PROGRAM KONFERENCE

Program DTE 2021 - ke stažení

úterý 14. 9. 2021
od 8:00
Registrace účastníků
TRANSFORMACE TEPLÁRENSTVÍ DO ROKU 2030 (sály FOLIANT, CODEX/SCRIPTUM, ATLAS)
Moderátor:
Daniela Písařovicová
9:25
Zahájení
09:30
Úvodní slovo primátora města Olomouce
Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce
09:40
První rok transformace
Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
10:10
Modernizační fond a další zdroje financování investic teplárenství
Ivo Marcin, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce, Státní fond životního prostředí ČR
10:40
Strategie ERÚ v teplárenství
Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu
11:00
Aktuální situace v klimaticko-energetické politice
Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
11:20
Trendy v evropské energetice
Blahoslav Němeček, partner týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, Ernst & Young, s.r.o.
11:40
Teplárenství v současnosti
Tomáš Drápela, předseda Výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR
12:00 - 13:00
oběd
Péče o zákazníka (sál CODEX/SCRIPTUM)
13:00
Zahájení moderátorem
Daniela Písařovicová
13:05
Co vše mohou teplárny nabídnout svým zákazníkům
Jiří Klíč, Teplárny Brno, a.s.
13:25
Revitalizace CZT – povedlo se
Boris Pospíšil, Martin Kočí, Jablonecká energetická a.s.
13:45
Příčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohledu zákazníka
Stanislav Karpíšek, SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou
14:05
„3v1 aneb naši zákazníci vědí, že…“ – Komunikační kampaň společností EPIF na podporu CZT
Hana Počtová - Elektrárny Opatovice, a.s., Radka Bišická - Severočeská teplárenská, a.s., Jan Holeček - LuckyU, s.r.o.
14:25-14:45
Coffee break
14:45
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. - zhodnocení po dvou letech
Petr Mertin, OSBD Česká Lípa
15:05
Kolik skutečně platíme za teplo (vývoj nákladů za teplo v českých domácnostech za období 1995 - 2020)
Miroslav Zajíček, Veolia Energie ČR, s.r.o.
15:25
Změna vyúčtování tepla
Sylva Hondlová, Energetický regulační úřad
TRANSFORMACE TEPLÁREN (BIOMASA/PLYN/ELEKTŘINA) (sál FOLIANT)
13:00
Zahájení moderátorem
Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR
13:05
Současné a očekávané trendy v transformaci české energetiky
Martin Dittrich, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
13:25
Přechod na plyn není tak přímočarý
Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.
13:45
Velké KGJ jako řešení pro teplárny
Jiří Novák, GENTEC CHP s.r.o.
14:05
Spalování a zplyňování ve fluidním loži - technologie pro budoucnost
Pekka Siiskonen, Valmet s.r.o.
14:25
Transformace teplárny v Plané nad Lužnící a v Táboře
Libor Doležal, C-Energy Planá s.r.o.
14:45-15:05
Coffee break
15:05
Má kogenerace stále smysl? Efektivní řešení pro centrální zdroje tepla
Martin Zoubek, Doosan Škoda Power s.r.o.
15:25
Pohled na transformaci tepláren v současné době
Stanislav Kukučka, ŠKODA PRAHA a.s.
15:45
Digitalizace teplárny a distribučních sítí a optimalizace na bázi umělé inteligence (Digitální dvojče teplárny)
Niclas Kuipers, Gradyent
16:05
Možnosti využití průmyslových tepelných čerpadel
Josef Měkuta, Siemens Energy s.r.o.
16:25
Ceny komodit a rentabilita modernizovaného teplárenství
Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ (sál ATLAS)
13:00
Zahájení moderátorem
Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava
13:05
Nové aplikace pro výpočty a provoz tepelných sítí
Jan Havelka, Jan Švec, ORTEP, s.r.o.
