PROGRAM KONFERENCE

úterý 14. 9. 2021
od 8:00
Registrace účastníků
9:15
Zahájení výstavy
TRANSFORMACE TEPLÁRENSTVÍ DO ROKU 2030
Moderátor:
Daniela Písařovicová
09:40
První rok transformace
Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
10:10
Modernizační fond
(v jednání)
10:40
Regulace cen tepla
(v jednání)
11:00
Aktuální situace v klimaticko-energetické politice
(v jednání)
11:20
Trendy v evropské energetice
Blahoslav Němeček, partner týmu consultingu pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy, Ernst & Young, s.r.o.
11:40
Teplárenství v současnosti
Tomáš Drápela, předseda Výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR
12:00 - 13:00
oběd
Péče o zákazníka
13:00
Zahájení moderátorem
Daniela Písařovicová
13:05
Co vše mohou teplárny nabídnout svým zákazníkům
Teplárny Brno, a.s.
13:25
Revitalizace CZT – povedlo se
Boris Pospíšil, Martin Kočí, Jablonecká energetická a.s.
13:45
Příčiny rozpadu CZT v Jablonci nad Nisou z pohledu zákazníka
Stanislav Karpíšek, SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou
14:05
Naši zákazníci vědí…“ – Komunikační kampaň společností EPIF na podporu CZT
Elektrárny Opatovice, a.s., Severočeská teplárenská a.s., Plzeňská teplárenská a.s., LuckyU
14:25-14:45
Coffee break
14:45
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. - zhodnocení po dvou letech
Petr Mertin, OSBD Česká Lípa
15:05
Kolik skutečně platíme za teplo (vývoj nákladů za teplo v českých domácnostech za období 1995 - 2020)
Miroslav Zajíček, Veolia Energie ČR, s.r.o.
15:25
Změna vyúčtování tepla
(v jednání)
TRANSFORMACE TEPLÁREN (BIOMASA/PLYN/ELEKTŘINA)
13:00
Zahájení moderátorem
13:05
Transformace teplárny v Plané nad Lužnící a v Táboře
Libor Doležal, C-energy Planá s.r.o.
13:25
Možnosti využití průmyslových tepelných čerpadel
Josef Měkuta, Siemens Energy s.r.o.
13:45
Současné a očekávané trendy v transformaci české energetiky
Martin Dittrich, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
14:05
Přechod na plyn není tak přímočarý
Teplárny Brno, a.s.
14:25
Plynové kogenerační jednotky
Václav Klein, GENTEC CHP s.r.o.
14:45-15:05
Coffee break
15:05
Budoucnost biomasy v ČR
Richard Horký, TTS energo s.r.o.
15:25
Má kogenerace stále smysl? Efektivní řešení pro centrální zdroje tepla
Jiří Hadrava, Doosan Škoda Power s.r.o.
15:45
Pohled na transformaci tepláren v současné době
Stanislav Kukučka, ŠKODA PRAHA a.s.
16:05
Trasformace tepláren
(v jednání)
TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ
13:00
Zahájení moderátorem
Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava
13:05
Nové aplikace pro výpočty a provoz tepelných sítí
Jan Havelka, Jan Švec, ORTEP, s.r.o.
13:25
Optimalizace řízení distribuovaných zdrojů - významná úspora nákladů pro provozovatele
František Kural, ZAT a.s.
13:45
Řídicí systém vs. ekonomie provozu předávací stanice
Lenka Svobodová, Systherm s.r.o.
14:05
Rekonstrukce a výstavba v CZT - efektivní řešení v hybridním provedení s úsporou až 30 %
Robert Štefanec, NRG flex s.r.o.
14:25-14:50
Coffee break
14:50
Technologie pro dopravu a dávkování alternativních paliv – využití v teplárenství a energetice
Jan Tůma, BEUMER Group Czech Republic a.s.
15:20
Měření tepla - problematika měření teploty
Ivo Müller, ENBRA, a.s.
15:40
Výzkum sorbentů pro snížení koncentrací Hg, HCl a HF ve spalinách ze spalování uhlí nebo alternativních paliv.
Lukáš Pilař, ČVUT
16:00
Efektivnější provoz turbín a plynových motorů pomocí inovativních maziv
Jakub Grunt, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
SPOLEČENSKÝ VEČER
Více informací zde.
Změna programu vyhrazena.
středa 15. 9. 2021
od 8:30
Registrace účastníků
ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ
9:00
Zahájení moderátorem
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR
09:05
Vyhláška/klíčová legislativa
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
09:40
Příprava a realizace projektů energetického využití odpadů, aktuální podmínky a bariéry vzniku nových kapacit
Martin Stieber, Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
10:00
Trvající problémy s uplatněním výmětu z třídění plastů – podstata problému, dopady v praxi, možnosti řešení
Petr Havelka, Česká asosciace odpadového hospodářství
10:20-10:45
Coffee break
10:45
Zkušenosti nového výrobce TAP
René Jirek, Mondeco s.r.o.
11:05
Magnetické separátory WAMAG – řešení separace železných a neželezných kovů pro teplárny, ZEVO a linky na výrobu TAP
Kateřina Mohaplová, Petr Kopecký, WAMAG
11:25
Zpracování škváry
Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
11:45-13:00
oběd
13:00
Legislativní rámec energetického vyžívání odpadů (taxonomie)
Miloš Kužvart, Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.
13:10
Co se děje s plasty, co nás čeká s komunálním odpadem - jak se připravit?
Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.
13:30
Financování odpadů, rozbor dat
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí ČR
13:50-14:25
Coffee break
EKONOMIKA A LEGISLATIVA V TEPLÁRENSTVÍ
9:00
Zahájení moderátorem
09:05
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
09:25
Cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie na rok 2022
v jednání
09:45
Návrh revize EU ETS
v jednání
10:05-10:30
Coffee break
10:30
Návrh revize směrnic EED a RED
v jednání
10:50
Rekodifikace stavebního práva
v jednání
11:10
Prováděcí předpsy k zákonu o hospodaření energií
v jednání
11:30-12:40
oběd
12:40
Změny v poskytování služeb výkonové rovnováhy
Martin Kašák, ČEPS, a.s.
13:00
Podpora kogenerace na vybraných trzích
Milan Šimoník, Cogen Czech
13:20
Financování rekonstucí tepelných sítí z Fondu obnovy
(v jednání)
13:40-14:25
Coffee break
Stav k datu 5. 8. 2021. Změna programu vyhrazena.