Mirek Topolánek
 • Člen představenstva SES Tlmače / Slovensko
 • Senior Advisor, EP Industries, a.s. / Česká republika
 • Ředitel pro mezinárodní rozvoj a veřejné záležitosti, eustream, a.s. / Slovensko
 • Předseda Výkonné rady Teplárenského sdružení
 • Expremiér České republiky
 • Bývalý předseda Rady Evropské unie
 
Mirek Topolánek se narodil 15. května 1956 ve Vsetíně. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně, trvalé bydliště má v Praze, je ženatý, má čtyři děti a sedm vnoučat.
V roce 1996 zahájil politickou kariéru jako poslanec Parlamentu ČR. V letech 2006 až 2009 vykonával funkci předsedy vlády České republiky. V roce 2009 byl předsedou Rady Evropské unie, v tomtéž roce se aktivně zapojil do řešení plynové krize na Ukrajině a zorganizoval první Summit Jižního plynového koridoru a hostil první Summit Východního partnerství.
Po odchodu z vysoké politiky se věnuje energetice, publicistice a vzdělávací činnosti. V roce 2010 se stal kandidátem České republiky do Mezinárodní energetické agentury v Paříži. Jeho kandidatura na pozici českého prezidenta v roce 2018 neuspěla. V současnosti je členem čestného poradního sboru Mezinárodní demokratické unie.
 
Název přednášky:
Teplárenství v současnosti
 
» Stáhnout soubor (592 KB)

Pavel Zámyslický

Název přednášky: 
Vývoj povolenek

» Stáhnout soubor (1 MB)

Jan Hanuš

Během své kariéry prošel různými pozicemi v agentuře CzechInvest, ČSOB a KB. V KB pracuje 15 let, z toho posledních 9 let vede útvar KB EU Point, specializujícího se na poradenství v oblasti EU dotací a zvýhodněných úvěrových a záručních programů. Je předsedou Komise pro finanční nástroje a veřejnou podporu České bankovní asociace. Zároveň je od roku 2019 jednatelem dceřiné společnosti Komerční banky KB Advisory, poskytující klientům technické poradenství v oblasti energetické účinnosti, OZE nebo ESG.

 

Název přednášky:
Pohled banky na téma taxonomie

» Stáhnout soubor (2 MB)

Jaroslav Rezek

Vystudoval Strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obory Strojírenská technologie a Ekonomika a řízení podniků. Od roku 2003 působí v oblasti energetiky na různých manažerských pozicích. V současné době pracuje na pozici Výkonného ředitele Veolia Energie Kolín, a.s. a na pozici Finančního manažera Veolia Energie ČR, a.s - Region Čechy.

 

Název přednášky:
Přestavba Kolína

» Stáhnout soubor (5 MB)

Ing. Jan Nechvátal
Je absolventem strojní fakulty Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, obor konstrukce tepelných a jaderných strojů a zařízení. Odborné a manažerské dovednosti získal zejména ve společnostech Severočeské teplárny, a. s. a United Energy, a. s., kde pracoval ve vedoucích pozicích. Následně působil ve společnosti ACTHERM, spol. s r. o. jako jednatel a ředitel odštěpného závodu Chomutov. K 1. 3. 2019 byl zvolen předsedou představenstva společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
 
Název přednášky:
Transformace lokality Dětmarovice na nízkoemisní výrobu tepla a elektřiny
 
Již v květnu 2021 vyhlásila Skupina ČEZ akcelerovanou dlouhodobou strategii „Čistá energie zítřka“, kterou reagovala na společenskou poptávku po udržitelnosti a jasně definovala své závazky vztahující se k plnění klimatických cílů. V rámci teplárenství se jedná zejména o závazek razantního snížení emisní intenzity skleníkových plynů při výrobě elektřiny a tepla a úplné ukončení spalování uhlí v teplárenských lokalitách do roku 2030.
Zdroj v Dětmarovicích je největší černouhelná elektrárna v ČR, která zároveň zásobuje teplem 14 600 domácností v městech Orlová a Bohumín a z velkých lokalit Skupiny ČEZ projde procesem transformace jako jedna z prvních. Na tomto příkladě bude proto představena základní koncepce předpokládaného nového řešení, a to včetně popisu hlavních parametrů, ale i rizik a nejistot, které rozhodnutí o finálním uspořádání nových zdrojů v lokalitě významně ovlivňují. Patří mezi ně například vývoj legislativy (podmínky pro získání provozní a investiční podpory), regulatoriky, dostupnosti paliv, konkurence ze strany individuálního zásobování teplem a další.
» Stáhnout soubor (530 KB)

Niclas Kuipers
Název přednášky:
Optimalizace a dekarbonizace teplárenských sítí pomocí digitálního dvojčete v reálném čase
 
 
 
» Stáhnout soubor (4 MB)

Ing. Petr Fajmon , MBA
Vystudoval FEI VUT Brno v oboru elektrotechnika a telekomunikace a MBA studium na The Nottingham Trent University. Začínal jako account manager u telekomunikační společnosti, dále jako obchodní ředitel pro B2B klienty v RWE – Jihomoravská plynárenská a jako obchodní ředitel společností MACHALA, a.s. a KLINMAM Czech. Od roku 2011 působí jako generální ředitel a později i člen představenstva Tepláren Brno, a.s. Od roku 2011 je také členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.  
 
Název přednášky:
Přechod na plyn není tak přímočarý
 
Jakým způsobem Teplárny Brno přistupují k provozování teplárenské soustavy na plyn, a jak budou řešit situaci s extrémním růstem ceny plynu a jeho možným omezením. 
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Michal Šiler
Michal Šiler vystudoval bakalářský obor na Vysokém Učení Technickém v Brně, obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. V roce 1998 začal pracovat ve společnosti ABB Energetické Systémy. Po transformaci této společnosti nastoupil do společnosti ALTA, kde měl na starosti zahraniční obchod. V roce 2013 začal pracovat pro společnost ABB v Moskvě, kde vedl divizi řešení pro energetiku. Od roku 2018 pracuje pro českou společnost I&C Energo se zaměřením na zahraniční aktivity společnosti především v oblasti Východní Evropy. 
 
Název přednášky:
Transformace teplárenství – dílčí zkušenost s odklonem od uhlí
 
Odklon od uhlí je již po dlouhou dobu skloňovaným tématem, a to nejen v odborných kruzích. Mnozí mají o tomto tématu zjednodušené představy. Společnost I&C Energo, která se podílela na programu obnov české energetiky, aktivně vystupuje také v této oblasti a přednáška má za cíl přiblížit dílčí zkušenosti s tématem odklonu od uhlí v širších souvislostech s důrazem na koncepční přístup k této problematice z pohledu inženýrsko-dodavatelské společnosti. 
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Ondrej Korec
Vystudoval České vysoké učení technické v Praze na Fakultě strojní a zároveň Hogeschool van Arnhem en Nijmegen v Nizozemsku. Již během studia se začal zaměřovat na alternativní paliva pro energetické potřeby a v této oblasti pokračoval i po ukončení studia jako projektový manažer pro výzkum a vývoj spalovacích motorů na alternativní paliva pro použití v kogeneračních jednotkách. V rámci TTS Martin postupně vybudoval komerční a výrobní program kogeneračních jednotek pro standardní i alternativní paliva a realizoval pilotní projekty.
V současné době působí jako CEO TTS Martin a zabývá se především obchodem, strategiemi a klíčovými projekty.
 
