PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

Pavel Zámyslický

Název přednášky:
Změny v systému emisního obchodování a redesign Modernizačního fondu

» Stáhnout soubor (934 KB)

Blahoslav Němeček

Název přednášky:
Energetická krize v ČR a EU a její důsledky

» Stáhnout soubor (3 MB)

Mirek Topolánek
  • Člen představenstva SES Tlmače / Slovensko
  • Senior Advisor, EP Industries, a.s. / Česká republika
  • Ředitel pro mezinárodní rozvoj a veřejné záležitosti, eustream, a.s. / Slovensko
  • Předseda Výkonné rady Teplárenského sdružení
  • Expremiér České republiky
  • Bývalý předseda Rady Evropské unie
 
Mirek Topolánek se narodil 15. května 1956 ve Vsetíně. Vystudoval strojní fakultu VUT v Brně, trvalé bydliště má v Praze, je ženatý, má čtyři děti a sedm vnoučat.
V letech 1996–2009 působil jako senátor a poslanec Parlamentu ČR. V letech 2006 až 2009 vykonával funkci předsedy vlády České republiky. V roce 2009 byl předsedou Rady Evropské unie, v tomtéž roce se aktivně zapojil do řešení plynové krize na Ukrajině a zorganizoval první Summit Jižního plynového koridoru a hostil první Summit Východního partnerství.
Po odchodu z vysoké politiky se věnuje energetice, publicistice a vzdělávací činnosti. V roce 2010 se stal kandidátem České republiky do Mezinárodní energetické agentury v Paříži. Jeho kandidatura na pozici českého prezidenta v roce 2018 neuspěla. V současnosti je členem čestného poradního sboru Mezinárodní demokratické unie. Kandiduje na pozici prezidenta Svazu průmyslu a dopravy.
 
Název přednášky:
Krizový rok v teplárenství a cesta vpřed
 
» Stáhnout soubor (182 KB)

Pavel Mlčák

 

Název přednášky:
Multipalivový kotel v Přerově

» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Petr Fajmon , MBA
V Teplárnách Brno působí od roku 2011 jako generální ředitel a později i člen představenstva Tepláren Brno, a.s.   Vystudoval FEI VUT Brno v oboru elektrotechnika a telekomunikace a MBA studium na The Nottingham Trent University. Začínal jako account manager u telekomunikační společnosti, dále jako obchodní ředitel pro B2B klienty v RWE – Jihomoravská plynárenská. Od roku 2011 je také členem výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.  
 
Název přednášky:
Modernizace a inovace v teplárenství
 
Restrukturalizační plán tepláren v oblasti dekarbonizace a inovace vedoucí k energetické soběstačnosti Brna a snížení závislosti na zemním plynu s maximálním využitím obnovitelných zdrojů, včetně rozvoje elektromobility.
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Rostislav Nečas, Raymond C. Decorvet

Název přednášky:
Náhrada uhelné teplárny v dánském městě Esbjerg s tepelným výkonem 50 MW velkým tepelným čerpadlem MAN.

» Stáhnout soubor (9 MB)

Jaromír Vorel

Název přednášky:
Průmyslová energetika – cesta k dekarbonizaci

» Stáhnout soubor (2 MB)

Michal Macenauer

Název přednášky:
Potřeba flexibility v dekarbonizované energetice ČR

» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Martin Šroubek
V Teplárnách Brno působí již od roku 1998 v oblasti investiční výstavby, technického rozvoje a v současné době i na poli servisu. Podílí se na procesech revitalizace soustavy ZTE s ohledem na úspory primární energie a tím i snižování emisí a implementaci nových ekologických technologií v rámci zajištění energetických úspor.
 
Název přednášky:
Horkovod z elektrárny Dukovany do Brna
 
Výstavba horkovodu přivede teplo z elektrárny Dukovany do Brna. Projekt významně sníží závislost na zemním plynu při vytápění jihomoravské metropole. Přispěje k postupné dekarbonizaci českého hospodářství a díky absolutně bezemisní výrobě tepla také k ochraně klimatu a plnění závazků ČR vyplývajících z Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Pařížské dohody.
 
» Stáhnout soubor (4 MB)

Martin Chochola

Název přednášky:
Využití biomasy na kotlích v Plzeňské teplárenské

» Stáhnout soubor (4 MB)

Marcel Vrátný

Marcel Vrátný je od ledna 2022 generálním ředitelem MH Teplárenského holdingu, a.s., který zastřešuje šest státních tepláren v Bratislavě, Trnavě, Zvoleně, Žilině, Martině a Košicích. Do společnosti však nastoupil již v roce 2020, přičemž působil na postu výrobního ředitele. Dříve pracoval ve Veolia Energie ČR, a.s., kde působil v letech 2015 až 2020 ve funkci technického ředitele. Tuto společnost však zažil i pod značkou Dalkia či Moravskoslezské teplárny, jelikož v ní pracoval od roku 2000. Vystudoval Strojnickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě.

 

Název přednášky:
Transformace slovenských tepláren

 

Soustavy centralizovaného zásobování teplem (CZT) představuje hodnotnou infrastrukturu z velké části vybudovanou ještě v období socializmu. Státní společnost MH teplárenský holding, a.s. (dále jen MHTH) působí v 6 slovenských městech, kde vlastní a provozuje teplárny a soustavy CZT. Portfolio zdrojů je velmi rozmanité od využití fosilních paliv a obnovitelných zdrojů až po využití odpadního tepla z jaderné elektrárny, zařízení na energetické využití odpadů nebo z průmyslu. V MHTH pracujeme na diverzifikaci zdrojů spojené s transformací na moderní efektivní a ekologické soustavy poskytující férové ceny tepla pro naše zákazníky, a to si vyžaduje nemalé úsilí a finanční prostředky. 

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. František Kural
Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, fakultu Elektro, obor Stavba strojů a přístrojů, 1985-1990. V letech 1990-1992 pracoval jako zkušební technik přístrojů pro drážní vozidla ve ŠKODA Controls, později do roku 2011 jako zkušební technik budicích souprav generátorů (do roku 2002 ve ŠKODA Energo, poté od roku 2003 po akvizici již v ZAT a.s.). Jeho další kariéra pokračuje ve společnosti ZAT a.s., kde startoval na pozici ředitel Divize Servis, až do roku 2014. Následně do roku 2018 zastával funkci ředitele Divize Energetika. V současné době pracuje jako Marketingový a obchodní ředitel. Zastupuje ZAT a.s. v Teplárenském sdružení ČR. 
 
