AKTUALITY


20. 4. 2018
EY - partner konference >><<

EY je přední celosvětová firma poskytující služby v oblasti auditu, podnikového poradenství a řízení rizik, transakčního, daňového a právního poradenství.

EY je jednou z prvních poradenských firem, které otevřely své kanceláře ve střední a východní Evropě. V České republice působíme již od roku 1991. V současnosti máme přes 1 100 zaměstnanců, kteří pracují v našich kancelářích v Praze, Brně a Ostravě. Poskytujeme poradenské služby téměř dvěma tisícovkám českých i mezinárodních klientů. Pracujeme pro dvacet firem z české top 30 a pro všech pět největších bank v zemi. Jako součást mezinárodního týmu EY jsme připraveni poskytovat našim klientům poradenské služby té nejvyšší kvality, ať již působí v České republice, ve střední Evropě, nebo kdekoli jinde na světě.

15. 4. 2018
Weir Minerals - partner konference >><<

Weir Minerals se specializuje na návrh, výrobu, dodávky a servis abrazivzdorných zařízení suchých i mokrých procesů při těžbě a zpracování minerálních surovin.

Čerpadla, hydrocyklony, ventily, drticí a třídící  zařízení, pryže a otěruvzdorná vyložení jsou po celém světě vyžívány v energetickém průmyslu, veškerém důlním průmyslu, při zpracování surovin a ostatních průmyslových odvětvích.

 

 

5. 4. 2018
Komerční banka, a.s. - partner konference >><<

Komerční banka má dlouholeté zkušenosti s financováním projektů v oblasti energetiky. Od obnovitelných zdrojů přes investice do teplárenství, odpadových technologií až po energetické úspory v průmyslových provozech či veřejném sektoru.

Kromě finančního servisu vám, jako jedna z mála bank na trhu, poskytne i specializované poradenství prostřednictvím týmu specialistů na energetiku, schopných posoudit nejen ekonomická, ale i technická specifika každého projektu.

 

4. 4. 2018
Teplárny Brno, a.s. - partner konference >><<

Městská společnost Teplárny Brno stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně. Mezi odběrateli jsou nemocnice, školy a univerzity, historické objekty a pivovar, stejně jako desítky významných místních firem a především 99 535 domácností. Více než 85 % produkce tepla dodávaného do soustavy zásobování tepelnou energií je vyrobeno kogeneračním způsobem.

Teplárny Brno jsou se čtyřmi hlavními výrobními zdroji a objemem prodaného tepla ve výši 4 miliony GJ největším tuzemským odběratelem zemního plynu, který je jejich primárním ekologickým palivem. Zkušenosti mají také se spalováním biomasy, vyhřívající lokalitu se zhruba 5 500 bytovými jednotkami. 

V uplynulém roce brněnské teplárny investovaly do modernizace provozu Červený mlýn, kde byl rozšířen systém akumulace tepla v horké vodě. Přebudováním původního rezervoáru pro lehké topné oleje na druhý akumulátor tady vznikl největší akumulační systém v ČR o celkovém objemu 9 900 m3, kde lze uložit až 345 MWh tepelné energie. Navazujícím projektem, který bude dokončen letos, je instalace elektrodového kotle, jež umožní rozšíření pásma poskytovaných podpůrných služeb pro ČEPS. Již v roce 2010 byla zahájena postupná výměna parovodů za moderní úsporné horkovody. V roce 2018 bude během letní odstávky v rámci osmé etapy na trase dlouhé 4,2 km přepojeno 50 odběrných míst.

 

Investice do špičkových technologií zaručují zákazníkům nejen bezpečnou a ekologickou dodávku energií, ale především jejich stabilní cenu. Cena tepla se neměnila od roku 2012, v roce 2017 došlo k jejímu snížení o 5 %. Pozitivní dopad do ceny tepla i pro ekologii má také dlouhodobá spolupráce se spalovnou komunálního odpadu SAKO Brno, která v době letní odstávky zastupuje teplárenská zařízení a od níž se vykupuje teplo i během roku.

Společnost je nositelem Národní ceny kvality v programu Start Plus – Úspěšná firma. Kvalitu nastavených procesů a činností dokládá certifikace Systému řízení bezpečnosti informací ČSN EN ISO 27001 a Systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001. V portfoliu mají Teplárny Brno také certifikáty ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 50001 a OHSAS 18001, který stanovuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2017 společnost získala Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Dlouhodobě Teplárny Brno podporují významná zdravotnická zařízení v Brně, činnost místních nadací, neziskových organizací a sportovních klubů, ale také projekty městských částí.

www.teplarny.cz

 
4. 4. 2018
Česká spořitelna - partner konference >><<

Česká spořitelna je na českém trhu bankou s nejdelší tradicí. Její kořeny sahají až do roku 1825. Orientuje se zejména na drobné klienty, ale také na malé a střední firmy, města a obce. Má nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů.

Od roku 2000 se opírá o silné zázemí středoevropské Erste Group. Její postavení jí dovoluje udávat trend v zavádění moderních bankovních služeb i v technologických inovacích.
 
Aktivní je Česká spořitelna i v oblasti energetiky. Prostřednictvím nového programu TOP Energy Effect zprostředkovává banka firmám služby energetických specialistů a také financování moderních technologií a opatření vedoucích ke snížení nákladů na energie až o třetinu.
Potenciál energetických úspor v podnicích však není zdaleka vyčerpán. Česká spořitelna s experty v rámci programu TOP Energy Effect navštívila v průběhu minulého roku více jak 30 firem, ve kterých byla identifikována úsporná opatření s potenciální úsporou 9 900 megawatthodin ročně a vyčíslenou úsporou pro podniky v objemu 15,5 milionu korun ročně.
 
Ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost se Česká spořitelna snaží dále rozvíjet diskusi o využití úspor energie v Česku. V březnu proto obě instituce společně představily publikaci „Příležitosti energetických úspor v průmyslu – impuls pro lepší ekonomiku i energetickou nezávislost firem“, která má prostřednictvím inspirativních projektů z praxe sloužit jako návod, jak postupný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie a energeticky efektivních technologií využít k efektivnějšímu provozu i dalšímu posílení společenské odpovědnosti.
 
3. 4. 2018
RENOMIA, a. s. - partner konference >><<

RENOMIA, a. s., je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy.

Díky vedoucí pozici na trhu a rozsáhlým odborným zkušenostem přináší RENOMIA společnostem působícím v energetickém průmyslu zcela nadstandardní podmínky pojistného krytí, flexibilní likvidaci škod a výhodnou cenu pojištění. Specialisté RENOMIA rádi provedou analýzu rizik a na základě této analýzy předloží konkrétní návrh pojistného programu, který odpovídá požadavkům a potřebám klienta.

Kvalitní pojistný program je kombinací standardních produktů (jako je např. živelní pojištění majetku, pojištění technických rizik, pojištění strojního a živelního přerušení vlastního provozu a provozu klíčových obchodních partnerů, pojištění obecné odpovědnosti za škody, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem) a specifických druhů pojištění, mezi které patří pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie, pojištění ekologické újmy, pojištění nepříznivých vlivů počasí, popřípadě pojištění jaderných rizik. V případě provozu jaderných zařízení je nutné, aby společnost měla sjednáno pojištění škod způsobených jadernou energií.

RENOMIA disponuje vlastními zahraničními pobočkami a je členem předních světových sítí pojišťovacích zprostředkovatelů (např. WBN nebo Lockton). Je proto připravena poskytnout vám své služby, včetně likvidace pojistných událostí, kdekoliv na světě.

