PROGRAM KONFERENCE

Program konference ke stažení

» Stáhnout soubor (137 kB)

Sborník - přednášky

» Stáhnout soubor (19.18 MB)

Katalog vystavovatelů a partnerů

» Stáhnout soubor (3.38 MB)

 

úterý 26. 4. 2016

od 08:30
Registrace účastníků

9:15
Zahájení výstavy

9:30
Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům

 PERSPEKTIVY TEPLÁRENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČR

Malý sál - 1. patro

Moderátor: Daniela Písařovicová / Martin Hájek

9:45
Zahájení konference
Přednášející: Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR

10:00
Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 a stanovisko ČR
Přednášející: Pavel Gebauer, Státní energetická inspekce

10:30
Pohled EU na teplárenství a aktivity EHP
Přednášející:  Paul Voss, Euroheat & Power, Brusel

11:00
Panelová diskuse

12:00
oběd

13:30
Energetické využití odpadu ve Švédsku
Přednášející:  John Johnsson, Profu i Göteborg AB, Švédsko; Emil Berggren, Techniska Verken i Linköping AB

14:00
Příprava těžby za limity na lomu Bílina
Přednášející:  Ivo Pěgřímek, Severočeské doly

14:30
coffee break

15:00
Politika ochrany klimatu a závazky ČR 
Přednášející:  Pavel Zámyslický, MŽP ČR

15:30
Budoucnost teplárenství v závislosti na variantě rozvoje energetiky – příležitosti a rizika
Přednášející:  Michal Macenauer, Jan Toufar, EGÚ Brno

16:00
Energetika ve třetí dekádě
Přednášející:  Jiří Feist, EP Energy, a.s.

16:30
Ukončení jednání
TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO TEPLÁRENSTVÍ

Labský sál, 1. patro

Moderátor: Tadeáš Ochodek, VŠB

13:00
Zahájení moderátorem

13:05
Modernizace Elektrárny Opatovice 
Přednášející:  Miloslav Decker, Elektrárny Opatovice

13:25
Nový fluidní kotel v Energetice Třinec 
Přednášející:  Petr Matuszek, Energetika Třinec, a.s.

13:45
Nový tepelný zdroj Bruntál 
Přednášející:  Luděk Králík, Matěj Obšíl, Uchytil s.r.o.

14:05
Jak účinně aplikovat odsíření i na střední energetické zdroje?
Přednášející: Marek Šarlej, Eveco Brno, s.r.o.

14:25
Dopad snížení ceny zemního plynu na konkurenceschopnost CZT
Přednášející: Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.

14:45
coffee break

15:05 
Nejnovější technologie v kogeneraci
Přednášející:  Stanislav Souček, TEDOM, a.s.

15:25
Tenkostěnné tepelně izolační materiály v praxi 
Přednášející: Vladimír Kuba, Cross energy s.r.o.

15:45
Technická a produktová podpora energeticky účinných řešení v CZT  
Přednášející:  Branislav Kožík, Rockwooll

16:05
Historie a současnost měření + nutnost proškolení a registrace u ČMI
Přednášející:  Petr Holyszewski, ENBRA a.s.

16:25
Řídicí systémy s použití operačních systémů reálného času v energetice
Přednášející: Ivo Ressler, Vladimír Košťál, DISAM RT, s.r.o.

 


TRH S TEPLEM Z POHLEDU SPOTŘEBITELE
Přísálí, 1. patro

Moderátor: Miroslav Krejčů

12:30
Zahájení moderátorem

13:05
Šetříme teplo nebo si jen lžeme do kapsy?
Přednášející: Jan Blažíček, TZB info

13:35
Skutečné náklady na výrobu tepla kotelen na zemní plyn
Přednášející: Jiří Bárta, SČMBD

14:05
Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy
Přednášející: Tibor Hrušovský, konzultant

14:35
coffee break

15:00
Nové předpisy pro rozúčtování spotřeby tepla: pro a proti
Přednášející: Jaromír Pohanka, Asociace ARTAV

15:30
Vlastní kotelna znamená starosti a odpovědnost
Přednášející: Alois Matěják, Asociace tlakových zařízení

16:00
Ukončení jednání  

 


Společenský večer, Tereziánský dvůr

19:00
Zahájení společenského večera moderátorem Daniela Písařovicová
Představení projektů roku 2015 - vyhlášení oceněných projektů na slavnostním večeru
 


 

středa 27. 4. 2016

od 08:30
Registrace účastníků

ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ V ENERGETICE
Malý sál,  1. patro

