Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu

21. 1. 2021

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2021.