RENOMIA spolu s dceřinými společnostmi, majetkově propojenými firmami a členy sítě RENOMIA NETWORK tvoří RENOMIA GROUP, která je největší poradenskou společností založenou ve střední a východní Evropě v oblasti pojištění, risk managementu a finančního poradenství. Aktuálně má pobočky v sedmi zemích Evropy. RENOMIA je také zakládajícím členem RENOMIA EUROPEAN PARTNERS – partnerství vedoucích nezávislých pojišťovacích makléřů, kteří operují ve více než třiceti zemích CEE & CIS.

Více informací o RENOMIA najdete na www.renomia.cz


 

3. 4. 2018
Siemens, s.r.o. – partner konference >><<

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 126 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku.

Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

V oblasti akumulace elektrické energie Siemens nabízí několik možností. V současné době je firma podepsána pod největším tuzemským bateriovým úložištěm s kapacitou až 1,75 MWh, které v únoru letošního roku uvedla do provozu společnost E.ON. Toto Siemens řešení pro velkokapacitní ukládání energie se jmenuje SIESTORAGE a využívá Li-Ion technologie.

Li-Ion technologie má oproti dieselagregátu několik výhod. Doba náběhu agregátu je cca deset sekund, v případě baterie jsou to pouhé desítky milisekund. Pro baterii hovoří také malé náklady na údržbu a nízká hlučnost. V místě, kde pracuje, baterie nešíří žádné emise, navíc původ energie je výsledkem energetického mixu – nejedná se o 100% fosilní paliva. Mezi výhody řešení SIESTORAGE s Li-Ion technologií patří:

 • rychlý čas odezvy na změny v distribučních a přenosových sítích,
 • zaručená kvalita elektrické energie,
 • flexibilní a modulární design pro mnoho případů použití,
 • zvýšená spolehlivost díky zjednodušení architektury systému,
 • vysoká celková účinnost 85 %.
   

Akumulací energie prostřednictvím technologie SIESTORAGE se zabývají webové stránky www.siemens.cz/akumulaceenergie.
 

26. 3. 2018
Poptávka po flexibilitě a službách pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy poroste >><<

Jak na to mohou teplárny reagovat? I toto téma se bude diskutovat na Dnech teplárenství a energetiky 2018.

Bude i prostor pro teplárny
Reforma trhu s elektřinou v EU se v únoru posunula do závěrečné fáze, když výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku odhlasoval svou pozici a mandát pro jednání. V nejbližších týdnech začne vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Radou o konečné podobě této legislativy. V prosinci loňského roku také nabylo účinnosti nařízení Komise 2017/2195, které obsahuje detailní požadavky na organizaci trhu s podpůrnými službami a jeho rozhodující části budou aplikovatelné od prosince letošního roku. Bude se tak otevírat prostor i pro menší teplárny, aby se aktivně účastnily poskytování podpůrných služeb.
Větší flexibilitu výrobců elektřiny si vynutí rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. V koaliční smlouvě německé vládní koalice se předpokládá navýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ze 38 % v loňském roce na 65 % v roce 2030. Tento růst by měl být tažen především větrnými a fotovoltaickými elektrárnami, jejichž instalovaný výkon se má v tomto období přibližně zdvojnásobit. Na druhou stranu se očekává, že ve střední Evropě bude do roku 2022 z různých důvodů odstaven výkon jaderných a uhelných elektráren, který by mohl přesáhnout 30 GW. Úplný odklon od využívání uhlí pro výrobu elektřiny připravuje do roku 2030 Rakousko a Maďarsko a zvažuje ho také Slovensko.
„Je třeba počítat s tím, že cena elektřiny bude kolísat mnohem více než dnes. A to nejen v rámci roku, nebo mezi všedními dny a víkendy, ale i v řádu hodin. Když budou příznivé podmínky pro výrobu elektřiny z větru nebo slunečního záření, budou tržní ceny elektřiny velmi nízké. Naopak při vysoké poptávce v zimních všedních dnech budou při špatných podmínkách pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů dosahovat velkoobchodní ceny elektřiny astronomické výše. Pro teplárny to může být velká příležitost, musí ale zvýšit flexibilitu výroby elektřiny a naučit se její přebytky i spotřebovávat,“ řekl výkonný ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.
 
Akumulace energie do horké vody
Mnohé teplárny se už cestou zvyšování flexibility a akumulace energie vydaly. Instalují akumulátory tepla, které jim umožňují přizpůsobit kogenerační výrobu elektřiny aktuální poptávce po elektřině, přičemž přebytečné teplo je uloženo do zásobníku a využito později v době, kdy je poptávka po elektřiny nízká. Donedávna šlo spíše o menší akumulátory, ale postupně začíná být tento způsob zvýšení flexibility perspektivní i pro větší soustavy zásobování teplem. 
Největší systém akumulace tepla do horké vody mají v tuzemsku nyní k dispozici Teplárny Brno na svém provoze Červený mlýn. Ojedinělé technické dílo vzniklo doplněním původní akumulační nádrže o další, která vznikla přestavbou nevyužívaného zásobníku na lehký topný olej. V obou dvou akumulátorech o celkovém objemu 9 900 m3 lze ukládat až 345 MWh tepelné energie. Toto množství dokáže pokrýt denní tepelnou potřebu přibližně 17 tisíc domácností.
Teplárny si také postupně pořizují elektrokotle, které umožňují přeměnit elektřinu na teplo a pomáhají elektrizační soustavě reagovat na krátkodobé přebytky elektřiny způsobené obvykle neřiditelnou výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Samostatnou kategorií, která si získává stále větší pozornost, je pak akumulace elektřiny v bateriových systémech. Pro jejich využití mají opět teplárny vynikající podmínky, protože mohou baterii dobít vlastním generátorem. Společnost ČEPS, a.s. také nedávno změnila svá Pravidla provozování přenosové soustavy v elektroenergetice, která nově umožňují využití baterií v kombinaci s točivými stroji při poskytování podpůrných služeb. 
 
Přebytky elektrické energie do tepla
Teplárny se mohou časem proměnit v komplexní energetická centra, která budou umět velmi pružně a v širokých mezích měnit výrobu elektřiny, spotřebovávat její krátkodobé přebytky a současně plynule dodávat svým zákazníkům teplo vyrobené s vysokou účinností spolu s elektřinou.      O technických i ekonomických otázkách akumulace energie budou na Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové diskutovat zástupci Energetického regulačního úřadu, tepláren, distribučních soustav i výrobci technologií.
 
22. 3. 2018
Skupina Veolia Energie - partner konference >><<

Skupina Veolia Energie v ČR je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro 325 000 domácností a 200 průmyslových klientů a poskytovatelem energetických služeb pro řadu objektů z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích Česka.

Společnost nabízí komplexní, synergická a inovativní řešení díky vzájemné součinnosti s vodohospodářskou a odpadovou sekcí skupiny Veolia.

15. 3. 2018
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. - partner konference >><<

Předávací stanice tepla certifikované dle 97/23/E, zdroje tepla vč. kogenerace, tepelné rozvody, systémy MaR, dálkové řízení. Projekční a poradenská činnost.

15. 3. 2018
UCHYTIL s.r.o. - partner konference >><<

Společnost UCHYTIL s.r.o. se zaměřuje na obory:

 • ENERGETIKA - kompletní dodávky kotelen, dodávky a montáže potrubních systémů, tlakových nádob, projekce.
 • TZB - dodávky a montáže domovních a průmyslových kotelen, rozvodů tepelných sítí, výměníkových stanic, rekonstrukce topných systémů a zdravotních instalací, projekce.
 • STAVEBNÍ ČINNOST - výstavba kotelen, výměníkových stanic, přípojky inženýrských sítí, tepelných sítí, projekce.

12. 3. 2018
Teplárna Otrokovice a.s. - partner konference >><<

Teplárna Otrokovice zásobuje teplem přes 9 tisíc domácností, firmy, školy, obchodní centra a další instituce v Otrokovicích, Zlíně - Malenovicích a Napajedlech. Mezi průmyslovými podniky je největším odběratelem Continental Barum.

Průmyslovým odběratelům je teplo dodáváno ve formě páry, domácnostem jsou dodávky tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody zajišťovány v horké vodě. Elektrická energie se vyrábí v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla, který zaručuje nejvyšší možnou efektivitu provozu. Společnost provozuje teplovodní síť dlouhou přes 50 kilometrů.
 
 
Teplárna Otrokovice patří do skupiny Lama Energy Group, která se zaměřuje na podnikání v průzkumu, těžbě a obchodu s energetickými komoditami. Do holdingu patří LAMA ENERGY, která dodává plyn a elektřinu domácnostem i korporátním zákazníkům, LAMA GAS & OIL těží plyn a ropu v České republice, dále Teplárna Kyjov, Energo Český Krumlov, LAMA MOBILE nebo televize DIGI TV.
 
 
9. 3. 2018
MVV Energie CZ - partner konference >><<

Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie v České republice. Skupina se také zabývá vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím odpadu, energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím a poskytováním služeb elektronických komunikací. Svým 481 zaměstnancům nabízí v regionech zajímavé a stabilní zaměstnání.

Patnáct společností skupiny poskytuje své služby obyvatelům, průmyslovým podnikům a municipální sféře v patnácti městech České republiky, zejména na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině.
 
Mateřskou společností skupiny je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu.
 
K výrobě a dodávce energií přistupujeme zodpovědně. Využíváme ekologicky šetrná paliva a obnovitelné zdroje. Díky moderním technologiím, ve spojení s naší odborností a mnohaletými zkušenostmi, přinášíme inovativní řešení. Našim zákazníkům tak poskytujeme bezpečné a komfortní dodávky energií.
 
2. 3. 2018
EUTIT s.r.o. - partner konference >><<

Firma EUTIT s.r.o. se již desítky let zabývá výrobou a dodávkami otěru a chemickým vlivům odolných aplikací.

Dle potřeby navrhneme použití čedičové nebo  Eucorové vložky či případně atypické řešení opotřebovávaného dílu. To vše s cílem maximální životnosti. Některé naše výrobky: potrubní díly, oblouky, redlerové dopravníky, dopravníky na biomasu, zásobníky, atypické žlabové trasy a mnoho dalších. Obraťte se na nás, pojďme společně najít řešení vašeho problému s abrazí.

27. 2. 2018
I dítě je odběratel – nový komiks EOP přibližuje teplárenství dětem >><<

Uhlíkova cesta z EOP do města představuje jednoduchou i zábavnou formou výrobu a distribuci tepla.

Netradiční ale smysluplnou cestou se vydali v opatovické elektrárně. Svoji komunikaci nově zaměřili i na děti na základních školách. „Uvědomujeme si, že v téměř každé z 60 tisíc domácností připojených na soustavu zásobování teplem EOP najdeme nějakého malého odběratele či odběratelku našeho tepla. A právě těm chceme jednoduchou formou ukázat, jak a z čeho teplo vzniká, jak se dostane až k nim a spoustu dalších zajímavých informací,“ přiblížil vznik komiksu manažer vztahů s veřejností EOP, Martin Sýkora.   

První tři díly komiksu naleznete na webu EOP http://www.eop.cz/uhlikova-cesta.

21. 2. 2018
ČEZ Teplárenská, a. s. - partner konference >><<

ČEZ Teplárenská, a. s., člen Skupiny ČEZ, je přední český dodavatel tepla s bohatými zkušenostmi a profesionálním týmem.

Předmětem podnikání je výroba, nákup, distribuce a prodej tepla. V současné době dodává teplo do 33 měst v 6 krajích ČR o celkové roční dodávce okolo 7 000 TJ. Mezi její zákazníky patří cca 132 000 domácností, téměř 30 nemocnic a 130 škol a bezmála 80 průmyslových podniků. Společnost poskytuje široké spektrum služeb souvisejících s distribucí a prodejem tepla např. obsluha, provozování a údržba tepelných zařízení, dodávka tepla z decentrálních zdrojů (např. z plynových kotelen = produkt KOMFORT), řešení legislativních povinností.

 

 

20. 2. 2018
Skupina ČEZ - partner konference >><<

Skupina ČEZ patří do první desítky evropských energetik dle počtu zákazníků i podle výše tržní kapitalizace. Na evropských trzích obchoduje s elektřinou, plynem či povolenkami CO2. Elektřinu, plyn a teplo dodává více než 9 milionům zákazníků v zemích střední a východní Evropy a v Turecku.

Jen v České republice distribuuje Skupina ČEZ elektřinu do více než 3,5 mil. odběrných míst. Je největším výrobcem elektřiny a jedním ze tří největších výrobců tepla, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou.

 
ČEZ, a. s. 
Společnost ČEZ, a. s., je významným výrobcem elektřiny a tepla. Do portfolia výrobních zdrojů patří vedle klasických uhelných elektráren a dvojice elektráren jaderných také obnovitelné zdroje – především vodní elektrárny. Výroba elektřiny a tepla je realizována převážně v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) nebo s využitím biomasy či malé kogenerace.
Zájmem společnosti je výroba co nejšetrnější k životnímu prostředí – tomu odpovídají i průběžné investice do modernizace všech typů zdrojů, komplexní obnova vybraných elektráren a další investice do zvyšování účinnosti výroby a ekologie.
 

 

26. 1. 2018
Evropský parlament odhlasoval tři klíčové body v balíčku Čistá energie pro všechny Evropany >><<

Vyjednávání o legislativním balíčku Čistá energie pro všechny Evropany jde do finále. Jaké budou důsledky pro české teplárenství? I o tom se bude diskutovat na Dnech teplárenství a energetiky 2018.

Cílem legislativního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který na konci roku 2016 představila Evropská komise, je nastavit cíle EU do roku 2030 včetně nástrojů pro jejich dosažení.

Minulý týden odhlasovali poslanci Evropského parlamentu pozici ke třem klíčovým legislativním návrhům z balíčku. Konkrétně jde o směrnici o energetické účinnosti, směrnici o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů a nařízení o správě energetické unie. Evropská rada má své postoje k těmto návrhům také odsouhlasené a v nejbližší době tak začne vyjednávání o konečné podobě legislativy mezi Radou a Evropským parlamentem za účasti Evropské komise, tzv. trialog.
 
Můžeme být spokojeni, ale stále je oč bojovat
Vyjednávání budou složitá, protože postoje Evropského parlamentu a Rady se zejména v oblasti celkových ambicí výrazně liší. V případě směrnice o energetické účinnosti Evropský parlament nakonec ustoupil ze svého dřívějšího požadavku na cíl energetických úspor ve výši 40 % a schválil požadavek „jen“ na 35 %. Ani to ale zřejmě nebude pro Radu, která s obtížemi podpořila návrh Evropské komise ve výši 30 %, přijatelné. V případě směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů jsou pozice ještě vzdálenější. Zatímco Rada podpořila návrh Evropské komise na cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ve výši 27 %, Evropský parlament požaduje 35 %.
Pro teplárenství jsou však důležité i techničtější aspekty obou směrnic. Směrnice o energetické účinnosti nově vymezuje požadavky na měření a vyúčtování spotřeby tepla. Směrnice o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů stanoví cíl nárůstu podílu tepla z obnovitelných zdrojů energie, kritéria udržitelnosti pro pevnou biomasu nebo podmínky pro přístup tepla z obnovitelných zdrojů do teplárenských soustav. Právě tyto nové požadavky budou patřit mezi témata konference Dny teplárenství a energetiky 2018, která se uskuteční 24. - 25. dubna 2018 v Hradci Králové.
„Co se týče technických témat důležitých pro teplárenství, můžeme být s dosavadním průběhem legislativního procesu celkově spokojeni. V pozicích obou hlavních aktérů vyjednávání nejsou zásadní rozpory a v dalším procesu půjde převážně o doladění technických detailů, i tak je stále o co bojovat," řekl výkonný ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.
 
