PROGRAM KONFERENCE

Podrobný program konference ke stažení

Program DTE 2019 - ke stažení

středa 24. 4. 2019
8:30-9:30
Registrace účastníků
9:20
Zahájení výstavy
Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 (Malý sál)
Moderátor: Daniela Písařovicová
9:30
Zahájení konference předsedou TS ČR
Tomáš Drápela, Teplárenské sdružení ČR
9:35
Legislativní rámec energetiky do roku 2030 a záměry MPO
René Neděla, Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:55
Věcné usměrňování cen tepla a aktivity ERÚ v teplárenství
Jan Pokorný, Energetický regulační úřad
10:15
Klimatická politika EU a reforma EU ETS
Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí
10:35
Budoucnost podporovaných zdrojů energie
Vladimír Vlk, Energetický regulační úřad
10:55
Zimní balíček EU a trendy v energetice
Blahoslav Němeček, EY
11:15
Strategie teplárenství v nových podmínkách
Tomáš Drápela, Teplárenské sdružení ČR
 
11:35
Panelová diskuse
12:00 - 13:00
oběd
Péče o zákazníka (Malý sál)
12:30
Zahájení moderátorem
Daniela Písařovicová
12:35
Etický kodex ERÚ pro teplárny, Nekalé praktiky
Jiří Simon, ERÚ
 
12:55
Požadavky na měření a vyúčtování tepla ve směrnici o energetické účinnosti
Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
13:20
Pohled SČMBD na dodavatelské firmy, co nám chybí
Martin Hanák, SČMBD
13:40
Řízení odběru a spotřeby tepla u zákazníků
Aleš Pohl, Exponex s.r.o., Petr Mandelík, ANCANE s.r.o.
14:00
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. - motivy a cíle
Petr Mertin, OSBD Česká Lípa
 
14:20-14:50
Coffee break
14:50
Přechod z páry na vodu - co na to zákazník?
Jiří Klíč, Teplárny Brno
 
15:10
Péče o zákazníky v TTS Třebíč
Richard Horký, TTS energo s.r.o.
15:30
Projekt Tepelná Pohoda, Věrnostní program: Aktivity pro podporu dobrého jména firmy
Miloslava Kučerová, United Energy, a.s.
15:50
Internet věcí v chytré domácnosti. Dálkové odečty v konceptu Internetu věcí a jejich reálné využití pro zákazníka
Ivo Winkler, ENBRA, a.s.
16:10
Ztráty tepla u zákazníků
Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
Technika a technologie v teplárenství (Labský sál)
12:35
Zahájení moderátorem
Tadeáš Ochodek, VŠB - TU Ostrava
12:40
Emisní limity pro velká spalovací zařízení - vývoj legislativy
Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
 
12:55
Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů
Tomáš Nágl, TRANSPORTA Technology s.r.o. 
Zdeněk Urban, TRANSPORTA Technology s.r.o. 
13.15
Nová bezpečnost - Podzemní uložení - Získejte představu o nejmodernějším řešení kulových kohoutů včetně předizolování, s možností kontroly těsnosti v místě uložení armatury a dalších inovacích
Hannes Kraus, KLINGER Fluid Control
 
13:35
Využití IoT technologií v teplárenství
Martin Levanti, IoT.water s.r.o. 
Jiří Klimša, Veolia Energie ČR, a.s. 
13:55
Realizace systému chemické analýzy vody a páry
Jarmil Bukovský, SUMO s.r.o.
 
14:15-14:35
Coffee break
14:35
Parametry určující výkon kulových kohoutů v energetice-představuje kulový kohout pouze nástroj k OTEVŘENO/ZAVŘENO nebo ovlivňuje také jiné parametry?
Hannes Kraus, KLINGER Fluid Control
 
14:55
Revoluční možnosti při výstavbě a rekonstrukci teplovodů
Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o. 
Scot McGuire, Radius-Kelit (Infrastructure) GesmbH. 
15:15
Automatizace návrhu, tvorby výrobní dokumentace a výrobního procesu KPS (kompaktní předávací stanice)
Ondrej Chalupka, Systherm s.r.o.
 
