zadejte hledaný výraz

Odečtová centrála e-Point.WEB << zpět

Výrobce MSTP s.r.o. Česká republika. Systém e-PointWEB zajišťuje automatický příjem, zpracování a archivaci dálkových odečtů a umožňuje jejich vizualizaci, analýzu a reporting. Kromě spotřeb energií lze v systému zpracovat výrobní data, binární stavy apod. Systém nabízí propracovanou validaci dat, automatické generování e-mailů/SMS při překročení nastavených mezí, či nástroj pro kreslení liniových schémat. Disponuje rozhraním pro integraci s ostatními systémy zákazníka, nejčastěji výrobním, řídicím nebo fakturačním. Jeho unikátní vlastnostmi jsou zejména nezávislost na výrobcích HW, univerzálnost, personalizovatelnost a otevřenost.
Vystavovatel MSTP s.r.o.
Umístění stánek 10