Název přednášky:
Řízení technologií v teplárenství dle požadavků trhu
 
Aktuálně jsme v procesu, kdy řada tepláren upouští od spalování uhlí a přechází k ekologickým surovinám. V rámci modernizace se nasazují i zcela nové technologie na trhu. K jejich zavádění ve většině případů dochází postupně, kdy je nutné propojit stávající technologie s inovativními a udržet koncepci částí řídicího systému tak, aby jednotlivé technologie spolu účinně spolupracovaly, doplňovaly se a byly schopné vysoké flexibility provozu – musí zajistit bezpečný, bezporuchový a plynulý provoz teplárny jako celku. Vedle promyšlené technologické koncepce zdroje je třeba nasazovat kvalitní, robustní a spolehlivý řídicí systém s fungující součinností všech techniků a specialistů zodpovědných za instalaci technologie, řídicího systému i uvádění do provozu.
Na příkladech referencí při nasazování řízení na jednotlivých částech provozů, například rozvoden, strojoven, chemických úpraven vody, chladicích věží a dalších, představíme aktuální možnosti řídicích systémů ZAT postavených na moderních vývojových platformách, včetně řešení s použitím IoT technologií. Předpokládáme, že tyto příklady mohou být přínosné pro přípravu investičních záměrů a pro samotnou realizaci projektů.

 

» Stáhnout soubor (4 MB)

Robert Štefanec

Vyštudoval automatizáciu na FEI STU, už počas štúdia sa venoval energetike, od roku 1999 najskôr rozpočítaniu vykurovacích nákladov a od roku 2006 sa intenzívne venuje plastovým predizolovaným potrubiam. Spoločnosť NRG flex od roku 2010 prináša inovatívne riešenia v rámci prenosu tepla - nie nadarmo sa riadi heslom “Energia tečie cez nás”. V rámci flexibilných plastových predizolovaných potrubí sme posunuli hranicu až po teplotu 115 °C a tlak 16bar, čo v kombinácii s oceľovými predizolovanými potrubiami predstavuje unikátne inovatívne hybridné riešenie veľkých tepelných sietí nielen v mestách a priemyselných areáloch. 

 

Název přednášky:

Komplexní výměna potrubí a rekonstrukce štěpkové kotelny v Dešné u Dačic, Novinky: flexibilní plastové potrubí a ocelové potrubí s difúzní bariérou

» Stáhnout soubor (10 MB)

Štěpán Šmida
Vystudoval Fakultu strojní Českého vysokého učení Technického v Praze se zaměřením na Jadernou energetiku. Krátkou dobu působil v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na projektech spojených s reaktory IV. Generace. Následně 15 let působil v oblasti projekčních prací v oblasti energetiky ve společnosti H&D Engineering spol. s r.o. a také jako poradce Irské společnosti LumcloonEnergy. V současnosti je novou oporou společnosti Doosan Škoda Power na pozici Business Development. Tato pozice rozšiřuje portfolio služeb poskytovaných společností především oblasti moderních a inovativních technologií použitelných pro zefektivnění parních cyklů a jejich následnou integraci.  
 
Název přednášky:
Teplárenské turbíny v prostředí budoucích podpůrných služeb
 
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Tomáš Havran
Vystudoval VUT FSI v Brně, Ústav Energetické Inženýrství. Profesní kariéru zahájil ve firmě Siemens s.r.o. jako nabídkový inženýr. Dále působil jako obchodní manažer v prodeji nových parních turbín, po oddělení energetické divize ze společnosti Siemens AG a založení nové společnosti Siemens Energy s.r.o. pracuje jako vedoucí obchodní skupiny pro Mods & Ups v servisním oddělení.
 
 
Název přenášky:
Parní turbíny v teplárenských provozech
 
 
Společnost Siemens Energy vidí jako hlavní motiv změn v teplárenství a energetice v rámci EU dekarbonizaci stávajících zdrojů. Tento proces dle našeho názoru je neodvratitelný a každý ze stávajících producentů tepla a elektřiny se s ním buď potýká anebo jej bude v budoucnu řešit. U nás dekarbonizaci vnímáme jako novou příležitost k přeměně stávající energetiky a teplárenství a dělíme ji do tří základních úrovní.
 
První a pro stávající provozovatele nejdůležitější krok je připustit si změnu a začít konat. K tomuto kroku je nutné znovu si projít svoji technologii a zkusit se zamyslet, jestli tato technologie je využívána efektivně (např. po čase se mohlo změnit chování spotřeby tepla obyvatelstva vlivem šetření) a jestli by se nedala modernizovat anebo nahradit něčím novým efektivnějším anebo spolehlivějším. V této oblasti bychom vám chtěli představit naše zkušenosti s modernizacemi, které jsme realizovali anebo na kterých jsme pracovali a navést vás na myšlenku, že se svými problémy nejste sami a že Siemens Energy vám může pomoci. Protože dle nás a také našich zkušeností, především spolupráce výrobce (každá jednotka je jedinečná s jejím know-how) a dodavatele energetických zařízení (Siemens Energy, který zná nové možnosti a při pochopení potřeb jednotky je může výrobci ukázat) může vést ke zlepšení a EFEKTIVNÍ modernizaci stávajících zdrojů. Tímto prvním krokem chceme pomoci výrobcům energie udělat si představu co se dá změnit a s jakými dopady, a tím si vydělat na další dva kroky dekarbonizace, které mohou být z efektivní modernizace zaplaceny. 
 
Druhým krokem dekarbonizace je nutná změna paliva, která se dočasně (na nezbytně dlouhou dobu) přesune z uhlí na plyn a pokud se v budoucnosti (po nezbytně dlouhé době) vyřeší otázky spojené s vodíkovým hospodářstvím, tak přechod k výrobě a spalování vodíku.
 
Třetím krokem dekarbonizace bude použití nových technologií pro vytápění, výrobu a distribuci elektřiny a to například použitím velkokapacitních tepelných čerpadel k využití nízko-potenciálního tepla ze standardních zdrojů anebo použití vodíkových článků pro pohon automobilů, vyrovnávání výkonových špiček v síti a nebo instalaci smart gridů.
 
Závěrem bych chtěl říct, že všechny tři kroky se dají dělat současně, ale jelikož žijeme v reálném světě a teplárenství a energetika jako taková, byla dlouhodobě podfinancovaná, tak si myslíme, že tříkolové postupné změny budou nejméně bolestivé pro stávající výrobce a také to výrobcům získá potřebný čas si zvolit to SPRÁVNÉ palivo budoucnosti, které mu pomůže přežít tuto nelehkou dobu.
» Stáhnout soubor (1 MB)

Tomáš Caha

Tomáš Caha je absolvent strojní fakulty VUT v Brně, obor Energetické inženýrství a v oblasti energetiky se pohybuje více než 15 let. V současnosti působí jako odborný konzultant v poradenské společnosti Exergie Česká republika. V minulosti pracoval jako ředitel ZEVO v SAKO Brno, které se pod jeho vedením profilovalo jako inovativní teplárenské zařízení aplikující trendy moderní energetiky. Tomáš je podepsán pod instalací aktuálně největšího absorpčního tepelného čerpadla v ČR využívající vnitřní okruh chlazení parní turbíny. V minulosti pracoval ve společnostech GE Power/Alstom Power jako technický ředitel či produktový manažer pro ZEVO a HRSG kotle. Mezi jeho reference z dob působení v ČKD Praha DIZ, a.s. jako PM patří například paroplynový cyklus SYNTHOS Kralupy, COGEN Bratislava či propanová chladící stanice v Tunisku. Od roku 2016 lze mezi jeho hlavní zájmy zařadit segment velkých tepelných čerpadel. Je organizátorem jediné mezinárodní konference věnované průmyslovým tepelným čerpadlům v ČR a jeho ambicí je v odborných kruzích rozšířit povědomí o unikátních vlastnostech této technologie jako jednoho z důležitých nástrojů k dekarbonizaci výroby tepla v ČR, při zajištění flexibility výroby a spotřeby elektřiny. Od října 2022 zastává roli delegáta ČR v technologickém programu tepelná čerpadla v rámci mezinárodní energetické agentury (IEA HPT).

 

Název přednášky:
Velké tepelné čerpadlo jako prvek flexibility 

 

Velká tepelná čerpadla jsou identifikována jako klíčová dekarbonizační technologie moderního teplárenství a není proto divu, že sledujeme v této oblasti dramatický nárůst zájmu. Velká tepelná čerpadla, v kombinaci s dostatečnou akumulací jsou klíčovým prvkem flexibility budoucích distribučních soustav. Přednáška bude zaměřena na tepelné čerpadlo jako prvek flexibility. 

» Stáhnout soubor (20 MB)

Daniel Gosse
Daniel Gosse pracuje pro Bosch již od roku 2008. První čtyři roky působil konkrétně pro Robert Bosch GmbH v oblasti inženýrství a vývoje se zaměřením zejména na brzdové systémy. Od roku 2012 až po současnost pracuje pro Bosch Termotechnik GmbH, kde své technické znalosti využil i v marketingu komerčních a průmyslových kotlů. Nyní působí jako vedoucí celosvětového centrálního oddělení marketingu pro Bosch Průmyslové kotle. Mezi jeho úspěchy patří i založení celosvětové vzdělávací akademie pro více než 700 zaměstnanců. V rámci vzdělávání je školitelem pro prodejní kvalifikaci B2B, podnikové energetické poradenství, marketing průmyslových kotlů a implementaci prodejní strategie.
 
Název přednášky:
Kotle Bosch – budoucnost pro vytápění i průmyslové procesy
 
Nestálé ceny energií, stanovené cíle v oblasti snižování emisí CO2 a otázka zajištění dodávek energií v posledních letech mění požadavky na kotle pro výrobu tepla a dálkové vytápění. Elektrifikace výroby tepla v řádech megawattů, spalování vodíku a využívání alternativních paliv představují nové výzvy pro technologie a provozovatele kotlových systémů. Prezentace poskytuje přehled o nastupujících technologiích výroby kotlů a poznatcích z jejich zavádění do praxe.
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Radek Begeni

Název přednášky:
Aplikace absorpčních tepelných čerpadel v rámci teplárenských soustav

 

Absorpční tepelná čerpadla vycházejí z již dobře známých absorpčních chladicích jednotek, které využívají jako hlavní zdroj energie je teplo. Elektrická energie je použita pro pohon čerpadel a elektroniky a její spotřeba je do 5 % tepelného výkonu.

Všeobecně se uznává, že voda teče z vysoké polohy do nízké polohy, stejně jako přenos tepla z vysoké teploty do nízké teploty. Po vynálezu vodního čerpadla lze vodu čerpat do vyšších poloh s příkonem energie. Stejný princip byl použit u tepelného čerpadla. S příkonem (elektřina nebo tepelná energie) se teplo může přesunout z nízké teploty na vysokou. Absorpční tepelné čerpadlo je zařízení poháněné tepelnou energií (pára, horká voda, výfukové plyny nebo zemní plyn), které přenáší teplo z nízké teploty na vysokou teplotu.

Absorpční tepelné čerpadlo a chladič jsou jako dvojčata, protože mají stejnou strukturu a princip fungování, ale použití je odlišné. Chladič se používá k výrobě chlazené vody a odvádění tepla chladicí vodou. Absorpční tepelné čerpadlo recykluje teplo z nízkoteplotního zdroje tepla a vyrábí vodu o vysoké teplotě. Pro typické aplikace se podmínky, jako je nízkoteplotní zdroj tepla a požadavek na vytápění, liší, takže absorpční tepelné čerpadlo má širokou škálu pracovních podmínek.  

Tepelná kapacita absorpčního tepelného čerpadla pochází z poháněné energie a nízkoteplotního odpadního tepla s účinností vytápění 2~3krát vyšší než u kotle. Nízkoteplotní odpadní teplo je běžné v průmyslových procesech (jako je průmyslová chladicí voda, spaliny z kotlů atd.) a v přírodě (jako povrchová voda, podzemní voda atd.). Absorpční tepelné čerpadlo je poháněno „odpadním“ teplem s pozoruhodnou úsporou energie a návratností.

» Stáhnout soubor (4 MB)

Ing. Petr Palatka
Název přednášky:
„Robotika technologie budoucnosti“ při ekologickém čištění přenosových sítí
 
JettyRobot je revoluční technologie, která nabízí ekologické a úsporné řešení čištění potrubí a vzduchotechniky a jiných přenosových sítí s médií (dále jen „potrubí“).
Díky svému robotickému systému dokáže JettyRobot efektivně provádět kontroly, čištění, údržbu a opravy potrubí bez nutnosti vstupu člověka. 
Metoda tryskání suchým ledem JettyRobot je bez chemický a ekologický způsob odstraňování nečistot a zbytků z potrubí a vzduchotechniky – přenosových sítí, který eliminuje potřebu použití agresivních chemikálií a snižuje dopad na životní prostředí. 
Systém JettyRobot je také energeticky účinný, což snižuje množství energie potřebné k čištění potrubí a vede k významným úsporám nákladů pro podniky. 
Díky své všestranné platformě může JettyRobot do potrubí dopravovat různé nástroje k provádění různých operací, čímž zlepšuje celkovou kvalitu čištění a údržby takového potrubí. Kamery JettyRobot s vysokým rozlišením a rameno pro ultrazvukové měření tloušťky stěn potrubí poskytují podrobné a přesné posouzení potrubí, což umožňuje lepší rozhodování při údržbě a opravách. Závazek naší společnosti spolupracovat s místními partnery umožňuje efektivní realizaci projektů a poskytuje pracovní příležitosti v místních komunitách. 
Tím, že eliminuje nutnost vstupu člověka do potrubí a kanálů, snižuje JettyRobot riziko pracovních úrazů a zranění a zvyšuje tak bezpečnost práce. Schopnost JettyRobot pracovat v nejnáročnějších prostředích, včetně ropného a plynárenského průmyslu, dokazuje jeho spolehlivost a odolnost.  Flexibilita zařízení JettyRobot umožňuje rychlou a snadnou výměnu nástrojů přímo na místě, což zkracuje prostoje a zvyšuje efektivitu.  Schopnost robota JettyRobot provádět širokou škálu operací pouze s jedním robotem zvyšuje efektivitu práce a snižuje potřebu školení obsluhy, což vede k dalším úsporám nákladů pro podniky. 
Celkově lze říct, že inovativní technologie, snaha o ekologičnost a úsporu nákladů a oddanost kvalitnímu čištění a údržbě činí z robota JettyRobot geniální řešení problémů s potrubím a vzduchotechnikou.
» Stáhnout soubor (54 MB)

Jaroslav Plšek

Název přednášky:

Technologie dálkového odečtu energií a její využití pro správce budov i developery rezidenčních a komerčních projektů
» Stáhnout soubor (2 MB)

Petr Holyszewski
Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT Brno, obor mikroelektronika.
Po studiu několik let pracoval jako vývojář elektronických zařízení a programátor. Od roku 1994 pracuje u společnosti ENBRA, a.s. na technických a vedoucích pozicích, aktuálně jako vedoucí technického oddělení MaR. Dlouhodobě se věnuje oborům metrologie, měření průtoku, měření tepla, registraci tepla, rozúčtování nákladů a radiovým přenosům dat z měřidel - zejména technologiím Wireless M-Bus, LoRaWAN a NB-IoT a také přednáškové a publikační činnosti. Od roku 2020 předsedá Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj se podílí na tvorbě české legislativy.
 
Název přednášky:
Měřiče tepla v teplovodních systémech – teorie a praxe
 
Měření a indikace dodaného tepla v teplovodních vytápěcích systémech má již dlouhou historii. První indikátory se začaly používat roku 1921 a měřiče tepla nedlouho po tomto datu. Ať se jedná o primitivní historické měřiče (pracující čistě na mechanickém principu) nebo nejmodernější elektronické přístroje vybavené mnoha přídavnými funkcemi a sofistikovaným systémem přenosu naměřených dat, vždy princip funkce vychází z jednotného fyzikálního základu – kalorimetrické rovnice. Požadavky na konstrukci měřičů tepla i jejich montáž vychází z harmonizovaných technických norem. Požadavky těchto norem často nejsou při návrhu systémů a jejich provozu respektovány a v důsledku toho je naměřená hodnota zatížena velkou metrologickou chybou. V přednášce budou prezentovány nejčastější chyby v návrhu a provozu měřidel tepla, se kterými je možné se opakovaně a dlouhodobě setkat navzdory skutečnosti, že montáž měřidel používaných v obchodním styku mohou provádět pouze subjekty s registrací Českého metrologického institutu. Specifickou oblastí měření tepla je měření v soustavách s teplonosnou látkou tvořenou směsí vody a dalších „nemrznoucích“ kapalin. Takové aplikace jsou vzhledem k rozšiřování solárních systémů a tepelných čerpadel stále častější, avšak stávající legislativní rámec tuto reálnou technickou situaci neodráží. Další specifickou oblastí je měření dodané (resp. odebrané) tepelné energie ve formě chladu, zvláště pak v kombinovaných systémech, ve kterých je v zimním období dodáváno teplo a v letním období dodáván chlad. V těchto systémech se často opakují nejasnosti spojené s ochranou před kondenzací vody v elektronických částech a montážní polohou měřidel. S měřidly tepla a indikátory souvisí i nejnovější novely 258/2000 Sb., 406/2000 Sb. a zákona 67/2013 Sb., které zavádí povinnost instalovat měřidla vybavené rozhraním pro dálkový odečet. Pro tento odečet se stále více prosazují měřidla s komunikací IoT (Internet of Things), zejména založené na low-power technologiích NB-IoT a LoRaWAN.
» Stáhnout soubor (5 MB)

Tomáš Daníček

Název přednášky:
Moderní trendy při návrhu a výrobě technologií předávání tepla

 

Růst cen energií a snaha zefektivnit průběh provádění montážních prací na stavbě dnes definují aktuální požadavky na návrhy a dodávky technologií předávacích stanic. V rámci první části přednášky budou prezentovány různé způsoby zapojení předávacích stanic tepla, parametry ovlivňující efektivní provoz a zapojení stanic, kde je potřeba využívat další zdroje rekuperované tepelné energie. Ve druhé části bude představen nový způsob prefabrikované dodávky modulů DASA (Design And Smart Assembly), který snižuje celkové náklady na instalaci technologie a zkracuje dobu montáže na stavbě.

 
» Stáhnout soubor (10 MB)

Matěj Hrubý
Matěj Hrubý působí jako managing konzultant v poradenské firmě EGÚ Brno. Je absolventem oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost fakulty Sociálních studií a oboru Veřejná ekonomika a správa Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. V EGÚ Brno působí od roku 2017. Komplexně se věnuje otázkám systémové elektroenergetiky, plynárenství i teplárenství s důrazem na ekonomické a mezinárodní otázky a zelené zdroje energie.
 
Název přednášky: 
Potenciál komunitní energetiky: další díl mozaiky
 
Ke komunitní energetice se upíná značná pozornost odborníků i široké veřejnosti, protože představuje cestu, jak decentralizovat a dekarbonizovat sektor energetiky. Příspěvek uvede možnosti komunitní energetiky v ČR prostřednictvím technického a ekonomického potenciálu. Potenciál řady technologií bude ilustrovaný pro vybrané typy komunit od bytových domů, průmyslu až po municipality. 
 
» Stáhnout soubor (811 KB)

René Neděla

Název přednášky:
Komunitní energetika v novele energetického zákona

» Stáhnout soubor (208 KB)

Jan Fousek

Název přednášky:
Role komunitní energetiky v budoucím energetickém mixu – pohled Svazu moderní energetiky

» Stáhnout soubor (615 KB)

Miroslav Žbánek

Název přednášky:
Pohled Svazu měst a obcí na komunitní energetiku

» Stáhnout soubor (339 KB)

Václav Král

Název přednášky:
Komunitní energetika z pohledu městské teplárny

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Bc. Jan Maršák , Ph.D.
Absolvent doktorského programu na Fakultě technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a oboru politologie/sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Na Ministerstvu životního prostředí působí v různých pozicích od roku 2003. Od roku 2020 zastává pozici ředitele odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Zajišťoval proces přijetí kompletní nové legislativy odpadového hospodářství. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na strategické otázky vývoje odpadového hospodářství v ČR a EU. Komplexně se zaměřuje na problematiku oběhového hospodářství. Koordinoval přípravu národního Strategického rámce cirkulární ekonomiky ČR 2040 („Cirkulární Česko 2040“) a v současnosti se podílí na tvorbě prvního Akčního plánu cirkulární ekonomiky ČR pro období 2022–2027. 
 
