První brněnská strojírna, a.s.,

30. 8. 2021

Tradiční český dodavatel průmyslových kotlů, parních turbín a komplexních celků pro energetické aplikace.
První brněnská strojírna, a.s. (PBS), je stabilní a inovativní strojírenská společnost s bohatou historií vývoje a výroby zařízení pro průmyslovou produkci elektrické energie a tepla. Disponujeme vlastními technologiemi pro návrh parních turbín a průmyslových kotlů pro různé typy paliv a pokročilou technologií pro spalování biomasy a odpadu. Jsme spolehlivým a zkušeným partnerem pro projekty s mezinárodní působností.
Naše portfolio zahrnuje kotle na spalování biomasy, RDF a odpadu. Plynové i HSRG spalinové kotle. Produkujeme parní kondenzační turbíny, parní protitlakové turbíny a pohonové turbíny.
 
Zákazníkům poskytujeme komplexní rozsah servisních služeb turbosoustrojí, kotlů a kotelních ostrovů včetně generálních oprav, rekonstrukcí a modernizací. Zajišťujeme veškeré opravy, a to v rámci revizí i při náhle vzniklých poruchách či haváriích. Nabízíme projektové služby a údržbu energetických zařízení.
 
PBS udržuje vysokou kvalitu svých technologických řešení prostřednictvím výzkumu a vývoje. V této oblasti se zaměřujeme na inovativní řešení průmyslových kotlů pro spalování odpadu, parních turbín pro kogenerační cykly, kotlů pro technologii sCO2 cyklu, technologií pro spalování amoniaku a výzkumu nových bezemisních technologií v oblasti výroby a skladování tepla a elektrické energie.
 
PBS je nositelem technologického know-how s více než 200 lety tradice špičkových průmyslových technologií. PBS navrhuje a vyrábí turbíny od roku 1901 a v tomto období dodalo více než 5000 turbín do 70 světových zemí. První turbínu vlastní konstrukce jsme vyrobili již v roce 1906. Jsme součástí významné nadnárodní skupiny společností PBS GROUP, a.s.