Název přednášky:
Ekologizace v Martinskej Teplárenskej
 
Teplárenské společnosti na Slovensku postupně přecházejí na kogenerační výrobu elektřiny a tepla pomocí kogeneračních jednotek na zemní plyn. Cílem je zejména nahradit spalování uhlí ekologičtějšími způsoby výroby tepla a přinést jako bonus také vysoce účinnou výrobu elektřiny, která může také sloužit k podpoře stability přenosové a distribuční sítě. Po menších projektech vytápění v kotelnách a menších městech se na tuto cestu v posledních letech začaly ubírat největší slovenské teplárny. Jedním z prvních dvou projektů byl také projekt v teplárně v Martině, kde byly instalovány 3 kogenerační jednotky s motory Bergen Engine o jednotkovém výkonu 9,34 MWe a 4 teplovodní kotle Bosch s jednotkovým výkonem 14,9 MWt.
Jako generální dodavatel projektu Greening v Martinské Teplárenské ve své přednášce stručně představím, jak byl tento projekt realizován v praxi, co výzvy znamenaly a jaké výhody přinesl.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Stanislav Kukučka , MBA

Název přednášky:
Role EPC dodavatele při transformaci energetiky/teplárenství

 

» Stáhnout soubor (446 KB)

Tomáš Caha

Tomáš Caha je absolvent strojní fakulty VUT v Brně, obor Energetické inženýrství a v oblasti energetiky se pohybuje více než 15 let. V současnosti působí jako ředitel ZEVO v SAKO Brno, které se pod jeho vedením profiluje jako inovativní teplárenské zařízení aplikující trendy moderní energetiky. Tomáš je podepsán pod instalací aktuálně největšího absorpčního tepelného čerpadla v ČR využívající vnitřní okruh chlazení parní turbíny. V minulosti pracoval ve společnostech GE Power/Alstom Power jako technický ředitel či produktový manažer pro ZEVO a HRSG kotle. Mezi jeho reference z dob působení v ČKD Praha DIZ, a.s. jako PM patří například paroplynový cyklus SYNTHOS Kralupy, COGEN Bratislava či propanová chladící stanice v Tunisku. Od roku 2016 lze mezi jeho hlavní zájmy zařadit segment velkých tepelných čerpadel. Je organizátorem první české konference věnované průmyslovým tepelným čerpadlům a jeho ambicí je v odborných kruzích rozšířit povědomí o unikátních vlastnostech této technologie jako jednoho z důležitých nástrojů k dekarbonizaci výroby tepla v ČR.

 

Název přednášky:
Průmyslová tepelná čerpadla pro teplárenství v podmínkách ČR

 

Bezprecedentní změny na energetickém trhu nutí provozovatele teplárenských zařízení uvažovat v kontextu dekarbonizace a energetické bezpečnosti o technologiích, které byly ještě nedávno zcela mimo hru. Vysokoteplotní tepelná čerpadla prošla v posledních letech velmi dynamickým vývojem a nyní jsou dostupná prověřená komerční řešení o výkonech v jednotkách MW s výstupní teplotou až 90°C, což jsou parametry splňující náročné požadavky mnoha teplárenských soustav. Ambiciózní cíle EU nastartovaly nebývale rozsáhlou „přestavbu teplárenství“ směrem k udržitelnosti, kde velká tepelná čerpadla představují jednu z nemnoha OZE technologií, pro kterou lze zajistit dostatek vstupní energie na výrobu významného množství tepla, spolu s využitím synergického efektu většího propojení sektorů elektroenergetiky a teplárenství. 

» Stáhnout soubor (19 MB)

Ing. Přemysl Kól , Ph.D.
Absolvoval Strojní fakultu na VUT v Brně. Po studiu působil jako výpočtář dynamických stavů ve společnosti Královopolská SAG, s.r.o. Od roku 2007 se plně věnuje energetice, a to nejprve jako technik oddělení výzkumu a vývoje a následně jako vedoucí oddělení spalovacích technologií ve společnosti TENZA, a.s. Od května 2021 zastává funkci technického ředitele ve společnosti První brněnská strojírna, a.s. kde jeho hlavní náplní je vedení technického úseku spojující kotle a turbíny, a to od tvorby nabídky až po úspěšnou realizaci.
 
Název přednášky:
Efektivní diverzifikace palivové základny stávajících uhelných provozů
 
V současné době je v teplárenství a energetice kladen enormní tlak na odklon od fosilních paliv, a to především od spalování uhlí. Neustálý růst emisních povolenek a snižování emisních limitů škodlivin ve spalinách vede společnosti provozující teplárenská nebo elektrárenská zařízení k zamyšlení nad diverzifikací palivové základny jimi provozovaných zařízení. Jednou z možností je uzavření stávajících uhelných provozů a výstavba nových ekologických zdrojů nebo jít cestou přestavby těchto stávajících zdrojů na jiná, ekologičtější paliva. V teplárnách v Česku je v provozu mnoho uhelných kotlů, ať už práškových, fluidních nebo roštových, u kterých jejich životnost zdaleka není vyčerpána, a proto je důležité se zabývat otázkou, zda a jak tyto kotle úspěšně přestavět na ekologičtější paliva. Přednáška je obecně koncipována především na přestavbu uhelných kotlů na spalování biomasy popř. multipaliv (biomasa, kontaminovaná biomasa, RDF, plyn apod.)
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Veronika Malíková
Vystudovala Strojní fakultu VUT v Brně – obor Energetické inženýrství. Během studií absolvovala stáž v První brněnské strojírně, kam po ukončení studií nastoupila. Nyní pracuje jako tepelný výpočtář průmyslových kotlů.
 
Název přednášky:
Multifunkční HRSG kotel s možností provozu bez plynové turbíny
 
V nynější době dochází k výstavbě špičkových zdrojů, zejména v průmyslu, kde je potřeba vyrábět elektrickou energii do sítě a páru pro danou technologii. Řešením je dodávka paroplynového celku – plynové turbíny a vícetlakého spalinového kotle. Spalinový kotel je závislý na provozu plynové turbíny. V případě jejího odstavení se stává nefunkčním. Přednáška je koncipována na návrh a provoz spalinového kotle, který pokrývá provoz s plynovou turbínou, v případě potřeby zvýšení výkonu s plynovou turbínou s přitápěním a při odstavení plynové turbíny.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

prof. Ing. Radek Škoda , Ph.D.
Radek Škoda je český jaderný vědec zaměřující se na jadernou energetiku působící v Praze a Plzni. Působil na NWU Potchefstroom, VUT Brno a Polytechu St. Peterburg. Byl ředitelem jaderného centra v Texas A&M a získal licence na provozovaní 3 jaderných reaktorů. V současnosti je koředitelem Intercontinental Nuclear Institute. V roce 2021 se stal profesorem na ZČU Plzeň.
 
Název přednášky: 
Alternativní zdroj výroby tepla v zařízení Teplátor - koncept, možnosti a aktuální novinky ve vývoji technologie
 
Jaderná výtopna je koncept, který je ve světě aplikován přes 50 let, a i pro socialistické Československo se od 80. let minulého století počítalo s takovými výtopnami pro velká města. Česká technologie TEPLATOR, vyvinutá na CIIRC ČVUT Praha a FEL ZČU Plzeň, je schopná odběrová místa se spotřebou tepla nad 1 000 TJ/ročně ekonomicky pokrýt.
V příspěvku budou ukázány případové studie pro Prahu, Brno, Ostravu, Olomouc, Zlínsko a výhled pro konglomeraci Pardubice-Hradec Králové. Bude proveden časový i finanční odhad, stejně jako stav i rizika vývoje této ryze české technologie.
» Stáhnout soubor (46 MB)

Štěpán Šmida
Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení Technického v Praze se zaměřením na Jadernou energetiku. Krátkou dobu působil v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na projektech spojených s reaktory IV. Generace. Následně 15 let působil v oblasti projekčních prací v oblasti energetiky ve společnosti H&D Engineering spol. s r.o. a také jako poradce Irské společnosti LumcloonEnergy. V současnosti je novou oporou společnosti Doosan Škoda Power na pozici Business Development. Tato pozice rozšiřuje portfolio služeb poskytovaných společností především oblasti moderních a inovativních technologií použitelných pro zefektivnění parních cyklů a jejich následnou integraci.  
 
