PROGRAM KONFERENCE

Program DTE 2020 - ke stažení

úterý 8. 9. 2020
od 8:30
Registrace účastníků
TRANSFORMACE TEPLÁRENSTVÍ DO ROKU 2030 (Malý sál)
Moderátor: Daniela Písařovicová
09:30
Koncepce transformace teplárentví
Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
10:00
Strategie teplárenství
Tomáš Drápela, předseda Výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR
10:30
Přechod tepláren na zemní plyn
Martin Slabý, předseda Rady Českého plynárenského svazu
10:50
Aktuální situace v klimaticko-energetické politice
Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
11:10
Pohled Energetického regulačního úřadu na teplárenství
Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu
11:30
Trendy v evropské energetice
Blahoslav Němeček, partner týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, Ernst & Young, s.r.o.
12:00 - 13:00
oběd
Péče o zákazníka (Přísálí)
13:00
Zahájení moderátorem
Daniela Písařovicová
13:05
Příčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohledu zákazníka
Stanislav Karpíšek, SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou
13:25
Zavádění inovací v teplárenství (ve vztahu k zákazníkům)
Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.
13:45
Pražská teplárenská - aktuální trendy v komunikaci se zákazníkem
Tomáš Sluka, Pražská teplárenská a.s.
14:05-14:25
Coffee break
14:25
Měření tepla - problematika montáží
Ivo Müller, ENBRA, a.s.
14:45
Marketingová komunikace v teplárenství
Pavel Matějíček, Jan Holeček, LuckyU, s.r.o.
TRANSFORMACE TEPLÁREN, VYUŽITÍ BIOMASY V TEPLÁRENSTVÍ (Malý sál)
13:00
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
13:05
Dlouhodobá dostupnost lesní biomasy v ČR
Constantin Kinský, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
13:25
Pohled na severskou energetiku jako možnou inspiraci pro české teplárenství v období odchodu od uhlí
Petr Duroška, Valmet s.r.o.
13:45
Je kombinovaný paroplynový cyklus (PPC) alternativou uhlí pro teplárenství?
Ivo Slavotínek, ŠKODA PRAHA a.s.
14:05
Fytomasové zdroje po roce provozu
Matěj Obšil, UCHYTIL s.r.o.
14:25
Zelené plány ŠKO-ENERGO
Jaromír Vorel, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
14:45-15:05
Coffee break
15:05
Projekt nízkouhlíkové transformace Teplárny Písek, a.s.
Andrea Žáková, Teplárna Písek, a.s.
15:25
Pelety z rostlinné biomasy
Lubomír Verner, Družstvo Ekover
15:45
Teplátor
Radek Škoda, ČVUT
TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ (Labský sál)
13:00
Zahájení moderátorem
Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava
13:05
Rekonstrukce a výstavba v CZT – efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %
Robert Štefanec, NRG flex s.r.o.
13:25
Systém MICROGRID pro optimalizované řešení energií
Heinrich Zeman, K&W Drive Systems
13:45
Zkušenosti z aplikace sorbentů pro snížení emisí Hg při spalování uhlí
Karel Borovec, VŠB - bližší informace.
Lukáš Pilař, ČVUT - bližší informace.
14:05
Vysoce účinné medium-speed motory pro kogeneraci
Tomáš Adamec, BERGEN ENGINES, ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS
14:25-14:45
Coffee break
14:45
Enviromentální a nákladový měnič pravidel hry v úpravě vody, výrobě tepla a chladu a distribuci
Robert Zagozdzon, Blue Boson SE
15:05
Rekuperace tepla v systémech kondenzátního hospodářství
Ondrej Chalupka, SYSTHERM s.r.o.
15:25
Moderní trendy v energetice (hybridní kotle, snížení emisí CO2)
Daniel Gosse, Bosch Industriekessel GmbH
15:45
Novinky v řídicích systémech technologií snižující náklady v teplárenství
František Kural, ZAT a.s.
Změna programu vyhrazena.
středa 9. 9. 2020
ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ (Malý sál)
9:00
Zahájení moderátorem
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR
09:05
Nová legislativa odpadového hospodářství
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
09:30
Role energetického využití odpadu v cirkulární ekonomice
Petr Novotný, INCIEN, Centrum pro oběhové hospodářství
9:45
Mikrospalovny
Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.
10:05-10:25
Coffee break
10:25
Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
10:45
Zkušenosti s výrobou TAP
Milan Tomášek, RUMPOLD s.r.o.
11:05
Porovnání evropské legislativy
Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská a.s.
11:25
Certifikace TAP
Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.
11:45-12:45
oběd
12:45
Využití produktů pyrolýzy odpadních plastů ve skupině Unipetrol
Robert Suchopa, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
13:05
Instalace největšího absorpčního tepelného čerpadla v ČR – ekonomika a provozní zkušenosti
Tomáš Caha, SAKO Brno a.s.
13:25
Posouzení integrace ZEVO různých kapacit do teplárenských systémů
Ondřej Putna, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
13:45
Projekty SFŽP
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR
14:05-14:30
Coffee break
EKONOMIKA A LEGISLATIVA V TEPLÁRENSTVÍ (Přísálí)
9:00
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
09:05
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
09:25
Prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií
Hana Schvarczová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
09:45
Modernizační fond a prováděcí předpisy ke směrnici o emisním obchodování
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
10:05-10:30
Coffee break
10:30
Rekodifikace stavebního práva
Zdeňka Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
10:50
Studie o praxi stavebních úřadů při rozhodování o žádostech o odpojení od SZT
Jan Havel, advokátní kancelář Řanda Havel Legal s.r.o.
11:10
Vady energetických posudků při odpojování od SZT
Jaroslav Jakubes, ENACO, s.r.o.
11:30-12:40
oběd
12:40
IV. výzva z programu podpory Úspory energie v SZT
Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu
13:00
Změny a příležitosti v teplárenství 2020
Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
13:45
Změny v poskytování podpůrných služeb
Martin Kašák, ČEPS a.s.
14:05
Podpora KVET v Polsku
Milan Šimoník, Cogen Czech
14:25-14:50
Coffee break
Stav k datu 3. 9. 2020. Změna programu vyhrazena.