PROGRAM KONFERENCE

ÚTERÝ 24. 4. 2018

08:30-9:30
Registrace účastníků

9:15
Zahájení výstavy 

9:30
Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům


KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030

Malý sál
Moderátor: Daniela Písařovicová

9:45
Zahájení konference
Přednášející: Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR 

10:00
Legislativní rámec energetiky do roku 2030 a záměry MPO
Přednášející: Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu

10:20
Aktuální agenda a záměry Energetického regulačního úřadu
Přednášející: Vladimír Vlk, člen rady ERÚ

10:40
Reforma systému emisního obchodování
Přednášející: Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí

11:00
Panelová diskuse: Teplárenství v nejisté době

11:45-13:00
Oběd


PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ

Malý sál

12:30
Zahájení moderátorem
Moderátor:  Daniela Písařovicová

12:35
Odpojení x připojení - výhody x nevýhody
Přednášející: Jan Vondráš, Invicta BOHEMICA, s.r.o.

12:55
Co je pro zákazníka ještě přijatelné? Pohled družstev jako zákazníka na dodávky tepla
Přednášející: Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

13:20
Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská)
Přednášející: Radim Sobotík, ČEZ Teplárenská, a.s.

13:40
Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe
Přednášející: Petr Holyczewski, ENBRA, a.s.

14:00-14:15
coffee break

14:15
Monitoring, regulace
Přednášející: Martin Hruška, Data-ing, s.r.o.

14:30
Vzájemnost se zákazníky (Dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově)
Přednášející: Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA/IROMEZ s.r.o., člen skupiny MVV Energie CZ

14:45
Komfort pro zákazníky, co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti
Přednášející: Vlastimil Sucháček, Teplárny Brno, a.s.

15:00
Vliv marketingu na udržení zákazníků
Přednášející: Jakub Vojta, BBS, Plzeňská teplárenská, a.s.

15:15
Stabilizace ceny - Temelín
Přednášející: Tomáš Kollarcyk, Teplárna České Budějovice, a.s.

15:30-16:30
Panelová diskuse

  • Teplárny Brno
  • Plzeňská teplárenská
  • ČEZ Teplárenská
  • MVV - Tomáš Mičánek, MVV, ředitel strategie
  • Teplárna České Budějovice
  • Svaz českých a moravských bytových družstev

Labský sál

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ

Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR

12:35
Zahájení moderátorem

12:40
Implementace LCP BREF - udělování výjimek
Přednášející: Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí

12:55
Mezní náklady na zamezení emisí
Přednášející: Ondřej Vojáček, IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

13:10
Monitoring a snižování emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů
Přednášející: Lukáš Pilař, ČVUT Praha

13:25
Řešení emisí rtuti - pohled ČEZ a.s.
Přednášející: Petr Snopek, ČEZ a.s.

13:40
Nový standard využití paliva pro teplárenské aplikace
Přednášející: Tomáš Caha, GE Power Services Czech Republic

13:55
Využití nadřazených softwarů dispečerských pracovišť za účelem zefektivnění výroby tepla na základě predikce počasí
Přednášející: Tomáš Daníček, Systherm s.r.o.

14:10
Snižování emisí - požadavky směrnice o národních emisních stropech
Přednášející: Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí

14:25-14:55
Coffee break

Moderátor: Pavel Noskievič

14:55
VTZ – plynové, regulace zemního plynu vs. bezpečnost
Přednášející: Luboš Hron, GMR Gas, s.r.o.

15:10
Využití čerpadel WARMAN v energetice
Přednášející: Petr Hroch, Weir Minerals

15:25
Průmysl 4.0 a provozní dokumentace
Přednášející: Zdeněk Potměšil, TECHNODAT Elektro, s.r.o.

15:40
Bezdrátový sběr a správa dat pomocí technologií IoT
Přednášející: Petr Hasman, ZAT a.s.

15:55
Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech
Přednášející: Tomáš Polák, KLIKA-BP, a.s.


