DNY TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKY 2017

Vážení příznivci teplárenství a energetiky,

 

dovolujeme si Vás pozvat již na 23. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, která se tradičně uskuteční v Kongresovém výstavním a společenském  centru ALDIS ve dnech 25. – 26. 4. 2017 v Hradci Králové. Ke konferenci neoddělitelně patří i společenský večer konaný v exkluzivních prostorách Tereziánského dvora. 

 

V minulém roce se nám osvědčil koncept konference zkrácené na dva dny, proto chceme v nastoleném, velmi efektivním trendu pokračovat. Zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že konference nadále vykazuje vzrůstající tendenci.

 

Také nadcházející ročník přinese tematické novinky a atraktivnější přednášky, navíc náležitě posílí žádané tematické celky. 

Těšíme se na Vás, ať jste vystavovatelé, partneři nebo účastníci…

Kongresové centrum
ALDIS v Hradci Králové

Dny teplárenství a energetiky se budou konat v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, které je zástupcům oboru známé již z minulosti. Kongresové centrum disponuje dostatečným množstvím různých sálů pro konferenční program i prostor pro doprovodnou výstavu. V pěší vzdálenosti klidného prostředí nábřeží Labe, kde se ALDIS nachází, je historické centrum města vč. hotelů s dostatečnou kapacitou kvalitního ubytování. 

PROČ SE ZÚČASTNIT DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

 • Nejvýznamnější setkání v oboru v České republice
 • Zaručená účast odborníků, VIP osobností z energetiky a teplárenství i z klíčových oblastí hospodářství
 • Účast zástupců státní správy a samosprávy
 • Představení novinek, inovací a zajímavých témat v kontextu aktuálních změn
 • Jedinečná kombinace firemní prezentace prostřednictvím výstavní expozice a účasti na odborných přednáškách
 • Unikátní, časově i nákladově velmi efektivní možnost přímého oslovení klientů stávajících či potenciálních v jednom čase na jednom místě s přesně definovanou potřebou a zájmem v oblasti
 • Možnost zviditelnění Vaší firmy, značky, prezentace produktů a služeb
 • Výjimečná příležitost na utužení stávajících a navázání nových vztahů
 • Se závěry z přednášek a diskuzí v rámci Dnů teplárenství a energetiky Teplárenské sdružení ČR dále pracuje a prosazuje je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi

 

SPOLEČENSKÝ VEČER

25. 4. 2017 od 19.00 hod.
EA **** HOTEL
TEREZIÁNSKÝ DVŮR

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

ON-LINE REGISTRACE

INFORMACE O VSTUPNÉM

UBYTOVÁNÍ

Pro všechny mimohradecké příznivce oboru teplárenství jsme vytipovali několik zajímavých možností ubytování. Níže uvedené hotely mají rezervovanou kapacitu pro účastníky konference Dny teplárenství a energetiky.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Ing. Lenka Kovačovská, MPO - náměstkyně ministra pro energetiku
 • Ing. Pavel Šolc, ČEZ Distribuce, a.s. – člen představenstva
 • Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., MŽP - ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu
 • prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., VŠB - TU Ostrava - odborný poradce Výzkumného energetického centra
 • Ing. František Foltýn, Teplárna Otrokovice, a.s. - místopředseda představenstva, Teplárna Kyjov, a.s. - místopředseda představenstva
 • Ing. Jan Kanta, ČEZ, a.s. - ředitel Útvaru legislativa a trh
 • RNDr. Jiří Bárta, Svaz českých a moravských bytových družstev - předseda
 • Ing. Martin Hájek, Ph.D., TS ČR - ředitel výkonného pracoviště
 • Ing. Aleš Pohl, Exponex s.r.o. - jednatel

PROGRAMOVÉ BLOKY

 • Klimaticko-energetický rámec 2030 a role tepláren ve světě chytrých sítí
 • Technika a technologie v teplárenství
 • Péče o zákazníka v teplárenství
 • Odpady a jejich energetické využití
 • Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav

24. 3. 2017

Uponor Infra Fintherm a. s. - partner konference

Uponor Infra Fintherm a. s. je téměř čtvrt století největším českým výrobcem a dodavatelem předizolovaného potrubí pro bezkanálové a nadzemní rozvody tepla, chladu, kondenzátů, teplé vody a dalších médií.

24. 3. 2017

EVECO Brno: VALENTÝNA - nejmodernější spalovna nemocničního odpadu

Představujeme nejmodernější spalovnu nebezpečného nemocničního odpadu, kterou jsme zrealizovali ve Fakultní nemocnici Hradec Králové:

23. 3. 2017

Severočeské doly a.s. - partner konferece

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.