ODBORNÁ GESCE A PARTNEŘI

Pořadatel a odborný garant

 

Teplárenské sdružení České republiky
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
www.tscr.cz 

Ředitel:  
Ing. Martin Hájek, Ph.D.

 

Udělené záštity

 

Ministerstvo životního prostředí ČR

Udělená záštita

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Udělaná záštita

 

 

Svaz českých a moravských bytových družstev

Udělená záštita

 

Svaz měst a obcí České republiky

Udělená záštita

 

Asociace krajů ČR

Udělená záštita

Hospodářská komora ČR

Udělená záštita

 

Seznam partnerů a vystavovatelů 2021

 Stav k datu 26. 8. 2021

 

PARTNEŘI AKCE

Chcete se stát partnerem Dnů teplárenství a energetiky? Více informací naleznete zde.