Název přednášky:
Vyhláška o podmínkách, kdy přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
 
» Stáhnout soubor (409 KB)

Ing. Petr Havelka

Narodil se v Olomouci v roce 1980, vystudoval obor Odpady a jejich využití na ČZU v Praze, dále studoval na Univerzitě Vitus Bering v Dánsku. Při a po škole se krátce věnoval PR managementu v renomované reklamní agentuře. Následně nastoupil na cestu odborné praxe v oboru odpadového hospodářství, a to na pozici inspektora na České inspekci životního prostředí (ČIŽP) na oblastím inspektorátu v Praze. Po dvou letech přešel na ředitelství ČIŽP, kde vykonával funkci ředitele odboru odpadového hospodářství a po-té i náměstka ústředního ředitele ČIŽP. Je častým autorem článků v odborném tisku, je členem Rady pro odpadové hospodářství ČR, byl členem Rozkladové komise ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a dalších odborných orgánů. Na ČIŽP působil celkem 8 let. Následně se v roce 2012 na základě výběrového řízení stal výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství, kde působí do současné doby. Současně je ředitelem Sekce průmyslu a moderní energetiky v rámci Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Je aktivním zastáncem evropské strategie oběhového hospodářství a zvyšování míry využití odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu.

 

ČAOH
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v ČR, která sdružuje množství podnikatelských subjektů, v oblastech využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Členové ČAOH zajišťují cca 65 % trhu služeb odpadového hospodářství v ČR. Mezi cíle ČAOH patří ochrana volného tržního prostředí, nastavení odpadového hospodářství efektivním způsobem tak, aby ČR plnila cíle evropské odpadové politiky a aby přitom ekonomické dopady na původce odpadů a odpadový sektor byly na akceptovatelné a co nejnižší úrovni. ČAOH souhlasí s evropským cílem omezení skládkování a s potřebou plnění evropských recyklačních cílů, které sama ČAOH dlouhodobě aktivně prosazuje. Aktuálně je ČAOH oborovým svazem sdružujícím největší kapacitu recyklačních technologií v ČR.

 

Název přednášky:
Jak je možné naplnit cíle oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji?

 

Všechny obce a města v ČR dostaly s novou odpadovou legislativou poprvé po 30 letech jednoznačnou zákonnou povinnost dosahovat vysokých úrovní třídění komunálních odpadů. V roce 2035 mají vytřídit minimálně 70 % všech komunálních odpadů. V míře připravenosti na tento nesnadný úkol se různé regiony v ČR výrazně odlišují. Pozitivní příklad lze komentovat z oblasti severní Moravy, kde municipality ve spolupráci s firmami připravují a již i spouštějí moderní projekty, které celému regionu zásadně pomohou s plněním cílů oběhového hospodářství. Jednotlivé segmenty připraveného regionálního řešení do sebe velmi dobře zapadají. Od intenzifikace primárního sběru cestou „door to door“ systému, přes navazující moderní třídící linky na dotřídění obsahu barevných kontejnerů a linky, které zároveň umí roztřídit zbývající směsný komunální odpad, až po moderní energetické koncovky. Ty v tomto moderním a komplexním řešení nemohou přijímat neupravený směsný komunální odpad, jehož vznik má být podle EU zásadně omezen. Celému systému však umí tyto moderní energetické koncovky pomoci s využitím vytříděné nerecyklovatelné frakce odpadů z obcí a měst. Tuto frakci již není možné skládkovat a zároveň má vysoký energetický obsah, kvůli čemuž není vhodná pro klasické spalovny (ZEVO). Hned za třídícími linkami, kde se připravují tisíce tun druhotných surovin pro recyklační průmysl, navazují linky na zpracování nerecyklovatelné frakce na paliva z odpadů (TAP). Ta jsou využívána v právě v uvedených regionálních energetických zdrojích (cementárnách, teplárnách). Tento systém zároveň v regionu velmi dobře splní legislativní cíle stanovené pro vybrané komodity, jako například PET lahve, plechovky, papír apod. S jistotou tak zde nemusí nikdo zvažovat otázku potřeby zavedení povinného zálohování, či obdobných méně efektivních paralelních systémů, které přenáší další významné náklady na občany. Nedávalo by to žádnou logiku. V prezentaci Petra Havelky z ČAOH letos zazní stručné shrnutí promyšleného regionálního řešení, které odpovědným politikům vytvořilo reálný prostor pro to, aby v dalších deseti letech mohli vést region viditelně a promyšleně ke splnění toho, k čemu je zavazují platné legislativní cíle oběhového hospodářství. Řada jiných regionů bohužel podobně synergické řešení zatím nemá. Na prezentaci Petra Havelky navážou další dvě prezentace konkrétních projektů moderních třídících linek na třídění směsných komunálních odpadů a dotřídění obsahu barevných sběrných nádob i výrobu TAP.

» Stáhnout soubor (2 MB)

Petr Bielan

Název přednášky:

Výroba TAP ze směsných komunálních odpadů - schéma výroby
» Stáhnout soubor (1 MB)

Ing. Václav Zyder , MBA

Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě se zaměřením na chemickou technologii a později Vysokou školu podnikání a práva v oboru Ekonomika a management. V oblasti odpadového hospodářství působí 17 let. Celý svůj profesní život se zabývá inovacemi a moderními technologiemi v oblasti životního prostřední, zejména odpadového hospodářství.

10 let pracoval ve společnosti OKD a.s., odbor Energetiky a životního prostředí na různých pozicích od obsluhy energetických zařízení, přes podnikového ekologa až po vedoucího oddělení Životního prostředí. Od roku 2016 pracuje ve společnosti Technické služby Havířov a.s., nejprve na pozici projektového manažera a od roku 2019 jako provozní náměstek. Od roku 2019 je také ředitelem společnosti CEVYKO a.s., která realizuje projekt Centra pro využití komunálních odpadů pro oblasti Karvinska a Novojičínska.

 

Název přednášky:
Centrum využití komunálního odpadu

 

Cílem municipálního projektu CEVYKO (Centrum využití komunálního odpadů) je vybudování zařízení s kapacitou 100.000 tun komunálních odpadů za rok, ve kterém budou efektivně zpracovávány směsné komunální odpady, separované komunální odpady (papír a plast) a velkoobjemové komunální odpady ze zapojených měst a obcí Karvinska a Novojičínska. Tyto odpady budou zpracovány v souladu s hierarchií nakládání s odpady pomocí nejmodernějších automatizovaných technologií a s vysokým stupněm čistoty druhotných surovin. Z nerecyklovatelných odpadů s energetickým potenciálem bude produkováno tuhé alternativní palivo dle požadavků odběratelů.

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Stanislav Ondráček

Narozen v roce 1976, Hlinsko v Čechách. V roce 2003 absolvoval ČVUT v Praze, obor „Tepelná, jaderná a energetická zařízení“. Po VŠ pracoval ve společnosti TENEZ Chotěboř jako vedoucí prodeje investičních celků v oblasti konstrukce deskových a trubkových výměníků tepla. Absolvoval roční pracovní zkušenost ve společnosti Coramex v oddělení projekce bioplynových stanic.  A od roku 2007 je již spojen se společností Elektrárny Opatovice, a. s. kde si postupně získával zkušenosti na několika pozicích, dnes zastává pozici vedoucího strategického rozvoje společnosti.

