PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

Jarmil Bukovský

Jarmil Bukovský
SUMO s.r.o.

Absolvoval Technickou univerzitu v Liberci, fakultu strojní v oboru průmyslové automatizace a tímto oborem se nepřetržitě zabývá celý profesní život. Jako projektový manažer aplikoval systémy měření a regulace především v energetických celcích a systémy chemické analýzy vody a páry realizoval na několika elektrárnách v tuzemsku i zahraničí.

 

Název přednášky:
Realizace systémů chemické analýzy vody a páry

 

Pohled inženýrské firmy na realizaci investičních akcí při rekonstrukcích a výstavbě energetických zdrojů, prezentovaný na příkladu dodávky systému chemické analýzy vody a páry.

 

» Stáhnout soubor (14 MB)

Pavel Drápela

Pavel Drápela
Plzeňská teplárenská a.s.

(*1983)

V roce 2008 absolvoval Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci. Jako zaměstnanec Plzeňské teplárenské a.s. pracoval dva roky ve výrobním úseku a poté se podílel na projektu výstavby ZEVO Plzeň jako člen projektového managementu. Od roku 2015 do roku 2018 působil jako technik provozu na ZEVO Plzeň a v současné době zastává post vedoucího projektového managementu v Plzeňské teplárenské a.s.

 

Název přednášky:
Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky

 

Hlavní pevný zbytek ze ZEVO je škvára, která tvoří zhruba 25 % hmotnosti vstupního odpadu, což představuje celkovou produkci v Evropě na úrovni cca 20 milionů tun ročně, v ČR pak cca 0,2 milionu tun. Současné trendy ukazují, že škvára je sekundární surovina se značným potenciálem pro získávání železných a neželezných kovů. Minerální frakce pak lze bezpečně použít v různých aplikacích stavebního průmyslu. Přednáška sumarizuje zkušenosti s využitím škváry v zahraničí a nastíní nezbytné kroky pro implementaci celého systému využití škváry v ČR.

Autoři příspěvku: Ing. Pavel Drápela, Ing. Tomáš Baloch, Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Jiří Hykš, Ph.D

» Stáhnout soubor (11 MB)

Martin Hanák

» Stáhnout soubor (57 MB)

Ondrej Chalupka

Ondrej Chalupka
Systherm, s.r.o.

Dosažené vzdělání:
1993 - 1999 
Technická univerzita v Libereci/Strojní, Liberec
Obor/specializace: Konstrukce energetických zařízení

1997 - 1998 
University of Glasgow, Glasgow
Obor/specializace: Heat transfer and fluid dynamics

1989 - 1993 
Stredná priemyselná škola Poprad, Poprad
Obor/specializace: Technolog

 

Průběh zaměstnání

2003
Systherm s.r.o.
Pracovní pozice: Technický ředitel
Náplň práce: 

  • odpovědnost za návrhy a konstrukci předávacích stanic tepla určených zejména pro export (Švédsko, Dánsko, Maďarsko, Rusko)
  • vývoj výpočtového programu pro návrh předávacích stanic tepla
  • vývoj programu pro hlídání a řízení nabídek, objednávek a výrobních procesů pro předávací stanice tepla

2001 - 2003
THERMO KING Czech Republic s.r.o.
Pracovní pozice: Prodejce klimatizačních jednotek
Náplň práce: Nalezení optimálního řešení a výběr zprávného typu klimatizační jednotky pro lehká kolejová vozidla na základě požadavků zákazníka a místních klimatických podmínek

1999 - 2001
Alfa Laval
Pracovní pozice: Návrhář systému předávání tepla
Náplň práce: Návrhy systému předávání tepla dle požadavku zákazníka

Doplňující informace o pracovních zkušenostech, reference:
Vedení projektu dodávky 400 ks předávacích stanic tepla pro teplárnu Budapešť v roce 2008/2009 v hodnotě cca 100M CZK.

 

Název přednášky:
Automatizace návrhu, tvorby výrobní dokumentace a výrobního procesu KPS (kompaktní předávací stanice)

» Stáhnout soubor (23 MB)

Jiří Klíč

Jiří Klíč
Teplárny Brno

Vedoucí odboru prodeje tepla a akvizic ve společnosti Teplárny Brno, a.s. Vystudoval obor ekonomika a management. Jeho profesní dráha v energetice začala v roce 2005 v Jihomoravské plynárenské, a.s., kde působil jako člen obchodního úseku. V rámci rebrandingu pokračoval dále již ve skupině RWE jako produktový manažer, kde se podílel mimo jiné na tvorbě a vývoji obchodních modelů a procesů prodeje elektrické energie koncovým zákazníkům. V Teplárnách Brno působí čtvrtým rokem, podílí se na tvorbě obchodní politiky a marketingové strategie společnosti. Je zodpovědný za udržení a rozvoj pozic společnosti na trhu s energiemi a posílení spokojenosti a loajality zákazníků. 

 

Název přednášky:

Přechod z páry na vodu – co na to zákazník? 

 

Výměna parovodních rozvodů za horkovody s sebou nese velkou porci práce a zodpovědnosti jak směrem k zákazníkům Tepláren Brno, tak k ostatní veřejnosti, která je v daných lokalitách dotčena pracemi spojenými právě s výměnou parovodní soustavy. Teplárny zahájily tento rozsáhlý projekt již v roce 2010 s cílem zvýšení efektivity distribuce tepla a během několika let probíhajících prací získaly nejen mnoho zkušeností v oblasti komunikace směrem k odběratelům a ostatní veřejnosti, ale také načerpaly mnoho užitečných informací zpět od svých zákazníků, kterých se výměna parovodní soustavy bezprostředně týká. Přednáška obsahuje zajímavé informace nejen o aktuálním stavu a průběhu celého projektu výměny parovodních rozvodů ve městě Brně, ale také popisuje proces komunikace s odběrateli a praktické zkušenosti jak se zákazníky, tak s ostatními obyvateli města Brna, kteří jsou ať přímo nebo nepřímo součástí tohoto velkého projektu. 

 

» Stáhnout soubor (9 MB)

Hannes Kraus

» Stáhnout soubor (55 MB)

Jan Krišpín

Jan Krišpín
EVECO Brno, s.r.o.

Mým zaběhnutým standardem je nabourávání zažitých omylů či polopravd – podporou dobrých vizí, motivací společnosti k lepším výsledkům a představováním vyšších morálních principů, které mohou dohromady společnost vést k lepší budoucnosti. Bez ohledu na situaci hájím vyšší principy ve všech sférách svého života, ať už se jedná o vzdělávání mladších generací či profesní i osobní život. Nejen díky tomu jsem R&D projektovým manažerem ve společnosti EVECO Brno, s.r.o., kde mám na starosti vývoj zcela inovativní jednotky zařízení pro energetické využití odpadů EVECONT.

 

Název přednášky:
Kontejnerové řešení malého ZEVO pro okresní město

» Stáhnout soubor (34 MB)

Petr Mandelík

Petr Mandelík
ANCANE s.r.o.

absolvent Strojírenské fakulty VUT v Brně, je profesionálem v oblasti informačních technologiích. Více než 20 let působil jako manažer v mezinárodních a českých společnostech, zabývajících se dodávkami informačních systémů např.jako ředitel divize Utilities společnosti NESS Czech nebo delivery manažer ve společnosti Datasys. V současnosti pracuje ve společnosti Ancane s.r.o, která se zabývá především tzv. Smart buildings neboli chytrými budovami, měřením a regulací HVAC. 

Název přednášky:
Řízení odběru a spotřeby tepla u zákazníků


Představujeme ve formě hotového produktu autonomní inteligentní systém regulace vytápění a klimatizace budovy. Jedná se o představení možností pokročilého systému pro řízení, regulaci a optimalizaci spotřeby tepla a elektrické energie, a to z pohledu investora i dodavatele produktu. Uvádíme konkrétní příklady regulace a úspor. Tento systém umožňuje nastavení pravidel, sběr dat a řízení spotřeby energií až do úrovně jednotlivých radiátorů a klimatizačních jednotek. Online systém měření na úrovni jednotlivých zařízení umožňuje dokonalou optimalizaci spotřeby, poskytuje data pro komunikaci s uživateli a umožňuje řízení spotřeby energií na straně spotřebitele. Celý systém je bezdrátový, vytváří vlastní komunikační síť a je možno ho instalovat bez stavebních zásahů do budovy. Systém je možno ovládat z libovolného místa na světě (s datovým připojením), je otevřený a umožňuje integraci dalších ovládacích prvků (osvětlení, audio, …)
Pro teplárny tento produkt nabízí jedinečnou možnost poskytnout spotřebiteli kvalitní dodávku tepla a chladu a vzhledem k značným úsporám za bezkonkurenční cenu v duchu hesla “Lepší šetřit s námi, než bez nás"


» Stáhnout soubor (4 MB)

Martin Levanti

Martin Levanti
IoT.water s.r.o.

