Generální partneři

SKUPINA ČEZ EP ENERGY

Hlavní partner

Severočeské doly a.s.

DNY TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKY 2016

Srdečně Vás zveme na 22. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, kterou pořádá Teplárenské sdružení ČR ve dnech 26.-27. dubna 2016 v Kongresovém výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové. Dny teplárenství a energetiky se soustředí na problematiku dálkového zásobování teplem a chladem, ale i na elektroenergetiku, obnovitelné zdroje a další témata, která k oboru teplárenství a energetiky patří.

 

V roce 2014 se díky nové koncepci podařilo nastolit rostoucí tendenci a navýšit počet návštěvníků o 64% a vystavovatelů o 34%! Tento pozitivní trend jsme posílili i v roce 2015, kdy Dny teplárenství a energetiky přivítaly 1 056 návštěvníků, což je nárůst oproti r. 2014 o dalších 13% a 84 prezentujících se firem, nárůst 18%.

 

22. ročník konference přinese opět novinku. Změnou bude zkrácení konference na 2 dny při současném zařazení aktuálních témat a posílení a zavedení více žádaných tematických sekcí. Cílem je zefektivnění konference pro návštěvníky i vystavovatele.

Kongresové centrum
ALDIS v Hradci Králové

Dny teplárenství a energetiky se budou konat v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, které je zástupcům oboru známé již z minulosti. Kongresové centrum disponuje dostatečným množstvím různých sálů pro konferenční program i prostor pro doprovodnou výstavu. V pěší vzdálenosti klidného prostředí nábřeží Labe, kde se ALDIS nachází, je historické centrum města vč. hotelů s dostatečnou kapacitou kvalitního ubytování. 

PROČ SE ZÚČASTNIT DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

 • Nejvýznamnější setkání v oboru v České republice
 • Zaručená účast odborníků, VIP osobností z energetiky a teplárenství i z klíčových oblastí hospodářství
 • Účast zástupců státní správy a samosprávy
 • Představení novinek, inovací a zajímavých témat v kontextu aktuálních změn
 • Jedinečná kombinace firemní prezentace prostřednictvím výstavní expozice a účasti na odborných přednáškách
 • Unikátní, časově i nákladově velmi efektivní možnost přímého oslovení klientů stávajících či potenciálních v jednom čase na jednom místě s přesně definovanou potřebou a zájmem v oblasti
 • Možnost zviditelnění Vaší firmy, značky, prezentace produktů a služeb
 • Výjimečná příležitost na utužení stávajících a navázání nových vztahů
 • Se závěry z přednášek a diskuzí v rámci Dnů teplárenství a energetiky Teplárenské sdružení ČR dále pracuje a prosazuje je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi

 

SPOLEČENSKÝ VEČER

26. 4. 2016 od 19.00 hod.
EA **** HOTEL
TEREZIÁNSKÝ DVŮR

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

ON-LINE REGISTRACE

INFORMACE O VSTUPNÉM

UBYTOVÁNÍ

Pro všechny mimohradecké příznivce oboru teplárenství jsme vytipovali několik zajímavých možností ubytování. Níže uvedené hotely mají rezervovanou kapacitu pro účastníky konference Dny teplárenství a energetiky.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Ing. Pavel Šolc, MPO - náměstek ministra pro energetiku
 • Ing. Berenika Peštová, Ph.D., MŽP - náměstkyně ministra, sekce technické ochrany ŽP
 • prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., VŠB - TU Ostrava - odborný poradce Výzkumného energetického centra
 • Ing. František Foltýn, Teplárna Otrokovice, a.s. - místopředseda představenstva, Teplárna Kyjov, a.s. - místopředseda představenstva
 • Ing. Jan Kanta, ČEZ, a.s. - ředitel Útvaru legislativa a trh
 • RNDr. Jiří Bárta, Svaz českých a moravských bytových družstev - předseda
 • Ing. Martin Hájek, Ph.D., TS ČR - ředitel výkonného pracoviště
 • Ing. Aleš Pohl, Exponex s.r.o. - jednatel

PROGRAMOVÉ BLOKY

 • PERSPEKTIVY TEPLÁRENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII A V ČR
 • TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO TEPLÁRENSTVÍ 
 • TRH S TEPLEM Z POHLEDU SPOTŘEBITELE 
 • ENERGETICKÁ LEGISLATIVA, JEJÍ ZMĚNY A DOPADY NA PROVOZOVATELE
 • ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ V ENERGETICE
 • PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ V ČR

19. 5. 2016

Hlavní výstupy ze Dnů teplárenství a energetiky

Hradec Králové 26.−27. 4. 2016

12. 5. 2016

Teplárenství na rozcestí

22. ročník Dnů teplárenství a energetiky, který se konal ve dnech 26. a 27. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, nabídl zajímavou diskuzi o budoucnosti teplárenství, trhu s elektřinou nebo o energetickém využití odpadů.

25. 4. 2016

Rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky vody je často složité

rozhovor s Jaromírem Pohankou, výkonným sekretářem Asociace rozúčtovatelů nákladu na teplo a vodu