13:25
Optimalizace řízení distribuovaných zdrojů - významná úspora nákladů pro provozovatele
František Kural, ZAT a.s.
13:45
Řídicí systém vs. ekonomie provozu předávací stanice
Lenka Svobodová, SYSTHERM s.r.o.
14:05
Rekonstrukce a výstavba v CZT - efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %
Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.
14:25-14:50
Coffee break
14:50
Technologie pro dopravu a dávkování alternativních paliv – využití v teplárenství a energetice
Jan Tůma, BEUMER Group Czech Republic a.s.
15:20
Měření tepla - problematika měření teploty
Ivo Müller, ENBRA, a.s.
15:40
Výzkum sorbentů pro snížení koncentrací Hg, HCl a HF ve spalinách ze spalování uhlí nebo alternativních paliv
Lukáš Pilař, ČVUT
16:00
Efektivnější provoz turbín a plynových motorů pomocí inovativních maziv
Jakub Grunt, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Více informací zde.
Změna programu vyhrazena.
středa 15. 9. 2021
od 8:30
Registrace účastníků
ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ (sál FOLIANT)
9:00
Zahájení moderátorem
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR
09:05
Vyhláška/klíčová legislativa
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
09:40
Příprava a realizace projektů energetického využití odpadů, aktuální podmínky a bariéry vzniku nových kapacit
Martin Stieber, Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
10:00
Trvající problémy s uplatněním výmětu z třídění plastů – podstata problému, dopady v praxi, možnosti řešení
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
10:20-10:45
Coffee break
10:45
Zkušenosti výrobce TAP
René Jirek, mondeco s.r.o.
11:05
Co se děje s plasty, co nás čeká s komunálním odpadem - jak se připravit?
Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.
11:25
Magnetické separátory WAMAG – řešení separace železných a neželezných kovů pro teplárny, ZEVO a linky na výrobu TAP
Kateřina Mohaplová, Petr Kopecký, WAMAG
11:45-13:00
oběd
13:00
Zpracování škváry
Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
13:20
Legislativní rámec energetického vyžívání odpadů (taxonomie)
Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.
13:30
Některé závěry z vývoje ZEVO s vyloučenou chloridovou korozí
Ladislav Vilimec, Jaroslav Konvička, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
13:50
Efektivní diverzifikace palivové základny stávajících uhelných provozů
Přemysl Kól, První brněnská strojírna, a.s.
14:10
ZEVO v Brně - včera, dnes a zítra
Tomáš Caha, SAKO Brno a.s.
13:50
Financování odpadů, rozbor dat
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR
14:30-15:00
Coffee break
EKONOMIKA A LEGISLATIVA V TEPLÁRENSTVÍ (sál ATLAS)
9:00
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
09:05
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
09:45
Cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie na rok 2022
Sylva Hondlová, Energetický regulační úřad
10:05
Návrh revize EU ETS
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
10:25-10:50
Coffee break
10:50
Návrh změn směrnice o energetické účinnosti a podpoře obnovitelných zdrojů
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
11:10
Nová legislativa odpojování od SZTE: Mohou se teplárny proti odpojení ještě (u)bránit?
Jan Havel, act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
11:30
Prováděcí předpsy k zákonu o hospodaření energií
Petr Vozka, Ministerstvo průmyslu a obchodu
11:50-13:00
oběd
13:00
Změny v poskytování služeb výkonové rovnováhy
Martin Kašák, ČEPS, a.s.
13:20
Vliv nárůstu ceny elektřiny a povolenek a změn na trhu s podpůrnými službami na přípravu provozu tepláren
Hanuš Beran, Taures, a.s.
13:40
Podpora KVET na vybraných trzích
Milan Šimoník, COGEN Czech
14:00
Financování rekonstrukcí tepelných sítí z Fondu obnovy
Ondřej Tomšej, Ministerstvo průmyslu a obchodu
14:20-14:40
Coffee break
Stav k datu 1. 9. 2021. Změna programu vyhrazena.