zadejte hledaný výraz
Vše A B C D E F G H I L M N O P S T U V Y Z

CODET trade s.r.o. dodává do elektráren a tepláren třídiče a drtiče fy. Neuenhauser Maschinenbau GmbH pro paliva - biomasa, TAP, uhlí aj. Třídiče dodává jako jednotlivé stroje i linky vč. dávkovacích bunkrů. Třídiče jsou hvězdicové rotační nebo bubnové, s výkonem dle požadavků zákazníka. Zároveň ...

stánek 16

Společnost ČEZ ESCO vznikla s vizí poskytovat zákazníkům vše, co mohou v rámci svých energetických potřeb požadovat. Nabízí služby spojené se snížením tepelných ztrát objektu, instalaci a provoz lokálního energetického zdroje či distribuční sítě a dodávku elektřiny a plynu. Cílovými zákazníky ČEZ ...

Přední český dodavatel tepla, zabývající se výrobou, distribucí a prodejem tepelné energie a souvisejících produktů. Zajišťujeme obsluhu a provozování tepelných zařízení. Poskytujeme služby, které vám pomohou splnit všechny potřebné legislativní povinnosti v energetice a energeticky úsporná řešení ...

stánek 16

Společnost ČEZ, a. s., je významným českým výrobcem elektřiny a tepla. Provozuje širokou škálu výrobních zdrojů s vysokým podílem těch bezemisních: v jejím energetickém mixu najdete obnovitelné zdroje (slunce, voda, vítr, biomasa), jaderné elektrárny, paroplyn, plynové kogenerační jednotky i ...

Přední světový výrobce a dodavatel zařízení pro elektrárny, zejména soustrojí parních turbín/generátorů s výkony mezi 3 a 1 200 MW. Společnost má rozsáhlé zkušenosti a reference z aplikací pro teplárny, spalovny odpadu, spalovny biomasy, kogenerační jednotky, jaderné a solární elektrárny (CSP) ...

EGÚ Brno, a. s., je poradenská a realizační firma působící v energetice. Poskytujeme zákazníkům zkušenosti, flexibilitu, inovace, kontinuitu prací i nezávislý nadhled. Jsme připraveni řešit individuálně Vaše problémy z oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, průmyslu, dopravy a ...

Rozhodující činností Elektráren Opatovice (EOP) je výroba, dodávka a prodej tepla společně s výrobou elektrické energie. Hlavním cílem EOP je orientace na potřeby zákazníků, trvalé poskytování kvalitních služeb a efektivní, ekologicky šetrné využívání přírodních zdrojů. EOP zásobuje teplem nejen ...

partner

Společnost ENBRA nabízí služby v oblasti měření spotřeby tepla a vody, vytápění, chlazení, vzduchotechniky a dodává produkty s těmito službami související. Vlastní také širokou síť zkušeben (AMS, Kalibrační laboratoř, posouzení shody, výroba a opravna měřidel, výroba a servis zkušebního zařízení).

Společnost Energetické opravny, a. s. nabízí široké spektrum činností zajišťovaných při opravách, modernizacích a rekonstrukcích technologických zařízení v energetice a v ostatních průmyslových odvětvích. V doplňkových službách je společnost zaměřena na inženýrské činnosti spočívající v provádění ...

stánek 21

Energetika je odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. Vychází od roku 1951. Od 1. 7. 2021 je nakladatelem i vydavatelem časopisu Český svaz zaměstnavatelů v energetice. Energetika je zařazena na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR. Časopis se zabývá ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5dalších 5»