Evropský parlament se v technických otázkách přiblížil Evropské radě
Ve směrnici o energetické účinnosti se především podařilo významně zmírnit některé návrhy Evropské komise a Evropský parlament i Rada požadují, aby zejména individuální měření tepla v bytech bylo podřízeno kritériu nákladové efektivity. Podařilo se také vyjasnit pojmy i požadavky na vyúčtování dodávek tepla. Celkově jsou pozice Evropského parlamentu i Rady poměrně blízko a jednání by v této oblasti neměla být příliš složitá.
Směrnice o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů energie obsahuje z pohledu teplárenství celou řadu důležitých ustanovení. Jednoznačným úspěchem je, že se podařilo prosadit zahrnutí odpadního tepla z průmyslu a terciální sféry do cíle meziročního zvyšování podílu tepla z obnovitelných zdrojů energie do pozice Evropského parlamentu i Rady. V případě přístupu do teplárenských sítí Evropský parlament i Rada odmítly možnost zákazníků teplárenských soustav měnit dodavatele a vydaly se cestou sjednaného přístupu třetích stran do teplárenských soustav podobnou legislativní úpravě v České republice. Velmi podobný názor mají nakonec Evropský parlament i Rada na kritéria udržitelnosti biomasy i velikost zařízení, od které mají být aplikovány.
„Evropský parlament zaujal k řadě technických otázek ve směrnici o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů racionální postoj a přiblížil se pozici Evropské rady. Jednání však nejsou u konce a Teplárenské sdružení ČR se bude nadále snažit přispět k dosažení funkčního kompromisu,“ uvedl Martin Hájek.
O finální podobě balíčku čisté energie a jeho dopadech na teplárenství budou na Dnech teplárenství a energetiky diskutovat zástupci státní správy s odbornou veřejností. Pozváni budou také poslanci Evropského parlamentu, kteří se vyjednávání aktivně účastnili.
 
31. 10. 2017
Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu >><<

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček uděluje záštitu konferenci Dny teplárenství a energetiky 2018.

 

24. 10. 2017
Záštita Svazu měst a obcí České republiky >><<

Mgr. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí České republiky, udělil záštitu Dnům teplárenství a energetiky 2018.

 

20. 10. 2017
Záštita primátora města Hradce Králové >><<

Primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink převzal záštitu nad konferenci Dny teplárenství a energetiky 2018.

 

11. 10. 2017
Záštita Královéhradeckého kraje >><<

Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., udělil záštitu připravovanému ročníku konference Dny teplárenství a energetiky 2018.

 

6. 10. 2017
Záštita Asociace krajů ČR pro ročník 2018 >><<

Asociace krajů ČR udělila svoji záštitu Dnům teplárenství a energetiky i pro ročník 2018.

 

6. 10. 2017
Záštita Ministerstva životního prostředí >><<

1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec udělil záštitu Ministerstva životního prostředí konferenci Dny teplárenství a energetiky 2018.

 

4. 10. 2017
Záštita Hospodářské komory ČR >><<

Prezident Hospodářské komory České republiky udělil záštitu konferenci Dny teplárenství a energetiky 2018.

 

 

3. 10. 2017
Záštita Svazu českých a moravských bytových družstev >><<

Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev převzal záštitu nad nadcházejícím ročníkem konference Dny teplárenství a energetiky 2018.

 

12. 4. 2017
Teplárny Brno vloni investovaly 400 milionů korun >><<

Nejvyšší částku ve své takřka devadesátileté historii, 400 milionů korun, investovaly Teplárny Brno v loňském roce. A stejně jako další smělé plány společnosti pro nejbližší období mají investice jedno společné. Modernizace technologií a optimalizace zdrojů vede především k efektivnější výrobě i distribuci, a tak šetří náklady jak městské společnosti samotné, tak i odběratelům. „Od počátku letošního roku jsme tak například zlevnili plošně cenu tepla o 5 procent,“ uvádí generální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.

Od 1. 1. 2017 byla cena tepla snížena o 5 %, jak se Teplárnám Brno daří ceny snižovat?
Snížení ceny umožnila Teplárnám Brno série opatření, která dlouhodobě vedou ke zvýšení efektivity při distribuci tepla, zejména přechod z parovodů na horkovody a pokračující modernizace technologií. Přechod na horkou vodu jako teplonosné médium přináší zákazníkům úspory ve spotřebě tepla v rozmezí 8 až 15 procent. Snížení tepelných ztrát znamená i snížení finančních nákladů na výrobu a distribuci tepelné energie. Zlevnění umožnily rovněž strategický nákup zemního plynu, který je naším primárním palivem, a pokles jeho ceny, ale také výrazné snížení provozních nákladů společnosti či nákladová optimalizace. Postupně také pokračují projekty na zvyšování účinnosti lokálních zdrojů, měření a identifikaci ztrát, jsou rekonstruovány rozvodny a elektrické ochrany na velkých zdrojích, jsou zřizovány nové tepelné přípojky a nové lokální zdroje a probíhají další jiné akce, včetně IT projektů. V rodinném rozpočtu průměrné domácnosti se snížení ceny projeví úsporou zhruba 900 korun ročně. S přechodem na horkou vodu pak domácnosti ušetří v nákladech na teplo průměrně ještě dalších 900 korun ročně.

Mezi nejvýznamnější investice z minulého roku se určitě řadí generální oprava spalovací turbíny na vašem provozu Červený mlýn. Mohl byste popsat trochu podrobněji, co vše projekt zahrnoval?
Generální opravu turbíny na Červeném mlýně jsme provedli zhruba před rokem. Vlastní realizaci však předcházel nespočet jednání s obchodníky, právníky a subdodavateli. Tříletá pečlivá příprava se vyplatila, oprava proběhla v naplánovaném termínu deseti týdnů bez jakýchkoliv problémů. Zahrnovala technická zlepšení spalovací turbíny, která nelze zvládnout při běžných krátkodobých revizích. Kromě výměny vysoce exponovaných částí stroje došlo rovněž k optimalizaci průchodnosti předsměšovacích hořáků, výměně antipumpážních klapek a přemístění potrubí hydraulického zvedacího oleje. Technického zlepšení doznal i generátor, který nyní zajišťuje lepší rozvod chladícího vzduchu. Takřka souběžně s generální opravou byly zahájeny i stavební práce na vybudování horkovodního propoje mezi Červeným mlýnem a naším dalším zdrojem, Špitálkou. Transfer dodávek tepla mezi oběma provozy TB nyní již probíhá v horké vodě.

Jednou z velkých investic byla také instalace dvou špičkových horkovodních kotlů, které už tuto sezonu dodávaly teplo v provozu Brno-Sever. Jaké jsou největší výhody této technologie, jak se provoz osvědčil?
Nové zařízení na Brno-Severu, které představuje technologickou špičku, se stalo součástí optimalizace našich velkých zdrojů a zapadá do budoucí koncepce systému centrálního zásobování teplem v Brně. Nové horkovodní kotle slouží k přímému napájení horkovodů bez nutné transformace páry na horkou vodu, mají účinnost okolo 96 % a splňují současné zpřísněné emisní limity. Každý z kotlů o rozměrech cca 9230 mm x 4050 mm x 4295 mm (DxŠxV) je osazen dvěma nízkoemisními hořáky. Při stejném objemu vyrobeného tepla klesnou emise dusíku o více než polovinu.

