zadejte hledaný výraz

Energotrans, a.s. << zpět

Adresa Duhová 1444/2
Praha 4
140 00
Telefony
E-maily
WWW
Umístění stánek 16

Profil firmy

Společnost Energotrans, a.s.,stoprocentní dceřiná společnost ČEZ, a.s., vlastní a provozuje výrobny Mělník I a Mělník II a horkovodní napáječ zásobující teplem hlavní město Prahu a Neratovice. Zdroj Mělník II tvoří hlavní zdroj pro zásobování teplem města Mělník, obcí Horní Počaply a Dolní Beřkovice a doplňkový zdroj pro HV Praha. Energotrans, a. s., je v portfoliu Skupiny ČEZ nejvýznamnější teplárenskou výrobnou z pohledu objemu výroby a dodávky tepla, která činí ročně 10.300.000 GJ dodaného tepla. Současně s výrobou tepla je společnost i výrobcem elektřiny. Na zdroji Mělník I je instalovaný elektrický výkon 4 x 60 MWe. Celý systém produkce energií je zásobován ze 6 kotlů, zapojených ve sběrnicovém uspořádání, každý o parním výkonu 230 t/h. Výroba tepla probíhá na třech stupních ohřevu, které jsou zapojovány podle aktuálních potřeb dodávky. První stupeň je tvořen dvěma protitlakými turbínami, druhý stupeň je tvořen dvěma odběrovými turbínami a od roku 2014 paralelně zapojenou propojí HV Praha na zdroj Mělník II. Třetí stupeň ohřevu je používán zejména s technologickými odstávkami turbín a tvoří ho špičkové ohříváky napájené redukovanou párou. Jako médium pro přenos tepla je využívána horká voda o parametrech do 2,5 MPa a 140°C při průtocích do 8.200 t/h. Maximální přenášené tepelné výkony se pohybují na úrovni 650 MWt směrem do Prahy. Na zdroji Mělník II jsou osazeny 2 odběrové TG o jmenovitém výkonu 110MWe s možností vyvedení tepla až 240MWt. Dále má společnost Energotrans prostřednictvím dceřiné společnosti Areál Třeboradice k dispozici záložní plynový horkovodní kotel o výkonu 116 MWt. Nejvzdálenější koncové místo odběru tepla od výrobny je 74,5 km.