15:35
Analýza stavu komponent energetických zařízení pro predikci zbytkové životnosti
Pavel Šuchmann, COMTES FHT a.s.
15:50
Technické možnosti snižování emisí Hg, HCI a HF z velkých průmyslových zdrojů
Karel Borovec, VŠB, Lukáš Pilař, ČVÚT
Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství (Přísálí)
12:45
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
12:50
Reforma trhu s elektřinou z pohledu výrobce
Jana Mertová, ČEZ, a.s.
13:20
Reforma trhu s podpůrnými službami
Michal Puchel, ČEPS, a.s.
13:40
Integrované energetické centrum Červený mlýn (paroplyn, elektrokotel, akumulace tepla)
Ladislav Ochrana, Teplárny Brno
 
14:00
Akumulace elektrické energie v teplárenském prostředí
Martin Šilar, Siemens, s.r.o.
 
14:20-14:50
Coffee break
14:50
Prodej elektřiny z menších tepláren s nejvyšším možným ziskem
Tomáš Mužík, NANO Energies a.s. 
Stanislav Chvála, NANO Energies a.s. 
15:10
Flexibilita provozu tepláren
Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
Změna programu vyhrazena.
čtvrtek 25. 4. 2019
Odpady a jejich energetické využití (Malý sál)
9:00
Zahájení moderátorem
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
9:05
Legislativa v odpadech
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
9:30
Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
 
10:05
Iniciativa - Konec doby skládkové
Soňa Jonášová, INCIEN, Institut Cirkulární Ekonomiky
 
10:25-11:00
Coffee break
11:00
Pohled obce na odpadové hospodářství
Olga Dočkalová, starostka obce Sudice
 
11:25
Perspektivy energetického využití TAP z SKO
Jaroslav Podlešák, Krajský úřad Karlovarského kraje
 
11:45
Představení multipalivových kotlů v Karviné a Přerově
Marcel Vrátný, Veolia
 
12:05-13:05
oběd
13:05
Kontejnerové řešení malého ZEVO pro okresní město
Jan Krišpín, EVECO Brno s.r.o.
 
13:30
Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky
Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská a.s. 
Michal Šyc, AV ČR, Ústav chemických procesů. 
13:50
Využití kalů a výroba TAP
Veolia, Rostislav Čáp
 
14:10
Výstavba nového horkovodního fytomasového zdroje o tepelném výkonu 10,0 MW
Matěj Obšil, UCHYTIL s.r.o.
 
14:30
Malý MBÚ - případová studie
Pavel Novák, Ing. Pavel Novák s.r.o.
14:40
Parogenerátor pro kogenerační ZEVO s kotlem bez působení chloridové koroze
Ladislav Vilimec, Fakulta strojní-katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava
 
15:00-15:40
Coffee break
Ekonomika a legislativa v Teplárenství (Přísálí)
9:00
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
9:05
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:30
Rekodifikace stavebního práva
Zdeňka Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu
 
9:55
Novela zákona o obchodování s povolenkami
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
10:15-10:45
Coffee break
10:45
Dopady zavedení uhlíkové daně
Jan Harnych, Enviros, s.r.o.
 
11:10
Podpora KVET v Německu
Milan Šimoník, Cogen Czech
 
11:25
Výzva z programu podpory Úspory energie v SZT
Martin Fiala, Ministersvo průmyslu a obchodu
 
11:55-12:55
oběd
12:55
Novela zákona o hospodaření energií a revize směrnice o energetické účinnosti
Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
13:15
Potenciál využití odpadního tepla v ČR
Ondřej Vojáček, NCEU
13:35
Připojení produkčních skleníků
Jiří Kelnar, ČEZ Teplárenská, a.s.
 
14:00-15:00
Coffee break
Stav k datu 18. 4. 2019. Změna programu vyhrazena.