zadejte hledaný výraz
Novinky a exponáty

Výrobce: Gradyent B.V., Holandsko. Gradyent nabízí na základě nejnovějších cloudových technologií a umělé inteligence řešení pro optimalizaci tepláren a jejich distribučních sítí. Jedná se o virtuální model - tzv. Digitální dvojče teplárny - fungující v reálném čase. Je vysoce adaptivní a umožňuje nejen monitoring, ale i řízení a forecasting pro optimální provoz včetně eliminace tepelných ztrát, ale i optimalizace technologií při nových investicích v teplárnách i rozvodných sítích.

Výrobce: EVECO BRNO, s.r.o., ČR. Systém EVESLUDGE umožňuje likvidaci komunálních a průmyslových kalů s minimální spotřebou podpůrného paliva. Energetickým využitím kalů dochází k destrukci organických kontaminantů a ke snížení výsledného objemu a hmotnosti. Energetické využití kalů z ČOV umožňuje produkovat popel s vysokým podílem fosforu, který je využitelný v zemědělství. EVESLUDGE je tak nedílnou součástí oběhového hospodářství.

Výrobce: EVECO Brno, s.r.o., ČR. Koncept virtuální elektrárny konsoliduje energetické zdroje a spotřebiče a umožňuje využívat dostupnou flexibilitu energetických systémů pro stabilizaci lokálních distribučních soustav či venkovní sítě. Virtuální elektrárna přináší nejen novou obchodní příležitost, ale také efektivní způsob, jak zajistit ekonomickou i energetickou stabilitu LDS.

S našimi elektrickými parními kotli řady ELSB můžete k výrobě páry využívat ekologický elektrický proud získaný z obnovitelných zdrojů. Při procesu nevznikají žádné spaliny. Výroba páry je tak zcela CO2 neutrální. Elektrický parní kotel Bosch je zároveň kompatibilní se všemi systémovými komponenty pro úpravu vody a využití kondenzátu. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.