 

Název přednášky:
ZEVO Opatovice – transformace zdroje a řešení nakládání s odpadem v regionu

 

Představení hlavních strategických cílů společnosti, zejména projektu ZEVO Opatovice. Přínosy projektu, cíle projektu, očekávaný průběh projektu. 

» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Jiří Jungmann
Pracovní a další zkušenosti
2001–2016 
Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., jako specialista pro životní prostředí a environmenální legislativu, od roku 2014 v souběhu s důchodem. 
1992–2000
CS Proekos spol. s r. o., jako specialista na autorizované měření emisí plynných znečišťujících látek a na environmentální legislativu
1989–1992
Výzkumný ústav maltovin a osinkocementu v Praze – Radotíně, odd. životního prostředí jako samostatný výzkumný pracovník
1976–1992
Výzkumný ústav maltovin a osinkocementu v Praze – Radotíně, odd. technologie cementu a vápna jako samostatný výzkumný pracovník
Aktuální pracovní aktivity a zkušenosti
Ekologie výroby cementu a vápna (problematika výroby cementu a vápna ve vztahu k zákonu o ochraně ovzduší, o odpadech, o integrované prevenci a omezování znečištění, vykazování znečišťujících látek do příslušných registrů, LCA – EPD cementu), problematika emisí skleníkových plynů při výrobě cementu a vápna, informační činnost (legislativně – informační servis pro cementárny a vápenky), řešení projektů průmyslového a aplikovaného výzkumu a vývoje.
 
Název přednášky:
Zkušenosti ze spalování TAP a spoluspalování odpadu a stanovení biomasy v něm pro potřeby obchodování s emisními povolenkami
 
Cementářský průmysl má mnohaleté zkušenosti s využíváním nejrůznějších alternativních paliv. Vývoj v tomto směru nakonec vynesl do popředí využívání tuhých alternativních paliv (TAP). Tato paliva přinášejí v současné době zásadní úsporu fosilních paliv a současně řeší problém s omezováním skládkování.
Různá alternativní paliva se v cementárnách používají již nejméně tři desítky let. Velmi brzy se do popředí využívání dostala tuhá alternativní paliva. Složení těchto paliv se muselo postupně přizpůsobit požadavkům cementářské technologie. Současně i vlastní technologie se musela přizpůsobit specifickým vlastnostem těchto paliv. Bylo nutné přizpůsobit režim vedení výpalu, pece byly vybaveny moderními vícepalivovými hořáky, a nakonec byly pecní linky většinou rozšířeny i o bypassový systém.
Současně, s vývojem legislativy, bylo třeba vybavit linky kontinuálním monitoringem emisí, protože jsou tuhá alternativní paliva spalována v režimu spoluspalování (tepelného zpracování) odpadu). 
V současné době MŽP připravuje vyhlášku o konci odpadu, která se má týkat právě tuhých alternativních paliv. Tato vyhláška umožní využití TAP i ve zdrojích, kde to doposud nebylo legislativně možné.
Alternativní paliva musí být vyrobena se zaručenými fyzikálně mechanickými i materiálovými vlastnostmi, které jsou nutné pro tu, kterou technologii. Nejedná se tedy v žádném případě o nahodilou směs odpadů, které již nemají jiné využití. K tomu účelu v posledních letech stále vzniká ucelená řada EN ISO norem pro tuhá alternativní paliva. Jednou z těchto norem je i postup stanovení podílu biomasového uhlíku v TAP (ČSN EN ISO 21644 - Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy). Norma uvádí tři metody stanovení obsahu biomasového uhlíku, z nichž každá má svá specifika. Biomasový uhlík stanovený v souladu s touto normou je potom možno odečíst při bilanci emisí skleníkových plynů, což představuje úsporu stále dražších povolenek.
Laboratoř VÚ maltovin již řadu let provádí stanovení biomasového uhlíku v tuhých alternativních palivech a je na tuto zkoušku akreditována.
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Robert Suchopa

Název přednášky:
Chemická recyklace

» Stáhnout soubor (1 MB)

David Richardson

David Richardson pracuje v oblasti automatizace již přibližně 30 let. Pracoval v nejrůznějších průmyslových odvětvích a zabýval se pokročilými automatizačními systémy a optimalizačními systémy v nejrůznějších oborech, jako je tisk novin, těžební průmysl a lomy, a posledních zhruba 15 let v odvětví spalování odpadu a biomasy. David žije v Cornwallu ve Velké Británii, a pokud zrovna necestuje po Evropě, rád využívá prostředí, ve kterém žije, a na seznamu jeho aktivit je na prvním místě jízda na mořském kajaku, surfování a plachtění a také trénování tenisu.

 

Název přednášky:
Řešení pro optimalizaci ZEVO závodů a tepláren na biomasu

 

Přednáška seznámí posluchače s Dublix řešením pro optimalizaci a zvyšování profitability Waste-to-Energy závodů (ZEVO) – zvyšování objemu spalovaného odpadu, zvyšování výroby páry a elektrické energie, zlepšení efektivity kotlů a snížení jejích degradace a samozřejmě snížení emisí NOx a CO. Součástí příspěvku budou i ukázky a výsledky z realizovaných projektů.

 

» Stáhnout soubor (4 MB)

Marek Lang

Marek Lang je ředitelem energetické divize JRD Group, členem představenstva společnosti Millenium Technologies a místopředsedou představenstva Svazu moderní energetiky. Millenium Technologies nabízí inovativní způsob zpracování odpadu na bázi plazmového zplyňování a vitrifikace. Marek Lang je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, oboru Kybernetika a řídící technika.

 

Název přednášky:
Plazmové zplyňování – čisté řešení odpadového hospodářství

 

Millenium Technologies má po téměř dvaceti letech výzkumu a vývoje připravený plazmový reaktor ke komerčnímu využití. Pomocí této inovativní technologie lze efektivně (až z 90%) transformovat energii ze vstupního odpadu do syntézního plynu a vitrifikátu. Vyčištěný syntézní plyn (čistota srovnatelná se zemním plynem) lze dále energeticky využít např. v kogenerační jednotce. Účastníci konference budou seznámeni s konkrétními bilancemi různých materiálů v kombinaci s využitím syntézního plynu v kogenerační jednotce.

» Stáhnout soubor (3 MB)

Petr Duroška , MBA
Dlouhodobě působí v oblasti energetiky, zastával manažerské obchodně-technické pozice u předních světových výrobců průmyslových kotlů a environmentálních technologií (Vyncke, Valmet). Od ledna 2021 působí na pozici obchodního manažera ve společnosti IGS Europe s.r.o. poskytující služby v oblasti ochrany povrchů a specializovaného servisu pro kotle a další kritická zařízení v energetice, petrochemii, ZEVO a jiných průmyslových odvětvích.
 