Působí jako Business Development Manager ve společnosti IoT.water s.r.o. Od ukončení studia na Univerzitě Karlově se věnuje oboru komunikačních technologií, zejména pak jejich uplatnění v marketingu a propagaci značky. Vedle toho dlouhou dobu působil v mezinárodním obchodě se zaměřením na sourcing v Asii. Po návratu do Evropy se zaměřil na využití IT technologií v logistice a podílel se na rozvoji LPWAN sítí ve střední Evropě. V rámci společnosti IoT.water je zodpovědný za rozvoj nových produktů a jejich nasazování v ČR a na zahraničních trzích.

 

Název přednášky:
Využití IoT technologií v teplárenství

 

Společnost IoT.water s.r.o. čerpá z dlouholetých zkušeností v oboru vodárenství. Ty nyní uplatňuje v oblasti dálkových odečtů energií, pro kterou rozvíjí své vlastní komplexní řešení Smart Metering Grid (dále SMG). Základním principem SMG řešení je zajištění přenosu dat ze všech dostupných systémů měření a typů měřidel, včetně využití dostupných bezdrátových IoT sítí a pochůzkových systémů. Cílem je integrovat na jedno bezpečné místo (SMG Server) všechna dostupná data z měření a odtud je z ověřeného a konzistentního datového zdroje centrálně poskytovat všem IT systémům zákazníka.

Vzhledem k počtu měřicích míst a různorodosti technologií to znamená i funkcionalitu pro správu a provozování primárních systémů pořizování dat a dohledu nad celým procesem. Pro řešení podpory práce v terénu je určená modulární mobilní aplikace SMG Mobile, pomocí které je možné současně realizovat fyzické odečty, pochůzkové radiové odečty a instalaci nebo správu zařízení vzdáleného odečtu. SMG Mobile je klientskou aplikací SMG Server.

Správa celého systému, diagnostika, podpora provozu, řízení odečtů a celá řada dalších funkcí, potřebných pro provoz odečtových systémů a odečtů, probíhá prostřednictvím SMG Client – Windows klientské aplikace SMG Server. Desktopová aplikace SMG Client slouží ke správě naměřených dat, řízení a přidělování odečtových dávek pracovníkům vodárny, případně konfiguraci zařízení či administraci celého SMG systému.

Zpracování a uložení dat, rozhraní na ostatní systémy, aplikační logiku a ostatní serverové funkce zajišťuje SMG Server. Data ze SMG Serveru mohou být dále integrována do interních IT systémů zákazníka jako je Zákaznický informační systém, SCADA nebo jiné dispečinkové systémy.

» Stáhnout soubor (11 MB)

Jaromír Manhart

» Stáhnout soubor (18 MB)

Tomáš Nágl a Zdeněk Urban

Tomáš Nágl
TRANSPORTA Technology s.r.o.

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu strojní, obor Inženýrská informatika a automatizace, je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb. Po dokončení studia VŠ pracoval 3 roky ve společnosti Continental TEVES  jako vývojový inženýr. Od roku 2005 do 2014 byl projektovým vedoucím a následně vedoucím technického oddělení ve společnosti BEUMER Group Czech Republic a.s. (dříve Koch Czech s.r.o.). Do roku 2016 působil ve společnosti KLEMENT a.s. na pozici vedoucího inženýringu.

V současné době je jednatelem ve společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o. a zároveň zastává pozici technického ředitele.

Podílel se na řízení mnoha projektů v České republice i v zahraničí, zaměřených na dodávky investičních celků v oblasti dopravy, manipulace, dávkování a skladování sypkých hmot, např. „Doprava a dávkování tuhých paliv a alternativních paliv (odpady)“, „Doprava, skladování a manipulace VEP (vedlejších energetických produktů)“, „Technologie pro cementářský průmysl“, „Doprava, skladování a manipulace granulovaných hnojiv“ a jiných. 

 

Název přednášky:
Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů 

 

U fluidních kotlů, které jsou v posledních desetiletích v oblibě hlavně kvůli menším problémům s emisními limity a mají možnosti širší palivové základny, se objevují i některé chronické provozní problémy. Jedním z nich je přetlak v palivových cestách, který znesnadňuje provoz, revize a údržbu dopravních zařízení a dále omezuje technologické možnosti přesného dávkování paliva do kotle.

Naše přednáška prezentuje, jak si společnost TRANSPORTA Technology s.r.o. poradila s těmito problémy při rekonstrukci dopravy paliva kotle K11 v areálu Mondi Štětí, při které došlo k odstranění přetlaku v palivových cestách a násobnému zvýšení přesnosti dávkování paliva.

