Pořadatel

Teplárenské sdružení České republiky

DNY TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKY 2017

O ČEM A JAKÉ BYLY?

Na 23. ročníku konference Dny teplárenství a energetiky, která se konala v Hradci Králové ve dnech 25. – 26. 4. 2017, se shodli účastníci na tom, že teplárenství může sehrát významnou úlohu při naplňování klimaticko-energetických cílů České republiky do roku 2030. Má nezastupitelnou roli na rychle se měnícím trhu s elektřinou. Věnuje se zvýšené péči o stále náročnějšího zákazníka a jako bonus nabízí efektivní energetické využití komunálních odpadů pro výrobu tepla a elektřiny.

Z panelové diskuse Jiřího Feista, člena představenstva společnosti EP Energy, a.s. se zástupci přenosové a distribuční soustavy k zapojení tepláren do chytrých sítí vyplynulo, že narůstající decentrální výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) bude vyžadovat zajištění nových služeb, které by teplárny mohly na komerční bázi poskytovat, je však potřeba nastavit pravidla. V sekci Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav zaujal příspěvek Tomáše Drápely, generálního ředitele Plzeňské teplárenské, a.s., který seznámil účastníky konference s výsledky analýzy ekonomiky současného provozování teplárenských zdrojů, jež ukazuje na svízelnou situaci oboru, která vyžaduje zásadní řešení.

Velkému zájmu účastníků se letos těšila také sekce „Péče o zákazníky v teplárenství“, ve které předseda představenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš seznámil své české kolegy se zkušenostmi s aplikací zákona o tepelné energetice u našich východních sousedů. Sekce byla ukončena velmi živou panelovou diskusí.

Konference byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. S referáty vystoupili významní experti z ministerstev, asociací, vysokých škol i partnerských společností.

 

STATISTIKA

Počet návštěvníků: 932 (během 2 dnů)
Počet prezentujících se firem: 105 (z toho 41 mediálních partnerů)
Počet přednášek: 53

Kongresové centrum
ALDIS v Hradci Králové

Dny teplárenství a energetiky se budou konat v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, které je zástupcům oboru známé již z minulosti. Kongresové centrum disponuje dostatečným množstvím různých sálů pro konferenční program i prostor pro doprovodnou výstavu. V pěší vzdálenosti klidného prostředí nábřeží Labe, kde se ALDIS nachází, je historické centrum města vč. hotelů s dostatečnou kapacitou kvalitního ubytování. 

PROČ SE ZÚČASTNIT DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

 • Nejvýznamnější setkání v oboru v České republice
 • Zaručená účast odborníků, VIP osobností z energetiky a teplárenství i z klíčových oblastí hospodářství
 • Účast zástupců státní správy a samosprávy
 • Představení novinek, inovací a zajímavých témat v kontextu aktuálních změn
 • Jedinečná kombinace firemní prezentace prostřednictvím výstavní expozice a účasti na odborných přednáškách
 • Unikátní, časově i nákladově velmi efektivní možnost přímého oslovení klientů stávajících či potenciálních v jednom čase na jednom místě s přesně definovanou potřebou a zájmem v oblasti
 • Možnost zviditelnění Vaší firmy, značky, prezentace produktů a služeb
 • Výjimečná příležitost na utužení stávajících a navázání nových vztahů
 • Se závěry z přednášek a diskuzí v rámci Dnů teplárenství a energetiky Teplárenské sdružení ČR dále pracuje a prosazuje je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi

 

SPOLEČENSKÝ VEČER

25. 4. 2017 od 19.00 hod.
EA **** HOTEL
TEREZIÁNSKÝ DVŮR

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

ON-LINE REGISTRACE

INFORMACE O VSTUPNÉM

UBYTOVÁNÍ

Pro všechny mimohradecké příznivce oboru teplárenství jsme vytipovali několik zajímavých možností ubytování. Níže uvedené hotely mají rezervovanou kapacitu pro účastníky konference Dny teplárenství a energetiky.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

 • Ing. Lenka Kovačovská, MPO - náměstkyně ministra pro energetiku
 • Ing. Pavel Šolc, ČEZ Distribuce, a.s. – člen představenstva
 • Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., MŽP - ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu
 • prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., VŠB - TU Ostrava - odborný poradce Výzkumného energetického centra
 • Ing. František Foltýn, Teplárna Otrokovice, a.s. - místopředseda představenstva, Teplárna Kyjov, a.s. - místopředseda představenstva
 • Ing. Jan Kanta, ČEZ, a.s. - ředitel Útvaru legislativa a trh
 • RNDr. Jiří Bárta, Svaz českých a moravských bytových družstev - předseda
 • Ing. Martin Hájek, Ph.D., TS ČR - ředitel výkonného pracoviště
 • Ing. Aleš Pohl, Exponex s.r.o. - jednatel

PROGRAMOVÉ BLOKY

 • Klimaticko-energetický rámec 2030 a role tepláren ve světě chytrých sítí
 • Technika a technologie v teplárenství
 • Péče o zákazníka v teplárenství
 • Odpady a jejich energetické využití
 • Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav

12. 4. 2017

Česká spořitelna - partner konference

Česká spořitelna se službou Erste Corporate Banking je jednou z předních bank, které se problematice financování energetického a teplárenského sektoru věnují na specializované a odborné úrovni.

12. 4. 2017

DISAM RT, s.r.o. - Řídicí systémy s použitím operačních systémů reálného času

Příspěvek píší autoři, kteří vývoji bezpečného systému věnovali mnoho let. Během vývoje systému vznikaly věci jako Microsoft Windows, Internet, viry, mobilní telefony, DDoS útoky, spamy a internetové bankovnictví.

12. 4. 2017

RENOMIA, a. s. - partner konference

RENOMIA, a. s., je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy.