zadejte hledaný výraz

Energotrans, a.s. << zpět

Adresa Duhová 1444/2
Praha 4
140 00
Telefony
E-maily
WWW
Umístění partner

Profil firmy

Společnost Energotrans, a.s., je stoprocentní dceřinou společností ČEZ, a.s., která vlastní výrobnu Mělník I a horkovodní napáječ zásobující teplem hlavní město Prahu a Neratovice. Energotrans, a. s., je v portfoliu Skupiny ČEZ nejvýznamnější teplárenskou výrobnou z pohledu objemu výroby a dodávky tepla, která činí ročně 9 800 000 GJ dodaného tepla. Současně s výrobou tepla je společnost i výrobcem elektřiny. Instalovaný elektrický výkon celkem je 4 x 60 MWe. Celý systém produkce energií je zásobován ze 6 kotlů, zapojených ve sběrnicovém uspořádání, každý o parním výkonu 230 t/h. Výroba tepla probíhá na třech stupních ohřevu, které jsou zapojovány podle aktuálních potřeb dodávky. První stupeň je tvořen dvěma protitlakými turbínami, druhý stupeň je tvořen dvěma odběrovými turbínami a nově paralelně zapojenou propojí na Mělník II. Třetí stupeň ohřevu je používán zejména s technologickými odstávkami turbín a tvoří ho špičkové ohříváky napájené redukovanou párou. Jako médium pro přenos tepla je využívána horká voda o parametrech do 2,5 MPa a 140°C při průtocích do 8 200 t/h. Maximální přenášené tepelné výkony se pohybují na úrovni 650 MWt. Nejvzdálenější koncové místo odběru tepla od výrobny je 74,5 km. Pro zajištění spolehlivosti dodávek tepla byla vybudována propoj mezi výrobnami Mělník I a Mělník II, která je od roku 2014 v provozu. Dále má společnost Energotrans prostřednictvím dceřiné společnosti Areál Třeboradice k dispozici záložní plynový horkovodní kotel o výkonu 116 MWt.