PROGRAM KONFERENCE

8. 9. 2020

 

Transformace teplárenství do roku 2030

Koncepce transformace teplárenství
Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Strategie teplárenství
Tomáš Drápela, předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR

Přechod tepláren na zemní plyn
Martin Slabý, Předseda Rady Českého plynárenského svazu

Aktuální situace v klimaticko-energetické politice
Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

Pohled Energetického regulačního úřadu na teplárenství
(v jednání)

Trendy v evropské energetice
Blahoslav Němeček, partner týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, EY

 

Péče o zákazníka

Příčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohledu zákazníka
Stanislav Karpíšek, SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou

Marketingové aktivity cílené na retenci zákazníků
Jiří Dyr, ČEZ Teplárenská, a.s.

Zavádění inovací v teplárenství (ve vztahu k zákazníkům)
Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.

Náš nový web
Tomáš Sluka, Pražská teplárenská, a.s.

Měření tepla - problematika montáží
ENBRA

Marketingová komunikace v teplárenství
Pavel Matějíček, LuckyU, s.r.o.

 

Transformace tepláren, využití biomasy v teplárenství

Vývoj kůrovcové kalamity
(v jednání)

Pohled na severskou energetiku jako možnou inspiraci pro české teplárenství v období odchodu od uhlí
Valmet s.r.o.

Možnosti odchodu od uhlí v teplárenství
ŠKODA PRAHA

Fytomasové zdroje po roce provozu
Matěj Obšil, UCHYTIL  s. r. o.

Zelené plány ŠKO-ENERGO
Jaromír Vorel, ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Projekt nízkouhlíkové transformace Teplárny Písek, a.s.
Andrea Žáková, Teplárny Písek, a.s.

Pelety z pěstované biomasy
Ekover

 

Technika a technologie v teplárenství

Rekonstrukce a výstavba v CZT - efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %
NRG FLEX

MICROGRID systems & CHP units
Heinrich Zeman, K&W Drive Systems

Zkušenosti z aplikace sorbentů pro snížení emisí Hg při spalování uhlí
Karel Borovec, VŠB, Lukáš Pilař, ČVÚT

Vysoce účinné medium-speed motory pro kogeneraci
Tomáš Adamec, BERGEN ENGINES / Rolls-Royce International s.r.o. 

Enviromentální technologie na snížení energetické spotřeby a provozních nákladů
Robert Zagozdzon, Blue Boson

Inovativní přístup k integraci řešení regulace a elektroinstalace předávací stanice tepla jako kompaktního výrobku
Ondrej Chalupka, SYSTHERM

Moderní trendy v energetice (hybridní kotle, snížení emisí CO2)
Daniel Gosse, Bosch Industriekessel GmbH 

Novinky v řídicích systémech technologií snižující náklady v teplárenství
ZAT a.s.

 


9. 9. 2020

 

Odpady a jejich energetické využití

Zákon o odpadech
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Projekty SFŽP
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí

Jaké kapacity ZEVO budeme v ČR potřebovat?
Soňa Jonášová, INCIEN

Mikrospalovny
Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.

Energetické využití TAP jako vhodná cesta energetického využití odpadů v souladu s balíčkem oběhového hospodářství EU
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Zkušenosti s výrobou TAP
Milan Tomášek, RUMPOLD s.r.o.

Porovnání evropské legislativy
Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská,a.s.

Využití produktů pyrolýzy odpadních plastů ve skupině Unipetrol
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Největší absorpční tepelné čerpadlo v ČR na využití odpadního tepla
Tomáš Caha, SAKO Brno, a.s.

Posouzení integrace ZEVO různých kapacit do teplárenských systémů
Ondřej Putna, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

 

Ekonomika a legislativa v teplárenství

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prováděcí předpisy k zákonu o hospodaření energií
Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Modernizační fond a prováděcí předpisy ke směrnici o emisním obchodování
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí

Rekodifikace stavebního práva
Zdeňka Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Studie o praxi stavebních úřadů při rozhodování o žádostech o odpojení od SZT
Jan Havel, advokátní kancelář Řanda Havel Legal

Vady energetických posudků při odpojování od SZT
Jaroslav Jakubes, ENACO Jaroslav Jakubes

IV. výzva z programu podpory Úspory energie v SZT
Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Změny a příležitosti v teplárenství 2020
Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.

Přechod teplárenství na zemní plyn
Dušan Malý, GasNet

Podpora KVET v Polsku
Milan Šimoník, Cogen Czech