Název přednášky:
Tradiční dodavatel v netradiční době
 
Přednáška ukazuje současné možnosti, které poskytují dříve nepoužívané (možná dříve i částečně zatracované), nové či zcela inovativní technologie, pokud je citlivým způsobem zapojíme do stávajících nebo nově vznikajících parních cyklů. Takovéto zapojení technologií směřuje k několika různorodým cílům, které se všeobecně liší podle povahy využití elektrické energie a tepla, případně jejich kombinace. Mezi hlavní cíle patří především snížení spotřeby primárního paliva, snížení emisí oxidu uhličitého a v neposlední řadě zvýšení flexibility zdroje. Přednáška ukazuje přínosy jednotlivých technologií v porovnání s výchozím „klasickým“ stavem. 
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. František Kural
Vzdělání: 
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu Elektro, obor Stavba strojů a přístrojů, 1985-1990.
 
Pracovní zkušenosti po absolvování studia:
V letech 1990-1992 pracoval jako zkušební technik přístrojů pro drážní vozidla ve ŠKODA Controls, později do roku 2011 jako zkušební technik budicích souprav generátorů (do roku 2002 ve ŠKODA Energo, poté od roku 2003 po akvizici již v ZAT a.s.). Jeho další kariéra pokračuje ve společnosti ZAT a.s., kde startoval na pozici ředitel Divize Servis, až do roku 2014. Následně do roku 2018 zastával funkci ředitele Divize Energetika. V současné době pracuje jako manažer obchodu a marketingu s hlavním zaměřením na automatizaci pro klasickou energetiku. Zastupuje ZAT a.s. v Teplárenském sdružení ČR. 
 
Název přednášky:
Řízení nových technologií v teplárnách při změně koncepce provozu
 
Aktuálně jsme v procesu, kdy řada tepláren upouští od spalování uhlí a přechází k ekologickým surovinám. V rámci modernizace se nasazují i zcela nové technologie na trhu. K jejich zavádějí ve většině případů dochází postupně, kdy je nutné propojit stávající technologie s inovativními a udržet koncepci částí řídicího systému tak, aby jednotlivé technologie spolu účinně spolupracovaly, doplňovaly se a byly schopné vysoké flexibility provozu – musí zajistit bezpečný, bezporuchový a plynulý provozu jako celku. Vedle promyšlené technologické koncepce zdroje proto potřebujete i kvalitní, robustní a spolehlivý řídicí systém a dobrou spolupráci všech techniků a specialistů zodpovědných za instalaci technologie, řídicího systému i uvádění do provozu.
ZAT, evropský dodavatel řídicích systémů v oblasti energetiky a průmyslu, nasazuje moderní řídicí systémy určené i pro řízení spalovacích procesů malých lokálních spaloven nerecyklovaného plastového odpadu. Díky modernímu řešení, know-how se zaváděním náročných technologických celků do provozu i možnostem vývojového oddělení se firma podílela na zavádění řízení u většiny inovativních technologií v C-Energy – prvního zdroje v České republice, který upustí od spalování uhlí a přejde k ekologickým surovinám.
Na příkladech nasazování řízení na jednotlivých částech provozů, například rozvoden, strojoven, chemických úpraven vody, chladicích věží a dalších představíme aktuální možnosti řídicích systémů postavených na moderních vývojových platformách včetně řešení s použitím IoT technologií. Předpokládáme, že tyto příklady mohou být přínosné pro přípravu investičních záměrů a pro samotnou realizaci projektů.
» Stáhnout soubor (6 MB)

Alexandra Valtanen
Produktová inženýrka zaměřená na environmentální technologie, zejména na suché i mokré čištění spalin. 
Získala rozsáhlé zkušenosti s environmentální technologií a jejím komerčním rozvojem. Skvěle se orientuje v oblasti procesního inženýrství, BI softwaru a komunikace.
Její úsilí směřuje na překlenutí rozporu mezi ekonomií a ekologií. Proto se snaží nacházet ekonomicky nejschůdnějších a zároveň technicky nejlepších řešení. 
 
Název přednášky: 
Využití kondenzačního tepla spalin pro centrální vytápění od společnosti Valmet
 
Flue gas contains plenty of heat (mainly latent heat) especially when the fuel moisture content is high. In normal combustion process this energy is not utilized and all that energy goes literally up in the smoke. Flue gas condensing is efficient way to recover this heat to district heating network with possibility to further decrease emissions. The flue gas condensing is well utilized at the moment in Scandinavia with hundreds of existing condensing scrubbers and more built every year with new power plants.
 
Typically, the amount of heat recovered is approximately 20% of the boiler fuel power depending on the conditions. Even higher heat recovery rates of more than 30% can be achieved applying additional features as combustion air humidifiers and heat pumps.
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Jan Tůma , CSc.
Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu elektrotechnickou, obor Ekonomika a řízení energetiky. Na stejné fakultě pak později získal I titul CSc. Od roku 2017 pracuje ve firmě BEUMER Group Czech Republic jako obchodní ředitel. V rámci skupiny BEUMER, s centrálou v Německu, je odpovědný mimo jiné za veškeré projekty v oblasti alternativních paliv po celém světě. 
V této funkci plně využívá své předchozí praxe v cementářském průmyslu, kde strávil vice jak 18 let v různých řídicích pozicích, včetně zahraničních, v rámci skupiny Lafarge (nyní LafargeHolcim).
 
Název přednášky:
Technologie BEUMER pro dopravu a dávkováni alternativních paliv (využití v teplárenství)
 
Rostoucí využívání tuhých alternativních paliv (TAP) v průmyslu je celosvětovým trendem, podporovaný příznivými cenami TAP ve srovnání s konvenčními palivy a environmentálními aspekty (ekologická likvidace odpadů, uhlíková neutralita, omezování skládkování apod.). 
Vzhledem k rozmanitosti dostupných TAP a různorodosti dodavatelů je stále větší důraz kladen na flexibilitu technických koncepcí používání TAP. Společnost Beumer, jakožto renomovaný tradiční dodavatel komplexních systémů pro manipulaci a dávkování tuhých alternativních paliv, taková řešení nabízí. Na několika příkladech z nedávno realizovaných projektů budou představeny možné koncepce.
Na závěr budou krátce zmíněny reference společnosti Beumer v tuzemské energetice.
 
» Stáhnout soubor (6 MB)

Tomáš Hamšík
Má na starosti prodej a servis dodávaných strojů v České a Slovenské republice.
 
Název přednášky:
Zkušenosti z přípravy biomasy pro kotle
 
Nakupovanou štěpku s danou granulometrií je nutné ještě třídit. Obsahuje jak náhodný nadrozměrný balast, tak i kamení o stejné frakci jakou má štěpka.  Vhodné jsou hvězdicové rotační třídiče fy. Neuenhauser Maschinenbau GmbH používané u nás v elektrárnách. Nadsítnou frakci je možné vracet, anebo podrtit následným drtičem.
Šnekové dopravníky vykazují velké opotřebení a náchylnost na zablokování od nadrozměrných kusů v surovině. Proto se nahrazují levnější, ale výkonnou pásovou dopravou.
Kamenivo o velikosti štěpky způsobuje problémy v kotlích na biomasu. Pro jejich odstranění se používají kompaktní vzduchové/balistické separátory fy. Westeria GmbH.  
 