Název přednášky:
Problematika spoluspalování alternativních paliv v uhelných teplárenských kotlích
 
Cílem přednášky je nastínit problematiku změny palivové základny v uhelných teplárenských kotlích v souvislosti s odklonem od uhlí a zmínit možná rizika spojená se spoluspalováním alternativních paliv, s důrazem na problematiku ochrany teplosměnných ploch a vnitřních povrchů kotlů před korozí, erozí, nálepy. Budou prezentovány zkušenosti z realizovaných projektů v práškových a fluidních kotlech u evropských zákazníků.
 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Mgr. Jaroslav Pátek
Vzdělání:
1976 – 1981 - SPŠ elektro, Kladno
Obor/specializace: Elektronika, automatizace
1983 - 1987  - VŠ právnického směru Praha
 
Kurzy a školení
2004 - Manažerský kurz, řídící úloha
2005 - Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání
2012 - Průmyslový design, konstrukce
2016 - Automatizační prvky a řízení PLC
 
Předchozí zaměstnání
- Vývoj technologie termické depolymerizace 
- Čistění procesní plynů a bioplynu, technologické audity bioplynových stanic, optimalizace provozů BPS
- Vývoj a výzkum procesních parametrů termické depolymerizace
- Aplikace výsledků vývoje a výzkumu do prototypové jednotky TD
od 2010 - jednatel společnosti v EPM-ECOPLAST MACHINERY s.r.o.
2004 - 2014 - člen představenstva, technický ředitel v ECO solution a.s., Brno
 
 
Název přednášky:
Chemická recyklace 
» Stáhnout soubor (35 MB)

Petr Hodek

Název přednášky

Užití vedlejších energetických produktů vznikajících spalováním uhlí při výrobě energie v silničním stavitelství
» Stáhnout soubor (289 KB)

Ing. Roman Hubálek

Roman Hubálek, Tomra Sorting s.r.o., Area Sales Manager Czech republic and Slovakia. Absolvent Vysoké školy chemicko - technologické v Praze. Celý svůj profesní život pracuje pro mezinárodní společnosti, které působí v envinronmentálním segmentu – čištění spalin, úprava vody a recyklace. 

 

Název přednášky:
Příprava alternativního paliva, předtříďování plastů z vstupního paliva pro ZEVO a sortování kovů z popílku

 

Sortovací stroje TOMRA mají široké spektrum využití a nalezly uplatnění i v segmentu přípravy alternativního paliva. Prezentace představí několik příkladů přípravy/separace alternativních paliv, včetně on-line analýzy hotového paliva. Prezentace se rovněž zaměří na zahraniční zkušenost materiálového před-třídění vstupního odpadu do ZEVO před samotným energetickým využitím. 

 
» Stáhnout soubor (3 MB)

Ing. Jaromír Manhart
Jaromír Manhart vystudoval VŠCHT v Praze v programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí spolu s učitelstvím chemie pro střední a základní školy. 17 let, od roku 2002 do 2019, pracoval pro Ministerstvo životního prostředí v oblastech odpadového hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží a kontaminovaných míst. Ročním působením mezi lety 2013 a 2014 v SGS Czech Republic s.r.o. na pozici odpadového projektového manažera tak podtrhuje své zkušenosti na nynější pozici ve Státním fondu životního prostředí ČR, kde na odboru odpadového hospodářství koordinuje a supervizuje projekty podpořené z Evropských strukturálních a investičních fondů. 
 
Název přednášky:
Nové dotační možnosti
 
Jaromír Manhart představí plánované aktivity v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 v oblasti Podpory přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, spolu se základními podmínkami podpory pro Specifický cíl 1.5., tj. od předcházení vzniku odpadů až po materiálové či energetické využití odpadů ostatních, komunálních i nebezpečných v České republice.
» Stáhnout soubor (2 MB)

Martin Hájek

Martin Hájek vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

 

Název přednášky:
Revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o podpoře OZE

 

» Stáhnout soubor (188 KB)

Jan Tůma
Jan Tůma vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a od roku 2010 pracuje na Ministerstvu životního prostředí na odboru energetiky a ochrany klimatu. Od roku 2011 je vedoucím oddělení emisního obchodování, má na starosti implementaci EU ETS v České republice a účastní se vyjednávání o evropské legislativě ke snižování emisí skleníkových plynů. 
 
Název přednášky:
Revize směrnice ETS a připravovaná novela zákona
 
Na konci roku 2022 během českého předsednictví byla nalezena dohoda na revizi směrnice o emisním obchodování EU ETS. Přednáška shrne hlavní body této revize, jaké změny čekají na energetiku, jak ČR plánuje využít výnosy z dražeb povolenek na přechod ke klimatické neutralitě a jak bude vypadat ETS 2.
» Stáhnout soubor (390 KB)

Pavel Jirásek

Název přednášky:
Program podpory zákazníků v teplárenství

» Stáhnout soubor (498 KB)

Ing. Zdeňka Fialová

Ing. Zdeňka Fialová absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde do února 2014 zastávala funkci vedoucí oddělení stavební úřad. Od března 2014 vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad, kde zajišťuje a koordinuje činnosti podle stavebního zákona u významných energetických staveb v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu jako tzv. jiného stavebního úřadu, spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost. 

 

Název přednášky:
Novela stavebního zákona

 

Nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.), který byl přijat v roce 2021, přináší v přípravě staveb celou řadu zásadních změn. Zejména se jednalo o změny v institucionální rovině, nicméně na nové struktuře stavebních úřadů (na vzniku čisté státní stavební správy) nebyla shoda napříč politickým spektrem. Z tohoto důvodu došlo k novelizaci nového stavebního zákona, a to nejprve tzv. odkládací novelou, která zavádí přechodné období, kdy bude postupováno podle dosavadní právní úpravy s výjimkou povolovacích procesů týkajících se vyhrazených staveb. Na odkládací novelu pak navazuje novela věcná, která je aktuálně v legislativním procesu.

Tato věcná novela navrací stavební úřady na úrovni obcí a krajů do smíšeného modelu s tím, že vyhláškou bude upraven počet obecních stavebních úřadů tak, aby byl k dispozici dostatek kvalifikovaných úředníků. Ústředním orgánem ve věcech územního plánování a stavebního řádu zůstává i nadále Ministerstvo pro místní rozvoj. Nevznikne tedy Nejvyšší stavební úřad. Místo Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu vzniká Dopravní a energetický stavební úřad, který bude organizačně podřízen Ministerstvu dopravy. Rozšiřuje se též okruh tzv. vyhrazených staveb, o kterých bude v první instanci rozhodovat tento nový stavební úřad s celorepublikovou působností. Příslušnost k odvolání proti prvoinstančním rozhodnutím vydaným Dopravním a energetickým stavebním úřadem bude rozdělena podle typu staveb mezi Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Novela se také dotýká integrace agend dotčených orgánů do stavebních úřadů. Návratem ke smíšenému modelu se přechází k tzv. procesní integraci. Přímá integrace je zachována v omezené míře pouze na Dopravním a energetickém stavebním úřadě. Mimo uvedené je integrace dále řešena v novém zákoně o jednotném povolování v oblasti životního prostředí, na jehož základě bude vydáváno jednotné environmentální stanovisko, které bude v sobě zahrnovat jednotlivé správní akty vydávané podle složkových zákonů v oblasti životního prostředí. 