Přísálí

VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ

13:00
Zahájení moderátorem

13:00
Reforma trhu s elektřinou v EU
Přednášející: Martin Šik, ERÚ

13:20
Poskytování podpůrných služeb v distribučních soustavách
Přednášející: Roman Polák,  ČEZ a.s.

13:40
Uplatnění bateriové akumulace v provozu tepláren
Přednášející: Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.

14:00
Nové decentrální zdroje s akumulací elektřiny
Přednášející: Doc. Ing. Ladislav Vilimec, VŠB TU Ostrava, Ing. Jarfoslav Konvička, Ph.D., ORGREZ, a.s., Ostrava

14:20-14:50
Coffee break

14:50
Akumulace elektřiny v teplárně
Přednášející: Libor Doležal, C-energy Planá s.r.o.

15:10
Rozšíření akumulačních schopností výrobního zdroje Červený mlýn
Přednášející: Ladislav Ochrana, Teplárny Brno a.s.

15:30
Akumulace elektřiny - pohled Siemens

 

SPOLEČENSKÝ VEČER, TEREZIÁNSKÝ DVŮR  

19:00
Zahájení společenského večera moderátorem

Představení projektů roku 2017 - vyhlášení oceněných projektů na slavnostním večeru 


STŘEDA 25. 4. 2018

 

08:30 - 9:00
Registrace účastníků


Přísálí

ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

9:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí

9:05
Balíček oběhového hospodářství
Přednášející: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí

9:35
Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst
Přednášející: Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

10:05
Spalování odpadů v Evropě - současnost a budoucnost
Přednášející: Aleš Bláha, Pražské služby a.s.

10:25-11:00
Coffee break

11:00
Energetické využití odpadu v Sokolovské uhelné

11:25
Energetické využití odpadu - jediná možná cesta pro materiálově nevyužitelné odpady
Přednášející: Karel Jelínek, Jana Suzová, SAKO Brno, a.s.

11:45
BREFY - spalování odpadů
Přednášející: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR

12:05
Čistírenské kaly a příklady užití
Veronika Vojtová, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

12:25-13:30
Oběd

13:30
Budoucnost elektrárny Mělník
Přednášející: Dalibor Roik, Strategie ČEZ, Miroslav Krpec, Energotrans, a.s.

13:50
Vyhodnocení zkušebního provozu ZEVO Plzeň
Přednášející: Ing. Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.

14:10
Energetické využití odpadů
Přednášející: Michal Stieber, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

14:30-15:00
Coffee break


 
Malý sál

EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV

9:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

9:05
Pohled ERÚ na teplárenství a regulaci cen tepla
Přednášející: Jan Pokorný, člen rady ERÚ

9:30
Novelizace zákona o hospodaření energií
Hana Schwarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

9:55
Zkušenosti z aukcí podpory KVET v Německu
Přednášející: Milan Šimoník, COGEN Czech

10:15-10:45
Coffee break

10:45
Strategie Teplárny České Budějovice do roku 2040
Přednášející: Václav Král, Teplárna České Budějovice, a.s.

11:10
Rekonstrukce energetiky v Lázních Luhačovice
Přednášející: Rostislav Horák, ČEZ ESCO, a.s.

11:35
III. Výzva programu úspory energie v SZT
Přednášející: Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu

12:00-13:30
Oběd

13:30
Statistická analýza teplárenství
Přednášející: Miroslav Zajíček, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

13:50
Evropský projekt KeepWarm
Přednášející: Jolana Bugáňová, Teplárenské sdružení ČR

14:10
Nová aplikace pro řízení teplárenských soustav - DYMOS nové generace
Přednášející: Jan Havelka, ORTEP s.r.o.

14:30
Skutečná spotřeba tepla pro přípravu teplé vody v panelovém domě
Přednášející: Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.

14:50-15:20
Coffee break

Stav k datu 20. 3. 2018. Změna programu vyhrazena.