» Stáhnout soubor (5 MB)

Jiří Mrkus

Jiří Mrkus od roku 2013 řídí teplárnu ve společnosti ŠKO-ENERGO, která je výhradním dodavatel energií a služeb v oblasti energetiky ve všech závodech společnosti Škoda Auto. Celou profesní kariéru se pohybuje v energetice a disponuje dlouholetými zkušenostmi s provozem a údržbou energetických zařízení tepláren a elektráren, technologiemi fluidního spalování, parních turbín a řešením projektů v oblasti zajištění spolehlivosti, ekologizace a poskytování podpůrných služeb. Před příchodem do ŠKO-ENERGO působil v Teplárně Tábor na pozici technického ředitele a rovněž se účastnil uvádění do provozu elektrárenských kotlů s cirkulující fluidní vrstvou v Turecku. Vystudoval Technickou Univerzitu v Liberci, obor tepelná technika. 

 

Název přednášky:
Chytrá řešení snižování emisí na teplárně ŠKO-ENERGO

 

Stále se zpřísňující legislativa v oblasti ochrany ovzduší klade na provozovatele elektrárenských a teplárenských kotlů nemalé nároky. Ve společnosti ŠKO-ENERGO jsou již od roku 1998 provozovány parní kotle s cirkulující fluidní vrstvou, jejichž sofistikovaná technologie dlouhou dobu umožňovala dodržování emisních limitů bez nutnosti větších investic. Konec přechodného plánu v roce 2020 a příchod legislativy BAT/BREF o rok později nicméně vynutil instalaci dodatečných technologií. Nejprve technologie vstřikování močoviny pro snižování emisí oxidů dusíku, tzv. technologie SNCR a později technologie na dávkování vápenného hydrátu pro zachycování emisí chloru.

» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Ivo Müller
Vystudoval strojní fakultu VUT Brno, obor automatické systémy řízení technologických procesů. 
Pracoval ve výkonných a vedoucích funkcích v energetickém sektoru především při technologických výstavbách a modernizacích jaderných a tepelných elektráren, tepláren. Dlouhodobě pracoval ve vedoucích provozních funkcích v teplárenství. Jeho úzká specializace byla metrologie, a to zejména oblast měření tepla a průtoku. Od roku 2019 je zaměstnán v manažerské pozici u společnosti ENBRA, a.s. v organizační složce Zkušebna – Autorizované metrologické středisko, kalibrační laboratoř, pracoviště posouzení shody.  
 
Název přednášky:
Přezkoušení měřidel tepla
 
Měření tepla a měření průtoku patří neodmyslitelně k základnímu stanovenému měření v teplárenství. Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na správné měření. Jedním z vlivů může být i disfunkce nebo porucha vlastního měřidla. Měření tepla je velmi často prováděno statickými měřidly v horké (teplé) vodě za pomoci tří prvků: průtokoměru, kalorimetru a teploměrného páru. V případě, že existuje podezření na nesprávnou funkci měřidel, a to i jednotlivých prvků, je možné v souladu se Zákonem 505/1990 Sb. Zákon o metrologii požádat např. autorizované metrologické středisko o přezkoušení stanoveného měřidla. Podle §11a zmiňovaného Zákona je uživatel stanoveného měřidla povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o toto přezkoušení. V tomto případě platí, že Český metrologický institut a subjekty autorizované podle tohoto zákona k ověřování příslušného druhu stanovených měřidel přezkouší stanovené měřidlo a o přezkoušení vydají osvědčení, jehož přílohou je zkušební protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení a náležitosti zkušebního protokolu jsou stanoveny navazující legislativou. Stanovené měřidlo se považuje za vyhovující, pokud má při přezkoušení metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při přezkoušení, pokud jsou odlišné od zkoušek při ověřování. Vlastní proces přezkoušení se řídí stanovenými pravidly a doporučeními, aby výsledky přezkoušení co nejblíže odpovídaly realitě. V současné době, kdy dochází ke zdražování energií, jsou požadavky na kvalitní měření a tím i přezkoušení stále velmi aktuálními a je důležité, aby komplexní proces přezkoušení probíhal podle schválených postupů a tím aby výsledky z přezkoušení byly maximálně objektivní. 
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Zdeněk Herman
Název přednášky:
Správný návrh předávací stanice pro ekonomický provoz a vliv chybných návrhů na provoz primární sítě CZT
 
 • Vliv jednotlivých komponentů na ekonomický provoz (hydraulická ztráta, spotřeba el.energie)
 • Návrh SW pro ekonomický provoz (požadavky na úroveň dnešního SW – predikce počasí, sledování spotřeby dle denostupňů, ekvitermní křivka dle charakteru objektu, atd.)
 • Ukázka programu HESCOnet – návrh primární sítě horkovodu (vliv chybného provozu předávací stanice – chybné vychlazení, velká tlaková ztráta) 
 
» Stáhnout soubor (5 MB)

Robert Štefanec

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch. 

Název přednášky:

Výběr vhodné́ho řešení předizolovaných potrubí podle teplotního profilu tepelné sítě, příklady úspor v realizaci, hybridní řešení předizolovaných potrubí v praxi

V aktuálnej dobe je viac ako inokedy dôležité akým spôsobom sa budú budovať a rekonštruovať siete centrálneho zásobovania teplom. Často sa pri výbere parametrov predizolovaného potrubia zabúda na možnosti, ktoré nám prinášajú plastové flexibilné predozilované potrubia. Mnohé koncové siete v rámci sídlisk sú prevádzkované s teplotami okolo 100ºC a v tlakoch max. 10 – 16bar. Tieto siete je dnes už možné realizovať aj v plastových potrubiach. Výhoda tohto riešenia spočíva vo výrazne nižších tepelných stratách, kde oproti novým oceľovým predizolovaným potrubiam je úspora tepla okolo 30% (v porovnaní so zosilnenou izoláciou a takmer 50% oproti štandardnému prevedeniu). Nehovoriac o rýchlosti pokládky, ktorá je až 4krát rýchlejšia – toto má pozitívny vplyv na kratšie zábory a menší zásah do života obyvateľov v sídliskách.  Pri rozsiahlejších sieťach je možná realizácia v hybridnom prevedení, väčšie dimenzie zvyčajne DN125 a vyššie zostavu v oceli a menšie sa realizujú vo flexibilnom plastovom prevedení.
V našej štúdii sme sa rozhodli analyzovať na základe metrologických dát z 24 lokalít v Českej republike a na Slovensku. Hodinové údaje vonkajšej teploty počas 20 rokov, nám dali robustnú bázu viac ako 4,2 milióna meraní. Na základe týchto údajov sme spočítali, že pri akých vykurovacích krivkách je možné využiť plastové predizolované potrubia. Výsledkom je široká možnosť využitia termoplasticky zosilnených rúrok pre médium, ktoré je možné kĺzavo zaťažiť až do 115ºC a 10 alebo 16bar.
Na základe prípadových štúdií, ktoré sme vypracovali v poslednej dobe sa ukazuje ako kľúčové identifikovať reálne prevádzkové parametre. Na ich základe je možné navrhnúť efektívne riešenie, ktorým je možné dlhodobo profitovať z výrazne nižších tepelných strát potrubnej siete.
» Stáhnout soubor (10 MB)

Ing. Martin Šroubek
V Teplárnách Brno působí již od roku 1998 v oblasti investiční výstavby, technického rozvoje a v současné době i na poli servisu. Podílí se na procesech revitalizace soustavy CZT s ohledem na úspory primární energie a tím i snižování emisí a implementaci nových ekologických technologií v rámci zajištění energetických úspor.
 
Název přednášky:
Rekonstrukce brněnské parní sítě na horkovodní, praktické zkušenosti s realizací
 
Teplárny Brno, a.s., zahájily výměnu zastaralých parovodů v Brně za modernější efektivnější horkovody v roce 2010. Projekt patří k nejrozsáhlejším v historii společnosti. Cílem rozsáhlé investiční akce je snížení tepelných ztrát v distribuční soustavě a výměníkových stanicích. Nutná přestavba na horkovody přináší efektivnější distribuci tepelné energie, úspory ve výdajích koncových zákazníků i ekonomičtější provoz společnosti Teplárny Brno.
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Michal Macenauer

Název přednášky:
Udržitelnost bez zranitelnosti?!

» Stáhnout soubor (630 KB)

Ing. Jiří Novák
Jiří Novák pracuje na pozici Business Development ve společnosti GENTEC CHP s.r.o., kde se zaměřuje nejen na problematiku instalace technologie kogeneračních jednotek, legislativu a provozování decentrálních zdrojů energie, ale i na instalace pomaloběžných kogenerací a vývoj systému pro řízení a využití kogenerací v rámci agregačních bloků. 
V oblasti energetiky se pohybuje od roku 2010. Intenzivně se věnuje problematice provozování kogeneračních jednotek v rámci teplárenských soustav a technologických celků.
 
Název přednášky:
Kogenerace je nástroj pro stabilizaci ceny tepelné energie
 
Hlavní téma prezentace je vliv technologie kogeneračních jednotek na cenu tepelné energie ve vztahu na cenu zemního plynu v minulém období a ve vztahu k ceně emisní povolenky. V rámci prezentace bude na modelové studii porovnána výroba tepla ze zemního plynu z různých zdrojů a tím i zvýrazněna vhodnost využití kombinované výroby elektrické energie a tepla v rámci teplárenských soustav.
» Stáhnout soubor (3 MB)

Martin Kašák
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2001 působí v oblasti energetiky. V současnosti působí na pozici ředitele sekce Energetický obchod ve společnosti ČEPS, kde je odpovědný za zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb, rozvoj energetických trhů a regulaci. V minulosti působil ve společnosti ČEPS Invest, ČEZ, a.s., a Energetickém regulačním úřadě. Ve své praxi se věnoval energetické legislativě a nastavování pravidel trhu, cenovým výpočtům, transformaci velkých distribučních společností v různých státech Evropy. 
 
 
Název přednášky:
Změny v poskytování služeb výkonové rovnováhy
 
Přednáška s názvem Změny v poskytování služeb výkonové rovnováhy bude zaměřena na seznámení s novinkami, které plánujeme zavézt do praxe k 1.1.2023 v oblasti služeb výkonové rovnováhy. Novinky se budou týkat zavedení baseline, typové certifikace, usnadnění certifikace, společného nákupu primární regulace se zahraničím atd. Současně bude nastíněn budoucí vývoj a záměry ČEPS v této oblasti.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Milan Šimoník
Název přednášky:
Legislativa v oblasti podpory malé plynové kogenerace
 
 
» Stáhnout soubor (1010 KB)

Martin Dittrich
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Energetika. Pracoval jako VaV pracovník, procesní inženýr, projektový manažer, vedl vědeckotechnický park a inkubátor. V současné době zastává pozici obchodního ředitele v mezinárodní inženýrské a konzultační společnosti Bilfinger Tebodin,  kde je teritoriálně zodpovědný za Českou republiku a Slovensko. V rámci energetiky vede obchodní team a aktivity v rámci celé střední a východní Evropy. Je členem řídícího výboru Sdružení pro zahraniční inestice (AFI), kde řídí energetickou pracovní skupinu.
 
 
Název přednášky:
Vodík jako alternativa zemního plynu
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Josef Měkuta
Vystudoval VŠE Praha v oboru zahraniční obchod. Profesní kariéru začal v PZO Pragoinvest na projektu stavby plynovodu Progress. Dále působil jako obchodní manažer a později obchodní ředitel v ČKD Blansko. Od roku 1996 působil jako obchodní manažer a později obchodní ředitel parních a spalovacích turbín ve společnosti ABB Energy Systems (později přejmenované na ABB Alstom, následně Siemens Industrial Turbomachinery, dnes Siemens Energy). V letech 2007–2010 byl obchodním ředitelem Siemens pro prodej průmyslových parních turbín pro region Asia Pacific se sídlem v Kuala Lumpur v Malajsii.  Dnes ve společnosti odpovídá za prodej průmyslových spalovacích turbín (včetně kompletních řešení) v regionu Střední a Východní Evropy. 
 
Název přednášky: 
Spalování vodíku v plynových turbínách
 
Zásady tzv. Taxonomie Evropské Unie přijaté v roce 2022 umožňují využití spalovacích turbín na bázi zemního plynu jako přechodné řešení na cestě k de-karbonizaci výroby elektrické energie a tepla. Požadavkem ovšem zůstává dosažení cílových emisí 100 g CO2e / kWh, což předpokládá využití vodíku nebo jiných nízko-emisních paliv pro provoz spalovacích turbín.  
Přednáška představí možnosti využití vodíku ve spalovacích turbínách Siemens Energy a s tím související dopady na technické řešení turbín a jejich příslušenství.  Dále budou uvedeny příklady prováděných zkoušek v rámci vývoje turbín pro spalování vodíku. Krátce bude představena i schopnost turbín Siemens Energy spalovat jiná nízko-emisní paliva (HVO, MEŘO, bio-metanol apod.).                                                                                                              
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Bc. Jan Maršák , Ph.D.
Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a oboru politologie/sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
 
Na Ministerstvu životního prostředí působí v různých pozicích od roku 2003. V současnosti zastává pozici ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Zajišťoval proces přijetí komplexní nové legislativy odpadového hospodářství. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na strategické otázky vývoje odpadového hospodářství v ČR a EU. Komplexně se zaměřuje na problematiku oběhového hospodářství a koordinoval přípravu národní strategie pro oběhové hospodářství v ČR („Cirkulární Česko 2040“). 
 
 
Název přednášky:
Vyhláška o TAPECH – co bude považováno za tuhé palivo
 
Od 1. 1. 2021 je účinná nová legislativa odpadového hospodářství České republiky (ČR). Jedná se zejména o nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností (zákon č. 542/2020 Sb.). Nová legislativa je základním předpokladem pro realizaci nezbytných změn v odpadovém hospodářství ČR. Jednoznačnou prioritou nového zákona o odpadech bylo významně podpořit vyšší úrovně hierarchie nakládání s odpady a změnit stávající nevhodnou situaci v České republice zejména co se týče komunálních odpadů, kde stále převládá ukládání na skládky. V roce 2020 bylo skládkováno stále 48% z celkové produkce komunálních odpadů.
V roce 2021 bylo zahájeno projednávání aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR s výhledem do roku 2035, které bude dokončeno v roce 2022. Plán odpadového hospodářství je základní strategii pro rozvoj odpadového hospodářství v ČR. 
Nový zákon o odpadech stanovuje, že v roce 2035 by měl být podíl energetického využití komunálních odpadů na úrovni mezi 25% - 35% z produkce komunálních odpadů (v současnosti se v ČR využívá 12% komunálních odpadů energeticky, průměr je EU 30%).
Nový legislativní a strategický rámec tak jasně formuluje možnosti rozvoje energetického využití komunálních odpadů v České republice. 
Infrastruktura pro energetické využití odpadů musí být v České republice flexibilní, z tohoto důvodu připravilo MŽP návrh vyhlášky o palivech z odpadů, která definuje kritéria, při jejichž splnění palivo z odpadů přestává být odpadem.
» Stáhnout soubor (588 KB)

Alois Studenic

Název přednášky: 
Toky odpadů, stav separovaného sběru. Co znamená MBÚ pro odpadové hospodářství?