Novela též obsahuje další dílčí změny, jako je například lepší a pružnější spolupráce stavebního úřadu s dotčenými orgány a další. V souvislosti se změnami, které přináší novela se předpokládá posun účinnosti nového stavebního zákona na 1. 1. 2024.

 
» Stáhnout soubor (385 KB)

Martin Dittrich
Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor Energetika. Pracoval jako VaV pracovník, procesní inženýr, projektový manažer, vedl vědeckotechnický park a inkubátor. V současné době zastává pozici obchodního ředitele v mezinárodní inženýrské a konzultační společnosti Bilfinger Tebodin,  kde je teritoriálně zodpovědný za Českou republiku a Slovensko. V rámci energetiky vede obchodní team a aktivity v rámci celé střední a východní Evropy. Je členem řídícího výboru Sdružení pro zahraniční inestice (AFI), kde řídí energetickou pracovní skupinu.
 
 
Název přednášky:
Novela stavebního zákona a její dopad na přípravu a realizaci projektů
 
» Stáhnout soubor (1 MB)

Jan Slavík

Název přednášky:
Revize směrnice o průmyslových emisích

 

» Stáhnout soubor (323 KB)

Mgr. Hana Drápelová

Název přednášky:
Aplikace stropu tržního příjmu pro výrobce elektřiny

 

Příspěvek s názvem Aplikace stropu tržního příjmu pro výrobce elektřiny se zaměřuje především na výklad a praktickou aplikaci mechanismu stropu tržního příjmu v rámci odvětví výroby elektřiny. Během přednášky budou vysvětleny důvody a motivace pro přijetí regulace stanovující strop tržního příjmu, výklad pojmů strop tržního příjmu, povinné osoby (poplatníci) a předmět odvodu z nadměrného příjmu. Dále bude nastíněno stanovení stropu dle různých odvětví a druhu technologie užívané pro výrobu elektřiny a způsob výpočtu odvodu z nadměrného příjmu.  Taktéž bude představena praktická aplikace stropu tržního příjmu pro výrobce elektřiny, způsob plateb záloh na tyto odvody, vyúčtování a bude vysvětlena otázka provázanosti s Daňovým řádem. 

» Stáhnout soubor (610 KB)

Ivo Marcin
Název přednášky:
Implementace Modernizačního fondu v České republice
 
Aktuální informace o stavu implementace Modernizačního fondu v České republice, zhodnocení předešlých let 2021 a 2022, a plánované další kroky na podporu modernizace teplárenství v roce 2023 a následujícím období.
 
» Stáhnout soubor (602 KB)

Dr. Michaela Valentová
Dr. Michaela Valentová působí jako výzkumná pracovnice na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Její výzkum se zaměřuje na podporu opatření a financování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Vede projekty zaměřené na spravedlivou transformaci, rozvoj energetických komunit i dekarbonizaci teplárenství. Pracuje také jako externí expertka Evropské komise a je hostující pracovnicí International Sustainable Finance Center. Působila také jako přidružená výzkumná pracovnice The Bennett Institute for Public Policy na Univerzitě v Cambridge. Ve své předchozí analytické práci vedla a podílela se na řadě mezinárodních projektů týkajících se úsporných spotřebičů, produktového designu a energetických služeb. Vystudovala magisterské studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti a získala titul PhD. na ČVUT v Praze.
 
Název přednášky:
Dekarbonizace teplárenství v ČR: Role strategického plánování
 
Sektor teplárenství stojí v Česku na pokraji zásadní transformace směrem k dekarbonizaci a hluboké proměně celého tohoto odvětví. Přednáška představí hlavní prvky transformace teplárenství se zaměřením na strategické plánování. Strategické plánování spotřeby a vytápění na úrovni měst představuje zásadní podmínku pro efektivní dekarbonizaci a transformaci (nejen) tohoto sektoru.
 
» Stáhnout soubor (614 KB)

Ing. Milan Šimoník
Ing. Milan Šimoník nastoupil po studiu na VUT v Brně v roce 1990 do První brněnské strojírny (později ABB/ALSTOM). Jako projektant se účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí. V letech 2008-2014 byl členem společného týmu ČEZ-MOL, který připravoval projekty paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku. Následně se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá nad Lužnicí. Od srpna 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, od roku 2017 i projektovým manažerem ve společnosti TEDOM.
 
Název přednášky:
Obchodní model KVET v nových podmínkách
 
Vzrůstající podíl výroby elektřiny z OZE povede ke snižování i většímu kolísání emisního faktoru i ceny elektřiny ze sítě a to jak sezónně, tak i během dne. Stále důležitější tak bude zvyšování flexibility i vhodná diverzifikace zdrojů elektřiny a tepla.
» Stáhnout soubor (1 MB)

Martin Kašák
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2001 působí v oblasti energetiky. V současnosti působí na pozici ředitele sekce Energetický trh ve společnosti ČEPS, kde je odpovědný za zajištění přenosových služeb, podpůrných služeb, rozvoj energetických trhů, regulaci a rozvoj dispečerského řízení. V minulosti působil ve společnosti ČEPS Invest, ČEZ, a.s., a Energetickém regulačním úřadě. Ve své praxi se věnoval energetické legislativě, nastavování pravidel trhu, cenovým výpočtům, transformaci velkých distribučních společností v různých státech Evropy. 
 
 
Název přednášky:
Zkušenosti a budoucí rozvoj tržeb výkonové rovnováhy
 
 
Trh se službami výkonové rovnováhy (SVR) prochází velmi významnými změnami. Zásadní krok byl uskutečněn k 1. 4. 2022, kdy byly zavedeny standardní produkty regulační energie, což umožnilo společnosti ČEPS připojení do platforem na výměnu regulační energie. Současně se do cen SVR silně promítlo velmi nestabilní prostředí celé energetiky a bylo nutné zavést cenové stropy do denního trhu SVR.
Společnost ČEPS chystá další významné změny umožňující zapojení dalších poskytovatelů k 1. 7. 2023. Rovněž bude letos modifikován Kodex PS a zavedeny další úpravy pro poskytování SVR. Budou zavedeny dynamické výchozí diagramy (baseline), typová certifikace umožňující další rozšiřování služeb a v neposlední řadě nezávislá agregace.
O tomto všem a dalších plánech budu hovořit ve své prezentaci.
 
» Stáhnout soubor (2 MB)

Ing. Roman Marek

Název přednášky:
Novela vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech

 

Vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ještě není ani rok stará a již je nutné ji aktualizovat. Aktualizace je vyvolána novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, která rozšířila okruh podporovaných výroben, tak i potřebou aktualizace stávajících parametrů používaných při výpočtech podpor.

» Stáhnout soubor (463 KB)
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů