Záštita Hospodářské komory ČR

20. 11. 2018

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky, udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2019.