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Jaroslav Havran

07/2005 – 10/2006
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. ; Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok 
Project manager pre výstavbu elektrárne na biomasu 5 MWel

11/2006 – 05/2011
SES a.s.; Továrenská 210; 934 28 Tlmače  
Project manager

Projekty:
Tegra II ( Švajčiarsko ) – dodávka kotla na biomasu 42 t/h
MKW Bremen ( Nemecko ) – dodávka častí kotla pre spaľovňu odpadov 120 t/h
Tepláreň Komorany ( Česká republika )–ponukový projekt – výstavba elektrárenského bloku 160MWel Elektráreň Tušimice ( Česká republika ) –dodávka vysokotlakých výmenníkov tepla
Elektráreň Malženice ( Slovenská republika ) – dodávka spojovacích potrubí pre PPC Elektráreň Počerady ( Česká republika ) – dodávka 2x HRSG kotla pre PPC

06/2011 – 07/2016
ČKD PRAHA DIZ a.s.; Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9, Česká republika

Technológ – špecialista (06/2011 - 08/2013)
Projekty – ponuky:
CPP Zemplín (Slovensko) – dodávka Paroplynového zdroja 70 MWel na ,,kľúč,, - EPC kontrakt ZEVO Chotíkov (Česká republika) - výstavba zariadenia pre energetické využitie komunálneho odpadu – dodávka - EPC kontrakt
Ekologizace energetického zdroja v Lovochemii, a.s. (Česká republika) – dodávka fluidného kotla 98,7 MWt vrátane potrebného pripojenia na jestvujúce technologické zariadenia kotolne.

Project manager (09/2013 – 07/2016)
Projekt – realizácia:
ZEVO Chotíkov (Česká republika) - výstavba zariadenia pre energetické využitie komunálneho odpadu - EPC kontrakt

07/2016 – 09/2016
Fichtner Energy s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 93401 Levice
Technická pomoc pri finalizácii uvedenia zariadenia do prevádzky, garančných meraniach a odovzdaní projektu ZEVO Chotíkov (Česká republika)

10/2016 – 11/2017
EFW s.r.o., Svätej Anny 475/23; 935 23 Rybník

Generálna obnova a ekologizácia ZEVO Malešice (Pražské služby a.s., Česká republika)

 • vypracovanie štúdie realizovateľnosti (feasibility study)
 • vypracovanie zadávacej dokumentácie a technických príloh ZoD
 • kontrola a vyhodnotenie ponúk
 • kontraktačné rokovania s dodávateľmi generálnej obnovy a ekologizácie

12/2017
Generálna obnova liniek a ekologizácia ZEVO Malešice (Pražské služby a.s., Česká republika)
technický dozor investora pri obnove 4 liniek ZEVO Malešice

 

Název přednášky:
Specifika výstavby nového ZEVO a generální obnovy ZEVO

 

Na významných projektech realizovaných v posledních 10 letech v České republice budou popsány praktické zkušenosti z výstavby nového ZEVO z pohledu projektového managera generálního dodavatele a z generální obnovy ZEVO z pohledu technického dozoru investora. Na příkladech budou popsány některé fáze realizace projektu a jejich vliv na úspěšné zrealizování a fungování díla, odlišnosti mezi výstavbou nového ZEVO a obnovou stávajícího ZEVO.
Zkušenosti s předcházením a řešením problémů, které by se mohly objevit až v průběhu provozu zařízení a v budoucnu ovlivnit provozní spolehlivost ZEVO a nepříznivě náklady na údržbu a opravy.

» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Petr Havelka

Narodil se v Olomouci v roce 1980, vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. Současně je ředitelem Sekce průmyslu a moderní energetiky v rámci Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Je aktivním zastáncem evropské strategie oběhového hospodářství a zvyšování míry využití odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu.

 

ČAOH
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v ČR, která sdružuje množství podnikatelských subjektů, v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH zajišťují cca 65 % trhu služeb odpadového hospodářství v ČR. Mezi cíle ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí, nastavení odpadového hospodářství efektivním způsobem tak, aby ČR plnila cíle evropské odpadové politiky a aby přitom ekonomické dopady na původce odpadů a odpadový sektor byly na akceptovatelné a co nejnižší úrovni. ČAOH souhlasí s evropským cílem omezení skládkování a s potřebou plnění evropských recyklačních cílů, které sama ČAOH dlouhodobě aktivně prosazuje. Aktuálně je ČAOH oborovým svazem sdružujícím největší kapacitu recyklačních technologií v ČR. 

 

Název přednášky:

Možný přínos nové vyhlášky o TAPech. Příprava TAPů pro teplárny.

 „ČAOH sdružuje většinu renomovaných výrobců paliv z odpadů v České republice. Tyto společnosti mají více než 20letou zkušenost s výrobou kvalitních paliv z odpadů, která jsou vyráběna dle potřeb jednotlivých zákazníků. Evropská unie vyhlásila cíle na zásadní redukci množství vznikajících směsných komunálních odpadů. Do konce desetiletí má jejich množství klesnout na polovinu. Zásadní roli má mít třídění odpadů a příprava druhotných surovin pro recyklaci. Z procesů třídění však vzniká i nemalé množství v recyklaci nevyužitelných odpadů, které mají velký energetický potenciál. Proto Evropská unie podporuje energetické využívání UPRAVENÝCH odpadů a paliv z odpadů. Moderní energetické zdroje na paliva z odpadů jsou velmi potřebnou koncovkou právě pro vytříděné nerecyklovatelné odpady. Pro rozvoj energetického využití UPRAVENÝCH odpadů potřebuje Česká republika kvalitní vyhlášku k palivům z odpadů, která sjednotí pravidla dle evropských technických norem a zároveň v souladu s evropskou legislativou stanoví konec odpadového režimu pro tato paliva. Tak, jak to evropská legislativa předpokládá. Výrobci paliv z odpadů v ČR dokáží dodávat kvalitní paliva jak pro cementárny, tak pro moderní energetické zdroje jako jsou multipalivové fluidní kotle a další vhodná energetická zařízení. Paliva jsou připravována dle kvalitativních požadavků konkrétních odběratelů a jejich technologií. Fungující spolupráce a kvalita paliv je ověřena délkou obchodních vztahů a pokračuje již dlouhá léta. Cesta energetického využití paliv z odpadů má řadu zásadních výhod. V současné době nedostatku energií může být rozumnou a udržitelnou alternativou pro řadu regionálních energetických zdrojů. V přednášce budou mimo jiné zmíněny výhody využívání paliv z odpadů i konkrétní kvalitativní kritéria, kterých paliva vyráběná v ČR dosahují.“  

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Miroslav Krpec
Miroslav Krpec je absolventem katedry Tepelných a jaderných strojů Fakulty strojní ČVUT Praha. Celou profesní kariéru je spjat se skupinou ČEZ, kde v roce 1992 nastoupil do Elektrárny Počerady. Zde prošel postupně všemi provozními funkcemi až po vedoucího řízení provozu. Od roku 2003 do 2012 působil na centrále ČEZ, v technické části Asset managementu divize Výroba, kde měl na starosti řízení technického stavu a úrovně provozního řízení všech elektráren ČEZ a.s. V letech 2010–2012 byl součástí týmu pro akvizici společnosti Energotrans, kde od roku 2012 působí jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti. Od roku 2016 též zastává funkci ředitele Teplárny Trmice. V letech 2018-2020 byl členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR za společnost Energotrans.
 
Název přednášky:
Rozvoj teplárenské lokality Mělník vč. energetického využití
 
Lokalita Mělník je nejvýznamnějším dodavatelem tepelné energie v ČR. V zimních špičkách dosahuje dodávka tepla úrovně 730 MWt. Zejména dodávky do HV Praha dosahují až 650 MWt
Vzhledem k aktuálním potřebám transformace energetiky a teplárenství je nutné snižovat aktuální emisní zátěž stávajících zdrojů a nahradit je nízkoemisními a dále pokračovat k bezemisním zdrojům pro splnění dekarbonizačních cílů. 
Jako základní výkonový prvek teplárenství v lokalitě Mělník byly navrženy tři paroplynové bloky, označované jako PPC 1, PPC 2, a PPC 3. Navržené paroplynové zdroje nepokrývají celou potřebu tepelného výkonu. Je tedy uvažováno s doplněním dalších nízkoemisních zdrojů. Pro zajištění optimální provozní konfigurace a dosažení špičkové účinnosti a efektivity výroby je uvažováno s instalací technologií akumulace energie (H, LASE, baterie). Využití technologie tepelných čerpadel ve vazbě na uvažovaný uzavřený vnitřní chladící okruh. Je uvažována instalace FVE s využitím ploch původní skládky paliva.
Jedním z plánovaných zdrojů v lokalitě Mělník je rovněž zařízení pro energetické využití odpadu – ZEVO Mělník, které v roce 2018 získalo souhlasně stanovisko EIA a v současnosti probíhá veřejná soutěž na dodavatele stavby. Se zahájením zkušebního provozu se počítá v roce 2027, tak aby zařízení bylo schopno nabídnout plnou disponibilní kapacitu před termínem zákazu skládkování.
 
 
» Stáhnout soubor (9 MB)

Ing. Martin Mužila
Martin Mužila vystudoval energetický ústav na fakultě strojního inženýrství VUT Brno. Od roku 2014 působí v oblasti energetiky, a to nejprve v oblasti výstavby turbín velkých uhelných a biomasových elektrárenských bloků v České republice jako i v zahraničí a následně samotné projektové přípravy EPC projektů energetických zdrojů na odpady a biomasu u popředních českých dodavatelských společnostech. Od roku 2018 zastává funkci projektového manažera strategického projektu rozšíření ZEVO společnosti SAKO Brno, a.s., kde jeho hlavní náplní je řízení projektu od počáteční fáze koncepčního návrhu do úspěšného dokončení. Mimo tento projekt má na starosti přípravu městské odpadové bioplynové stanice a různé koncepční studie společnosti v oblasti energetiky a odpadového hospodářství.
 
Název přednášky:
Rozvoj ZEVO v Brně – aktuální stav
 
Zařízení na energetické využití odpadu v Brně společnosti SAKO Brno, a.s. je již od začátku 90. let integrální součástí odpadového hospodářství města Brna. Postupem let se ZEVO transformovalo ze zařízení, které bylo původně určeno primárně k hygienizaci a odstranění odpadu s cílem zabezpečit odklon odpadu od skládkování na zařízení, které se nyní stává efektivním nástrojem dekarbonizace a energetické soběstačnosti města Brna. Připravovaný projekt nové spalovenské linky, která bude po dokončení představovat energeticky nejúčinnější spalovenskou linku v České republice, v maximální míře aplikuje dostupné technologické možnosti s cílem posílit pozici ZEVO, jako nezastupitelného základního energetického zdroje města. Závěr prezentace představí ZEVO v konceptu budoucího cirkulárního a bezemisního města Brna. 
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Jan Krišpín
Ve společnosti EVECO Brno, s.r.o. působím již několikátým rokem na pozici CEO. Kombinuji manažerské schopnosti s odborností procesního inženýra, které se promítají do pestrého rozvoje nových, inovativních technologií a přístupů založených na komplexním přístupu k projektům. Díky dlouhodobému úsilí celého týmu v naší společnosti reprezentuji široké spektrum služeb a know-how, které zajišťuje udržitelnost a stabilitu nabízených systémů.
 
Název přednášky: 
Má ZEVO v Green Deal své místo?
 
Poslední vývoj v rámci evropské strategie Green Deal a taxonomie významně ztížil rozhodování pro střednědobý a dlouhodobý horizont napříč sektory energetiky i odpadového hospodářství. Obzvlášť v době ukrajinsko-ruského konfliktu se situace stala ještě nepřehlednější. Jednou z nejsilněji rezonujících otázek zůstává stanovení pravidel hry v podobě podporovaných a nepodporovaných zdrojů energie i systémů nakládání s odpady. Z hlediska energetické bezpečnosti na úrovni jednotlivých států se zdá být energetické využití odpadů nepostradatelným pomocníkem v dlouhodobé stabilizaci obou sektorů.
Přednáška má za cíl stručně shrnout aktuální legislativní situaci v oblasti energetického využití odpadů a předpokládaný vývoj v této oblasti se zapracováním vlivů boje proti globální změně klimatu.
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Petr Mareš
 • Narozen v roce 1967, Most
 • Absolvoval ČVUT v Praze, obor „Průmyslová energetika“ v roce 1991.
 • Od roku 1991 do dnes, činnost v několika společnostech patřících dnes do jednoho energeticko-průmyslového holdingu (EPH) např. První severozápadní teplárenské a.s., United Energy a.s., První Mostecká, United Energy Moldova, EKY III a.s., United Energy Invest, EVO Komořany a.s. 
 • Činnost v různých funkcí od referenta investic po technického ředitele a člena statutárních orgánů a.s. 
 • Bydliště Most, ženatý, má 3 syny 
 
Název přednášky:
ZEVO Komořany
 
Představení projektu EVO KOMOřany. Cíle projektu v regionu, soulad s POH UK, s pravidly pro nakládání s odpadem dle hierarchie EU. Nástrahy projektu, rizika, stav příprav, rozpracovanost, přijatelnost projektu v regionu, stanovisko úředníků osobní a úřední, očekávaný vývoj, podmínky úspěšného dokončení atd….
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Roman Hubálek
Roman Hubálek, Tomra Sorting s.r.o., Area Sales Manager Czech republic and Slovakia. Absolvent Vysoké školy chemicko - technologické v Praze. Celý svůj profesní život pracuje pro mezinárodní společnosti, které působí v envinronmentálním segmentu – čištění spalin, úprava vody a recyklace. 
 
Název přednášky:
Automatické optické sortování odpadu určeného pro energetické využití
 
Sortovací stroje TOMRA mají široké spektrum využití a nalezly uplatnění i v segmentu přípravy
alternativního paliva. 
Prezentace představí několik příkladů přípravy/separace alternativních paliv, včetně on-line analýzy hotového paliva. 
Prezentace se rovněž zaměří na zahraniční zkušenost materiálového před-třídění vstupního odpadu do ZEVO před samotným 
energetickým využitím. 
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Mgr. Jaroslav Pátek
Vzdělání:
1976 – 1981 - SPŠ elektro, Kladno
Obor/specializace: Elektronika, automatizace
1983 - 1987  - VŠ právnického směru Praha
 
Kurzy a školení
2004 - Manažerský kurz, řídící úloha
2005 - Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání
2012 - Průmyslový design, konstrukce
2016 - Automatizační prvky a řízení PLC
 
Předchozí zaměstnání
- Vývoj technologie termické depolymerizace 
- Čistění procesní plynů a bioplynu, technologické audity bioplynových stanic, optimalizace provozů BPS
- Vývoj a výzkum procesních parametrů termické depolymerizace
- Aplikace výsledků vývoje a výzkumu do prototypové jednotky TD
od 2010 - jednatel společnosti v EPM-ECOPLAST MACHINERY s.r.o.
2004 - 2014 - člen představenstva, technický ředitel v ECO solution a.s., Brno
 
 
Název přednášky:
Evropa vyprodukuje ročně cca 30.000.000 tun plastového odpadu. 
 • 43 %, tj. 12,9 milionů tun plastového odpadu se spaluje
 • 25 %, tj. 7,5 milionu tun plastového odpadu končí na skládkách
 • pouze 32 %, tj. 9,6 milionů tun použitých plastů se mechanicky recykluje
 
Kromě mechanické recyklace se v současné době pozornost zaměřuje na široké spektrum technologií chemické recyklace s cílem výrazně zlepšit uvedené kvóty.
 