V roce 2010 začaly Teplárny Brno s náhradou parovodů úspornějšími horkovody. Jaké jsou hlavní výhody? Kolik dnes horká voda zásobuje domácností, jak probíhá budování horkovodů?
Brno zásobujeme teplem prostřednictvím 131 kilometrů horkovodů, asi 50 kilometrů rozvodů zůstává zatím v páře. Horká voda tak v současnosti zásobuje teplem asi 70 % z celkového počtu 96 tisíc domácností, které v Brně využívají výhod centrální dodávky tepla. Pokračovat v projektu Pára x horká voda budeme samozřejmě i letos, kdy přibude více než 5 kilometrů horkovodů a přepojeno bude dalších 32 odběrných míst. Horkovody znamenají výrazné snížení ztrát, což zákazníci pociťují v úsporách nákladů za teplo, navíc jim horká voda rovněž umožňuje komfortnější regulaci tepla. Efektivnější distribuce tepla se promítá do nákladů tepláren. Spotřeba paliva může klesnout až o celou osminu. Uspořené desítky milionů korun pak lze použít pro stabilizaci ceny tepla. Přechod na horkou vodu jako teplonosné médium znamená i značný ekologický přínos: při náhradě 1 kilometru parovodu za horkovod klesnou emise CO2 z plynové teplárny přibližně o 336 tun ročně.

Teplárny obecně v posledních letech investovaly velké částky do investic pro opravy, údržbu a rozvoj sítí a snížení emisí. Jaké projekty plánujete pro následující období?
Ty zásadní se opět týkají provozu Červený mlýn. V přípravě je projekt ve výši cca 50 milionů na osazení nového elektrokotle. Plánujeme pořídit obdobné zařízení, jaké je v tuzemsku k dispozici zatím jen v teplárně ŠKO-ENERGO o výkonu 20 MW. Mohli bychom tak rozšířit pásmo regulace. Zatímco nyní nabízíme službu MZ +15, po instalaci nového elektrokotle bychom mohli nabízet i MZ -15, jinými slovy: dokázali bychom brát přebytky ze sítě a přeměňovat je na teplo. Počítáme také s přebudováním dnes už nepoužívané nádrže na Červeném mlýně na horkou vodu a zvýšit tak současné možnosti akumulace tepla.

Po kolikáté se účastníte Dnů teplárenství a energetiky, jaký má pro vás akce význam? S jakým tématem letos vystoupíte?
Pravidelně se zúčastňujeme jako posluchači, v posledních pěti letech vystupujeme také v roli partnera konference. Kolegové z provozu a výroby zde získávají cenné srovnání a objektivní pohled na aktuální problematiku v oboru, zároveň vítáme možnost podělit se o naše zkušenosti. Tentokrát obchodní ředitel společnosti Ing. Vlastimil Sucháček přijal pozvání vystoupit v panelové diskusi na téma péče o zákazníka. Věřím, že jeho příspěvek „Zákaznická komunikace a nabídka doplňkových služeb“ přispěje k rozpoutání debaty, z níž vzejdou nové nápady a podněty směřující k upevnění postavení systémů CZT v očích všech zákazníků.

11. 4. 2017
Evropská strategie oběhového hospodářství: konec skládkování, odpad se musí přeměnit na zdroj >><<

Rok 2017 může být rokem, který určí, jak bude Evropa dále nakládat s odpady. Evropský parlament totiž v březnu schválil pozici k legislativním návrhům, které mají členské státy posunout k tzv. oběhovému hospodářství. O tom, jaké změny nová legislativa Česku přinese, bude na Dnech teplárenství a energetiky, které se uskuteční 25. – 26. 4. 2017 v Hradci Králové, hovořit Jan Maršák z odboru odpadů na ministerstvu životního prostředí.

Co všechno tedy novely evropských předpisů mění?
Legislativní návrhy, které jsou součástí balíčku, mění šest různých směrnic z oblasti odpadů, obalů a výrobků s ukončenou životností. Evropská komise chce ovšem v novém balíčku vymezit i širší kontext oběhového hospodářství – v doprovodném Sdělení se proto zaměřila na výrobní fázi, design výrobků, opravitelnost výrobků, spotřební fázi, zelené veřejné zakázky, odpadové hospodářství, trh s druhotnými surovinami, prioritní oblasti (plasty, potravinový odpad, stavební a demoliční odpad, kritické suroviny, biomasa a bioprodukty), inovace a investice, monitoring oběhového hospodářství a indikátory.

Změny evropských předpisů zpřísňují podmínky pro skládkování odpadů. Jaké budou mít podle odhadů pozitivní dopady?
Ministerstvo životního prostředí oběhové hospodářství jednoznačně podporuje. Podle odhadů může posilování oběhového hospodářství přinést v České republice přes 40 000 nových pracovních míst. Jde o to nasměrovat odpadové hospodářství od prostého skládkování k přeměně odpadů na zdroje, předcházet vzniku odpadů a začít odpady více materiálově a energeticky využívat.

V ČR se energeticky využívá asi jen 10 % odpadů. Jaký má tato oblast potenciál pro rozvoj?
Ministerstvo životního prostředí vidí v oblasti energetického využití komunálních odpadů potenciál rozvoje. Podle prognózy nakládání s komunálními odpady do roku 2024 se předpokládá nárůst energetického využití komunálních odpadů na úroveň odpovídající přibližně průměru EU. „Mix“ nakládání s komunálními odpady by v roce 2024 měl v ČR přibližně vypadat: 60 % recyklace – 28 % energetické využití – 12 % skládkování.
Rovněž předpokládané schválení evropského závazného cíle pro omezení skládkování komunálních odpadů ve směrnici o skládkování odpadů může znamenat další impuls pro rozvoj energetického využití odpadů, neboť se dá přepokládat, že ne všechen odpad, který nebude možné skládkovat, se přesune do recyklace. Důležité je rovněž uvést, že ani podle Evropské komise není v EU nadbytek kapacit pro energetické využití komunálních odpadů a Evropská komise ve svém posledním Sdělení k energetickému využití odpadů uvádí, že nedostatek kapacit energetického využití odpadů znamená závislost zemí na skládkování. Nicméně je nutné uvést, že EK nemá rozvoj energetického využití odpadů jako prioritu, a to se promítá do ochoty k financování projektů v této oblasti.

Budou jednotlivé cíle reflektovat rozdíly mezi jednotlivými státy?
Je předpoklad, že směrnice o odpadech a směrnice o skládkách odpadů budou obsahovat možnost prodloužení lhůty pro dosažení stanovených cílů pro některé státy. O nastavení výjimek se vedou diskuse mezi členskými zeměmi a bude to jedna z klíčových otázek pro posun celého balíčku.

V jakých oblastech může být pro Česko problematické splnit své závazky?
Pokud nebudou realizovány kroky, které navrhuje ministerstvo životního prostředí v rámci nového zákona o odpadech a v rámci nového Plánu odpadového hospodářství, pak může být ohroženo plnění nových recyklačních cílů pro komunální odpad a rovněž i plnění nového cíle pro redukci skládkování komunálního odpadu.

Jak je na tom nyní ČR s recyklací odpadu v porovnání s ostatními zeměmi EU?
V České republice je míra recyklace komunálních odpadů na úrovni 36 %, což je pod průměrem EU. Vzhledem k návrhu na zvyšování cílů recyklace komunálních odpadů v budoucích letech (2025, 2030), bude nutné recyklaci zlepšit, a to zejména přesunutím recyklovatelných odpadů ze skládek.

Jedním z požadavků, které vzešly z loňských Dnů teplárenství a energetiky, je právě nutnost zákona o odpadech, který by měl nastavit základní legislativní podmínky pro postupné omezování skládkování a zvyšování využívání odpadu včetně energetického využití při respektování hierarchie nakládání s odpadem a nastavení efektivní výše poplatků za směsný komunální odpad. V jaké fázi je příprava novely zákona o odpadech nyní?
Pro Ministerstvo životního prostředí je omezení skládkování komunálních odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu prioritní. V rámci naplňování těchto priorit se podařilo upravit legislativu odpadového hospodářství již v roce 2014. V novele zákona o odpadech z tohoto roku bylo stanoveno, že od roku 2024 bude v ČR zakázáno skládkovat využitelné, recyklovatelné a směsné komunální odpady. Jednalo se o průlomovou změnu, která dává jasný horizont pro omezování skládkování v České republice. Na to navázala novela zákona z roku 2015, která stanovila povinnost třídit rovněž bioodpady a kovy. Oblast bioodpadů je nutné do budoucna dále intenzivně řešit. V roce 2014 se podařilo MŽP přijmout nový Plán odpadového hospodářství 2015 - 2024, který rovněž stanovuje jako strategický cíl omezení skládkování odpadů, které MŽP vnímá jako plýtvání surovinami a nejméně vhodný způsob nakládání s odpady.
Na výše uvedené kroky má navázat zcela nový zákon o odpadech, který bude mimo jiné obsahovat i progresivní růst poplatků za skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů. Toto doporučuje opakovaně ČR rovněž Evropská komise. V posledních zprávách pro Českou republiku Evropská komise uvádí, že nízká míra poplatku za skládkování nepodporuje hierarchii nakládání s odpady a umožňuje vysokou míru skládkování komunálních odpadů.
Nový zákon o odpadech prošel v roce 2016 velmi rozsáhlým připomínkovým řízením a byl předložen do Legislativní rady vlády, kde byl opakovaně projednáván. Vzhledem k času, který v současnosti schází do voleb do Poslanecké sněmovny, bylo rozhodnuto ho dále neposunout v legislativním procesu, ale dopracovat ho a připravit pro novou vládu.

Hlavní okruhy změn

 • Definicezákladních pojmů v oblasti odpadového hospodářství
 • Zvyšování cílů pro recyklaci komunálních odpadů, obalových odpadů, nový cíl pro redukci skládkování.
  - 60 – 65% pro roky 2025, 2030 – recyklace komunálních odpadů.
  - 65 – 70% pro roky 2025, 2030 – recyklace obalových odpadů (nové vyšší cíle pro jednotlivé materiály – vč. hliníku).
  - 10% z produkce komunálních odpadů skládkováno.
 • Stanovení minimálních požadavků na rozšířenou odpovědnost výrobců (extended producer responsibility - EPR).
 • Harmonizace výpočtových metod.
 • Stanovení měřícího bodu pro recyklaci odpadů a obalů.
 • Harmonizace požadavků na vedlejší produkty a stanovení konce odpadu.
 • Zavedení systému „včasného varování“.
 • Zavedení registru nebezpečných odpadů.
 • Zavedení separovaného sběru bioodpadů.
 • Posílení prevence vzniku odpadů.
6. 4. 2017
Péče o zákazníka v teplárenství >><<

Martin Hanák ze Svazu českých a moravských bytových družstev zdůrazňuje postavení odběratele tepla jako skutečného partnera, zákazníka a klienta.

Novou tematickou sekcí v rámci Dnů teplárenství a energetiky bude aktuální téma Péče o zákazníka v teplárenství. „Odběratel tepla, ať už bytové družstvo či společenství vlastníků, velké či malé, musí být bráno dodavatelem jako skutečný partner a především zákazník a klient, ne jako vazal, jak se tomu v mnoho případech děje. Základem dobrého vztahu mezi dodavatelem a klientem je oboustranná komunikace. Mělo by být snahou dodavatele tepla objasnit klientům aktuální postavení tepláren na trhu s teplem. Je třeba, aby si dodavatelé tepla uvědomili, že jsou jejich stávající zákazníci pod tlakem mnoha firem nabízejících odpojení od CZT,“ říká Martin Hanák ze Svazu českých a moravských družstev.

6. 4. 2017
Péče o zákazníky v rozsáhlých CZT >><<

Obchodní ředitel Pražské teplárenské Tomáš Sluka připomíná aktuální výzvy v péči o zákazníky.

Péči o zákazníky v rozsáhlých CZT představí ve své přednášce Tomáš Sluka, obchodní ředitel Pražské teplárenské. „Cílem mého příspěvku je podělit se s účastníky konference o aktuální výzvy, kterým při své činnosti čelíme. Představím základní možné cesty vedoucí ke zvýšení dodávek centrálního zásobování tepelnou energií a ke zvýšení atraktivity dálkového tepla pro koncového odběratele,“ uvedl Tomáš Sluka.

6. 4. 2017
Města chtějí podporu přímého spalování >><<

Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku, informuje o alarmujícím zpřísňování limitů na třídění odpadů.

 Za municipality vystoupí Pavel Drahovzal, starosta Velkého Oseku a místopředseda Svazu měst a obcí ČR. „Zpřísňující se limity na třídění odpadů a snižování skládkování jsou alarmující pro komunální sféru v ČR a termíny pro jejich naplnění se krátí – rok 2024, resp. 2025 a 2030. Stát by v této věci měl být více aktivní, aby pak jen a pouze nepřenesl nereálné povinnosti nebo spíše termíny k jejich plnění na města a obce. Důležité je toto téma i z hlediska ochrany obyvatel před nadbytečným a razantním zdražováním, pokud by poplatek za odpady, resp. za skládkování odpadů vzrostl, aniž by města a obce dostaly reálnou šanci přizpůsobit se požadavkům státu a EU,“ říká.
Svaz měst a obcí chce proto řešit otázku energetického využití odpadů zejména cestou přímého spalování směsných komunálních odpadů a na to navazujícím budování logistických a dopravních center a tras. „Energetické využití odpadů je moderní a efektivní způsob, jak s vyprodukovanými odpady nakládat v dlouhodobém horizontu, mají s ním zejména pozitivní zkušenosti v zahraničí, např. Rakousko, Německo, Francie, Nizozemí či Švýcarsko. Představuje stabilní a partnerské řešení pro vyřešení jedné z klíčových otázek v odpadovém hospodářství „kam s ním“ za 15 – 20 let poté, co skončí životnost skládek, anebo bude jejich kapacita velmi omezena,“ dodává Pavel Drahovzal.

6. 4. 2017
Teplárenství v současných podmínkách nemá na růžích ustláno >><<

Říká Tomáš Drápela, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňské teplárenské.

„Teplárenství v současných podmínkách nemá na růžích ustláno. Klasické teplárenské zdroje na domácí hnědé uhlí se potýkají s ekonomickým přežíváním na „trhu“. Doba lokálních monopolů tepláren ve městech je nenávratně pryč a je potřeba narovnat podmínky dodávek tepla pro všechny výrobce. Pokud nedojde k narovnání podmínek pro všechny potenciální dodavatele tepla, hrozí kolaps českého teplárenství jako oboru a decentralizaci teplárenských soustav,“ nastiňuje problém Tomáš Drápela, generální ředitel a předseda představenstva Plzeňské teplárenské. Na Dnech teplárenství a energetiky představí výsledky unikátní analýzy ekonomičnosti tepelných zdrojů, kterou Plzeňská teplárenská zpracovala společně s Teplárenským sdružením ČR.

6. 4. 2017
Nakládání s komunálními odpady >><<

Podle Milana Chromíka, ředitele divize využití odpadů společnosti Veolia,představuje nakládání s odpady mimořádně aktuální téma.

Velkým tématem bude také nakládání s odpady. „Téma nakládání s komunálními, a zvláště směsnými komunálními odpady, se v poslední době stalo velmi aktuálním s ohledem na připravovanou evropskou a navazující českou legislativu. Po trhu chodí mnoho různých informací o zaručených technologiích nakládání s komunálními odpady a obce a města s těmito technologiemi nemají a zatím ani nemohou mít praktické zkušenosti,“ říká Milan Chromík, ředitel divize využití odpadů společnosti Veolia. Ve své přednášce představí přehled jednotlivých možností nakládání s komunálním, odpadem zejména u municipalit a srovná přímé energetické využití směsných komunálních odpadů, tuhých alternativních paliv na bázi směsných komunálních odpadů a skládkování po předchozí úpravě. 

6. 4. 2017
Uhlí z Dolů Bílina je primárně určeno pro české teplárenství... >><<

věřím, že v něm bude hrát dlouho významnou roli - říká Ivo Pěgřínek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Severočeské doly.

Díky posunutí územně ekologických limitů, o kterém rozhodla vláda na podzim 2015, se na Dolech Bílina může, při splnění všech zákonných podmínek, těžit uhlí až za horizont roku 2050. O tom, jaký bude postup těžby, bude na Dnech teplárenství a energetiky, které se uskuteční 25. – 26. 4. v Hradci Králové, hovořit Ivo Pěgřímek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Severočeské doly. 
 
Po kolikáté se účastníte Dnů teplárenství a energetiky, jaký má pro vás akce význam? S čím tam letos vystoupíte?
Po svém nástupu do funkce předsedy představenstva Severočeských dolů v lednu roku 2015 jsem se aktivně zúčastnil Dnů teplárenství a energetiky v roce 2016. Byl to vhodný okamžik, sdělit odborné veřejnosti mnoho nových zásadních informací. Hovořil jsem o potenciálu těžby hnědého uhlí na Dolech Bílina v rámci tehdy nového UV č. 827/2015, čili o možnosti těžby na těchto dolech až za horizont roku 2050, hovořil jsem o naší strategii produkce a prodeje uhlí, kvantifikoval jsem mimo jiné volné a zatím nezasmluvněné zásoby uhlí v hodného pro potřeby teplárenství domácností, informoval jsem o nutnosti absolvování základních legislativních povinností až po získání potřebného povolení hornické činnosti od státní báňské správy. Pro účastníky byly tehdy podstatné i informace o stabilních kvalitativních parametrech našeho nízkosirnatého vysoce výhřevného uhlí do budoucna. To vše bylo řečeno v kontextu plánu investičních výdajů skupiny SD v horizontu pěti let. Po roce se ukázalo, že na podaných informacích není potřeba nic měnit. Samozřejmě je doplním. Z pohledu již probíhajících konkrétních procesů směřujících k povolení těžby jsme budoucnost rozdělili na etapy a v té první jsme již významně postoupili, a to hlavně ve vyjednávání s municipalitami a v procesu EIA. 
 
V jaké fázi je tedy nyní EIA? 
Bylo zpracováno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., které bylo předáno na Ministerstvo životního prostředí ČR. To jej rozeslalo všem dotčeným orgánům a institucím, a také jej zveřejnilo na svých webových stánkách. Proběhlo Zjišťovací řízení, v němž se k Záměru mohou vyjádřit účastníci řízení, ale i ostatní instituce, např. ekologické organizace a občané. Na výsledky Zjišťovacího řízení nyní čekáme. Následovat bude zpracování Dokumentace. Mimo jiné se v ní budeme muset vypořádat se všemi připomínkami ze Zjišťovacího řízení. Dále Dokumentace obsahuje řadu odborných plánů a studií. Patří mezi ně například biologický průzkum, vliv na krajinný ráz, archeologický průzkum, hodnocení geologie a hydrogeologie, rozptylová a hluková studie, vliv na lidské zdraví, vliv světelných emisí, souhrnný plán sanace a rekultivace a další. Odborné studie jsme zadali externím zpracovatelům, kteří k tomu mají příslušná oprávnění. Práce na nich již byly zahájeny.

Kdy bude EIA hotova?
Předpokládáme, že celý proces EIA až do zveřejnění závazného Stanoviska ze strany MŽP, bude ukončen v závěru roku 2018.

Kdy by mohla být zahájena těžba?
Těžba na Dolech Bílina kontinuálně pokračuje na základě Povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání na roky 2010 – 2030. Předpokládáme, že ke změně báňských postupů, která reaguje na usnesení vlády z roku 2015 o korekci limitů a ke kterému se vztahuje současný proces EIA, by mohlo dojít cca v roce 2020.
 
Kam se bude těžba rozšiřovat?
Navrhovaná těžba respektuje podmínku Usnesení vlády č. 827, to znamená, že se těžba nesmí přiblížit k zastavěným územím obcí blíže než na 500 metrů. Již v současné době je respektovaná vzdálenost 500 m k obci Braňany. Od obce Mariánské Radčice se nyní pohybujeme s 1. skrývkovým řezem ve vzdálenosti cca 1 600 m. Samozřejmě i ve vztahu k této obci bude podmínka vzdálenosti těžby 500 m v budoucnu respektována.
 
Jaké předpokládáte, že se na nově poskytnutém území vyskytují zásoby? Jakou mají roli pro české teplárenství, energetiku?
Naše odhady zásob v nově vymezeném předpolí lomu Bílina se nemění, po odpočtu zásob odpovídajících dodržení vzdálenosti 500 m od zastavěných území obcí činí minimálně 100 mil. tun. Přesnější kvantifikace bude vyplývat z řádného výpočtu uhelných zásob, který plánujeme provést v průběhu roku 2018. Tento výpočet bude posouzen nezávislými institucemi a členy komisí státní správy. Ale již dnes lze díky práci odborných útvarů Severočeských dolů při průběžném vyhodnocování geologických informací a vrtného průzkumu říci, že nepředpokládáme odklon od tohoto sumárního čísla. Toto uhlí je primárně určeno pro české teplárenství a věřím, že v něm bude hrát ještě dlouhou dobu významnou roli. 
31. 3. 2017
České teplárny čekají investice do technologie odstraňování rtuti z emisí a měření >><<

V současné době se vypouštění rtuti nereguluje, pouze monitoruje. V legislativě EU se ale chystá zásadní změna – ta stanoví limit, který bude platný pravděpodobně od roku 2021. Co přinese? To bude jedna z otázek, na které bude účastníkům blížících se Dnů teplárenství a energetiky (DTE) odpovídat Karel Borovec, vedoucí oddělení provozních měření ve Výzkumném energetickém centru při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

 

Budou plánované emisní limity pro české teplárny bezproblémově splnitelné? 
Plánované emisní limity budou pravděpodobně splnitelné, zda bezproblémově, to se teprve ukáže. Je však potřeba zvážit a ověřit úroveň techniky, kterou se emise budou prokazovat. Požadované emisí limity jsou totiž na úrovni několika µg/m3N, v závislosti na typu spalovaného paliva, a měření takto nízkých koncentrací má vysoké požadavky nejen na samotné přístroje, ale i na jeho obsluhu. 

Jaké technické změny a investice teď teplárny tedy čekají? 
České teplárny čekají investice jednak do technologie odstraňování rtuti z emisí a provozy s tepelným příkonem vyšším než 300 MW i do aparatury na kontinuální měření emisí rtuti ve spalinách.Technicky půjde o instalaci zařízení pro dávkování určitého sorbentu do spalin, pravděpodobně v místě před zařízením pro záchyt tuhých částic ve spalinách (elektrostatický nebo tkaninový odlučovač). Analyzátory pro měření rtuti by měly být instalovány v blízkosti odběrového místa, nejlépe ve vzdálenosti jednotek metrů, což může tuto instalaci významně prodražit. 

Jaká zlepšení přinesou tyto investice do praxe? 
Investice do odstranění rtuti z emisí přinesou zlepšení ve smyslu snížení vypouštění této složky spalin do ovzduší. Reálně se ale tento problém přesune do problematiky nakládání s popílky a produkty po odsíření, do kterých se rtuť z emisí přesune. 

