ODBORNÁ GESCE A PARTNEŘI

Pořadatel a odborný garant

 

Teplárenské sdružení České republiky
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
www.tscr.cz 

Ředitel:  
Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Zástupce ředitele:  
Ing. Miroslav Krejčů, MBA

 

Udělené záštity

 

Ministerstvo životního prostředí ČR

Udělená záštita

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Udělaná záštita

 

 

Hospodářská komora ČR

Udělená záštita

 

 

Svaz českých a moravských bytových družstev

Udělená záštita

 

 

Královéhradecký kraj

Udělená záštita

 

Město Hradec Králové

Udělená záštita

 

 

Asociace krajů České republiky

Udělená záštita

Svaz měst a obcí České republiky

Udělená záštita

 

Chcete se stát partnerem Dnů teplárenství a energetiky? Více informací naleznete zde.

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Ing. Lenka Kovačovská
  Ministerstvo průmyslu a obchodu - náměstkyně ministra pro energetiku
 • Ing. Pavel Šolc
  ČEZ Distribuce, a.s. – člen představenstva 
 • Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D.
  Ministerstvo životního prostředí - ředitel doboru energetiky a ochrany klimatu
 • prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
  VŠB - TU Ostrava - odborný poradce Výzkumného energetického centra
 • Ing. František Foltýn
  Teplárna Otrokovice, a.s. – místopředseda představenstva
  Teplárna Kyjov, a.s. – místopředseda představenstva
 • Ing. Jan Kanta
  ČEZ, a.s. – ředitel Útvaru legislativa a trh
 • RNDr. Jiří Bárta
  Svaz českých a moravských bytových družstev - předseda
 • Ing. Martin Hájek, Ph.D.
  TS ČR - ředitel výkonného pracoviště
 • Ing. Aleš Pohl
  Exponex s.r.o. - jednatel