eveco Brno na téma Jak účinně aplikovat odsíření i na střední energetické zdroje. Posluchači se dozvěděli o výhodách suchého odsiřování oproti v současné době nejpoužívanější technologii mokrého odsiřování. „V současné době je mnoho provozovatelů uhelných kotlů nuceno řešit problematiku zpřísněných emisních limitů z hlediska emisí SO2. Suché odsiřování pomocí adsorpčního činidla na bázi hydrogenuhličitanu sodného představuje relativně jednoduchý způsob, jak minimalizovat negativní dopady na provozuschopnost kotle. Mezi hlavní výhody suché sorpce patří vysoká účinnost, jednoduchá technologie, nezávadné sorbenty a ekonomicky atraktivní řešení,“ uvedl Marek Šarlej. 

Jak nejúčinněji vytápět 
V bloku Trh s teplem z pohledu spotřebitele pak vzbudila diskusi přednáška Jana Blažíčka z TZB info s provokativním názvem Šetříme teplo, nebo si jen lžeme do kapsy. Účinnost vytápění podle něj neroste se snižováním vnitřní teploty v bytech. „Tato Evropskou unií doporučovaná cesta úspor naopak účinnost prokazatelně snižuje, vede k plýtvání energií. Účinnost vytápění stojí a padá s precizním výpočtem a nastavením prvků automatické kombinované regulace otopných soustav,“ vysvětlil ve svém vystoupení Blažíček.
 
Teplárenské sdružení ČR letos slaví 25. výročí
Přednášky na Dnech teplárenství a energetiky byly nově rozloženy do dvou dnů. „Myslím, že letos se akce opravdu vydařila, ohlasy od účastníků jsou velmi pozitivní. Také zkrácení konference ze tří na dva dny akci prospělo,“ uvedl Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR. Příjemný večer pak účastníci strávili na společenské akci v překrásných prostorách hotelu Tereziánský dvůr, kde Teplárenské sdružení oslavilo 25 let své existence. Organizátorem Dnů teplárenství a energetiky byla opět společnost Exponex.
 
redakce