PROGRAM KONFERENCE

středa 24. 4. 2019
8:30-9:30
Registrace účastníků
9:15
Zahájení výstavy
9:25
Vyhlášení a předání čestných medailí zasloužilým energetikům
Klimaticko-energetický rámec do roku 2030 (Malý sál)
Moderátor: Daniela Písařovicová
9:30
Zahájení konference předsedou TS ČR
Tomáš Drápela, Teplárenské sdružení ČR
9:35
Legislativní rámec energetiky do roku 2030 a záměry MPO
René Neděla, Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:55
Budoucnost podporovaných zdrojů energie
Vladimír Vlk, Energetický regulační úřad
10:15
Klimatická politika EU a reforma EU ETS
Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí
10:35
Věcné usměrňování cen tepla a aktivity ERÚ v teplárenství
Jan Pokorný, Energetický regulační úřad
10:55
Zimní balíček EU a trendy v energetice
Blahoslav Němeček, EY
11:15
Strategie teplárenství v nových podmínkách
Tomáš Drápela, předseda výkonné rady TS ČR
11:35
Panelová diskuse
Péče o zákazníka (Malý sál)
12:30
Zahájení moderátorem
Jolana Bugáňová, Teplárenské sdružení ČR
12:35
Etický kodex ERÚ pro teplárny, Nekalé praktiky
Jiří Simon, ERÚ
12:55
Požadavky na měření a vyúčtování tepla ve směrnici o energetické účinnosti
Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
13:20
Pohled SČMBD na dodavatelské firmy, co nám chybí
Martin Hanák, SČMBD
13:40
Řízení odběru a spotřeby tepla u zákazníků
Aleš Pohl, Exponex s.r.o.
14:00-14:30
Coffee break
14:30
Kapitálový vstup významného zákazníka OSBD Česká Lípa do teplárny ČLT a.s. - motivy a cíle
Petr Mertin, OSBD Česká Lípa
14:50
Přechod z páry na vodu - co na to zákazník?
Jiří Klíč, Teplárny Brno
15:10
Péče o zákazníky v TTS Třebíč
Richard Horký, TTS Energo s.r.o.
15:30
Projekt Tepelná Pohoda, Věrnostní program: Aktivity pro podporu dobrého jména firmy
Miloslava Kučerová, United Energy, a.s.
15:50
Internet věcí v chytré domácnosti. Dálkové odečty v konceptu Internetu věcí a jejich reálné využití pro zákazníka
Ivo Winkler, ENBRA, a.s.
16:10
Ztráty tepla u zákazníků
Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o.
Technika a technologie v teplárenství (Labský sál)
12:35
Zahájení moderátorem
Tadeáš Ochodek, VŠB - TU Ostrava
12:40
Emisní limity pro velká spalovací zařízení - vývoj legislativy
Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
12:55
Odstranění přetlaku v palivových cestách fluidních kotlů
Tomáš Nágl, Zdeněk Urban, TRANSPORTA Technology s.r.o.
13.15
Nová bezpečnost - Podzemní uložení - Získejte představu o nejmodernějším řešení kulových kohoutů včetně předizolování, s možností kontroly těsnosti v místě uložení armatury a dalších inovacích
Roland Silberbauer, KLINGER Fluid Control
13:35
Využití IoT technologií v teplárenství
Veolia Energie/Solution and Service/IoT.water
13:55
Realizace systému chemické analýzy vody a páry
Jarmil Bukovský, SUMO s.r.o.
14:15-14:35
Coffee break
14:35
Parametry určující výkon kulových kohoutů v energetice-představuje kulový kohout pouze nástroj k OTEVŘENO/ZAVŘENO nebo ovlivňuje také jiné parametry?
Roland Silberbauer, KLINGER Fluid Control
14:55
Revoluční možnosti při výstavbě a rekonstrukci teplovodů
Robert Štefanec, NRG flex s.r.o.
15:10
Automatizace návrhu, tvorby výrobní dokumentace a výrobního procesu KPS (kompaktní předávací stanice)
Ondrej Chalupka, Systherm s.r.o.
15:30
Analýza stavu komponent energetických zařízení pro predikci zbytkové životnosti
Pavel Šuchmann, COMTES FHT a.s.
15:50
Technické možnosti snižování emisí Hg, HCI a HF z velkých průmyslových zdrojů
Karel Borovec, VŠB, Lukáš Pilař, ČVÚT
Trh s elektřinou a akumulace v teplárenství (Přísálí)
12:45
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
12:50
Reforma trhu s elektřinou a podpůrnými službami
zástupce ČEPS
13:20
Poskytování podpůrných služeb v distribučních soustavách
Roman Polák, ČEZ, a.s.
13:40
Integrované energetické centrum Červený mlýn (paroplyn, elektrokotel, akumulace tepla)
Ladislav Ochrana, Teplárny Brno
14:00
Akumulace energie/Řídící systém
C-energy/Siemens
14:20-14:50
Coffee break
14:50
Možnosti prodeje elektřiny z menších tepláren
Tomáš Mužík, NANO Energies
15:10
Flexibilita provozu tepláren
Petr Čambala, EGÚ Brno
Změna programu vyhrazena.
čtvrtek 25. 4. 2019
Odpady a jejich energetické využití (Malý sál)
9:00
Zahájení moderátorem
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
9:05
Legislativa v odpadech
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
9:30
Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
10:05
Iniciativa - Konec doby skládkové
Soňa Jonášová, INCIEN, Centrum pro oběhové hospodářství
10:25-11:00
Coffee break
11:00
Pohled měst a obcí na odpadové hospodářství
Svaz měst a obcí
11:25
Perspektivy energetického využití TAP z SKO
Jaroslav Podlešák, Krajský úřad Karlovarského kraje
11:45
Představení multipalivových kotlů v Karviné a Přerově
Veolia
12:05-13:05
oběd
13:05
Kontejnerové řešení malé spalovny pro okresní město
Eveco
13:30
Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky
Pavel Drápela, Plzeňská teplárenská a.s., Tomáš Baloch, Michal Šyc, Jiří Hykš
13:50
Využití kalů a výroba TAP
Veolia
14:10
Výstavba nového horkovodního fytomasového zdroje o tepelném výkonu 10,0 MW
Richard Štěpán, UCHYTIL s.r.o.
14:30
Malý MBÚ - případová studie
Pavel Novák, Ing. Pavel Novák s.r.o.
14:40
Parogenerátor pro kogenerační ZEVO s kotlem bez působení chloridové koroze
Ladislav Vilímec, Fakulta strojní-katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava
15:00-15:40
Coffee break
Ekonomika a legislativa v Teplárenství (Přísálí)
9:00
Zahájení moderátorem
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
9:05
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie
Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:30
Novela zákona o hospodaření energií a revize směrnice o energetické účinnosti
Hana Schvarzová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
9:55
Rekodifikace stavebního práva
Zdena Fialová, Ministerstvo obchodu a průmyslu
10:15-10:45
Coffee break
10:45
Novela zákona o obchodování s povolenkami
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
11:10
Dopady zavedení uhlíkové daně
Jan Harnych, Enviros
11:35
Podpora KVET v Německu
Milan Šimoník, Cogen Czech
11:55-12:55
oběd
12:55
Výzva z programu podpory Úspory energie v SZT
Martin Fiala, Ministersvo obchodu a průmyslu
13:15
Potenciál využití odpadního tepla v ČR
Ondřej Vojáček, IREAS
13:35
Připojení produkčních skleníků
Jiří Kelnar, ČEZ Teplárenská, a.s.
14:00-15:00
Coffee break
Změna programu vyhrazena.