Součástí přednášky je také představení historie značky TRANSPORTA, na jejíž úspěchy TRANSPORTA Technology s.r.o. navazuje svojí činností především v oboru MATERIAL - HANDLING se zaměřením na oblasti energetiky, průmyslové výroby a odpadového hospodářství.“

 

TRANSPORTA Technology s.r.o.
A: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
E: info@transporta.cz
T: +420 475 351 311
www.transporta.cz

» Stáhnout soubor (20 MB)

Blahoslav Němeček

» Stáhnout soubor (471 KB)

Ladislav Ochrana

Ladislav Ochrana
Teplárny Brno

Narozen: 8. 4. 1973

Pracovní zkušenosti:
12/1997 – současnost: Teplárny Brno, a. s.


2011 – současnost: vedoucí střediska provozu a údržby zdrojů
Středisko zajišťuje provoz a provádí správu velkých výrobních zdrojů. Zodpovídá za stav výrobního zařízení, realizaci oprav, návrhy projektů na obnovu majetku, správný výkon a přípravu obslužných činností.

06/2001 – 06/2011: technik provozu PČM
Provozování a údržba strojních zařízení, řízení směnového personálu, řízení a plánování generálních a běžných oprav, návrhy a realizace investičních akcí, spolupráce se zahraničními dodavateli.

01/1998 – 05/2001: směnový vedoucí PČM
Plánování a řízení provozu a činnosti směny, účast na uvádění do provozu paroplynového bloku, zaškolovaní obslužného personálu. 

10/1996 – 12/1997: zácvik v nepřetržitém provozu
Detailní seznámení s provozem všech výrobních zdrojů ve směnném režimu, včetně primární distribuční sítě.   

 

Vzdělání:

1991 – 1996
VUT FSI Brno - Tepelné a jaderné stroje a zařízení VUT FSI 

1987 – 1991
SPŠ strojnická Brno

 

Zájmy: Rodina, sport, chalupaření 

 

Název přednášky:
Integrované energetické centrum Červený mlýn (paroplyn, elektrokotel, akumulace tepla)

» Stáhnout soubor (18 MB)

Robert Štefanec

Robert Štefanec
NRG flex s.r.o.

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch.

 

Název přednášky:
Revoluční možnosti při výstavbě a rekonstrukci teplovodů

 

Prípadové štúdie možnosti využitia plastových predizolovaných potrubí NRG FibreFlex Pro v sieti s vyšším teplotným zaťažením (maximálne až do 115 C a 10 bar) ako alternatíva navrhnutého klasického riešenia s oceľovým predizolovaným potrubím.  Krátke predstavenie skladby potrubia a spôsob zosilnenia rúrky pre médium na zaťaženie až 115 C a tlak 16 bar.

» Stáhnout soubor (26 MB)

Pavel Šuchann

» Stáhnout soubor (39 MB)

Marcel Vrátný

Marcel Vrátný
Veolia

Ing. Marcel Vrátný vystudoval na Katedře energetiky, Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ve skupině společnosti Veolia Energie ČR, a.s. působí od roku 2000 na různých manažerských pozicích. Zabývá se především projekty strategického rozvoje a transformace lokalit provozovaných teplárenských zdrojů a soustav centrálního zásobování teplem, zejména v návaznosti na ekologizaci zdrojů a využívání komunálních i průmyslových odpadů. Dále se věnuje systémům v oblasti kvality, bezpečnosti, environmentu, a energetického managementu skupiny. 

 

Název přednášky:
Představení multipalivových kotlů v Karviné a Přerově

 

Česká republika se připravuje na omezení skládkování. Na skládkách končí ročně 2,5 milionů tun komunálních odpadů, tedy zhruba polovina odpadů, které obyvatelé České republiky vyprodukují[1]. Cílem ČR je snížit množství skládkovaného komunálního odpadu na 10 %. To je příležitost mimo jiné také pro českou energetiku. Energetický potenciál směsných komunálních odpadů je jednoznačně prokázaný, jeho využití je v souladu se Státní energetickou koncepcí a mohl by z části nahradit potřebu uhlí v energetice. Firmy jsou připravené a zájem investovat a aktivně se připravit na budoucí cíle mají i města a obce. Avšak ani počátkem roku 2019 není jasné, jak a kdy omezení skládkování v ČR proběhne. Má se tak stát v roce 2024, ale uvažuje se také o posunu na rok 2030, který má své příznivce i odpůrce. Ministerstvo životního prostředí (k 1. 3. 2019) posun nepotvrdilo ani nevyvrátilo, což znamená pro investory další nejistotu, stejně jako nejasný plán zvyšování skládkovacího poplatku a zavedení slev. Vybudování infrastruktury na třídění a využití komunálních odpadů je však otázkou několika let a značných investic, a proto se zodpovědná města, obce i firmy připravují už nyní.

» Stáhnout soubor (12 MB)