PROGRAM KONFERENCE

středa 26. 4. 2023
od 8:00
Registrace účastníků
Strategický vývoj teplárenství v následujícím období (sály FOLIANT, CODEX/SCRIPTUM, ATLAS)
9:25
Zahájení moderátorem
Moderátor: Daniela Písařovicová
09:25
Úvodní slovo primátora města Olomouce
Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce
09:30
Strategie MPO k teplárenství a energetice. Pohled na tento segment
Jozef Síkela, ministr, MPO/René Neděla, náměstek, MPO
10:00
Pohled Ministerstva životního prostředí na transformaci teplárenství
Ministerstvo životního prostředí
10:30
Teplárenství - co nás čeká
Mirek Topolánek, předseda Teplárenského sdružení ČR
12:00 - 13:00
Oběd
Transformace teplárenství (sál FOLIANT)
13:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Daniela Písařovicová
13:05
Multipalivový kotel v Přerově
Pavel Mlčák, Veolia Energie ČR, a.s.
13:25
Modernizace a inovace v teplárenství
Petr Fajmon, Teplárny Brno, a.s.
13:45
Náhrada uhelné teplárny v dánském městě Esbjerg s tepelným výkonem 50 MW velkým tepelným čerpadlem MAN
Raymond C. Decorvet a Rostislav Nečas, MAN Energy Solutions
14:05
Průmyslová energetika – cesta k dekarbonizaci
Jaromír Vorel, ŠKO-ENERGO, s.r.o.
14:25
Potřeba flexibility v dekarbonizované energetice ČR
Michal Macenauer, EGÚ Brno, a.s.
14:45-15:05
Coffee break
15:05
Potenciál soustav CZT při poskytování flexibility
Jiří Novák, GENTEC CHP s.r.o.
Reaktor CR-100 příležitost pro energetiku a průmysl České republiky
Centrum výzkumu Řež s.r.o
Horkovod z elektrárny Dukovany do Brna
Martin Šroubek, Teplárny Brno, a.s.
Transformace slovenských tepláren
Marcel Vrátný, MH Teplárenský holding
Technika a technologie v teplárenství (sál CODEX/SCRIPTUM)
13:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Tadeáš Ochodek, VŠB – TU Ostrava
13:05
Řízení technologií v tepelné energetice dle požadavků trhu – případové studie
František Kural, ZAT a.s.
13:25
Komplexní výměna potrubí a rekonstrukce štěpkové kotelny v Dešné u Dačic, Novinky: flexibilní plastové potrubí a ocelové potrubí s difúzní bariérou
Robert Štefanec, NRG flex, s.r.o.
13:45
Průmyslová tepelná čerpadla
Tomáš Caha, Exergie Česká republika s.r.o.
14:05
Parní turbíny v teplárenských provozech
Tomáš Havran, Siemens Energy, s.r.o.
14:25
Teplárenské turbíny v prostředí budoucích podpůrných služeb
Štěpán Šmida, Doosan Škoda Power s.r.o.
14:45-15:05
Coffee break
15:05
Kotle Bosch – budoucnost pro vytápění i průmyslové procesy
Daniel Gosse, Bosch Termotechnika s.r.o.
15:25
Aplikace absorpčních tepelných čerpadel v rámci teplárenských soustav
Radek Begeni, SOKRA, s.r.o.
15:45
Robotika technologie budoucnosti" při ekologickém čištění přenosových sítí
Jan Pavlíček, Plagon CZ, s.r.o .
16:05
Technologie dálkového odečtu energií a její využití pro správce budov i developery rezidenčních a komerčních projektů
Jaroslav Plšek, ista Česká republika s.r.o.
16:25
Měřiče tepla v teplovodních systémech – teorie a praxe
Petr Holyszewski, ENBRA, a.s.
16:45
Moderní trendy při návrhu a výrobě technologií předávání tepla
Tomáš Daníček, EO Technology s.r.o.
Komunitní energetika (sál ATLAS)
13:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
13:05
Potenciál komunitní energetiky: další díl mozaiky
Matěj Hrubý, EGÚ Brno, a.s.
13:25
Pohled MPO, lex OZE II
Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu
13:45
Pohled unie komunitní energetiky/svazu moderní energetiky
Zástupce UKEN
14:05
Pohled Svazu měst a obcí
14:25
Pohled ERÚ
14:45
Pohled TS ČR
15:05-15:40
Coffee break
15:40
Pohled distributorů elektřiny
16:00
Panelová diskuze
odjezd od Clarionu 15:00 nebo 15:30
EXKURZE – komentovaná prohlídka multipalivového kotle v Přerově
Více informací o exkurzi najdete zde.
Změna programu vyhrazena.
čtvrtek 27. 4. 2023
od 8:30
Registrace účastníků
Odpady a jejich energetické využití (sál FOLIANT)
9:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí
9:05
Vyhláška o podmínkách, kdy přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
9:30
Jak je možné naplnit cíle oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji?
Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství
9:40
Výroba TAP ze směsných komunálních odpadů - schéma výroby
Petr Bielan, OZO Ostrava
10:00
Centrum využití komunálního odpadu
Václav Zyder, CEVYKO a.s.
10:20-10:45
Coffee break
10:45
ZEVO Opatovice – transformace zdroje a řešení nakládání s odpadem v regionu
Stanislav Ondráček, Elektrárny Opatovice, a.s.
11:05
Zkušenosti ze spalování TAP a spoluspalování odpadu a stanovení biomasy v něm pro potřeby obchodování s emisními povolenkami
Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
11:25
Chemická recyklace
Robert Suchopa, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
11:45
Řešení pro optimalizaci ZEVO závodů a tepláren na biomasu
Filip Žilka, Yokogawa Czech Republic s.r.o.
12:05-13:00
oběd
13:00
Plazmové zplyňování – čisté řešení odpadového hospodářství
Marek Lang, Millenium Technologies a.s.
13:20
Problematika spoluspalování alternativních paliv v uhelných teplárenských kotlích
Petr Duroška, IGS Europe, s.r.o.
13:40
Chemická recyklace
Jaroslav Pátek, ENRESS s.r.o.
14:00
Užití vedlejších energetických produktů vznikajících spalováním uhlí při výrobě energie v silničním stavitelství
Petr Hodek, skupina Sev.en
14:20
Příprava alternativního paliva, předtříďování plastů z vstupního paliva pro ZEVO a sortování kovů z popílku
Roman Hubálek, TOMRA Sorting SRO
14:40
Kritické zhodnocení koncentrací vybraných persistentních organických polutantů (POPs) ve volném ovzduší a biotických vzorcích v zájmové oblasti ZEVO Plzeň a srovnání s hladinami výskytu na území České republiky a studiemi NGO.
Ivan Holoubek, RECETOX/CzechGlobe
15:00
Nové dotační možnosti
Jaromír Manhart, Státní fond životního prostředí
15:15-15:45
Coffee break
Ekonomika a legislativa v teplárenství (sál CODEX/SCRIPTUM)
9:00
Zahájení moderátorem
Moderátor: Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
9:05
Revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o podpoře OZE
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
9:25
Revize směrnice ETS a připravovaná novela zákona
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
9:45
Cenový vývoj v teplárenství během krize
Miroslav Zajíček, Veolia Energie ČR, a.s.
10:05
Program podpory zákazníků v teplárenství
Ministerstvo průmyslu a obchodu
10:30-10:50
Coffee break
10:50
Novela stavebního zákona
Zdeňka Fialová, Ministerstvo průmyslu a obchodu
11:10
Novela stavebního zákona a její dopad na přípravu a realizaci projektů
Martin Dittrich, Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
11:30
Revize směrnice o průmyslových emisích
Jan Slavík, Ministerstvo životního prostředí
11:50-13:00
oběd
13:00
Aplikace stropu tržního příjmu pro výrobce elektřiny
Hana Drápelová, Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
13:20
Modernizační fond - program HeAT
Státní fond životního prostředí
13:40
Dekarbonizace teplárenství: Strategický, regulační a technologicko-ekonomický rámec v České republice
Michaela Valentová, ČVUT
14:00
Obchodní model KVET v nových podmínkách
Milan Šimoník, COGEN Czech
14:20
Zkušenosti a budoucí rozvoj tržeb výkonové rovnováhy
Martin Kašák, ČEPS, a.s.
14:40
Novela vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech
Roman Marek, Energetický regulační úřad
15:00-15:45
Coffee break
Stav k datu 28. 3. 2023. Změna programu vyhrazena.
Webové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie.
Více | Zpracování osobních údajů