Severočeské doly a.s. - partner konference

19. 2. 2019

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Působí v severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí. Těžba je realizována povrchovým způsobem na lokalitách Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina.

V letošním roce slaví výročí 25 let od svého vzniku. Od roku 2006 jsou Severočeské doly a.s. součástí Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ, a. s. je také jediným akcionářem. Posláním společnosti je především odpovědně a hospodárně těžit zásoby hnědého uhlí, chránit životní prostředí jako veřejný zájem, plnit nejvyšší ekologické standardy, vzorně rekultivovat a vracet krajinu ve stavu odpovídajícím potřebám regionu.

 

 

 

Udržitelný rozvoj stojí v popředí pozornosti firmy a je vnímán jako klíč k dlouhodobému úspěchu. V rámci udržitelného rozvoje společnost usiluje o dodržování principů konceptu společenské odpovědnosti firem a to všech třech jejích oblastech – v ekonomické, sociální a environmentální.  V rámci společensky odpovědného chování se snaží vést pravidelný, osobní a vstřícný dialog se zástupci obcí dotčených těžbou.

 

Společnost se skládá z mateřské společnosti Severočeské doly a. s. a 3 dceřiných společností: PRODECO a.s., Revitrans a.s. a SD-Kolejová doprava, a.s. Dohromady zaměstnává řádově 4900 lidí, což ji řadí k největším zaměstnavatelům Ústeckého kraje. 

www.sdas.cz