zadejte hledaný výraz

Moderní Obec << zpět

Adresa Jana Masaryka 2559/56b
Praha 2
120 00
Telefony +420/ 737 273 712
E-maily moderni.obec@profipress.cz
michaela.glagolicova@profipress.cz
WWW www.moderniobec.cz
Umístění stánek 26

Profil firmy

Odborný měsíčník pro veřejnou správu, který je součástí portfolia vydavatelství Profi Press s. r. o. Již 29 let se zaměřuje mimo jiné na témata ekonomiky a financování obcí a měst, jejich správy a rozvoje, na problematiku udržování, modernizace i dalšího budování základní infrastruktury včetně soustav centrálního zásobování teplem, stejně jako na otázky provozování energetických hospodářství územních samospráv. Redakce Moderní obce je i vyhlašovatelem už 9. ročníku soutěže Komunální projekt roku (www.komunalniprojektroku.cz), která soutěžními kategoriemi, jako např. Chytrá obec, Ekologický projekt roku či Odpadové hospodářství, reflektuje výše uvedená témata.