Kombinace metod chemické a mechanické recyklace mají potenciál transformovat celý plastový průmysl do zcela uzavřeného hospodářství.
 
Chemická recyklace může zpracovávat toky plastových odpadů, pro které nelze použít mechanickou recyklaci.
 
Termochemická recyklace plastového odpadu by mohla hrát důležitou roli při přeměně tohoto odpadu na ekonomicky cenné uhlovodíky, které lze v rafinerské a petrochemickém průmyslu použít buď jako palivo, nebo jako vstupní surovinu. Vždy se však jedná o náhradu části fosilních zdrojů a výrazné snížení uhlíkové stopy až na 40 % oproti obdobnému využití a zpracování ropy. 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Jaroslav Suchý
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Jaromír Manhart
Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední a základní školy. 17 let, od roku 2002 do 2019, pracoval pro Ministerstvo životního prostředí v oblastech odpadového hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Ročním působením mezi lety 2013 a 2014 v SGS Czech Republic s.r.o. na pozici odpadového projektového manažera tak podtrhuje své zkušenosti na nynější pozici ve Státním fondu životního prostředí ČR, kde na odboru odpadového hospodářství koordinuje a supervizuje projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
 
Název přednášky:
Dotační možnosti
 
Jaromír Manhart představí plánované aktivity v Operačním programu Životní prostředí 2021 – 2027 v oblasti Podpory přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, spolu se základními podmínkami podpory pro Specifický cíl 1.5., tj. od předcházení vzniku odpadů až po materiálové či energetické využití odpadů ostatních, komunálních i nebezpečných v České republice.
» Stáhnout soubor (2 MB)

Pavel Jirásek

Název přednášky:
Prováděcí předpisy k zákonu o podporovaných zdrojích energie

» Stáhnout soubor (1 MB)

Jan Slavík
» Stáhnout soubor (309 KB)

Martin Hájek

Martin Hájek vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

 

Název přednášky:
Revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o podpoře OZE

 

» Stáhnout soubor (187 KB)

Šárka Tomanová
Název přednášky:
Standardy pro nové budovy a připojování na soustavy zásobování teplem
» Stáhnout soubor (845 KB)

Ing. Jan Tůma
Jan Tůma vystudoval VŠE v Praze. Na Ministerstvu životního prostředí je vedoucím oddělení emisního obchodování; je zodpovědný za implementaci EU ETS v ČR a dalších tržních mechanismů na ochranu klimatu. Vyjednával revize evropských legislativních aktů v oblasti EU ETS a spolupracuje na nastavení pravidel Inovačního a Modernizačního fondu. 
 
 
Název přednášky:
Revize ETS
 
Evropská komise v červenci 2021 zveřejnila návrh balíčku Fit for 55. Součástí balíčku je i návrh revize směrnice o ETS. Přednáška shrne klíčové části návrhu revize směrnice s ohledem na teplárenství a energetiku, pozici ČR a dosavadní vývoj projednávání.
 
» Stáhnout soubor (249 KB)

Martin Bartyzal
» Stáhnout soubor (994 KB)

Martin Schwarz

Komunikativní a otevřený manažer se zkušenostmi v oblasti obnovitelných zdrojů, nakládání s odpady a oběhového hospodářství, který řídí různé projekty zaměřené na životní prostředí a business. Úspěšný v rozvoji a řízení odvětví biometanu, implementace nejlepších celosvětových postupů a řešení, která naplňují cíle v oblasti změny klimatu. Působí v národních a mezinárodních pracovních skupinách, platformách a poradních orgánech pro obnovitelné zdroje energie, čistou mobilitu,  oběhové  hospodářství,  biometan,  bioplyn  a  nakládání s odpady. Uznávaný za schopnost budovat vztahy s klíčovými osobami, hledat a vyjednávat řešení a dodržovat stanovené termíny.

Název přednášky:
Potenciál a možné scénáře produkce biometanu v ČR. Jak a za kolik nakoupit biometan?

 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ivo Marcin
Vzdělání:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesní inženýrství
Wageningen University (Nizozemí), Environmental Economics, Development Studies
Česká zemědělská univerzita v Praze, MBA program
Univerzita obrany v Brně, doktorské studium
 
Pracovní zkušenosti:
01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
01/2020 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů
01/2018 – 12/2019 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Samostatného oddělení pro řízení Norských fondů
11/2012 – 01/2018 Město Rožnov pod Radhoštěm, vedoucí Odboru rozvoje
06/2011 – 09/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ZÚ Kábul / PRT Lógar, Afghánistán, atašé ekonomický poradce
10/2009 – 04/2015 analytik, mezinárodní záležitosti
10/2008 – 10/2009 VW Wachal, a.s., zástupce generálního ředitele
08/2006 – 10/2008 Úřad vlády ČR, Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti / Útvar místopředsedy vlády pro ekonomiku, zástupce ředitele Odboru koncepcí a analýz
12/2004 – 08/2006 Státní fond životního prostředí ČR, úsek zahraničních vztahů
07/2004 – 12/2004 Automobile Group BV (European Auto Sales BV), mezinárodní průzkum a analýza trhu
 
 
Název přednášky:
Modernizační fond - program HEAT
 
Přednáška se bude týkat Modernizačního fondu, tj. „aktuální informace o stavu implementace Modernizačního fondu v České republice, zhodnocení předešlého roku 2021 a plánované výzvy na podporu modernizace teplárenství v roce 2022.“
 
» Stáhnout soubor (951 KB)

Ing. Martin Fiala
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze – obor Elektroenergetika se zaměřením na výrobu a rozvod elektrické energie na katedře elektroenergetiky. Do konce roku 2007 pracoval v ČEA v oddělení analýz, energetických auditů a statistiky, resp. oddělení Operačního programu Průmysl a podnikání. Do března 2015 pracoval na Ministerstvu životního prostředí v oddělení obchodování s emisemi, kde se věnoval zejména vyjednávání, komunikaci a sledování závazků vůči všem smlouvám o prodeji jednotek přiděleného množství, jejich dodatků a jiných souvisejících dokumentů včetně implementace JI projektů. Od dubna 2015 pracuje na MPO v oddělení implementace PO 3 (OP PIK, OP TAK, NPO), kde se věnuje aktivitám týkající se příprav výzev, hodnocení projektů a zpracování evaluačních zpráv vyhodnocení podpořených projektů úspor energie, úspor energie v SZT a OZE.
 
Název přednášky:
Národní plán obnovy
 
Hlavní téma prezentace je využití finanční podpory z Národního plánu obnovy v rámci aktivity Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění pod komponentou Přechod na čistší zdroje energie. Důraz bude kladen na odlišnosti v zaměření a požadavků tohoto programu oproti právě končícímu programovému období OP PIK 2014–2020, a to co do podporovaných opatření, formální náležitosti a přijatelnosti projektu a zejména specifické podmínky komponenty. Vzhledem k postupnému ukončování OP PIK 2014–2020 se v prezentaci objeví i stručná informace o aktuálním stavu implementace programu se zaměřením na SZTE z tohoto programového období.
 
» Stáhnout soubor (400 KB)
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů