zadejte hledaný výraz

Moderní Obec << zpět

Adresa Jana Masaryka 2559/56b
Praha 2
120 00
Telefony 737 273 712
E-maily moderni.obec@profipress.cz
michaela.glagolicova@profipress.cz
WWW www.moderniobec.cz
Umístění stánek 8

Profil firmy

Odborný měsíčník pro veřejnou správu, který je součástí portfolia vydavatelství Profi Press s. r. o. Již 26 let se zaměřuje mimo jiné na témata ekonomiky a financování obcí a měst, jejich správy a rozvoje, na problematiku udržování, modernizace i dalšího budování základní infrastruktury včetně soustav centrálního zásobování teplem, stejně jako na otázky provozování energetických hospodářství územních samospráv. Redakce Moderní obce je i vyhlašovatelem už 6. ročníku soutěže Komunální projekt roku (www.komunalniprojektroku.cz), která soutěžními kategoriemi, jako např. Energeticky úsporná obec, Ekologický projekt roku či Odpadové hospodářství, reflektuje výše uvedená témata.