zadejte hledaný výraz

Energetika << zpět

Adresa Vyskočilova 1481/4, Michle
Praha 4
140 00
Telefony
E-maily redakce@csze.cz
WWW www.csze.cz
www.casopisenergetika.cz
Umístění stánek 24

Profil firmy

Energetika je odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. Vychází od roku 1951. Od 1. 7. 2021 je nakladatelem i vydavatelem časopisu Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Energetika je zařazena na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR. Časopis se zabývá problematikou výroby a distribuce elektřiny a tepla a souvisejícími oblastmi a věnuje se zejména těmto tématům: energetické hospodářství, elektroenergetika, energetické strojírenství, nové technologie, obnovitelné zdroje energie, zásobování teplem, úspory energie, věda a výzkum, životní prostředí, energetická legislativa, energetika EU a ČR.