zadejte hledaný výraz

Energetika << zpět

Adresa Ortenovo nám. 15a
Praha 7
170 00
Telefony
E-maily aem@aem.cz
katerina.hamzova@casopisenergetika.cz
WWW www.aem.cz
www.casopisenergetika.cz
Umístění stánek 15

Profil firmy

Energetika je odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. Vychází od roku 1951. Od roku 2016 je nakladatelem i vydavatelem časopisu Asociace energetických manažerů. Energetika je zařazena na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR. Časopis se zabývá problematikou výroby a distribuce elektřiny a tepla a souvisejícími oblastmi a věnuje se zejména těmto tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí, energetická legislativa, energetika EU a ČR.