Nakolik je rtuť nebezpečná, jakou mají její emise dopad na životní prostřední? 
Ze současných emisí rtuti vypouštěných do ovzduší mohou vznikat zásadní zdravotní rizika. Problematická methyl-rtuť se dostává do těla především konzumací ryb. Vzniká v biosféře z biologických procesů, které vznikají ze rtuti a hromadí se v potravních řetězcích. Největší koncentraci pak můžeme najít u dravců, mořských savců a také u člověka. Chceme-li minimalizovat vystavování lidského organizmu účinkům methyl-rtuti, je jedno z možných opatření snížit konzumaci/spotřebu ryb. Nicméně, toto řešení je z různých důvodů nepraktické. Kromě toho konzumace ryb má pro člověka také pozitivní účinky, na které musí být brán ohled. Z tohoto důvodu je velice potřebnéminimalizovat vstup rtuti v jakékoliv formě do životního prostředí. 

Jaké zdroje způsobují největší znečištění? 
Největšími producenty emisí rtuti jsou zdroje spalující fosilní paliva, technologie pro zpracování železa, dobývání zlata a řemeslné technologie. V České republice jsou znečištění nejčastěji v oblastech teplárenských a elektrárenských provozů. 

Jak je tedy možné měřit, potažmo regulovat, požadovaný výskyt rtuti? 
Emise rtuti je možné měřit jednorázovými odběrovými metodaminebo pomocí analyzátorůpro kontinuální měření, případně sorpcí na speciální sorbenty.Regulace je pak možná pomocí optimalizace procesů čištění spalin, dávkováním speciálních sorbentů, na jejichž povrchu dochází k sorpci rtuti a jejímu odstranění ze spalin. V neposlední řadě lze rtuť odstranit také samotnou úpravou uhlí před vstupem do spalovacího procesu.  

Nakolik to dnes průmyslové zdroje využívají? 
V současné době se cíleně nevyužívají žádná opatření na snížení emisí rtuti. Probíhají ale první testy týkající se optimalizací stávajících technologií na čištění spalin s ohledem na snížení emisí rtuti.  

Na DTE představíte také výsledky práce Výzkumného energetického centra (VEC) v této oblasti, jaké to jsou?
V rámci prací na VEC jsme se soustředili z našeho pohledu na to základní, a to je otázka přesnosti měření stávajících technik měření emisí rtuti ve spalinách. Budeme tak prezentovat srovnání několika technik měření.Připravujeme také metodiku pro porovnávací okružní testy, pro laboratoře akreditované v oblasti měření emisí. Ve spolupráci s provozovateli jsme začali dlouhodobě mapovat reálné emise z teplárenských a elektrárenských zdrojů spalující uhlí a biomasu.Na DTE Budou prezentovány dílčí výsledky emisí rtuti z těchto kampaní.

27. 3. 2017
Teplárny musí přejít od obranné politiky k aktivnímu řešení energetických potřeb odběratele >><<

Komplexní komfort dodávky tepla až do bytu, bezpečnost či cenová výhodnost. To jsou jen některé z výhod centrálního zásobování teplem (CZT). „Teplárny by ale měly vnímat také zájmy zákazníka,“ říká místopředseda představenstva Teplárny Otrokovice František Foltýn. Právě odpojování od CZT a péče o zákazníka budou jedním z aktuálních témat, která se budou diskutovat na Dnech teplárenství a energetiky. Ty se budou konat 25. – 26. 4. 2017 v Hradci Králové.

Odpojování od CZT je stále větším problémem pro řadu tepláren. Jaká je situace u vás, v Teplárně Otrokovice? 
Samozřejmě, že se s odpojováním také setkáváme, protože část našich zákazníků je zásobována prostřednictvím dalšího článku (distributora), kde nemáme možnost přímo pracovat s konečným zákazníkem. Nicméně u nás jsou to případy spíše výjimečné a spíše se nám daří nové odběratele připojovat.

Co mohou tedy teplárny dělat, aby k odpojování nedocházelo?
Především je potřeba aby teplárny vnímaly, že zájmy zákazníka - mít kvalitní a cenově uspokojivé zabezpečení tepelné energie - je i zájmem tepláren. Zákazníkům nemůžeme mít za zlé, že hledá optimální variantu uspokojování jeho tepelných potřeb. Teplárny by měly v tomto snažení být aktivní a nabízet zákazníkům celou řadu doplňkových služeb s cílem snižovat jeho spotřebu tepla.

Jaké to například jsou?
Odborná a případně i finanční pomoc při návrhu a realizace úsporných opatření (zateplování, výměna oken, výměna termoventilů, osvětlení atd.), snímkování domů termokamerou před rekonstrukcí a po rekonstrukci, převzetí vyúčtování tepla u jednotlivých SVJ a družstev, včetně dodávky a zafinancování osazení poměrových měřidel, převzetí starosti o vnitřní domovní teplovodní systém, pomoc při získávání dotací v rámci realizace úsporných opatření. Jedná se o komplexní systém péče o zákazníka a jeho energetickou potřebu.

Stejně jako u řady jiných oborů i teplárenství prodělalo za poslední dobu řadu zásadních, zejména technologických změn a vylepšení – jaké jsou dnes trendy v rozvoji? 
Je to především kombinovaná výroba tepla a elektřiny, která má nejenom pozitivní vliv na ekologii, ale také na ekonomiku výroby a tím i na cenu tepla. Další zásadní otázka je snižování ztrát a to jak při vlastní výrobě, tak i především při distribuci. A také diverzifikace zdrojů na více palivový mix a také výkonová diverzifikace. Důležitým aspektem je rovněž snaha o větší využití zdrojů formou dalších služeb (podpůrné služby, dodávky chladu atd.)

Teplárny v posledních letech investovaly velké částky do investic pro opravy, údržbu a rozvoj sítí a snížení emisí. V jakém stavu je distribuční síť v Otrokovicích a jak probíhá modernizace?
Naše distribuční tepelné sítě jsou nejenom v Otrokovicích, ale také ve Zlíně Malenovicích a Napajedlech. V minulosti jsme věnovali rekonstrukci tepelných sítí  velké a nemalé finanční prostředky, takže distribuční sítě ve všech třech městech máme rekonstruované na horkou vodu, pomocí předizolovaného potrubí, v jednotlivých odběrných místech jsou osazen DPS (domovní předávací stanice), které umožňují nejenom efektivní výrobu TUV ale především individuální nastavení  každého domu v závislosti na jeho energetické potřebě. Další výhodou naší horkovodní sítě je, že v době odstávky velkého zdroje v Otrokovicích je teplo do celé sítě dodáváno z náhradního plynového zdroje. Tím je zajištěna nepřerušená dodávka tepla odběratelů po celý rok bez přerušení.  

Jakou věštíte budoucnost CZT a teplárnám? 
Budoucnost CZT  bude taková, jakou jsme schopni si zajistit. Tam kde teplárny budou aktivně spolupracovat s odběrateli, kde budou hledat další využití (i mimo hlavní topnou sezónu) kapacit, snižování ztrát při přenosu tepla a jeho užití, tak tam vidím poměrně velkou šanci na udržení i na případný další rozvoj CZT. Samozřejmě musí se k tomu vytvářet i příhodné legislativní prostředí  (např. obdobná dostupnost dotačních titulů jako mají alternativní řešení atd.). Jde o to aby CZT přešlo od obranné politiky k aktivnímu řešení energetických potřeb odběratele a hledalo cesty jak doplnit portfolio výrobků a služeb a tím mohlo výhodněji rozložit své stálé náklady, což ve svém důsledku umožní nastavit i akceptovatelnou cenu tepla.