PROGRAM KONFERENCE

Program konference ke stažení

Program DTE 2022 - ke stažení

středa 27. 4. 2022
od 8:00
Registrace účastníků
Strategický vývoj teplárenství v následujícím období (sály FOLIANT, CODEX/SCRIPTUM, ATLAS)
Moderátor:
Martina Kociánová
9:25
Zahájení
09:25
Slovo primátora města Olomouce
Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce
09:30
Jakou strategii zaujme k teplárenství stát a EU?
Jozef Síkela, ministr, MPO/René Neděla, náměstek, MPO
10:00
Teplárenství v současnosti
Mirek Topolánek, předseda, TS ČR
10:30
Vývoj povolenek
Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí
11:00
Green Deal v realitě Německa včetně dopadů na Česko
Martin Durčák, předseda představenstva, ČEPS, a.s.
11:30
Pohled banky na téma taxonomie
Jan Hanuš, Milan Tomík, Komerční banka, a.s.
12:00 - 13:00
oběd
Transformace teplárenství (sál FOLIANT)
13:00
Zahájení moderátorem
13:05
Přestavba Kolína
Jaroslav Rezek, Veolia Energie Kolín, a.s.
13:25
Transformace lokality Dětmarovice na nízkoemisní výrobu tepla a elektřiny
Jan Nechvátal, ČEZ Teplárenská a.s.
13:45
Optimalizace a dekarbonizace teplárenských sítí pomocí digitálního dvojčete v reálném čase
Niclas Kuipers, Vít Bruner, Gradyent
14:05
Přechod na plyn není tak přímočarý
Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.
14:25
Transformace teplárenství – dílčí zkušenost s odklonem od uhlí
Michal Šiler, I&C Energo a.s.
14:45-15:05
Coffee break
15:05
Ekologizace v Martinskej Teplárenskej
Ondrej Korec, TTS Martin, s.r.o.
15:25
Role EPC dodavatele při transformaci energetiky/teplárenství
Stanislav Kukučka, ŠKODA PRAHA a.s.
15:45
Průmyslová tepelná čerpadla pro teplárenství v podmínkách ČR
Tomáš Caha, SAKO Brno, a.s.
16:05
Efektivní přestavba uhelného kotle na jiné druhy paliv / Multifunkční HRSG kotel s možností provozu bez plynové turbíny
Přemysl Kól, První brněnská strojírna, a.s.
Veronika Malíková, První brněnská strojírna, a.s.
16:25
Alternativní zdroj výroby tepla v zařízení Teplátor - koncept, možnosti a aktuální novinky ve vývoji technologie
Radek Škoda, Západočeská univerzita v Plzni
Technika a technologie v teplárenství (sál CODEX/SCRIPTUM)
13:00
Zahájení moderátorem
Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava
13:05
Tradiční dodavatel v netradiční době
Štěpán Šmida, Doosan Škoda Power s.r.o.
13:25
Řízení nových technologií v teplárnách při změně koncepce provozu
František Kural, ZAT a.s.
13:45
Využití kondenzačního tepla spalin pro centrální vytápění od společnosti Valmet
Alexandra Valtanen, Bořivoj Tomis, Valmet s.r.o.
14:05
Technologie BEUMER pro dopravu a dávkováni alternativních paliv (využití v teplárenství)
Jan Tůma, BEUMER Group Czech Republic a.s.
14:25
Zkušenosti z přípravy biomasy pro kotle
Tomáš Hamšík, Codet trade s.r.o.
14:45-15:05
Coffee break
15:05
Chytrá řešení snižování emisí na teplárně ŠKO-ENERGO
Jiří Mrkus, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
15:25
Přezkoušení měřidel tepla
Ivo Müller, ENBRA, a. s.
15:45
Správný návrh předávací stanice pro ekonomický provoz a vliv chybných návrhů na provoz primární sítě CZT
Zdeněk Herman, SYSTHERM s.r.o.
16:05
Výběr vhodného řešení předizolovaných potrubí podle teplotního profilu tepelné sítě, příklady úspor v realizaci, hybridní řešení předizolovaných potrubí v praxi
Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.
16:25
Rekonstrukce brněnské parní sítě na horkovodní, praktické zkušenosti s realizací
Martin Šroubek, Teplárny Brno, a.s.
Budoucnost zemního plynu, kogenerace, H2 strategie (sál ATLAS)
13:00
Zahájení moderátorem
Blahoslav Němeček, EY s.r.o.
13:05
Udržitelnost bez zranitelnosti?!
Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
13:25
Kogenerace je nástroj pro stabilizaci ceny tepelné energie
Jiří Novák, GENTEC CHP s.r.o.
13:45
Změny v poskytování služeb výkonové rovnováhy
Martin Kašák, ČEPS, a.s.
14:05
Legislativa v oblasti podpory malé plynové kogenerace
Milan Šimoník, COGEN Czech
14:25
Vodík jako alternativa zemního plynu
Martin Dittrich, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
14:45
Spalování vodíku v plynových turbínách
Josef Měkuta, Siemens Energy, s.r.o.
15:05-15:40
Coffee break
Změna programu vyhrazena.
čtvrtek 28. 4. 2022
od 8:30
Registrace účastníků
Odpady a jejich energetické využití (sál FOLIANT)
9:00
Zahájení moderátorem
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí
9:05
Vyhláška o TAPECH - co bude považováno za tuhé palivo
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
9:30
Toky odpadů, stav separovaného sběru. Co znamená MBÚ pro odpadové hospodářství?
Alois Studenic, EUCS Ingenieurbüro GmbH
10:00
Specifika výstavby nového ZEVO a generální obnovy ZEVO
Jaroslav Havran, EFW s.r.o.
10:20-10:45
Coffee break
10:45
Možný přínos nové vyhlášky o TAPech. Příprava TAPů pro teplárny.
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
11:05
Rozvoj teplárenské lokality Mělník vč. energetického využití
Miroslav Krpec, Energotrans, a.s., Dalibor Roik, ČEZ, a.s.
11:25
Rozvoj ZEVO v Brně - aktuální stav
Martin Mužila, SAKO Brno, a.s.
11:45
Má ZEVO v Green Deal své místo?
Jan Krišpín, EVECO Brno, s.r.o.
12:05-13:00
oběd
13:00
ZEVO Komořany
Petr Mareš, United Energy, a.s.
13:20
Automatické optické sortování odpadu určeného pro energetické využití
Roman Hubálek, TOMRA Sorting s.r.o
13:40
Využívání kalů z čistíren
Petr Hellmich, HST Hydrosystémy s.r.o.
14:00
Chemická recyklace
Jaroslav Pátek, ENRESS s.r.o.
14:20
Chemická recyklace aneb chemie pomáhá - praktické využití v teplárenství
Jaroslav Suchý, Svaz chemického průmyslu v ČR
14:40
Dotační možnosti
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí
15:00-15:30
Coffee break
Ekonomika a legislativa v teplárenství (sál CODEX/SCRIPTUM)
9:00
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
9:05
Prováděcí předpisy k zákonu o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:45
Revize směrnice o průmyslových emisích
Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
10:10
Revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o podpoře OZE
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
10:30-10:50
Coffee break
10:50
Dopady evropských politik z pohledu sektoru budov
Šárka Tomanová, Šance pro budovy
11:10
Revize ETS
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
11:30
Národní rozvojový fond a možnosti pro financování průjektů v energetice
Martin Bartyzal, NRF a.s. SICAV
11:50
Potenciál a možné scénáře produkce biometanu v ČR. Jak a za kolik nakoupit biometan?
Martin Schwarz, EBW Solution s.r.o.
12:10-13:10
oběd
13:10
Modernizační fond - program HEAT
Ivo Marcin, Státní fond životního prostředí
13:30
Národní plán obnovy
Martin Fiala, Ministerstvo průmyslu a obchodu
13:50-14:30
Coffee break
Stav k datu 20. 4. 2022. Změna programu vyhrazena.
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů