zadejte hledaný výraz
Novinky a exponáty

Výrobce: NRG flex (Slovensko). Kombinácia plastových flexibilných potrubí s oceľovými predizolovanými potrubiami pomáha výrazne znižovať tepelné straty v rozvodoch CZT. Optimalizáciou návrhu rekonštrukcie siete teplovodov v dimenziách do DN100 do plastového potrubia sú možné úspory až okolo 30%. Medzi ďaľšie výhody daného riešenia patrí aj výrazné zníženie spojov na trase (namiesto 12m tyčí sa dodávajú kotúče do 150m), až 4x zrýchlenie montáže a polovičná šírka výkopov.

Výrobce: Radius-Kelit (Rakousko). Flexibilné plastové predizolované potrubia NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro s termoplasticky zosilnenou rúrkou pre médiou so sieťkou s aramidového vlákna. Maximálne zaťaženie pre vykurovanie až 115C a 16bar, a teplú vodu 95C a 10bar, pri nízkej stene rúrky pre médium. Predstavuje veľmi efektívne riešenie pre realizáciu tepelných rozvodov.

Výrobce: Landis+Gyr GmbH Humboldtstr. 64 D-90459 Nuremberg (Německo). Použití: T450 je univerzální ultrazvukový měřič tepla, chladu nebo kombinovaný měřič tepla a chladu. Svou přesností, spolehlivostí a flexibilitou pokrývá jak požadavky domácností, tak I požadavky pro dálkového vytápění a chlazení. To vše je provedeno s maximální ekonomikou.
Klíčové vlastnosti: Slot pro volitelný modul komunikace • Metrologický logbook - změny možné v terénu • Logbook s 44 sledovanými funkcemi • Životnost baterie až 20 let • Ukazatel zbývající doby provozu baterie

Výrobce: EVECO Brno, s.r.o. a C-Energy Planá s.r.o. (Česká republika). EVECONT je modulární kontejnerové zařízení pro termické zpracování a energetické využití zbytkového nerecyklovatelného odpadu. Jedná se o velmi perspektivní zdroj o výkonu cca 2 MW se zpracovatelskou kapacitou až 2400 tun odpadu ročně. Jednotka EVECONT umožňuje maximálně využít energetický potenciál odpadu a představuje vhodnou, environmentálně šetrnou alternativu ke skládkování, fosilním palivům a dosluhujícím kotlům.

Výrobce: pewag austria GmbH (Rakousko). Unikátní technologie svařování řetězů + optimalizovaný tvar řetězových článků = mimořádná životnost a spolehlivost v extrémních podmínkách.

Víceúčelový a téměř bezúdržbový filtr odstraňující pevné částice z vody (říční voda, podzemní voda apod.) a ostatních kapalin. Filtr umožňuje kontinuální filtraci v různých druzích aplikací, jako jsou například chladící okruhy a okruhy procesních vod. Filtr si zároveň dokáže velice efektivně poradit s problémem usazování mušlí v tepelných výměnících. Kdo používá pro chlazení primárního okruhu říční vodu, tak tento problém zná. Velikost příruby: DN32-DN300. Max. průtoku:110 m3/hod. Max. tlak: 16 bar.

Měření hladiny, průtoku, tlaku a teploty pro nejnáročnější aplikace s požadavkem na bezpečnost. SIL2 certifikace zaručuje jistotu bezpečného provozu. Certifikace ATEX pro instalaci prostředí s nebezpečím výbuchu. EAC certifikace pro Euro-Asijský trh. Výrobci uvádí životnost i přes 20 let. Díky těmto i dalším výhodám lze ušetřit peníze za instalaci například snížením rovných úseků potřebných pro průtokoměry. Velkých úspor lze docílit i optimalizací měření hladiny parních kotlů.

Výrobce: Schubert&Salzer (Německo)
Alternativa pro náročné aplikace - GS-ventily jsou schopny ovládat kapalná
i plynná média a jsou také obzvláště vhodné na páru. K proudícímu médiu tělesem je kolmo upevněn těsnící pevný disk, který má potřebné množství příčných otvorů stejné šířky. Pohyblivý disk se stejně uspořádanými otvory se pohybuje paralelně k pevnému disku, čímž se mění průřez toku média. Pohyb pohyblivého disku je kolmý vůči toku média a zdvih tak lze velmi jemně regulovat.

Výrobce: Schubert&Salzer (Německo)
Sektorové kulové kohouty mohou být díky své konstrukci použity jako uzavírací i regulační armatury pro znečištěná, abrazivní i viskózní média. Díky unikátní konstrukci - speciálně obrobenému sektoru koule - jsou tyto ventily samočistící a v nabídce jsou ve variantě s pneumatickým i elektrickým pohonem. Dají se tak použít i pro přesnou regulaci velkých průtoků. Své využití najdou především v papírenství, ocelářství, chemickém průmyslu, potravinářství.

iGIS.Map(novinka)
Vystavovatel: HSI com s.r.o.

Výrobce: HSI com s.r.o. (Česká republika)
iGIS.Map je novou generací řešení geografického informačního systému pro obce a malé správce inženýrských sítí. Moderní řešení se opírá o více než dvacet let zkušeností a desítek úspěšných implementací u správců inženýrských sítí. Využívá technologie, které obcím a malým provozovatelům infrastruktury umožní aktivně spravovat všechna data a informace, stejně jako to bylo doposud možné jen v robustních a drahých geografických informačních systémech.

1 | 2