DNY TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKY 2017

Vážení příznivci teplárenství a energetiky,

 

dovolujeme si Vás pozvat již na 23. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, která se tradičně uskuteční v Kongresovém výstavním a společenském  centru ALDIS ve dnech 25. – 26. 4. 2017 v Hradci Králové. Ke konferenci neoddělitelně patří i společenský večer konaný v exkluzivních prostorách Tereziánského dvora. 

 

V minulém roce se nám osvědčil koncept konference zkrácené na dva dny, proto chceme v nastoleném, velmi efektivním trendu pokračovat. Zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že konference nadále vykazuje vzrůstající tendenci.

 

Také nadcházející ročník přinese tematické novinky a atraktivnější přednášky, navíc náležitě posílí žádané tematické celky. 

Těšíme se na Vás, ať jste vystavovatelé, partneři nebo účastníci…

Kongresové centrum
ALDIS v Hradci Králové

Dny teplárenství a energetiky se budou konat v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, které je zástupcům oboru známé již z minulosti. Kongresové centrum disponuje dostatečným množstvím různých sálů pro konferenční program i prostor pro doprovodnou výstavu. V pěší vzdálenosti klidného prostředí nábřeží Labe, kde se ALDIS nachází, je historické centrum města vč. hotelů s dostatečnou kapacitou kvalitního ubytování. 

PROČ SE ZÚČASTNIT DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

 • Nejvýznamnější setkání v oboru v České republice
 • Zaručená účast odborníků, VIP osobností z energetiky a teplárenství i z klíčových oblastí hospodářství
 • Účast zástupců státní správy a samosprávy
 • Představení novinek, inovací a zajímavých témat v kontextu aktuálních změn
 • Jedinečná kombinace firemní prezentace prostřednictvím výstavní expozice a účasti na odborných přednáškách
 • Unikátní, časově i nákladově velmi efektivní možnost přímého oslovení klientů stávajících či potenciálních v jednom čase na jednom místě s přesně definovanou potřebou a zájmem v oblasti
 • Možnost zviditelnění Vaší firmy, značky, prezentace produktů a služeb
 • Výjimečná příležitost na utužení stávajících a navázání nových vztahů
 • Se závěry z přednášek a diskuzí v rámci Dnů teplárenství a energetiky Teplárenské sdružení ČR dále pracuje a prosazuje je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi

 

SPOLEČENSKÝ VEČER

25. 4. 2017 od 19.00 hod.
EA **** HOTEL
TEREZIÁNSKÝ DVŮR

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

ON-LINE REGISTRACE

INFORMACE O VSTUPNÉM

UBYTOVÁNÍ

Pro všechny mimohradecké příznivce oboru teplárenství jsme vytipovali několik zajímavých možností ubytování. Níže uvedené hotely mají rezervovanou kapacitu pro účastníky konference Dny teplárenství a energetiky.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Ing. Lenka Kovačovská, MPO - náměstkyně ministra pro energetiku
 • Ing. Pavel Šolc, ČEZ Distribuce, a.s. – člen představenstva
 • Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., MŽP - ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu
 • prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., VŠB - TU Ostrava - odborný poradce Výzkumného energetického centra
 • Ing. František Foltýn, Teplárna Otrokovice, a.s. - místopředseda představenstva, Teplárna Kyjov, a.s. - místopředseda představenstva
 • Ing. Jan Kanta, ČEZ, a.s. - ředitel Útvaru legislativa a trh
 • RNDr. Jiří Bárta, Svaz českých a moravských bytových družstev - předseda
 • Ing. Martin Hájek, Ph.D., TS ČR - ředitel výkonného pracoviště
 • Ing. Aleš Pohl, Exponex s.r.o. - jednatel

PROGRAMOVÉ BLOKY

 • Dálkové zásobování teplem a chladem
 • Využití teplárenských zdrojů ve svět smart grid a decentrální energetiky
 • Příležitosti pro rozvoj dálkového vytápění v ČR
 • Technika a technologie pro teplárenství
 • Energetická legislativa
 • Odpady a jejich využití v energetice

28. 11. 2016

Záštita Královéhradeckého kraje

Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., udělil záštitu nad akcí Dny teplárenství a energetiky 2017.

24. 10. 2016

Záštita Svazu měst a obcí České republiky

Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky, udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2017

21. 10. 2016

Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu

Naše konference opět získala záštitu ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc.