PROGRAM KONFERENCE

ÚTERÝ 24. 4. 2018

08:30-9:30
Registrace účastníků

9:15
Zahájení výstavy 

9:30
Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům


KLIMATICKO-ENERGETICKÝ RÁMEC 2030

Malý sál
Moderátor: Daniela Písařovicová

9:45
Zahájení konference
Přednášející: Mirek Topolánek, Teplárenské sdružení ČR 

10:00
Legislativní rámec energetiky do roku 2030 a záměry MPO
Přednášející: Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu

10:20
Aktuální agenda a záměry Energetického regulačního úřadu
Přednášející: Vladimír Vlk, člen rady ERÚ

10:40
Reforma systému emisního obchodování
Přednášející: Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí
Více informací o přednášce

11:00
Zimní balíček a očekávané trendy v energetice
Přednášející: Blahoslav Němeček, EY
Více informací o přednášce

11:20
Panelová diskuse: Teplárenství v nejisté době

11:50-13:00
Oběd


PÉČE O ZÁKAZNÍKY V TEPLÁRENSTVÍ

Malý sál

12:30
Zahájení moderátorem
Moderátor:  Daniela Písařovicová

12:35
Odpojení x připojení - výhody x nevýhody
Přednášející: Jan Vondráš, Invicta BOHEMICA, s.r.o.
Více informací o přednášce

12:55
Co je pro zákazníka ještě přijatelné? Pohled družstev jako zákazníka na dodávky tepla
Přednášející: Martin Hanák, Svaz českých a moravských bytových družstev

13:20
Simulace odpojování s cílem komunikace s úřady a samosprávou (zpracováno VŠ Báňská)
Přednášející: Radim Sobotík, ČEZ Teplárenská, a.s.
Více informací o přednášce

13:40
Úskalí rozúčtování tepla + případy z praxe
Přednášející: Petr Holyszewski, ENBRA, a.s.
Více informací o přednášce

14:00-14:25
coffee break

14:25
Monitoring, regulace
Přednášející: Martin Hruška, Data-ing, s.r.o.
Více informací o přednášce

14:40
Vzájemnost se zákazníky (Dlouhodobé partnerství a rozvoj CZT v Pelhřimově)
Přednášející: Hana Zíková, MBA/IROMEZ s.r.o., člen skupiny MVV Energie CZ
Více informací o přednášce

14:55
Komfort pro zákazníky, co se nám osvědčilo, průzkumy zákaznické spokojenosti
Přednášející: Vlastimil Sucháček, Teplárny Brno, a.s.
Více informací o přednášce

15:10
Vliv marketingu na udržení zákazníků
Přednášející: Jakub Vojta, Plzeňská teplárenská, a.s.
Více informací o přednášce

15:25
Komunikace se zákazníkem a obchodní politika pro udržitelnost CZT
Přednášející: Tomáš Kollarczyk, Teplárna České Budějovice, a.s.
Více informací o přednášce

15:40-16:40
Panelová diskuse


Labský sál

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ

Moderátor: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR

12:35
Zahájení moderátorem

12:40
Implementace LCP BREF - udělování výjimek
Přednášející: Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
Více informací o přednášce

12:55
Výjimky z emisních limitů ve vazbě na mezní náklady na zamezení 
Využívání odpadního tepla: První aktivity v ČR
Přednášející: Ondřej Vojáček, IREAS Energy a NCEU
Více informací o přednášce

13:10
Monitoring a snižování emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů
Přednášející: Lukáš Pilař, ČVUT Praha
Více informací o přednášce

13:25
Řešení emisí rtuti - pohled ČEZ a.s.
Přednášející: Petr Snopek, ČEZ a.s.

13:40
Kondenzátor spalin s absorpčním tepelným čerpadlem – nový standard účinnosti pro teplárenství
Přednášející: Tomáš Caha, GE Power Services Czech Republic
Více informací o přednášce

13:55
Zvýšení využití odběru tepla z kogeneračního zdroje na základě predikce počasí
Přednášející: Tomáš Daníček, Systherm s.r.o.
Více informací o přednášce

14:10
Snižování emisí - požadavky směrnice o národních emisních stropech
Přednášející: Pavel Gadas, Ministerstvo životního prostředí
Více informací o přednášce

14:25-14:55
Coffee break

Moderátor: Pavel Noskievič, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

14:55
VTZ – plynové, regulace zemního plynu vs. bezpečnost
Přednášející: Jan Boroň, GMR Gas, s.r.o.
Více informací o přednášce

15:10
Využití čerpadel WARMAN v energetice
Přednášející: Petr Hroch, Weir Minerals
Více informací o přednášce

15:25
Průmysl 4.0 a provozní dokumentace
Přednášející: Zdeněk Potměšil, TECHNODAT Elektro, s.r.o.
Více informací o přednášce

15:40
Bezdrátový sběr a správa dat pomocí technologií IoT
Přednášející: Petr Hasman, ZAT a.s.
Více informací o přednášce

15:55
Rizika vzniku požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozech
Přednášející: Tomáš Polák, KLIKA-BP, a.s.
Více informací o přednášce


Přísálí

VYUŽITÍ AKUMULACE ENERGIE V TEPLÁRENSTVÍ

12:45
Zahájení moderátorem 
Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení České republiky

12:50
Reforma trhu s elektřinou v EU
Přednášející: Martin Šik, ERÚ
Více informací o přednášce

13:20
Poskytování podpůrných služeb v distribučních soustavách
Přednášející: Roman Polák,  ČEZ a.s.
Více informací o přednášce

13:40
Uplatnění bateriové akumulace v provozu tepláren
Přednášející: Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
Více informací o přednášce

14:00
Technické aspekty aplikací bateriových úložišť, speciální aplikace
Přednášející: Martin Panáč, Siemens, s.r.o.
Více informací o přednášce

14:20-14:50
Coffee break

14:50
Rozšíření akumulačních schopností výrobního zdroje Červený mlýn
Přednášející: Ladislav Ochrana, Teplárny Brno a.s.
Více informací o přednášce

15:10
Akumulace elektřiny v teplárně
Přednášející: Libor Doležal, C-energy Planá s.r.o.
Více informací o přednášce

15:30
Nové decentrální zdroje s akumulací elektřiny
Přednášející: Ladislav Vilimec, VŠB TU Ostrava, Jaroslav Konvička, ORGREZ, a.s., Ostrava
Více informací o přednášce

 

SPOLEČENSKÝ VEČER, TEREZIÁNSKÝ DVŮR  

19:00
Zahájení společenského večera moderátorem

Představení projektů roku 2017 - vyhlášení oceněných projektů na slavnostním večeru 


STŘEDA 25. 4. 2018

 

08:30 - 9:00
Registrace účastníků


Přísálí

ODPADY A JEJICH ENERGETICKÉ VYUŽITÍ

9:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí

9:05
Balíček oběhového hospodářství
Přednášející: Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
Více informací o přednášce

9:35
Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst
Přednášející: Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

10:05
Spalování odpadů v Evropě - současnost a budoucnost
Přednášející: Aleš Bláha, Pražské služby a.s.
Více informací o přednášce

10:25-11:00
Coffee break

11:00
Možnosti a limity cirkulární ekonomiky
Přednášející: Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky, z.ú.
Více informací o přednášce

11:25
Primární a sekundární odpady pro energetické využití odpadů
Přednášející: Martin Pavlas, Ústav procesního inženýrství, VUT Brno
Více informací o přednášce

11:45
Energetické využití odpadu - jediná možná cesta pro materiálově nevyužitelné odpady
Přednášející: Karel Jelínek, Jana Suzová, SAKO Brno, a.s.
Více informací o přednášce (Karel Jelínek)
Více informací o přednášce (Jana Suzová)

12:05-13:05
Oběd

13:05
BREFY - spalování odpadů
Přednášející: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR
Více informací o přednášce

13:30
Budoucnost elektrárny Mělník
Přednášející: Dalibor Roik, Strategie ČEZ, Miroslav Krpec, Energotrans, a.s.
Více informací o přednášce (Dalibor Roik)
Více informací o přednášce (Miroslav Krpec)

13:50
Vyhodnocení zkušebního provozu ZEVO Plzeň
Přednášející: Tomáš Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
Více informací o přednášce

14:10
Energetické využití odpadů
Přednášející: Michal Stieber, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Více informací o přednášce

14:30-15:00
Coffee break


 
Malý sál

EKONOMIKA PROVOZU A ROZVOJE TEPLÁRENSKÝCH SOUSTAV

9:00
Zahájení moderátorem 
Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení České republiky

9:05
Pohled ERÚ na teplárenství a regulaci cen tepla
Přednášející: Jan Pokorný, člen rady ERÚ
Více informací o přednášce

9:30
Novelizace zákona o hospodaření energií
Hana Schwarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

9:55
Zkušenosti z aukcí podpory KVET v Německu
Přednášející: Milan Šimoník, COGEN Czech
Více informací o přednášce

10:15-10:45
Coffee break

10:45
Strategie Teplárny České Budějovice do roku 2040
Přednášející: Václav Král, Teplárna České Budějovice, a.s.
Více informací o přednášce

11:10
Rekonstrukce energetiky v Lázních Luhačovice
Přednášející: Rostislav Horák, ČEZ ESCO, a.s.
Více informací o přednášce

11:35
III. Výzva programu úspory energie v SZT
Přednášející: Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Více informací o přednášce

12:00
Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopad na teplárenství
Přednášející: Adam Kučínský, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Více informací o přednášce

12:25-13:30
Oběd

13:30
Statistická analýza teplárenství
Přednášející: Miroslav Zajíček, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

13:50
Evropský projekt KeepWarm
Přednášející: Jolana Bugáňová, Teplárenské sdružení ČR
Více informací o přednášce

14:10
Nová aplikace pro řízení teplárenských soustav - DYMOS nové generace
Přednášející: Jan Havelka, ORTEP s.r.o.
Více informací o přednášce

14:30
Skutečná spotřeba tepla pro přípravu teplé vody v panelovém domě
Přednášející: Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
Více informací o přednášce

14:50-15:20
Coffee break

Stav k datu 11. 4. 2018. Změna programu vyhrazena.