Moderátor: Jaromír Manhart

9:00
Zahájení moderátorem

9:05
Balíček k oběhovému hospodářství a nový zákon o odpadech
Přednášející:  Jaromír Manhart, MŽP ČR

9:30
Komentář k novému zákonu o odpadech
Přednášející:  Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

9:55
Diskuse Jaromír Manhart / Pavel Havelka

10:20
coffee break

10:50
Jak dál s odpady ve městech a obcích 
Přednášející:  Pavel Drahovzal, SMOČR

11:10
Tlaky a tahy ovlivňující energetické využití odpadů v teplárenství
Přednášející: Vladimír Ucekaj, EVECO Brno, s.r.o.

11:30
Předpoklady realizace projektů ZEVO ve vazbě na stávající a připravovanou legislativu 
Přednášející:  Michal Stieber, EY

12:00
oběd

13:00
ZEVO v kontextu oběhového hospodářství – je koncept energetického využívání mrtvý?
Přednášející:   Milan Chromík, Veolia Waste line CZ & SK

13:20
Představení projektu ZEVO Cheb
Přednášející: Steffen Zagermann, TEREA Cheb s.r.o.

13:40 
Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků EU
Přednášející:  Petr Bielan, OZO Ostrava

14:00
coffee break

14:30
TAP vize nebo realita?
Přednášející: Jaroslav Hyžík, STEO

15:00 
Elektřinu a teplo je možné vyrábět i z bioodpadu
Přednášející:  Adam Moravec, CZ BIOM

 


ENERGETICKÁ LEGISLATIVA, JEJÍ ZMĚNY A DOPADY NA PROVOZOVATELE
Labský sál, 1. patro

Moderátor: Miroslav Krejčů/Jiří Vecka

9:00
Zahájení moderátorem

9:05
Připravovaná novela energetického zákona
Přednášející:  Ladislav Havel, MPO ČR

9:35
Záměry ERÚ v oblasti regulace cen tepelné energie
Přednášející:  René Neděla, ERÚ

10:05
coffee break

10:30
Záměry ERÚ v oblasti podpory KVET
Přednášející:  René Neděla, ERÚ

11:00
Měření elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů pro potřeby vykazování
Přednášející:  Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.

11:30
Změny na trhu s povolenkami
Přednášející:  Jan Tůma, MŽP ČR

12:00 oběd

13:00
BREF Velká spalovací zařízení
Přednášející:  Pavel Frolka, Ing. Petr Snopek, ČEZ a.s.

13:30
Novela zákona o ochraně ovzduší a směrnice o středních spalovacích zdrojích, národní program snižování emisí
Přednášející:  Pavel Gadas, MŽP ČR

14:00
coffee break

14:30
Novela stavebního zákona a koordinované řízení
Přednášející:  Zdeňka Fialová, MPO ČR

15:00
Zákon o zadávání veřejných zakázek a dopady na sektorové zadavatele
Přednášející:  Vlastimil Fidler, MMR ČR

15:30
Ukončení jednání
  


PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ V ČR
Přísálí Velkého sálu, 1. patro

Moderátor: Martin Hájek/Martin Tužinský

9:00
Zahájení moderátorem

9:05
Potenciál KVET v ČR
Přednášející: Pavel Jirásek, MPO ČR

9:35
Výstupy projektu STRATEGO
Přednášející: Jolana Bugáňová

10:05
Návrh projektu využití tepla ze zdroje ArcelorMittal Ostrava a.s.
Přednášející: Jakub Vít, NCEÚ

10:35
coffee

11:00
Potenciál decentrální kogenerace v energetice ČR
Přednášející: Josef Jeleček, TEDOM a.s.

11:30
Budoucnost SZT ve stále větším navazování decentralizovaných jednotek
Přednášející: František Foltýn, Teplárna Otrokovice, a.s.

12:00
Akumulace tepla v Teplárně Tábor a očekávané přínosy
Přednášející: Tomáš Paur, Teplárna Tábor, a.s.

12:30
oběd

13:30
Energetické koncepce a územní plánování v kontextu aktualizované SEK ČR
Přednášející: Tomáš Voříšek, SEVEn Energy s.r.o.

14:00
Příležitosti pro rozvoj dálkového chlazení v ČR
Přednášející: Jiří Pospíšil, VUT Brno

14:30
Úspory v zásobování teplem - nekončící příběh
Přednášející: Karel Pačiska, Bystřice n. Pernštejnem

15:00
Ukončení jednání
 

Změna programu vyhrazena.