ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016

Závěrečná zpráva ke stažení

» Stáhnout soubor (2.51 MB)

 

22. ročník nabídl prezentaci a zajímavou diskuzi o budoucnosti teplárenství, trhu s elektřinou nebo o energetickém využití odpadů zúčastněným zástupcům tepláren, dodavatelům energetických a teplárenských technologií, provozovatelům lokálních energetických infrastruktur, bytových družstev i reprezentantům ministerstev, odborných asociací a akademických institucí.

 
Přednášky nejvýznamnější konference s doprovodnou výstavou v oboru v České republice byly letos pro zefektivnění účasti návštěvníkům i vystavovatelům nově rozloženy do dvou dnů.

STATISTIKA:
 
Počet návštěvníků: 927 (během 2 dnů)
Počet prezentujících se firem: 91 (z toho 38 mediálních partnerů)
Počet přednášek: 53
 
ŘEKLI O KONFERENCI
 
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
„Myslím, že letos se akce opravdu vydařila, ohlasy od účastníků jsou velmi pozitivní. Také zkrácení konference ze tří na dva dny akci prospělo.“
 
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
„Konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové 2016, kde jsem měl tu čest moderovat sekci Odpady a jejich využití v energetice, zajistila kvalitní odbornou diskuzi. Horkým tématem byl samozřejmě komplexní návrh zákona o odpadech z pera Ministerstva životního prostředí a budoucnost nakládání s odpady v České republice. Jako každoročně byla otevřena témata skládkování vs. energetické využití odpadů a nově přechod z odpadového na oběhové hospodářství. Osobně oceňuji cíl organizátorů zajistit pohled na stávající a budoucí stav nakládání s odpady všech zainteresovaných stran v odpadech. Během přednášek i v rámci diskuzního panelu měli totiž slovo původci odpadů, společnosti zajišťující odpadové služby a investoři připraveni České republice nabídnout pomoc v odklonu odpadů ze skládek vybudováním potřebných kapacit na smysluplné zpracování odpadů. Diskutující se shodli, že nový zákon o odpadech je třeba k nastartování a udržení recyklace a využívání odpadů - tedy hlavní předpoklady ke snížení skládkování. To jsou závěry, které Ministerstvo životního prostředí vítá a použije při schvalování zákona o odpadech v roce 2016.“
 
Josef Karafiát, ORTEP s.r.o.
„Dny teplárenství a energetiky nás, jako vystavovatele a firmu podnikající v oblasti služeb pro teplárenství opět potěšily, a to ještě více, než v letech předchozích. Ocenily jsme zejména zkrácení časového formátu na dva celé, byť velice intenzivní dny. Rovněž tak tři paralelní sekce přednášek dávaly možnost výběru různým profesním zaměřením, což umožnilo setkání velkého počtu odborníků z celé republiky. Technické zajištění průběhu výstavy, konference i společenského večera bylo na úrovni doby. Pro příští ročníky dnů teplárenství a energetiky si přejeme, aby programově i cenově zůstala tato akce dostupná pro střední management a odborné pracovníky teplárenských společností a aby výkonná rada TSČR opět svojí aktivní účastí toto, už asi poslední široké celostátní setkání odborné veřejnosti, podpořila.“
 
František Foltýn, Teplárna Otrokovice a.s.
„Akce byla dobře připravená, díky tematickým sekcím si z programu konference vyberete přednášky, které vás opravdu zajímají. Zároveň potkáte kolegy z oboru a můžete probrat situaci v teplárenství i společné problémy, které řešíme.“
 
Tomáš Drápela, Plzeňská teplárenská, a.s.
„Letošní Dny teplárenství a energetiky navázaly z našeho pohledu na úspěšnou tradici těch předešlých a se ctí přispěly k oslavě 25. výročí založení Teplárenského sdružení České republiky. Opět byla vytvořena rámcová platforma pro střetnutí energetických odborníků, sympatizantů i laiků z celé republiky za účelem výměny názorů i seznámení se s aktuální legislativou i problémy z oboru. Koncentrace odborných přednášek a diskusí celé konference do dvou dnů se nakonec ukázala jako cestou dobrým směrem. A tak mi na závěr zbývá pouze dodat, že se všichni těšíme zase za rok.“
 
Ivo Pěgřímek, Severočeské doly a.s.
„Dny teplárenství a energetiky, které proběhly v Hradci Králové, byly dokonale organizačně i odborně zvládnutou konferencí v této problematice. Zaznělo zde mimo jiné zhodnocení tohoto oboru, jeho hrozby a příležitosti v následujícím období včetně zahraničních zkušeností. Měl jsem možnost prezentovat výhled těžby a nabídky Severočeských dolů do tohoto odvětví a to v aktualizované podobě zohledňující platnost Usnesení vlády č. 827/2015 tj. po tzv. prolomení územně ekologických limitů na Dolech Bílina. Byla tak přednesena informace o záměru pokračování těžby na Dolech Bílina až za horizont roku 2050 jako existující alternativa vhodného, osvědčeného a kvalitního vysoce výhřevného uhlí s nízkým obsahem síry z produkce Severočeských dolů, a.s. až do vydobytí ložiska. Přeji Vám do budoucna hodně úspěchů a pozitivních informací v tomto oboru.“
 
Petr Hodek, ČEZ Teplárenská, a.s.
„Byla to výborná příležitost setkat se opět po roce s lidmi z oboru a probrat s nimi novinky a trendy v teplárenství. Pozitivně hodnotím výběr témat v jednotlivých sekcích a kvalitu přednášejících. Akce byla zorganizována na profesionální úrovni, již se těším na Dny teplárenství a energetiky v roce 2017!“
 
Martin Sýkora, Elektrárny Opatovice, a.s.
„Velmi podstatné setkání teplárenských firem. Je nejen podstatné, ale i příjemné se jednou za rok takhle sejít a komunikovat novinky v oblasti teplárenství. Mně osobně se nejvíce líbila diskuze o energetickém využití odpadů. Jako zástupce CZT mě zajímá, jakým směrem se vyvíjí nejen technologie, ale i legislativa.“