zadejte hledaný výraz
Vše A B C E F H K L M N O P S T U V Z

Přední český dodavatel tepla, zabývající se výrobou, distribucí a prodejem tepelné energie a souvisejících produktů. Zajišťujeme obsluhu, provozování nebo vybudování tepelných zdrojů. Odborně vyřešíme legislativní povinnosti při obsluze a provozování zdrojů tepla, nabízíme služby v oblasti ...

partner

Společnost ČEZ, a. s., je významným výrobcem elektřiny a tepla. Do portfolia výrobních zdrojů patří vedle modernizovaných uhelných elektráren a dvojice elektráren jaderných také obnovitelné zdroje. Výroba elektřiny a tepla je realizována převážně v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) ...

stánek 18

EG - Expert dodává provozně-technické IS pro energetiku. Vyvíjí SW řešení eSADA, které se skládá ze tří částí: • Výrobní IS - pro plánování a bilancování výroby • Servisní IS - pro správu zařízení a řízení údržby • Zákaznický IS - pro fakturaci tepla a elektřiny

stánek 26

EGÚ Brno, a. s., je poradenská a realizační firma působící v energetice. Poskytujeme zákazníkům zkušenosti, flexibilitu, inovace, kontinuitu prací i nezávislý nadhled. Jsme připraveni řešit individuálně Vaše problémy z oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, průmyslu, dopravy a ...

Rozhodující činností akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) je výroba, dodávka a prodej tepla, elektrické energie a stavebních hmot. Hlavním cílem EOP je orientace na potřeby zákazníků, trvalé poskytování kvalitních služeb a efektivní, ekologicky šetrné využívání přírodních zdrojů.

partner

Společnost ENBRA nabízí služby v oblasti měření spotřeby tepla a vody, vytápění, chlazení, vzduchotechniky a dodává produkty s těmito službami související. Vlastní také širokou síť zkušeben (AMS, Kalibrační laboratoř, Posouzení shody, výroba a opravna měřidel, výroba a servis zkušebního zařízení).

stánek 15

Energetika je odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. Vychází od roku 1951. Od roku 2016 je nakladatelem i vydavatelem časopisu Asociace energetických manažerů. Energetika je zařazena na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR. Časopis se zabývá problematikou ...

stánek 27

Odborný recenzovaný dvouměsíčník o obnovitelných zdrojích energie přináší teoretické i praktické informace o výrobě a efektivním využití energie z obnovitelných zdrojů. Distribuce 4000 předplatitelům z ČR i částečně SR.

Společnost Energotrans, a.s., je stoprocentní dceřinou společností ČEZ, a.s., která vlastní výrobnu Mělník I a horkovodní napáječ zásobující teplem hlavní město Prahu a Neratovice. Energotrans, a. s., je v portfoliu Skupiny ČEZ nejvýznamnější teplárenskou výrobnou z pohledu objemu výroby a dodávky ...

stánek 7

Společnost ENERGY-HUB s.r.o. provozuje energetický portál energy-hub.cz, vydává PRO-ENERGY magazín a pořádá energetické konference, PRO-ENERGY CON a PRO-ENERGY FORUM. Portál energy-hub.cz denně monitoruje zprávy z ČTK, médií, tiskové zprávy a informace z komoditních trhů, z nichž pak zpracovává ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5dalších 5»